Árubeszerzések - 204547-2019

02/05/2019    S85    - - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás 

Magyarország-Paks: Különleges célú szerszámgép

2019/S 085-204547

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Legal Basis:

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK06068
Pf .: 71.
Paks
7031
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi — csoportvezető
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
NUTS-kód: HU233

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.atomeromu.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.atomeromu.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Gőzfejlesztő hőátadó csövek dugózására szolgáló automata távirányítható rendszer (manipulátor) beszerzése

II.1.2)Fő CPV-kód
42611000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Gőzfejlesztő hőátadó csövek dugózására szolgáló automata távirányítható rendszer (manipulátor) beszerzése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 1 312 900.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
42611000
42662100
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233
A teljesítés fő helyszíne:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye: 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Fix terjedelem:

1 darab, a gőzfejlesztő (PGV-213 típusú, vagy azzal egyenértékű) hőátadó csövek dugózására szolgáló automata, távirányítható, villamos működésű, a dugót behegesztéses eljárással végző rendszer (manipulátor) beszerzése.

A berendezés főbb részei:

— 1 darab oszlop: Kollektorra kell rögzíteni, alján beesés elleni védelem céljából tányérral kell rendelkeznie,

— 1 darab support: A fúró- és hegesztő fejegység fogadását és mozgatását kell végeznie. Kitámasztó egységet kell tartalmaznia. Az oszlopon X és Y tengely mentén kell elmozdulnia,

— 1 darab fúrófej: A dugó helyének előkészítésére vagy hegesztett dugó eltávolítására szolgáló speciális fúrót tartalmazó egység,

— 1 darab hegesztőfej és 1 darab vezérlő egység: Automata hegesztő berendezés, mely a supportra szerelve a dugó behelyezését, rögzítését, majd behegesztését elvégzi,

— 1 darab vezérlő: Valamennyi mozgásnak (X, Y tengely mentén), valamint valamennyi funkciónak manuálisan és automatán vezérelhetőnek kell lennie,

— 1 darab kamerarendszer: Minden működési fázisban a kezelőnek a legjobb rálátást biztosítsa a munka- környezetre.

A berendezésnek alkalmasnak kell lennie átlag 7,8 mSv/h sugárterhelés melletti üzemelésre.

1 darab behegesztéses eljáráson alapuló dugózásra fordítható átlagos időmennyiség: 2 óra.

Az ajánlatkérő által előírt behegesztéses eljáráson alapuló dugózás tervezett darabszáma: 20 darab/év.

Opcionális terjedelem:

— 1 darab mechanikus tisztító egység

— 1 darab csőfal szárító egység

Átvétel

Gyártóművi átvétel a gyártó telephelyén.

Szállítás

Az MVM Paksi Atomerőmű székhelyére.

Próbaüzem

A szállítás napjától számított 5 munkanapon keresztül, napi 8 órában folyamatos próbaüzem kerül végrehajtásra az MVM Paksi Atomerőmű székhelyén.

Oktatás

A szállítást követően az MVM Paksi Atomerőmű székhelyén kell elvégezni a kezelő személyzet oktatását a leszállított berendezésen, a próbaüzemmel egybekötve, inaktív környezetben.

Dokumentáció

A szállító a Szerződésben meghatározottak szerint az alábbi dokumentumok átadására köteles:

— A szállításra vonatkozó műszaki specifikáció

— A dugózás és dugócsere technológiai eljárásrendje

— Gyári átvételi teszt program

— Gyári átvételi teszt jegyzőkönyve

— Helyszíni átvételi teszt program

— Helyszíni átvételi teszt jegyzőkönyve

— Személyzet oktatási program

— Felhasználói kézikönyv

— Karbantartási kézikönyv és szükséges anyagok listája

— Hiba elhárítási kézikönyv

— Műszaki rajzok

— Kábelezési sémák és diagramok

— ISО 9001:2015 vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvány

— СЕ megfelelőségi tanúsítvány

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A vállalt jótállás időtartama hónapokban megadva (minimum 24 hónap — maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

— 1 darab mechanikus tisztító egység:

Csőfal-tisztító segéd szerkezet, mely alkalmas mechanikus úton (ausztenites alapanyagú drótkorong, drótkefe) a dugózás környezetében a csőfalról a szennyeződés (bórkiválás) eltávolítására.

— 1 darab csőfal szárító egység:

A supportra szerelhető kiegészítő egység, mely a szabványos sűrített levegős hálózatról megtáplálva alkalmas a dugózás környezetében a csőfal szárítására.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 066-147730
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Gőzfejlesztő hőátadó csövek dugózására szolgáló automata távirányítható rendszer (manipulátor) beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/04/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
VUJE, a.s.
Okruzná 5.
Trnava
91864
Szlovákia
Telefon: +421 335991112
E-mail: procurement@vuje.sk
NUTS-kód: SK021

Internetcím: http://www.vuje.sk

A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 312 900.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 309 400 000 HUF

A nyertes ajánlattevő adószáma: SK2020392539

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/04/2019