Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 202981-2022

15/04/2022    S75

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2022/S 075-202981

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nemzeti azonosító szám: 15308799243
Postai cím: Műegyetem Rakpart 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halász Katalin
E-mail: halasz.katalin@bme.hu
Telefon: +36 14633368
Fax: +36 14633207
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.bme.hu
A felhasználói oldal címe: https://www.bme.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Felsőoktatási Intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

BME IFK tervezési feladatok ellátása

Hivatkozási szám: EKR001202942021
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

BME Innovációs és Fejlesztési Központ tervezési feladatainak ellátása.

A tervezési terület: 1111 Budapest, Goldmann György tér 1. (Hrsz.: 4107/24)

A BME előzetes tervei szerint egy cc. 30 000 m2 bruttó összterületű felépítményből és 3 pinceszintből álló ingatlan megépítése a cél.

A tervezett cc. 30 000 m2 bruttó felépítményi területen a kormányzati szervek és az egyetem a következők szerint osztoznának: a hivatalok által és a közösen használt területek 22 000m2 és a BME 8 000 m2, mely utóbbi tovább osztandó fele-fele arányban az egyetemi közvetlen alaptevékenységek (kutatás, fejlesztés, innováció, stb.) és az ezen klasszikus alaptevékenységeket egy újabb pillérként kiegészítő startup tevékenységeket támogató funkciói tekintetében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71334000 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
79415200 Tervezési tanácsadó szolgáltatások
90712000 Környezeti tervezés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1111 Budapest, Egry József utca 20-22.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

BME Innovációs és Fejlesztési Központ tervezési feladatainak ellátása.

Jelenlegi állapot

A BME Innovációs és Fejlesztési Központ az alábbiakban bemutatott 2 db épület (Goldmann épület/Goldmann menza, illetve a V2 jelű épület) bontását követően kialakuló üres telekrészen kerül megvalósításra.

Az elbontással érintett épületek adatai a következők:

A Goldmann épület

Méret: bruttó 5051,49 m2 (hasznosítható nettó ca. 5010 m2)

menza épületrész: földszint bruttó 2491,24 m2, emelet bruttó 2097,64 m2 bankfiók épületrész: bruttó 462,61 m2

68,46 m x 46,6 m befoglaló alapterület, 11,20 m homlokzatmagasság

A V2 épület

Méret: bruttó 13 800 m2 (hasznosítható nettó 12 600 m2)

Szintenként nettó ca. 1 500 m2, mélyföldszint + földszint + 7 emelet 22 m x 73,4 m befoglaló alapterület, 3,45 m általános emeletmagasság

Az épületben elhelyezendő funkconális egységek

BME által használt területek;

Közös használatú terek;

Beköltöző állami intézetek

SZTNH

NKFIH

Bay Zoltán Nonprofit Kft.

A BME előzetes tervei szerint egy cc. 30 000 m2 bruttó összterületű felépítményből és 3 pinceszintből álló ingatlan megépítése a cél.

A tervezett cc. 30 000 m2 bruttó felépítményi területen a kormányzati szervek és az egyetem a következők szerint osztoznának: a hivatalok által és a közösen használt területek 22 000m2 és a BME 8 000 m2, mely utóbbi tovább osztandó fele-fele arányban az egyetemi közvetlen alaptevékenységek (kutatás, fejlesztés, innováció, stb.) és az ezen klasszikus alaptevékenységeket egy újabb pillérként kiegészítő startup tevékenységeket támogató funkciói tekintetében.

Nyertes ajánlattevő által elvégzendő főbb tervezési feladatokat köteles elvégezni, dokumentumokat köteles elkészíteni

1.a tervezési ütemterv;

2.koncepcióterv, melynek része a koncepció vázlatok (egymástól eltérő min. kettő változatban) és a Tervezési Program véglegesítése a Megrendelővel szorosan együttműködve;

3.vázlatterv;

4.építési engedélyezési dokumentáció;

5.kivitelezési dokumentáció, amely tartalmazza a részletes, minden szakágra kiterjedő, teljes körű tételes (becsült értékeket is tartalmazó) költségvetés-kiírást, mennyiségi kimutatást;

6.kivitelezési ütemterv

7.Breeam dokumentáció, legalább 5 példányban

8.Árazott tételes tervezői költségvetés kiírás készítése szakági bontásban

Ajánlatkérői igény, hogy az épület BREEAM „very good” minősítést szerezzen.

A tervdokumentációk elkészítéséhez szükséges konzultációk, egyeztetések lefolytatása. A tervezés időszakában nyertes ajánlattevő köteles szükség szerint, de legalább heti gyakorisággal tervegyeztetést tartani, melyről Ajánlatkérőt min. 3 munkanappal hamarabb értesíteni kell, és előzetesen biztosítani kell számára minden olyan információt, amely konzultációs jogának megalapozott gyakorlásához szükséges.

