Szolgáltatások - 204915-2020

04/05/2020    S86

Magyarország-Balassagyarmat: Gördülőállomány-felújítási szolgáltatások

2020/S 086-204915

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Ipoly Erdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_51013194
Postai cím: Bajcsy Zsilinszky utca 10.
Város: Balassagyarmat
NUTS-kód: HU313 Nógrád
Postai irányítószám: 2660
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mizik András
E-mail: titkarsag@ipolyerdo.hu
Telefon: +36 35300769
Fax: +36 35301424
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ipolyerdo.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ipolyerdo.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet (Kbt. 5. § (3) bekezdés)
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Erdőgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Ipoly Erdő - 15 db vasúti jármű felújítása

Hivatkozási szám: EKR001434082019
II.1.2)Fő CPV-kód
50224000 Gördülőállomány-felújítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés az Ipoly Erdő Zrt. tulajdonában lévő, 15 db keskeny nyomtávú - 760 mm - vasúti jármű felújítására

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 302 971 010.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

4 db Bax, 4 db Jah személyszállító jármű

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50224000 Gördülőállomány-felújítási szolgáltatások
50222000 Gördülőállomány javítása és karbantartása
50224200 Vasúti személykocsi felújítása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Királyréti Állami Erdei Vasút Paphegyi telephelye (2624 Szokolya, Paphegy 3.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Királyréti Erdei Vasút fejlesztése tárgyú projektben vontatott járművek korszerűsítésére, felújítására vonatkozó tervezési, kivitelezési és engedélyeztetési feladatok ellátása AK által előírt időkeretben a nyertes ajánlattevő által benyújtott teljesítési és pénzügyi ütemezés alapján. A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A teljesítendő feladatok részletesen az alábbiak:

— meglévő vasúti kocsik korszerűsítése, felújítása, átalakítása, (továbbiakban összefoglalólag: járműfejlesztés), beleértve a Királyréti Erdei Vasút paphegyi forgalmi telephelyéről való elszállítást, az oda való visszaszállítást és a rakodási tevékenységet, valamint a járműfejlesztések során a járművekből kibontott azon fődarabok és alkatrészek visszaszállítását is, amelyekre Megrendelő igényt tart,

— valamennyi jármű külső és belső megjelenésének kivitelezése,

— valamennyi vontatott jármű jogszabály által előírt teljes körű hatósági engedélyezési eljárásaihoz és egyéb hozzájárulások, tanúsítványok beszerzéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítése és átadása Megrendelő részére,

— valamennyi szükséges hatósági eljárás teljes körű ügyintézése, beleértve az üzembehelyezési engedélyezéseket, valamint az azokhoz szükséges próbaüzemek és egyéb vizsgálatok elvégzését is, a jogerős engedélyek átadása megrendelő részére,

— a járműfejlesztések során végzett valamennyi vizsgálat eredményét rögzítő jegyzőkönyvek és egyéb dokumentumok elkészítése, rögzítése és átadása Megrendelő részére.

A fenti tevékenységeket az alábbi járművekre vonatkozóan szükséges elvégezni.

— 4 db Bax zárt személykocsi teljes körű felújítása (F06 404; F06 405; F06 408 psz.),

— 3 db Jah alvázas személykocsi teljes körű felújítása (Ny06 413; F06 417; F06 419)

— 1 db Jah alvázas személykocsi teljes körű felújítása, a forgóváz módosítása /csapágyazás, rugózás/ engedélyeztetéssel (F06-418)

Vállalkozó ütemtervet készít, meghatározva az elszállítás, visszaszállítás, műszaki átadás, pályára állítás és üzembe helyezés dátumait az egyes járművek vonatkozásában.

Bax F06 404; F06 405; F06 408; NY06 402; Jah F06 417; F06 418; F06 419; NY06 413;

Figyelem! Ezen járművek közül 5 db-nak folyamatosan üzemkész állapotban, a Királyréti Erdei Vasút vonalán kell tartózkodnia!

A BAX NY06 402 és JAH NY06 413 pályaszámú járműveknek május 1. és szeptember 30. közötti időszakban folyamatosan üzemkész állapotban, a Királyréti Erdei Vasút vonalán kell tartózkodnia!

