Építési beruházás - 205078-2022

15/04/2022    S75

Magyarország-Budapest: Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül

2022/S 075-205078

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM Zöld Generáció Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_62219916
Postai cím: Szentendrei út 207-209
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga László
E-mail: zoldgeneracio@mvm.hu
Telefon: +36 13042370
Fax: +36 13042907
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hungarowind.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.hungarowind.hu
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

PV erőművek kiviteli tervezése és kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR001075852019
II.1.2)Fő CPV-kód
45262000 Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás keretében Fotovoltaikus (PV) erőművek létesítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 53 600 304 272.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

PV erőművek tervezése, kivitelezése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
35711000 Vezetési, irányítási, híradási rendszerek
45231400 Erősáramú vezeték építése
45251100 Erőmű építése
45262000 Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen, 0493/64 és 0493/65 hrsz. (PV Erőmű helyszíne)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő feladata Debrecen területén fotovoltaikus erőmű (továbbiakban: PV Erőmű) létesítéséhez kapcsolódó teljeskörű tervezési és kivitelezési feladatok ellátása.

A kiválasztott területre építendő PV Erőmű az alábbi főbb műszaki szempontok szerint kerüljön kialakításra:

- A megvalósítandó PV Erőművek beépített teljesítménye 28,8 MWp.

- A napelemek névleges összteljesítménye a csatlakozási teljesítményt (inverterek névleges összteljesítménye) legalább 10%-kal, legfeljebb 20%-kal haladhatja meg.

- A PV Erőmű hálózati csatlakozása a hálózati engedélyes által kijelölt csatlakozási ponton és meghatározott feszültségszinten történik.

- Az egyes napelemek a PV Erőmű területén belül kerülnek összekötésre, amelyek együttesen egy termelői vezetéken keresztül csatlakoznak az országos villamos-energia hálózathoz.

- A PV modul névleges egység teljesítmény min. 280 Wp.

- A beépített inverterek névleges teljesítménye legalább 40 kVA.

Ajánlattevő feladata lefedi a fotovoltaikus (PV) erőmű (beleértve annak hálózati csatlakozását) kiviteli tervezését, méretezését, szerkezeti kialakításának terveit, statikai méretezését, a komponensek gyártását, beszerzését, tesztelését, leszállítását, tárolását és őrzését, az építési terület managementjét, tereprendezését, a berendezések, egyéb műtárgyak és az irányítástechnika telepítését, a villamos szerelést, a minőségbiztosítást, üzembe helyezést, a szükséges licenszeket, az üzemeltető és karbantartó személyzet oktatását, a teljes magyar nyelvű dokumentáció (amelynek részét kell, hogy képezzék a berendezésekre vonatkozó telepítési, üzemeltetési és karbantartási útmutatók is) leszállítását, az üzembe helyezés lefolytatását. Egy telephelyen belül a fő technológiai elemek típusa nem változtatható, így értelemszerűen nem megengedett különböző gyártók által gyártott, illetve egyazon gyártó által forgalmazott eltérő típusú azonos rendeltetésű, illetve funkciójú fő technológiai berendezések telepítése, az csak műszakilag indokolt esetben, az Ajánlatkérő előzetes jóváhagyása esetén lehetséges.

A terület előkészítés, tereprendezés (szükség szerint humusz elszállítással, növényzetirtással, lőszermentesítéssel, egyéb feladatokkal), szükség esetén épület vagy építmény maradvány elbontása, elszállítása, felszíni hulladék lerakóhelyre való elszállítása (illetve egyéb, jogszabályoknak megfelelő kezelése), a terület lehatárolása, megközelíthetőségéről gondoskodás, a közút és a PV Erőmű kapuja közti út megtervezése és kivitelezése, PV Erőmű közúti csatlakozásának megtervezése és kivitelezése, csapadékvíz-elvezetés biztosítása és a kapcsolódó költségek, hatósági díjak megfizetése az Ajánlattevő feladata.

Ajánlattevőnek az országos villamosenergia-hálózatra termelő, szinkron üzemű rendszert szükséges, az adott hálózati engedélyes előírásainak betartása mellett, teljeskörűen megvalósítania

Jelen Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja szerinti versenyújranyitásra az Ajánlatkérő által az „PV erőművek kiviteli tervezése és kivitelezése” tárgyban kötött, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerinti uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás alapján megkötött keretmegállapodás alapján kerül sor. Ajánlatkérő az építési beruházások megvalósításáról a megkötött keretmegállapodás alapján történő versenyújranyitások útján gondoskodik a keretmegállapodás időtartama alatt.

A feladatok részletes meghatározását a keretmegállapodás, a versenyújranyitás során rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és a versenyújranyitás során rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A megvalósítás (tervezés és kivitelezés) előteljesítésének mértéke a megadott maximális teljesítési határidőhöz (240 nap) képest, napban (maximum 120 nap, minimum 0 nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. Garantált rendelkezésre állás mértéke %-ban (Minimum: 99,00 %. Ajánlati elem a minimum feletti megajánlás értéke: legkedvezőtlenebb szintje: 0,00%, legkedvezőbb szintje: 1,00%) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Valamennyi elvégzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számítottan az általános jótállás időtartama (60 hónap) feletti általános jótállás értéke (legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. Egy további szakember, a tervellenőri feladatokat ellátó, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V (Építményvillamossági tervezési szakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, megvalósult fotovoltaikus erőművek szekunder tervei elkészítésében és/vagy kivitelezésében szerzett összesített tapasztalata (legkedvezőtlenebb szintje 0 MWp, legkedvezőbb szintje 50 MWp összesített teljesítményű megvalósult fotovoltaikus erőmű tervezésében, kivitelezésében szerzett tapasztalat) (MWp) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.1.1-17-2021-00008

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

PV erőművek tervezése, kivitelezése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
35711000 Vezetési, irányítási, híradási rendszerek
45231400 Erősáramú vezeték építése
45251100 Erőmű építése
45262000 Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Oroszlány 0706/8, 0706/9, 0706/10, 0706/11, 0706/12, 0706/13, 0706/14, 0706/15, 0706/16, 0706/17, 0706/18, 0706/19, 0706/20, 0706/21 és 0706/22 (PV Erőmű helyszíne)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő feladata Oroszlány területén fotovoltaikus erőművek (továbbiakban: PV Erőmű vagy PV Erőművek) létesítéséhez kapcsolódó teljeskörű tervezési és kivitelezési feladatok ellátása egyedi vállalkozási szerződés keretében.

A területek helyrajzi számai: Oroszlány 0706/8, 0706/9, 0706/10, 0706/11, 0706/12, 0706/13, 0706/14, 0706/15, 0706/16, 0706/17, 0706/18, 0706/19, 0706/20, 0706/21 és 0706/22, összesen 203 000 m2 nagyságú, természetben Oroszlány északnyugati része, a Bokodi hűtőtó mellett, attól északra, 47°30'34.4"N 18°16'35.9"E (47 509556, 18 276631) GPS koordináták.

A kiválasztott területekre építendő PV Erőművek az alábbi főbb műszaki szempontok szerint kerüljenek kialakításra:

- Az egyes megvalósítandó PV Erőművek beépített teljesítménye minimum 595 kWp, együttesen minimum 8,925 MWp.

- A napelemek névleges összteljesítménye a csatlakozási teljesítményt (inverterek névleges összteljesítménye) legalább 10%-kal, legfeljebb 20%-kal haladhatja meg.

- A PV Erőmű hálózati csatlakozása a hálózati engedélyes által kijelölt csatlakozási ponton és meghatározott feszültségszinten történik.

- Az egyes napelemek a PV Erőmű területén belül kerülnek összekötésre, amelyek együttesen egy termelői vezetéken keresztül csatlakoznak az országos villamos-energia hálózathoz.

- A PV modul névleges egység teljesítmény min. 280 Wp.

- A beépített inverterek névleges teljesítménye legalább 40 kVA.