Nyertes AT köteles legalább kétheti rendszerességgel tervezői művezetést biztosítani.

A részletes feltételeket, elvárásokat a KD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonni kívánt M.2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (egész hónapban, min: 0 hónap; max: 60 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonni kívánt M.2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (egész hónapban, min: 0 hónap; max: 60 hónap) / Súlyszám: 13
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonni kívánt M.2.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (egész hónapban, min: 0 hónap; max: 60 hónap) / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonni kívánt M.2.4. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (egész hónapban, min: 0 hónap; max: 60 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

AK a kötelező tervezői művezetésen felül legfeljebb 30 % opcionális tervezői művezetés keretében eseti jellegű tervezői művezetési feladatok ellátását rendelheti meg Tervezőtől. Ilyen esetben Megrendelő meghatározza, hogy a megrendelt opcionális tervezői művezetés keretében a Tervező által ellátandó feladat részleteit (pl. érintett munkafázis, felmerült probléma, helyszín).

Megrendelő az opcionális tervezői művezetés megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a Tervező felé nem köteles indokolni.

Amennyiben az opcionális tervezői művezetés keretében Megrendelő azonnali intézkedést igénylő tervezői művezetést rendel meg, akkor Tervező köteles a megrendelt opcionális tervezői művezetést Megrendelő ez irányú írásos megrendelésének kézhezvételétől számított 24 órán belül elvégezni. Egyéb esetekben Tervező az opcionális tervezői művezetést Megrendelő ez irányú írásos megrendelésének kézhezvételétől számított 48 órán belül köteles elvégezni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5.) ponthoz: AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontok szerint értékeli.

Ponthatár: 0-10

1. részszempont értékelési módszer: fordított arányosítás,

1.1. alszempont: Nettó tervezési díj (nettó HUF) - súlyszám 45

1.2. alszempont: Tervezői művezetés nettó ellenértéke (nettó HUF/fő/mérnöknap) - súlyszám 5

2-5. résszempont (M.2.1, M.2.2, M.2.3. és M.2.4.) szakember többlettapasztalata): arányosítás

Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: AK által megadott teljesítési időtartam naptári napban értendő. A teljesítés időtartama a Tervezési Szerződés hatályba lépését követően kezdődik. AK a II.2.7.) pontban magadott határidő alatt csak a tervezési feladatok elvégzésének határidejét érti.

A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján AK a felhívásban és a KD-ban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen felhívásban előírt, vagy az azzal - az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ak-nak kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot AT-nek kell megadnia. AT kötelessége annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az AK által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást AK tényszerűen megindokolja.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 196-510216
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

BME IFK tervezési feladatok ellátása

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdés] [Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont].;

A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen.

Az ajánlattételi határidő leteltét követően Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes.

Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma:

MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.

1125 Budapest /10767/1/A/1 hrsz./, Szarvas Gábor út 42/a al. 1.

13079909243

Masszi Építész Iroda Kft.

7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 8.

23023851202

Finta és Társai Építész Stúdió Kft

1024 Budapest, Margit krt 39.

10974702241

Archi-kon Építészeti Tervező-Szervező Kft.

1114 Budapest, Bartók B. út 61.

10246595243

Perfektum Építész Kft.

1036 Budapest, Perc utca 2.

26295464241

DUNA-TISZA INGATLANFEJLESZTŐ Kft. - Hajós Építész Iroda Kft. közös ajánlattevők

6726 Szeged, Alsó-Kikötő sor 8/C.

6726 Szeged Töltés Utca 30/b

12826708206

12882492206

Optimum Term Hőtechnikai Szerelő, Kivitelező és Üzemeltető Kft.

1134 Budapest, Gidófalvy Lajos Utca 33. III/4.

12551369241

DPi Design Kft.

1093 Budapest, Közraktár utca 22B

13314949243

FormiConcept Szolgáltató Kft.

3600 Ózd, Nemzetőr utca 6. fszt. 3.

24761352205

TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft.

2800 Tatabánya, Bakony u. 1/1

11474762211

Középülettervező Zrt.

1023 Budapest, Lublói u. 2.

10569731241

UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.

1119 Budapest, Bornemissza tér 12.

12108129243

TSPC Kft. - Építészeti és Design Stúdió Kft. - Mányi István Kft. - közös ajánlattevők

9022 Győr, Dunakapu Tér 7. - 1071 Budapest, Városligeti Fasor 47-49. - 1122 Budapest, Határőr Út 13/b.

24084794208

11755649242

10879016243

Paulinyi & Partners Zrt.

1082 Budapest, Kisfaludy u. 38. II. em.

23995464442

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/04/2022