A Jah F06 419 kocsi esetében a jármű hatósági vizsgájáról készült NKH jogerős határozat biztosítása is bele tartozik a határidőbe.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

Nyertes ajánlattevő részletes feladatait a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A 36 hónap kötelező jótálláson felüli többletjótállás időtartama (hónapban) (minimum 0, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Szakember többlet szakmai tapasztalata: M2) a) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Szakember többlet szakmai tapasztalata: M2) b) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

3 db Mk48 mozdony, 1 db M06-401 motorkocsi

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50223000 Mozdonyfelújítási szolgáltatások
50224000 Gördülőállomány-felújítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Királyréti Állami Erdei Vasút Paphegyi telephelye (2624 Szokolya, Paphegy 3.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Királyréti Erdei Vasút fejlesztése tárgyú projektben vontató járművek korszerűsítésére, felújítására vonatkozó kivitelezési feladatok ellátás az AK által előírt időkeretben a nyertes ajánlattevő által benyújtott teljesítési és pénzügyi ütemezés alapján. A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A teljesítendő feladatok részletesen az alábbiak:

— meglévő vontató járművek korszerűsítése, felújítása (továbbiakban összefoglalólag: járműfejlesztés), beleértve a Királyréti Erdei Vasút paphegyi forgalmi telephelyéről való elszállítást, az oda való visszaszállítást és a rakodási tevékenységet, valamint a járműfejlesztések során a járművekből kibontott azon fődarabok és alkatrészek visszaszállítását is, amelyekre Megrendelő igényt tart,

— valamennyi jármű külső és belső megjelenésének kivitelezése,

— a jármű felújítás során végzett valamennyi vizsgálat eredményét rögzítő jegyzőkönyvek és egyéb dokumentumok elkészítése, rögzítése és átadása Megrendelő részére.

A fenti tevékenységeket az alábbi járművekre vonatkozóan szükséges elvégezni.

Vontatójárművek

— 3 db MK48 típusú dízel-hidraulikus mozdony felújítása (2014, 2017 és 2031 psz.),

— 1 db dízel motorkocsi felújítása (M06401 psz.)

Dízel-hidraulikus mozdonyok, Mk48-2014, Mk48-2017, Mk48-2031 pályaszám

Vállalkozó ütemtervet készít meghatározva az elszállítás, a visszaszállítás, műszaki átadás pályára állítás és üzembe helyezés dátumait az egyes járművekre vonatkozóan.

M06-401pályaszámú motorkocsi

Vállalkozó ütemtervet készít meghatározva az elszállítás, a visszaszállítás, műszaki átadás pályára állítás és üzembe helyezés dátumait.

Figyelem! A 4 db jármű közül 2 db-nak folyamatosan, üzemkész állapotban a Királyréti Állami Erdei Vasút vonalán kell tartózkodnia!

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

Nyertes ajánlattevő részletes feladatait a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A 36 hónap kötelező jótálláson felüli többletjótállás időtartama (hónapban) (minimum 0, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Szakember többlet szakmai tapasztalata: M2) a) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

1 db Mk48-2018 dízel-hidraulikus mozdony

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50223000 Mozdonyfelújítási szolgáltatások
50224000 Gördülőállomány-felújítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Királyréti Állami Erdei Vasút Paphegyi telephelye (2624 Szokolya, Paphegy 3.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Királyréti Erdei Vasút fejlesztése tárgyú projektben vontató jármű korszerűsítésére, felújítására vonatkozó tervezési, kivitelezési és engedélyeztetési feladatok ellátása az AK által előírt időkeretben és ütemezés szerint a nyertes ajánlattevő által benyújtott teljesítési és pénzügyi ütemezés alapján. A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A teljesítendő feladatok részletesen az alábbiak:

— meglévő vontató jármű korszerűsítése, felújítása, (továbbiakban összefoglalólag: járműfejlesztés), beleértve a Királyréti Erdei Vasút paphegyi forgalmi telephelyéről való elszállítást, az oda való visszaszállítást és a rakodási tevékenységet, valamint a járműfejlesztések során a járművekből kibontott azon fődarabok és alkatrészek visszaszállítását is, amelyekre Megrendelő igényt tart,

— a jármű külső és belső megjelenésének kivitelezése,

— a vontató jármű jogszabály által előírt teljes körű hatósági engedélyezési eljárásaihoz és egyéb hozzájárulások, tanúsítványok beszerzéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítése és átadása Megrendelő részére,

— valamennyi szükséges hatósági eljárás teljes körű ügyintézése, beleértve az üzembehelyezési engedélyezéseket, valamint az azokhoz szükséges próbaüzemek és egyéb vizsgálatok elvégzését is, a jogerős engedélyek átadása megrendelő részére,

— a járműfejlesztések során végzett valamennyi vizsgálat eredményét rögzítő jegyzőkönyvek és egyéb dokumentumok elkészítése, rögzítése és átadása Megrendelő részére.

A fenti tevékenységeket az alábbi járműre vonatkozóan szükséges elvégezni.

— 1 db MK48 típusú dízel-hidraulikus mozdony teljes körű, főműhelyi szintű felújítása (2018 psz.)

Dízel-hidraulikus mozdony, Mk48 -2018

Vállalkozó ütemtervet készít legalább az alábbi ütemek szerint:

— Elszállítás

— Forgóvázak felújítása

— Motorfelújítás, hidraulika, sebességváltómű, légfékrendszer, elektromos rendszer

— Visszaszállítás, üzembe helyezés, hatósági vizsga.