Ajánlattevő feladata lefedi a fotovoltaikus (PV) erőmű (beleértve annak hálózati csatlakozását) kiviteli tervezését, méretezését, szerkezeti kialakításának terveit, statikai méretezését, a komponensek gyártását, beszerzését, tesztelését, leszállítását, tárolását és őrzését, az építési terület managementjét, tereprendezését, a berendezések, egyéb műtárgyak és az irányítástechnika telepítését, a villamos szerelést, a minőségbiztosítást, üzembe helyezést, a szükséges licenszeket, az üzemeltető és karbantartó személyzet oktatását, a teljes magyar nyelvű dokumentáció (amelynek részét kell, hogy képezzék a berendezésekre vonatkozó telepítési, üzemeltetési és karbantartási útmutatók is) leszállítását, az üzembe helyezés lefolytatását. Egy telephelyen belül a fő technológiai elemek típusa nem változtatható, így értelemszerűen nem megengedett különböző gyártók által gyártott, illetve egyazon gyártó által forgalmazott eltérő típusú azonos rendeltetésű, illetve funkciójú fő technológiai berendezések telepítése, az csak műszakilag indokolt esetben, az Ajánlatkérő előzetes jóváhagyása esetén lehetséges.

A terület előkészítés, tereprendezés (szükség szerint humusz elszállítással, növényzetirtással, lőszermentesítéssel, egyéb feladatokkal), szükség esetén épület vagy építmény maradvány elbontása, elszállítása, felszíni hulladék lerakóhelyre való elszállítása (illetve egyéb, jogszabályoknak megfelelő kezelése), a terület lehatárolása, megközelíthetőségéről gondoskodás, a közút és a PV Erőmű kapuja közti út megtervezése és kivitelezése, PV Erőmű közúti csatlakozásának megtervezése és kivitelezése, csapadékvíz-elvezetés biztosítása és a kapcsolódó költségek, hatósági díjak megfizetése az Ajánlattevő feladata.

Ajánlattevőnek az országos villamosenergia-hálózatra termelő, szinkron üzemű rendszert szükséges, az adott hálózati engedélyes előírásainak betartása mellett, teljeskörűen megvalósítania

Jelen Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja szerinti versenyújranyitásra az Ajánlatkérő által az „PV erőművek kiviteli tervezése és kivitelezése” tárgyban kötött, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerinti uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás alapján megkötött keretmegállapodás alapján kerül sor. Ajánlatkérő az építési beruházások megvalósításáról a megkötött keretmegállapodás alapján történő versenyújranyitások útján gondoskodik a keretmegállapodás időtartama alatt.

A feladatok részletes meghatározását a keretmegállapodás, a versenyújranyitás során rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és a versenyújranyitás során rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A megvalósítás (tervezés és kivitelezés) előteljesítésének mértéke a megadott maximális teljesítési határidőhöz (240 nap) képest, napban (maximum 120 nap, minimum 0 nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. Garantált rendelkezésre állás mértéke %-ban (Minimum: 99,00 %. Ajánlati elem a minimum feletti megajánlás értéke: legkedvezőtlenebb szintje: 0,00%, legkedvezőbb szintje: 1,00%) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Valamennyi elvégzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számítottan az általános jótállás időtartama (60 hónap) feletti általános jótállás értéke (legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. Egy további szakember, a tervellenőri feladatokat ellátó, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V (Építményvillamossági tervezési szakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, megvalósult fotovoltaikus erőművek szekunder tervei elkészítésében és/vagy kivitelezésében szerzett összesített tapasztalata (legkedvezőtlenebb szintje 0 MWp, legkedvezőbb szintje 50 MWp összesített teljesítményű megvalósult fotovoltaikus erőmű tervezésében, kivitelezésében szerzett tapasztalat) (MWp) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP- 5.1.2-17-2021-00007

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

PV erőművek tervezése, kivitelezése

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
35711000 Vezetési, irányítási, híradási rendszerek
45231400 Erősáramú vezeték építése
45251100 Erőmű építése
45262000 Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécs 23425/16, 23425/17, 23425/18, 23425/19 és 23425/20 hrsz. (PV Erőmű helyszíne)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő feladata Pécs területén fotovoltaikus erőművek (továbbiakban: PV Erőmű vagy PV Erőművek) létesítéséhez kapcsolódó teljeskörű tervezési és kivitelezési feladatok ellátása egyedi vállalkozási szerződés keretében.

A területek helyrajzi számai: Pécs 23425/16, 23425/17, 23425/18, 23425/19 és 23425/20, 59 700 m2 nagyságú, természetben Pécs déli része, Tüskésréten a meglévő naperőmű melletti területen, 46°03'32.2"N 18°15'11.1"E (46 058940, 18 253082) GPS koordináták.

A kiválasztott területekre építendő PV Erőművek az alábbi főbb műszaki szempontok szerint kerüljenek kialakításra:

- Az egyes megvalósítandó PV Erőművek beépített teljesítménye minimum 595 kWp, együttesen minimum 2,975 MWp.

- A napelemek névleges összteljesítménye a csatlakozási teljesítményt (inverterek névleges összteljesítménye) legalább 10%-kal, legfeljebb 20%-kal haladhatja meg.

- A PV Erőmű hálózati csatlakozása a hálózati engedélyes által kijelölt csatlakozási ponton és meghatározott feszültségszinten történik.

- Az egyes napelemek a PV Erőmű területén belül kerülnek összekötésre, amelyek együttesen egy termelői vezetéken keresztül csatlakoznak az országos villamos-energia hálózathoz.

- A PV modul névleges egység teljesítmény min. 280 Wp.

- A beépített inverterek névleges teljesítménye legalább 40 kVA.

Ajánlattevő feladata lefedi a fotovoltaikus (PV) erőmű (beleértve annak hálózati csatlakozását) kiviteli tervezését, méretezését, szerkezeti kialakításának terveit, statikai méretezését, a komponensek gyártását, beszerzését, tesztelését, leszállítását, tárolását és őrzését, az építési terület managementjét, tereprendezését, a berendezések, egyéb műtárgyak és az irányítástechnika telepítését, a villamos szerelést, a minőségbiztosítást, üzembe helyezést, a szükséges licenszeket, az üzemeltető és karbantartó személyzet oktatását, a teljes magyar nyelvű dokumentáció (amelynek részét kell, hogy képezzék a berendezésekre vonatkozó telepítési, üzemeltetési és karbantartási útmutatók is) leszállítását, az üzembe helyezés lefolytatását. Egy telephelyen belül a fő technológiai elemek típusa nem változtatható, így értelemszerűen nem megengedett különböző gyártók által gyártott, illetve egyazon gyártó által forgalmazott eltérő típusú azonos rendeltetésű, illetve funkciójú fő technológiai berendezések telepítése, az csak műszakilag indokolt esetben, az Ajánlatkérő előzetes jóváhagyása esetén lehetséges.

A terület előkészítés, tereprendezés (szükség szerint humusz elszállítással, növényzetirtással, lőszermentesítéssel, egyéb feladatokkal), szükség esetén épület vagy építmény maradvány elbontása, elszállítása, felszíni hulladék lerakóhelyre való elszállítása (illetve egyéb, jogszabályoknak megfelelő kezelése), a terület lehatárolása, megközelíthetőségéről gondoskodás, a közút és a PV Erőmű kapuja közti út megtervezése és kivitelezése, PV Erőmű közúti csatlakozásának megtervezése és kivitelezése, csapadékvíz-elvezetés biztosítása és a kapcsolódó költségek, hatósági díjak megfizetése az Ajánlattevő feladata.

Ajánlattevőnek az országos villamosenergia-hálózatra termelő, szinkron üzemű rendszert szükséges, az adott hálózati engedélyes előírásainak betartása mellett, teljeskörűen megvalósítania

Jelen Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja szerinti versenyújranyitásra az Ajánlatkérő által az „PV erőművek kiviteli tervezése és kivitelezése” tárgyban kötött, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerinti uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás alapján megkötött keretmegállapodás alapján kerül sor. Ajánlatkérő az építési beruházások megvalósításáról a megkötött keretmegállapodás alapján történő versenyújranyitások útján gondoskodik a keretmegállapodás időtartama alatt.

