Supplies - 20459-2018

17/01/2018    S11

Bulgaria-Vratsa: Electricity

2018/S 011-020459

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Obshtina Vratsa
National registration number: 000193115
Postal address: ul. „Stefanaki Savov“
Town: Vratsa
NUTS code: BG313 Vratsa
Postal code: 3000
Country: Bulgaria
Contact person: Vanya Mogilanska, gl. ekspert „Obshtestveni porachki“
E-mail: vmogilanska@vratza.bg
Telephone: +359 876964376
Fax: +359 92623061
Internet address(es):
Main address: http://www.vratza.bg/
Address of the buyer profile: http://www.vratza.bg/?category=18&obiavi=638
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител — координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение, с пълно администриране... Продължава в т. II.1.4) „Кратко описание“.

Reference number: 000193115
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Продължение от точка II.1.1) „Наименование“ ...на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Враца и на второстепенните разпоредители“.

Поръчката се обявява във връзка с Директива (ЕО) 72/2009 за осъществяване на процеса по смяна на доставчик на електрическа енергия. Закон за енергетиката ЗЕ/17.7.2013 г. и решение на ДКЕВР от 28.6.2013 г. за доставка на електрическа енергия за свободния пазар.

Чрез поръчката се цели понижаване на разходите за електроенергия на възложителя.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 326 705.00 BGN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG313 Vratsa
Main site or place of performance:

Гр. Враца.

II.2.4)Description of the procurement:

Поръчката се обявява във връзка с Директива (ЕО) 72/2009 за осъществяване на процеса по смяна на доставчик на електрическа енергия. Закон за Енергетиката ЗЕ/17.07.2013 г. и решение на ДКЕВР от 28.6.2013 г. за доставка на електрическа енергия за свободния пазар.

Чрез поръчката се цели понижаване на разходите за електроенергия на възложителя.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 180-368978
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: Д-312
Title:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител — координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение, с пълно администриране...

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/12/2017
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД
National registration number: 113570147
Postal address: пл. Позитано“ № 2, ет. 7, офис 7
Town: София
NUTS code: BG411 Sofia (stolitsa)
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: office@cez-trade.bg
Telephone: +359 28959146
Fax: +359 29549382
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 326 705.00 BGN
Total value of the contract/lot: 326 705.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Община Враца
Postal address: ул. „Стефанаки Савов“ № 6
Town: Враца
Postal code: 3000
Country: Bulgaria
E-mail: hrrangelova@b-trust.org
Telephone: +359 876964376
Fax: +359 92623061
Internet address: http://www.vratza.bg/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/01/2018