Az NKH jogerős határozat biztosítása is bele tartozik a határidőbe.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

Nyertes ajánlattevő részletes feladatait a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A 36 hónap kötelező jótálláson felüli többletjótállás időtartama (hónapban) (minimum 0, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Szakember(ek) többlet szakmai tapasztalata: M2) a) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

2 db kerékpárszállító jármű meglévő Jah alvázra

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50222000 Gördülőállomány javítása és karbantartása
50224000 Gördülőállomány-felújítási szolgáltatások
50224200 Vasúti személykocsi felújítása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Királyréti Állami Erdei Vasút Paphegyi telephelye (2624 Szokolya, Paphegy 3.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Királyréti Erdei Vasút fejlesztése tárgyú projektben vontatott járművek korszerűsítésére, felújítására és építésére vonatkozó tervezési, kivitelezési és engedélyeztetési feladatok ellátása az AK által előírt időkeretben és ütemezés szerin a nyertes ajánlattevő által benyújtott teljesítési és pénzügyi ütemezés alapján. A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A teljesítendő feladatok részletesen az alábbiak:

— a vontatott járművek átalakítása új funkciójú járművekké beleértve a Királyréti Erdei Vasút paphegyi forgalmi telephelyéről való elszállítást, az oda való visszaszállítást és a rakodási tevékenységet, valamint a járműfejlesztések során a járművekből kibontott azon fődarabok és alkatrészek visszaszállítását is, amelyekre Megrendelő igényt tart,

— valamennyi jármű külső és belső megjelenésének kivitelezése,

— valamennyi vontatott jármű jogszabály által előírt teljeskörű hatósági engedélyezési eljárásaihoz és egyéb hozzájárulások, tanúsítványok beszerzéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítése és átadása Megrendelő részére,

— valamennyi szükséges hatósági eljárás teljes körű ügyintézése, beleértve az üzembehelyezési engedélyezéseket, valamint az azokhoz szükséges próbaüzemek és egyéb vizsgálatok elvégzését is, a jogerős engedélyek átadása megrendelő részére,

— a járműfejlesztések során végzett valamennyi vizsgálat eredményét rögzítő jegyzőkönyvek és egyéb dokumentumok elkészítése, rögzítése és átadása Megrendelő részére.

A fenti tevékenységeket az alábbi járművekre vonatkozóan szükséges elvégezni.

— 2 db Jah alvázra épített, kerékpár, babakocsi, kerekesszék szállító személykocsi építése.

Vállalkozó ütemtervet készít legalább az alábbi ütemek szerint:

— Elszállítás

— Szerkezetkész állapot

— Belsőépítészeti kivitelezés

— Visszaszállítás, üzembe helyezés, jogerős hatósági engedélyek.

Az NKH jogerős határozat biztosítása is bele tartozik a határidőbe.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

Nyertes ajánlattevő részletes feladatait a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A 36 hónap kötelező jótálláson felüli többletjótállás időtartama (hónapban) (minimum 0, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Szakember többlet szakmai tapasztalata: M2) a) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Szakember többlet szakmai tapasztalata: M2) b) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 235-576145
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

4 db Bax, 4 db Jah személyszállító jármű

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/04/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Börzsöny 2020 Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82035846
Postai cím: Hrsz 018/2
Város: Szokolya-Paphegy 2
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2624
Ország: Magyarország
E-mail: erdeivasutas@gmail.com
Telefon: +36 204687147
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 108 620 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 99 450 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Ajánlat benyújtásakor nem ismert

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

3 db Mk48 mozdony, 1 db M06-401 motorkocsi

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/04/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Börzsöny 2020 Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82035846
Postai cím: Hrsz 018/2
Város: Szokolya-Paphegy 2
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2624
Ország: Magyarország
E-mail: erdeivasutas@gmail.com
Telefon: +36 204687147
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 91 750 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 99 370 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Ajánlat benyújtásakor nem ismert

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3
Rész száma: 3
Elnevezés:

1 db Mk48-2018 dízel-hidraulikus mozdony

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/04/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Börzsöny 2020 Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82035846
Postai cím: Hrsz 018/2
Város: Szokolya-Paphegy 2
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2624
Ország: Magyarország
E-mail: erdeivasutas@gmail.com
Telefon: +36 204687147
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 46 400 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 48 431 010.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Ajánlat benyújtásakor nem ismert

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4
Rész száma: 4
Elnevezés:

2 db kerékpárszállító jármű meglévő Jah alvázra

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/04/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Börzsöny 2020 Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82035846
Postai cím: Hrsz 018/2
Város: Szokolya-Paphegy 2
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2624
Ország: Magyarország
E-mail: erdeivasutas@gmail.com
Telefon: +36 204687147
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 62 600 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 55 720 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Ajánlat benyújtásakor nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők valamennyi részben:

Ajánlattevő neve: KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bujtos út 14.

Adószám: 11896447215

Ajánlattevő neve: Börzsöny 2020 Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2624 Szokolya-Paphegy 2, Hrsz 018/2

Adószám: 12205666213

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt.148.§

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/04/2020