A feladatok részletes meghatározását a keretmegállapodás, a versenyújranyitás során rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és a versenyújranyitás során rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A megvalósítás (tervezés és kivitelezés) előteljesítésének mértéke a megadott maximális teljesítési határidőhöz (240 nap) képest, napban (maximum 120 nap, minimum 0 nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. Garantált rendelkezésre állás mértéke %-ban (Minimum: 99,00 %. Ajánlati elem a minimum feletti megajánlás értéke: legkedvezőtlenebb szintje: 0,00%, legkedvezőbb szintje: 1,00%) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Valamennyi elvégzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számítottan az általános jótállás időtartama (60 hónap) feletti általános jótállás értéke (legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. Egy további szakember, a tervellenőri feladatokat ellátó, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V (Építményvillamossági tervezési szakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, megvalósult fotovoltaikus erőművek szekunder tervei elkészítésében és/vagy kivitelezésében szerzett összesített tapasztalata (legkedvezőtlenebb szintje 0 MWp, legkedvezőbb szintje 50 MWp összesített teljesítményű megvalósult fotovoltaikus erőmű tervezésében, kivitelezésében szerzett tapasztalat) (MWp) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.1.2-17-2021-00007

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

PV erőművek tervezése, kivitelezése-Berettyóújfalu

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
35711000 Vezetési, irányítási, híradási rendszerek
45231400 Erősáramú vezeték építése
45251100 Erőmű építése
45262000 Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Berettyóújfalu, 3982/3. hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő feladata Berettyóújfalu területén fotovoltaikus erőmű (továbbiakban: PV Erőmű) létesítéséhez kapcsolódó teljeskörű tervezési és kivitelezési feladatok ellátása egyedi vállalkozási szerződés keretében.

A terület helyrajzi számai: Berettyóújfalu, 3982/3. hrsz., Berettyóújfalu észak-nyugati részén GPS koordináták: 47°13'57.1"N 21°31'04.9"E (47 232517, 21 518028), 17 000 m2.

A kiválasztott területre építendő PV Erőmű az alábbi főbb műszaki szempontok szerint kerüljön kialakításra:

- A megvalósítandó PV Erőmű beépített teljesítménye minimum 589,68 kWp,

- A napelemek névleges összteljesítménye a csatlakozási teljesítményt (inverterek névleges összteljesítménye) legalább 10%-kal, legfeljebb 20%-kal haladhatja meg.

- A PV Erőmű hálózati csatlakozása a hálózati engedélyes által kijelölt csatlakozási ponton és meghatározott feszültségszinten történik.

- Az egyes napelemek a PV Erőmű területén belül kerülnek összekötésre, amelyek együttesen egy termelői vezetéken keresztül csatlakoznak az országos villamos-energia hálózathoz.

- A PV modul névleges egység teljesítmény min. 280 Wp.

- A beépített inverterek névleges teljesítménye legalább 40 kVA.

Ajánlattevő feladata lefedi a fotovoltaikus (PV) erőmű (beleértve annak hálózati csatlakozását) kiviteli tervezését, méretezését, szerkezeti kialakításának terveit, statikai méretezését, a komponensek gyártását, beszerzését, tesztelését, leszállítását, tárolását és őrzését, az építési terület managementjét, tereprendezését, a berendezések, egyéb műtárgyak és az irányítástechnika telepítését, a villamos szerelést, a minőségbiztosítást, üzembe helyezést, a szükséges licenszeket, az üzemeltető és karbantartó személyzet oktatását, a teljes magyar nyelvű dokumentáció (amelynek részét kell, hogy képezzék a berendezésekre vonatkozó telepítési, üzemeltetési és karbantartási útmutatók is) leszállítását, az üzembe helyezés lefolytatását. Egy telephelyen belül a fő technológiai elemek típusa nem változtatható, így értelemszerűen nem megengedett különböző gyártók által gyártott, illetve egyazon gyártó által forgalmazott eltérő típusú azonos rendeltetésű, illetve funkciójú fő technológiai berendezések telepítése, az csak műszakilag indokolt esetben, az Ajánlatkérő előzetes jóváhagyása esetén lehetséges.

A terület előkészítés, tereprendezés (szükség szerint humusz elszállítással, növényzetirtással, lőszermentesítéssel, egyéb feladatokkal), szükség esetén épület vagy építmény maradvány elbontása, elszállítása, felszíni hulladék lerakóhelyre való elszállítása (illetve egyéb, jogszabályoknak megfelelő kezelése), a terület lehatárolása, megközelíthetőségéről gondoskodás, a közút és a PV Erőmű kapuja közti út megtervezése és kivitelezése, PV Erőmű közúti csatlakozásának megtervezése és kivitelezése, csapadékvíz-elvezetés biztosítása és a kapcsolódó költségek, hatósági díjak megfizetése az Ajánlattevő feladata.

Ajánlattevőnek az országos villamosenergia-hálózatra termelő, szinkron üzemű rendszert szükséges, az adott hálózati engedélyes előírásainak betartása mellett, teljeskörűen megvalósítania

Jelen Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja szerinti versenyújranyitásra az Ajánlatkérő által az „PV erőművek kiviteli tervezése és kivitelezése” tárgyban kötött, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerinti uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás alapján megkötött keretmegállapodás alapján kerül sor. Ajánlatkérő az építési beruházások megvalósításáról a megkötött keretmegállapodás alapján történő versenyújranyitások útján gondoskodik a keretmegállapodás időtartama alatt.

A feladatok részletes meghatározását a keretmegállapodás, a versenyújranyitás során rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és a versenyújranyitás során rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A megvalósítás (tervezés és kivitelezés) előteljesítésének mértéke a megadott maximális teljesítési határidőhöz (240 nap) képest, napban (maximum 120 nap, minimum 0 nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. Garantált rendelkezésre állás mértéke %-ban (Minimum: 99,00 %. Ajánlati elem a minimum feletti megajánlás értéke: legkedvezőtlenebb szintje: 0,00%, legkedvezőbb szintje: 1,00%) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Valamennyi elvégzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számítottan az általános jótállás időtartama (60 hónap) feletti általános jótállás értéke (legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. Egy további szakember, a tervellenőri feladatokat ellátó, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V (Építményvillamossági tervezési szakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, megvalósult fotovoltaikus erőművek szekunder tervei elkészítésében és/vagy kivitelezésében szerzett összesített tapasztalata (legkedvezőtlenebb szintje 0 MWp, legkedvezőbb szintje 50 MWp összesített teljesítményű megvalósult fotovoltaikus erőmű tervezésében, kivitelezésében szerzett tapasztalat) (MWp) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP- 5.1.2-17-2021-00007

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

PV erőművek tervezése, kivitelezése-Dánszentmiklós

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
35711000 Vezetési, irányítási, híradási rendszerek
45231400 Erősáramú vezeték építése
45251100 Erőmű építése
45262000 Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU12 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Dánszentmiklós, 048/7. hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő feladata Dánszentmiklós területén fotovoltaikus erőmű (továbbiakban: PV Erőmű) létesítéséhez kapcsolódó teljeskörű tervezési és kivitelezési feladatok ellátása egyedi vállalkozási szerződés keretében.

A terület helyrajzi számai: Dánszentmiklós 048/7. hrsz., Dánszentmiklós észak-keleti részén GPS koordináták: 47°13'00.9"N 19°35'01.3"E (47 216904, 19 583704), 13 300 m2.

A kiválasztott területre építendő PV Erőmű az alábbi főbb műszaki szempontok szerint kerüljön kialakításra:

- A megvalósítandó PV Erőmű beépített teljesítménye minimum 588 kWp,

- A napelemek névleges összteljesítménye a csatlakozási teljesítményt (inverterek névleges összteljesítménye) legalább 10%-kal, legfeljebb 20%-kal haladhatja meg.

- A PV Erőmű hálózati csatlakozása a hálózati engedélyes által kijelölt csatlakozási ponton és meghatározott feszültségszinten történik.

- Az egyes napelemek a PV Erőmű területén belül kerülnek összekötésre, amelyek együttesen egy termelői vezetéken keresztül csatlakoznak az országos villamos-energia hálózathoz.

- A PV modul névleges egység teljesítmény min. 280 Wp.

- A beépített inverterek névleges teljesítménye legalább 40 kVA.

Ajánlattevő feladata lefedi a fotovoltaikus (PV) erőmű (beleértve annak hálózati csatlakozását) kiviteli tervezését, méretezését, szerkezeti kialakításának terveit, statikai méretezését, a komponensek gyártását, beszerzését, tesztelését, leszállítását, tárolását és őrzését, az építési terület managementjét, tereprendezését, a berendezések, egyéb műtárgyak és az irányítástechnika telepítését, a villamos szerelést, a minőségbiztosítást, üzembe helyezést, a szükséges licenszeket, az üzemeltető és karbantartó személyzet oktatását, a teljes magyar nyelvű dokumentáció (amelynek részét kell, hogy képezzék a berendezésekre vonatkozó telepítési, üzemeltetési és karbantartási útmutatók is) leszállítását, az üzembe helyezés lefolytatását. Egy telephelyen belül a fő technológiai elemek típusa nem változtatható, így értelemszerűen nem megengedett különböző gyártók által gyártott, illetve egyazon gyártó által forgalmazott eltérő típusú azonos rendeltetésű, illetve funkciójú fő technológiai berendezések telepítése, az csak műszakilag indokolt esetben, az Ajánlatkérő előzetes jóváhagyása esetén lehetséges.

A terület előkészítés, tereprendezés (szükség szerint humusz elszállítással, növényzetirtással, lőszermentesítéssel, egyéb feladatokkal), szükség esetén épület vagy építmény maradvány elbontása, elszállítása, felszíni hulladék lerakóhelyre való elszállítása (illetve egyéb, jogszabályoknak megfelelő kezelése), a terület lehatárolása, megközelíthetőségéről gondoskodás, a közút és a PV Erőmű kapuja közti út megtervezése és kivitelezése, PV Erőmű közúti csatlakozásának megtervezése és kivitelezése, csapadékvíz-elvezetés biztosítása és a kapcsolódó költségek, hatósági díjak megfizetése az Ajánlattevő feladata.

Ajánlattevőnek az országos villamosenergia-hálózatra termelő, szinkron üzemű rendszert szükséges, az adott hálózati engedélyes előírásainak betartása mellett, teljeskörűen megvalósítania

Jelen Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja szerinti versenyújranyitásra az Ajánlatkérő által az „PV erőművek kiviteli tervezése és kivitelezése” tárgyban kötött, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerinti uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás alapján megkötött keretmegállapodás alapján kerül sor. Ajánlatkérő az építési beruházások megvalósításáról a megkötött keretmegállapodás alapján történő versenyújranyitások útján gondoskodik a keretmegállapodás időtartama alatt.

A feladatok részletes meghatározását a keretmegállapodás, a versenyújranyitás során rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és a versenyújranyitás során rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A megvalósítás (tervezés és kivitelezés) előteljesítésének mértéke a megadott maximális teljesítési határidőhöz (240 nap) képest, napban (maximum 120 nap, minimum 0 nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. Garantált rendelkezésre állás mértéke %-ban (Minimum: 99,00 %. Ajánlati elem a minimum feletti megajánlás értéke: legkedvezőtlenebb szintje: 0,00%, legkedvezőbb szintje: 1,00%) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Valamennyi elvégzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számítottan az általános jótállás időtartama (60 hónap) feletti általános jótállás értéke (legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. Egy további szakember, a tervellenőri feladatokat ellátó, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V (Építményvillamossági tervezési szakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, megvalósult fotovoltaikus erőművek szekunder tervei elkészítésében és/vagy kivitelezésében szerzett összesített tapasztalata (legkedvezőtlenebb szintje 0 MWp, legkedvezőbb szintje 50 MWp összesített teljesítményű megvalósult fotovoltaikus erőmű tervezésében, kivitelezésében szerzett tapasztalat) (MWp) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP- 5.1.2-17-2021-00007

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

PV erőművek tervezése, kivitelezése-Dorog

Rész száma: 6
II.2.2)További CPV-kód(ok)
35711000 Vezetési, irányítási, híradási rendszerek
45231400 Erősáramú vezeték építése
45251100 Erőmű építése
45262000 Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Dorog, 0294/10. hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő feladata Dorog területén fotovoltaikus erőmű (továbbiakban: PV Erőmű) létesítéséhez kapcsolódó teljeskörű tervezési és kivitelezési feladatok ellátása egyedi vállalkozási szerződés keretében.

A terület helyrajzi számai: Dorog 0294/10. hrsz., Dorog dél-keleti részén GPS koordináták47°42'20.1"N 18°45'06.7"E (47 705579, 18 751853), 15 480 m2.

A kiválasztott területre építendő PV Erőmű az alábbi főbb műszaki szempontok szerint kerüljön kialakításra:

- A megvalósítandó PV Erőmű beépített teljesítménye minimum 555,52 kWp,

- A napelemek névleges összteljesítménye a csatlakozási teljesítményt (inverterek névleges összteljesítménye) legalább 10%-kal, legfeljebb 20%-kal haladhatja meg.

- A PV Erőmű hálózati csatlakozása a hálózati engedélyes által kijelölt csatlakozási ponton és meghatározott feszültségszinten történik.

- Az egyes napelemek a PV Erőmű területén belül kerülnek összekötésre, amelyek együttesen egy termelői vezetéken keresztül csatlakoznak az országos villamos-energia hálózathoz.

- A PV modul névleges egység teljesítmény min. 280 Wp.

- A beépített inverterek névleges teljesítménye legalább 40 kVA.

Ajánlattevő feladata lefedi a fotovoltaikus (PV) erőmű (beleértve annak hálózati csatlakozását) kiviteli tervezését, méretezését, szerkezeti kialakításának terveit, statikai méretezését, a komponensek gyártását, beszerzését, tesztelését, leszállítását, tárolását és őrzését, az építési terület managementjét, tereprendezését, a berendezések, egyéb műtárgyak és az irányítástechnika telepítését, a villamos szerelést, a minőségbiztosítást, üzembe helyezést, a szükséges licenszeket, az üzemeltető és karbantartó személyzet oktatását, a teljes magyar nyelvű dokumentáció (amelynek részét kell, hogy képezzék a berendezésekre vonatkozó telepítési, üzemeltetési és karbantartási útmutatók is) leszállítását, az üzembe helyezés lefolytatását. Egy telephelyen belül a fő technológiai elemek típusa nem változtatható, így értelemszerűen nem megengedett különböző gyártók által gyártott, illetve egyazon gyártó által forgalmazott eltérő típusú azonos rendeltetésű, illetve funkciójú fő technológiai berendezések telepítése, az csak műszakilag indokolt esetben, az Ajánlatkérő előzetes jóváhagyása esetén lehetséges.

A terület előkészítés, tereprendezés (szükség szerint humusz elszállítással, növényzetirtással, lőszermentesítéssel, egyéb feladatokkal), szükség esetén épület vagy építmény maradvány elbontása, elszállítása, felszíni hulladék lerakóhelyre való elszállítása (illetve egyéb, jogszabályoknak megfelelő kezelése), a terület lehatárolása, megközelíthetőségéről gondoskodás, a közút és a PV Erőmű kapuja közti út megtervezése és kivitelezése, PV Erőmű közúti csatlakozásának megtervezése és kivitelezése, csapadékvíz-elvezetés biztosítása és a kapcsolódó költségek, hatósági díjak megfizetése az Ajánlattevő feladata.

Ajánlattevőnek az országos villamosenergia-hálózatra termelő, szinkron üzemű rendszert szükséges, az adott hálózati engedélyes előírásainak betartása mellett, teljeskörűen megvalósítania

Jelen Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja szerinti versenyújranyitásra az Ajánlatkérő által az „PV erőművek kiviteli tervezése és kivitelezése” tárgyban kötött, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerinti uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás alapján megkötött keretmegállapodás alapján kerül sor. Ajánlatkérő az építési beruházások megvalósításáról a megkötött keretmegállapodás alapján történő versenyújranyitások útján gondoskodik a keretmegállapodás időtartama alatt.

A feladatok részletes meghatározását a keretmegállapodás, a versenyújranyitás során rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és a versenyújranyitás során rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A megvalósítás (tervezés és kivitelezés) előteljesítésének mértéke a megadott maximális teljesítési határidőhöz (240 nap) képest, napban (maximum 120 nap, minimum 0 nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. Garantált rendelkezésre állás mértéke %-ban (Minimum: 99,00 %. Ajánlati elem a minimum feletti megajánlás értéke: legkedvezőtlenebb szintje: 0,00%, legkedvezőbb szintje: 1,00%) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Valamennyi elvégzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számítottan az általános jótállás időtartama (60 hónap) feletti általános jótállás értéke (legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. Egy további szakember, a tervellenőri feladatokat ellátó, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V (Építményvillamossági tervezési szakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, megvalósult fotovoltaikus erőművek szekunder tervei elkészítésében és/vagy kivitelezésében szerzett összesített tapasztalata (legkedvezőtlenebb szintje 0 MWp, legkedvezőbb szintje 50 MWp összesített teljesítményű megvalósult fotovoltaikus erőmű tervezésében, kivitelezésében szerzett tapasztalat) (MWp) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP- 5.1.2-17-2021-00007

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

PV erőművek tervezése, kivitelezése-Kunszállás

Rész száma: 7
II.2.2)További CPV-kód(ok)
35711000 Vezetési, irányítási, híradási rendszerek
45231400 Erősáramú vezeték építése
45251100 Erőmű építése
45262000 Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Kunszállás, 0285/49. hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő feladata Kunszállás területén fotovoltaikus erőmű (továbbiakban: PV Erőmű) létesítéséhez kapcsolódó teljeskörű tervezési és kivitelezési feladatok ellátása egyedi vállalkozási szerződés keretében.

A terület helyrajzi számai: Kunszállás 0285/49. hrsz., Kunszállás észak-keleti részén GPS koordináták 46°45'52.5"N 19°45'41.1"E (46 764594, 19 761406), 14 100 m2.

A kiválasztott területre építendő PV Erőmű az alábbi főbb műszaki szempontok szerint kerüljön kialakításra:

- A megvalósítandó PV Erőmű beépített teljesítménye minimum 588 kWp,

- A napelemek névleges összteljesítménye a csatlakozási teljesítményt (inverterek névleges összteljesítménye) legalább 10%-kal, legfeljebb 20%-kal haladhatja meg.

- A PV Erőmű hálózati csatlakozása a hálózati engedélyes által kijelölt csatlakozási ponton és meghatározott feszültségszinten történik.

- Az egyes napelemek a PV Erőmű területén belül kerülnek összekötésre, amelyek együttesen egy termelői vezetéken keresztül csatlakoznak az országos villamos-energia hálózathoz.

- A PV modul névleges egység teljesítmény min. 280 Wp.

- A beépített inverterek névleges teljesítménye legalább 40 kVA.

Ajánlattevő feladata lefedi a fotovoltaikus (PV) erőmű (beleértve annak hálózati csatlakozását) kiviteli tervezését, méretezését, szerkezeti kialakításának terveit, statikai méretezését, a komponensek gyártását, beszerzését, tesztelését, leszállítását, tárolását és őrzését, az építési terület managementjét, tereprendezését, a berendezések, egyéb műtárgyak és az irányítástechnika telepítését, a villamos szerelést, a minőségbiztosítást, üzembe helyezést, a szükséges licenszeket, az üzemeltető és karbantartó személyzet oktatását, a teljes magyar nyelvű dokumentáció (amelynek részét kell, hogy képezzék a berendezésekre vonatkozó telepítési, üzemeltetési és karbantartási útmutatók is) leszállítását, az üzembe helyezés lefolytatását. Egy telephelyen belül a fő technológiai elemek típusa nem változtatható, így értelemszerűen nem megengedett különböző gyártók által gyártott, illetve egyazon gyártó által forgalmazott eltérő típusú azonos rendeltetésű, illetve funkciójú fő technológiai berendezések telepítése, az csak műszakilag indokolt esetben, az Ajánlatkérő előzetes jóváhagyása esetén lehetséges.

A terület előkészítés, tereprendezés (szükség szerint humusz elszállítással, növényzetirtással, lőszermentesítéssel, egyéb feladatokkal), szükség esetén épület vagy építmény maradvány elbontása, elszállítása, felszíni hulladék lerakóhelyre való elszállítása (illetve egyéb, jogszabályoknak megfelelő kezelése), a terület lehatárolása, megközelíthetőségéről gondoskodás, a közút és a PV Erőmű kapuja közti út megtervezése és kivitelezése, PV Erőmű közúti csatlakozásának megtervezése és kivitelezése, csapadékvíz-elvezetés biztosítása és a kapcsolódó költségek, hatósági díjak megfizetése az Ajánlattevő feladata.

Ajánlattevőnek az országos villamosenergia-hálózatra termelő, szinkron üzemű rendszert szükséges, az adott hálózati engedélyes előírásainak betartása mellett, teljeskörűen megvalósítania

Jelen Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja szerinti versenyújranyitásra az Ajánlatkérő által az „PV erőművek kiviteli tervezése és kivitelezése” tárgyban kötött, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerinti uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás alapján megkötött keretmegállapodás alapján kerül sor. Ajánlatkérő az építési beruházások megvalósításáról a megkötött keretmegállapodás alapján történő versenyújranyitások útján gondoskodik a keretmegállapodás időtartama alatt.

A feladatok részletes meghatározását a keretmegállapodás, a versenyújranyitás során rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és a versenyújranyitás során rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A megvalósítás (tervezés és kivitelezés) előteljesítésének mértéke a megadott maximális teljesítési határidőhöz (240 nap) képest, napban (maximum 120 nap, minimum 0 nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. Garantált rendelkezésre állás mértéke %-ban (Minimum: 99,00 %. Ajánlati elem a minimum feletti megajánlás értéke: legkedvezőtlenebb szintje: 0,00%, legkedvezőbb szintje: 1,00%) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Valamennyi elvégzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számítottan az általános jótállás időtartama (60 hónap) feletti általános jótállás értéke (legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. Egy további szakember, a tervellenőri feladatokat ellátó, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V (Építményvillamossági tervezési szakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, megvalósult fotovoltaikus erőművek szekunder tervei elkészítésében és/vagy kivitelezésében szerzett összesített tapasztalata (legkedvezőtlenebb szintje 0 MWp, legkedvezőbb szintje 50 MWp összesített teljesítményű megvalósult fotovoltaikus erőmű tervezésében, kivitelezésében szerzett tapasztalat) (MWp) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP- 5.1.2-17-2021-00007

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

PV erőművek tervezése, kivitelezése-Nyírcsaholy

Rész száma: 8
II.2.2)További CPV-kód(ok)
35711000 Vezetési, irányítási, híradási rendszerek
45231400 Erősáramú vezeték építése
45251100 Erőmű építése
45262000 Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Nyírcsaholy,0321/10. hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő feladata Nyírcsaholy területén fotovoltaikus erőmű (továbbiakban: PV Erőmű) létesítéséhez kapcsolódó teljeskörű tervezési és kivitelezési feladatok ellátása egyedi vállalkozási szerződés keretében.

A terület helyrajzi számai: Nyírcsaholy 0321/10. hrsz., Nyírcsaholy északi részén GPS koordináták 47°54'27.6"N 22°20'23.3"E (47 907666, 22 339793), 16 600 m2.

A kiválasztott területre építendő PV Erőmű az alábbi főbb műszaki szempontok szerint kerüljön kialakításra:

- A megvalósítandó PV Erőmű beépített teljesítménye minimum 589,68 kWp,

- A napelemek névleges összteljesítménye a csatlakozási teljesítményt (inverterek névleges összteljesítménye) legalább 10%-kal, legfeljebb 20%-kal haladhatja meg.

- A PV Erőmű hálózati csatlakozása a hálózati engedélyes által kijelölt csatlakozási ponton és meghatározott feszültségszinten történik.

- Az egyes napelemek a PV Erőmű területén belül kerülnek összekötésre, amelyek együttesen egy termelői vezetéken keresztül csatlakoznak az országos villamos-energia hálózathoz.

- A PV modul névleges egység teljesítmény min. 280 Wp.

- A beépített inverterek névleges teljesítménye legalább 40 kVA.

Ajánlattevő feladata lefedi a fotovoltaikus (PV) erőmű (beleértve annak hálózati csatlakozását) kiviteli tervezését, méretezését, szerkezeti kialakításának terveit, statikai méretezését, a komponensek gyártását, beszerzését, tesztelését, leszállítását, tárolását és őrzését, az építési terület managementjét, tereprendezését, a berendezések, egyéb műtárgyak és az irányítástechnika telepítését, a villamos szerelést, a minőségbiztosítást, üzembe helyezést, a szükséges licenszeket, az üzemeltető és karbantartó személyzet oktatását, a teljes magyar nyelvű dokumentáció (amelynek részét kell, hogy képezzék a berendezésekre vonatkozó telepítési, üzemeltetési és karbantartási útmutatók is) leszállítását, az üzembe helyezés lefolytatását. Egy telephelyen belül a fő technológiai elemek típusa nem változtatható, így értelemszerűen nem megengedett különböző gyártók által gyártott, illetve egyazon gyártó által forgalmazott eltérő típusú azonos rendeltetésű, illetve funkciójú fő technológiai berendezések telepítése, az csak műszakilag indokolt esetben, az Ajánlatkérő előzetes jóváhagyása esetén lehetséges.

A terület előkészítés, tereprendezés (szükség szerint humusz elszállítással, növényzetirtással, lőszermentesítéssel, egyéb feladatokkal), szükség esetén épület vagy építmény maradvány elbontása, elszállítása, felszíni hulladék lerakóhelyre való elszállítása (illetve egyéb, jogszabályoknak megfelelő kezelése), a terület lehatárolása, megközelíthetőségéről gondoskodás, a közút és a PV Erőmű kapuja közti út megtervezése és kivitelezése, PV Erőmű közúti csatlakozásának megtervezése és kivitelezése, csapadékvíz-elvezetés biztosítása és a kapcsolódó költségek, hatósági díjak megfizetése az Ajánlattevő feladata.

Ajánlattevőnek az országos villamosenergia-hálózatra termelő, szinkron üzemű rendszert szükséges, az adott hálózati engedélyes előírásainak betartása mellett, teljeskörűen megvalósítania

Jelen Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja szerinti versenyújranyitásra az Ajánlatkérő által az „PV erőművek kiviteli tervezése és kivitelezése” tárgyban kötött, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerinti uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás alapján megkötött keretmegállapodás alapján kerül sor. Ajánlatkérő az építési beruházások megvalósításáról a megkötött keretmegállapodás alapján történő versenyújranyitások útján gondoskodik a keretmegállapodás időtartama alatt.

A feladatok részletes meghatározását a keretmegállapodás, a versenyújranyitás során rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és a versenyújranyitás során rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A megvalósítás (tervezés és kivitelezés) előteljesítésének mértéke a megadott maximális teljesítési határidőhöz (240 nap) képest, napban (maximum 120 nap, minimum 0 nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. Garantált rendelkezésre állás mértéke %-ban (Minimum: 99,00 %. Ajánlati elem a minimum feletti megajánlás értéke: legkedvezőtlenebb szintje: 0,00%, legkedvezőbb szintje: 1,00%) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Valamennyi elvégzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számítottan az általános jótállás időtartama (60 hónap) feletti általános jótállás értéke (legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. Egy további szakember, a tervellenőri feladatokat ellátó, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V (Építményvillamossági tervezési szakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, megvalósult fotovoltaikus erőművek szekunder tervei elkészítésében és/vagy kivitelezésében szerzett összesített tapasztalata (legkedvezőtlenebb szintje 0 MWp, legkedvezőbb szintje 50 MWp összesített teljesítményű megvalósult fotovoltaikus erőmű tervezésében, kivitelezésében szerzett tapasztalat) (MWp) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP- 5.1.2-17-2021-00007

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

PV erőművek tervezése, kivitelezése-Pusztaföldvár

Rész száma: 9
II.2.2)További CPV-kód(ok)
35711000 Vezetési, irányítási, híradási rendszerek
45231400 Erősáramú vezeték építése
45251100 Erőmű építése
45262000 Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Pusztaföldvár, 1031. hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő feladata Pusztaföldvár területén fotovoltaikus erőmű (továbbiakban: PV Erőmű) létesítéséhez kapcsolódó teljeskörű tervezési és kivitelezési feladatok ellátása egyedi vállalkozási szerződés keretében.

A terület helyrajzi számai: Pusztaföldvár 1031. hrsz., Pusztaföldvár déli részén GPS koordináták 46°30'33.7"N 20°48'04.1"E(46 509347, 20 801147), 15 600 m2.

A kiválasztott területre építendő PV Erőmű az alábbi főbb műszaki szempontok szerint kerüljön kialakításra:

- A megvalósítandó PV Erőmű beépített teljesítménye minimum 588 kWp,

- A napelemek névleges összteljesítménye a csatlakozási teljesítményt (inverterek névleges összteljesítménye) legalább 10%-kal, legfeljebb 20%-kal haladhatja meg.

- A PV Erőmű hálózati csatlakozása a hálózati engedélyes által kijelölt csatlakozási ponton és meghatározott feszültségszinten történik.

- Az egyes napelemek a PV Erőmű területén belül kerülnek összekötésre, amelyek együttesen egy termelői vezetéken keresztül csatlakoznak az országos villamos-energia hálózathoz.

- A PV modul névleges egység teljesítmény min. 280 Wp.

- A beépített inverterek névleges teljesítménye legalább 40 kVA.

Ajánlattevő feladata lefedi a fotovoltaikus (PV) erőmű (beleértve annak hálózati csatlakozását) kiviteli tervezését, méretezését, szerkezeti kialakításának terveit, statikai méretezését, a komponensek gyártását, beszerzését, tesztelését, leszállítását, tárolását és őrzését, az építési terület managementjét, tereprendezését, a berendezések, egyéb műtárgyak és az irányítástechnika telepítését, a villamos szerelést, a minőségbiztosítást, üzembe helyezést, a szükséges licenszeket, az üzemeltető és karbantartó személyzet oktatását, a teljes magyar nyelvű dokumentáció (amelynek részét kell, hogy képezzék a berendezésekre vonatkozó telepítési, üzemeltetési és karbantartási útmutatók is) leszállítását, az üzembe helyezés lefolytatását. Egy telephelyen belül a fő technológiai elemek típusa nem változtatható, így értelemszerűen nem megengedett különböző gyártók által gyártott, illetve egyazon gyártó által forgalmazott eltérő típusú azonos rendeltetésű, illetve funkciójú fő technológiai berendezések telepítése, az csak műszakilag indokolt esetben, az Ajánlatkérő előzetes jóváhagyása esetén lehetséges.

A terület előkészítés, tereprendezés (szükség szerint humusz elszállítással, növényzetirtással, lőszermentesítéssel, egyéb feladatokkal), szükség esetén épület vagy építmény maradvány elbontása, elszállítása, felszíni hulladék lerakóhelyre való elszállítása (illetve egyéb, jogszabályoknak megfelelő kezelése), a terület lehatárolása, megközelíthetőségéről gondoskodás, a közút és a PV Erőmű kapuja közti út megtervezése és kivitelezése, PV Erőmű közúti csatlakozásának megtervezése és kivitelezése, csapadékvíz-elvezetés biztosítása és a kapcsolódó költségek, hatósági díjak megfizetése az Ajánlattevő feladata.

Ajánlattevőnek az országos villamosenergia-hálózatra termelő, szinkron üzemű rendszert szükséges, az adott hálózati engedélyes előírásainak betartása mellett, teljeskörűen megvalósítania

Jelen Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja szerinti versenyújranyitásra az Ajánlatkérő által az „PV erőművek kiviteli tervezése és kivitelezése” tárgyban kötött, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerinti uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás alapján megkötött keretmegállapodás alapján kerül sor. Ajánlatkérő az építési beruházások megvalósításáról a megkötött keretmegállapodás alapján történő versenyújranyitások útján gondoskodik a keretmegállapodás időtartama alatt.

A feladatok részletes meghatározását a keretmegállapodás, a versenyújranyitás során rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és a versenyújranyitás során rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A megvalósítás (tervezés és kivitelezés) előteljesítésének mértéke a megadott maximális teljesítési határidőhöz (240 nap) képest, napban (maximum 120 nap, minimum 0 nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. Garantált rendelkezésre állás mértéke %-ban (Minimum: 99,00 %. Ajánlati elem a minimum feletti megajánlás értéke: legkedvezőtlenebb szintje: 0,00%, legkedvezőbb szintje: 1,00%) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Valamennyi elvégzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számítottan az általános jótállás időtartama (60 hónap) feletti általános jótállás értéke (legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. Egy további szakember, a tervellenőri feladatokat ellátó, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V (Építményvillamossági tervezési szakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, megvalósult fotovoltaikus erőművek szekunder tervei elkészítésében és/vagy kivitelezésében szerzett összesített tapasztalata (legkedvezőtlenebb szintje 0 MWp, legkedvezőbb szintje 50 MWp összesített teljesítményű megvalósult fotovoltaikus erőmű tervezésében, kivitelezésében szerzett tapasztalat) (MWp) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP- 5.1.2-17-2021-00007

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

PV erőművek tervezése, kivitelezése-Sükösd

Rész száma: 10
II.2.2)További CPV-kód(ok)
35711000 Vezetési, irányítási, híradási rendszerek
45231400 Erősáramú vezeték építése
45251100 Erőmű építése
45262000 Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Sükösd, 024/104. hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő feladata Sükösd területén fotovoltaikus erőmű (továbbiakban: PV Erőmű) létesítéséhez kapcsolódó teljeskörű tervezési és kivitelezési feladatok ellátása egyedi vállalkozási szerződés keretében.

A terület helyrajzi számai: Sükösd 024/104. hrsz., Sükösd déli-keleti részén GPS koordináták 46°16'36.1"N 19°00'13.6"E (46 276689, 19 003774), 16 000 m2.

A kiválasztott területre építendő PV Erőmű az alábbi főbb műszaki szempontok szerint kerüljön kialakításra:

- A megvalósítandó PV Erőmű beépített teljesítménye minimum 588 kWp,

- A napelemek névleges összteljesítménye a csatlakozási teljesítményt (inverterek névleges összteljesítménye) legalább 10%-kal, legfeljebb 20%-kal haladhatja meg.

- A PV Erőmű hálózati csatlakozása a hálózati engedélyes által kijelölt csatlakozási ponton és meghatározott feszültségszinten történik.

- Az egyes napelemek a PV Erőmű területén belül kerülnek összekötésre, amelyek együttesen egy termelői vezetéken keresztül csatlakoznak az országos villamos-energia hálózathoz.

- A PV modul névleges egység teljesítmény min. 280 Wp.

- A beépített inverterek névleges teljesítménye legalább 40 kVA.

Ajánlattevő feladata lefedi a fotovoltaikus (PV) erőmű (beleértve annak hálózati csatlakozását) kiviteli tervezését, méretezését, szerkezeti kialakításának terveit, statikai méretezését, a komponensek gyártását, beszerzését, tesztelését, leszállítását, tárolását és őrzését, az építési terület managementjét, tereprendezését, a berendezések, egyéb műtárgyak és az irányítástechnika telepítését, a villamos szerelést, a minőségbiztosítást, üzembe helyezést, a szükséges licenszeket, az üzemeltető és karbantartó személyzet oktatását, a teljes magyar nyelvű dokumentáció (amelynek részét kell, hogy képezzék a berendezésekre vonatkozó telepítési, üzemeltetési és karbantartási útmutatók is) leszállítását, az üzembe helyezés lefolytatását. Egy telephelyen belül a fő technológiai elemek típusa nem változtatható, így értelemszerűen nem megengedett különböző gyártók által gyártott, illetve egyazon gyártó által forgalmazott eltérő típusú azonos rendeltetésű, illetve funkciójú fő technológiai berendezések telepítése, az csak műszakilag indokolt esetben, az Ajánlatkérő előzetes jóváhagyása esetén lehetséges.

A terület előkészítés, tereprendezés (szükség szerint humusz elszállítással, növényzetirtással, lőszermentesítéssel, egyéb feladatokkal), szükség esetén épület vagy építmény maradvány elbontása, elszállítása, felszíni hulladék lerakóhelyre való elszállítása (illetve egyéb, jogszabályoknak megfelelő kezelése), a terület lehatárolása, megközelíthetőségéről gondoskodás, a közút és a PV Erőmű kapuja közti út megtervezése és kivitelezése, PV Erőmű közúti csatlakozásának megtervezése és kivitelezése, csapadékvíz-elvezetés biztosítása és a kapcsolódó költségek, hatósági díjak megfizetése az Ajánlattevő feladata.

Ajánlattevőnek az országos villamosenergia-hálózatra termelő, szinkron üzemű rendszert szükséges, az adott hálózati engedélyes előírásainak betartása mellett, teljeskörűen megvalósítania

Jelen Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja szerinti versenyújranyitásra az Ajánlatkérő által az „PV erőművek kiviteli tervezése és kivitelezése” tárgyban kötött, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerinti uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás alapján megkötött keretmegállapodás alapján kerül sor. Ajánlatkérő az építési beruházások megvalósításáról a megkötött keretmegállapodás alapján történő versenyújranyitások útján gondoskodik a keretmegállapodás időtartama alatt.

A feladatok részletes meghatározását a keretmegállapodás, a versenyújranyitás során rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és a versenyújranyitás során rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A megvalósítás (tervezés és kivitelezés) előteljesítésének mértéke a megadott maximális teljesítési határidőhöz (240 nap) képest, napban (maximum 120 nap, minimum 0 nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. Garantált rendelkezésre állás mértéke %-ban (Minimum: 99,00 %. Ajánlati elem a minimum feletti megajánlás értéke: legkedvezőtlenebb szintje: 0,00%, legkedvezőbb szintje: 1,00%) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Valamennyi elvégzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számítottan az általános jótállás időtartama (60 hónap) feletti általános jótállás értéke (legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. Egy további szakember, a tervellenőri feladatokat ellátó, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V (Építményvillamossági tervezési szakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, megvalósult fotovoltaikus erőművek szekunder tervei elkészítésében és/vagy kivitelezésében szerzett összesített tapasztalata (legkedvezőtlenebb szintje 0 MWp, legkedvezőbb szintje 50 MWp összesített teljesítményű megvalósult fotovoltaikus erőmű tervezésében, kivitelezésében szerzett tapasztalat) (MWp) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP- 5.1.2-17-2021-00007

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

PV erőművek tervezése, kivitelezése-Vésztő

Rész száma: 11
II.2.2)További CPV-kód(ok)
35711000 Vezetési, irányítási, híradási rendszerek
45231400 Erősáramú vezeték építése
45251100 Erőmű építése
45262000 Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Vésztő, 0218/8., 0218/9. hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő feladata Vésztő területén fotovoltaikus erőmű (továbbiakban: PV Erőmű) létesítéséhez kapcsolódó teljeskörű tervezési és kivitelezési feladatok ellátása egyedi vállalkozási szerződés keretében.

A terület helyrajzi számai: Vésztő 0218/8., 0218/9. hrsz., Vésztő nyugati részén GPS koordináták 46°55'53.7"N 21°14'24.8"E (46 931580, 21 240234), 16 700 m2.

A kiválasztott területre építendő PV Erőmű az alábbi főbb műszaki szempontok szerint kerüljön kialakításra:

- A megvalósítandó PV Erőmű beépített teljesítménye minimum 571,2 kWp,

- A napelemek névleges összteljesítménye a csatlakozási teljesítményt (inverterek névleges összteljesítménye) legalább 10%-kal, legfeljebb 20%-kal haladhatja meg.

- A PV Erőmű hálózati csatlakozása a hálózati engedélyes által kijelölt csatlakozási ponton és meghatározott feszültségszinten történik.

- Az egyes napelemek a PV Erőmű területén belül kerülnek összekötésre, amelyek együttesen egy termelői vezetéken keresztül csatlakoznak az országos villamos-energia hálózathoz.

- A PV modul névleges egység teljesítmény min. 280 Wp.

- A beépített inverterek névleges teljesítménye legalább 40 kVA.

Ajánlattevő feladata lefedi a fotovoltaikus (PV) erőmű (beleértve annak hálózati csatlakozását) kiviteli tervezését, méretezését, szerkezeti kialakításának terveit, statikai méretezését, a komponensek gyártását, beszerzését, tesztelését, leszállítását, tárolását és őrzését, az építési terület managementjét, tereprendezését, a berendezések, egyéb műtárgyak és az irányítástechnika telepítését, a villamos szerelést, a minőségbiztosítást, üzembe helyezést, a szükséges licenszeket, az üzemeltető és karbantartó személyzet oktatását, a teljes magyar nyelvű dokumentáció (amelynek részét kell, hogy képezzék a berendezésekre vonatkozó telepítési, üzemeltetési és karbantartási útmutatók is) leszállítását, az üzembe helyezés lefolytatását. Egy telephelyen belül a fő technológiai elemek típusa nem változtatható, így értelemszerűen nem megengedett különböző gyártók által gyártott, illetve egyazon gyártó által forgalmazott eltérő típusú azonos rendeltetésű, illetve funkciójú fő technológiai berendezések telepítése, az csak műszakilag indokolt esetben, az Ajánlatkérő előzetes jóváhagyása esetén lehetséges.

A terület előkészítés, tereprendezés (szükség szerint humusz elszállítással, növényzetirtással, lőszermentesítéssel, egyéb feladatokkal), szükség esetén épület vagy építmény maradvány elbontása, elszállítása, felszíni hulladék lerakóhelyre való elszállítása (illetve egyéb, jogszabályoknak megfelelő kezelése), a terület lehatárolása, megközelíthetőségéről gondoskodás, a közút és a PV Erőmű kapuja közti út megtervezése és kivitelezése, PV Erőmű közúti csatlakozásának megtervezése és kivitelezése, csapadékvíz-elvezetés biztosítása és a kapcsolódó költségek, hatósági díjak megfizetése az Ajánlattevő feladata.

Ajánlattevőnek az országos villamosenergia-hálózatra termelő, szinkron üzemű rendszert szükséges, az adott hálózati engedélyes előírásainak betartása mellett, teljeskörűen megvalósítania

Jelen Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja szerinti versenyújranyitásra az Ajánlatkérő által az „PV erőművek kiviteli tervezése és kivitelezése” tárgyban kötött, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerinti uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás alapján megkötött keretmegállapodás alapján kerül sor. Ajánlatkérő az építési beruházások megvalósításáról a megkötött keretmegállapodás alapján történő versenyújranyitások útján gondoskodik a keretmegállapodás időtartama alatt.

A feladatok részletes meghatározását a keretmegállapodás, a versenyújranyitás során rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és a versenyújranyitás során rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A megvalósítás (tervezés és kivitelezés) előteljesítésének mértéke a megadott maximális teljesítési határidőhöz (240 nap) képest, napban (maximum 120 nap, minimum 0 nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. Garantált rendelkezésre állás mértéke %-ban (Minimum: 99,00 %. Ajánlati elem a minimum feletti megajánlás értéke: legkedvezőtlenebb szintje: 0,00%, legkedvezőbb szintje: 1,00%) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Valamennyi elvégzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számítottan az általános jótállás időtartama (60 hónap) feletti általános jótállás értéke (legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. Egy további szakember, a tervellenőri feladatokat ellátó, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V (Építményvillamossági tervezési szakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, megvalósult fotovoltaikus erőművek szekunder tervei elkészítésében és/vagy kivitelezésében szerzett összesített tapasztalata (legkedvezőtlenebb szintje 0 MWp, legkedvezőbb szintje 50 MWp összesített teljesítményű megvalósult fotovoltaikus erőmű tervezésében, kivitelezésében szerzett tapasztalat) (MWp) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP- 5.1.2-17-2021-00007

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

PV erőművek tervezése, kivitelezése-Kunmadaras I.

Rész száma: 12
II.2.2)További CPV-kód(ok)
35711000 Vezetési, irányítási, híradási rendszerek
45231400 Erősáramú vezeték építése
45251100 Erőmű építése
45262000 Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

Kunmadaras 042/23, természetben Kunmadaras déli részén, a repülőtér területén, 47°23'49.1"N 20°48'02.9"E (47 396957, 20 800797) GPS koordináták. (PV Erőmű helyszíne)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő feladata Kunmadaras területén fotovoltaikus erőmű (továbbiakban: PV Erőmű) létesítéséhez kapcsolódó teljeskörű tervezési és kivitelezési feladatok ellátása egyedi vállalkozási szerződés keretében.

Területek helyrajzi száma: Kunmadaras 042/23, természetben Kunmadaras déli részén, a repülőtér területén, 47°23'49.1"N 20°48'02.9"E (47 396957, 20 800797) GPS koordináták.

A kiválasztott területre építendő PV Erőmű az alábbi főbb műszaki szempontok szerint kerüljön kialakításra:

- A megvalósítandó PV Erőmű beépített teljesítménye 28,728 MWp.

- A napelemek névleges összteljesítménye a csatlakozási teljesítményt (inverterek névleges összteljesítménye) legalább 10%-kal, legfeljebb 20%-kal haladhatja meg.

- A PV Erőmű hálózati csatlakozása a hálózati engedélyes által kijelölt csatlakozási ponton és meghatározott feszültségszinten történik.

- Az egyes napelemek a PV Erőmű területén belül kerülnek összekötésre, amelyek együttesen egy termelői vezetéken keresztül csatlakoznak az országos villamos-energia hálózathoz.

- A PV modul névleges egység teljesítmény min. 280 Wp.

- A beépített inverterek névleges teljesítménye legalább 40 kVA,

Ajánlattevő feladata lefedi a fotovoltaikus (PV) erőmű (beleértve annak hálózati csatlakozását) kiviteli tervezését, méretezését, szerkezeti kialakításának terveit, statikai méretezését, a komponensek gyártását, beszerzését, tesztelését, leszállítását, tárolását és őrzését, az építési terület managementjét, tereprendezését, a berendezések, egyéb műtárgyak és az irányítástechnika telepítését, a villamos szerelést, a minőségbiztosítást, üzembe helyezést, a szükséges licenszeket, az üzemeltető és karbantartó személyzet oktatását, a teljes magyar nyelvű dokumentáció (amelynek részét kell, hogy képezzék a berendezésekre vonatkozó telepítési, üzemeltetési és karbantartási útmutatók is) leszállítását, az üzembe helyezés lefolytatását. Egy telephelyen belül a fő technológiai elemek típusa nem változtatható, így értelemszerűen nem megengedett különböző gyártók által gyártott, illetve egyazon gyártó által forgalmazott eltérő típusú azonos rendeltetésű, illetve funkciójú fő technológiai berendezések telepítése, az csak műszakilag indokolt esetben, az Ajánlatkérő előzetes jóváhagyása esetén lehetséges.

A terület előkészítés, tereprendezés (szükség szerint humusz elszállítással, növényzetirtással, lőszermentesítéssel, egyéb feladatokkal), szükség esetén épület vagy építmény maradvány elbontása, elszállítása, felszíni hulladék lerakóhelyre való elszállítása (illetve egyéb, jogszabályoknak megfelelő kezelése), a terület lehatárolása, megközelíthetőségéről gondoskodás, a közút és a PV Erőmű kapuja közti út megtervezése és kivitelezése, PV Erőmű közúti csatlakozásának megtervezése és kivitelezése, csapadékvíz-elvezetés biztosítása és a kapcsolódó költségek, hatósági díjak megfizetése az Ajánlattevő feladata.

Ajánlattevőnek az országos villamosenergia-hálózatra termelő, szinkron üzemű rendszert szükséges, az adott hálózati engedélyes előírásainak betartása mellett, teljeskörűen megvalósítania

Jelen Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja szerinti versenyújranyitásra az Ajánlatkérő által az „PV erőművek kiviteli tervezése és kivitelezése” tárgyban kötött, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerinti uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás alapján megkötött keretmegállapodás alapján kerül sor. Ajánlatkérő az építési beruházások megvalósításáról a megkötött keretmegállapodás alapján történő versenyújranyitások útján gondoskodik a keretmegállapodás időtartama alatt.

A feladatok részletes meghatározását a keretmegállapodás, a versenyújranyitás során rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és a versenyújranyitás során rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A megvalósítás (tervezés és kivitelezés) előteljesítésének mértéke a megadott maximális teljesítési határidőhöz (240 nap) képest, napban (maximum 120 nap, minimum 0 nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. Garantált rendelkezésre állás mértéke %-ban (Minimum: 99,00 %. Ajánlati elem a minimum feletti megajánlás értéke: legkedvezőtlenebb szintje: 0,00%, legkedvezőbb szintje: 1,00%) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Valamennyi elvégzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számítottan az általános jótállás időtartama (60 hónap) feletti általános jótállás értéke (legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. Egy további szakember, a tervellenőri feladatokat ellátó, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V (Építményvillamossági tervezési szakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, megvalósult fotovoltaikus erőművek szekunder tervei elkészítésében és/vagy kivitelezésében szerzett összesített tapasztalata (legkedvezőtlenebb szintje 0 MWp, legkedvezőbb szintje 50 MWp összesített teljesítményű megvalósult fotovoltaikus erőmű tervezésében, kivitelezésében szerzett tapasztalat) (MWp) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.1.1-17-2021-00009

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

PV erőművek tervezése, kivitelezése-Kunmadaras II.

Rész száma: 13
II.2.2)További CPV-kód(ok)
35711000 Vezetési, irányítási, híradási rendszerek
45231400 Erősáramú vezeték építése
45251100 Erőmű építése
45262000 Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

A terület helyrajzi száma: Kunmadaras 042/20, természetben Kunmadaras déli részén, a repülőtér területén, 47°23'19.5"N 20°47'05.9"E (47 388761, 20 784964) GPS koordináták.

(PV Erőmű helyszíne)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő feladata Kunmadaras területén fotovoltaikus erőmű (továbbiakban: PV Erőmű) létesítéséhez kapcsolódó teljeskörű tervezési és kivitelezési feladatok ellátása egyedi vállalkozási szerződés keretében.

Területek helyrajzi száma: Kunmadaras 042/20, természetben Kunmadaras déli részén, a repülőtér területén, 47°23'19.5"N 20°47'05.9"E (47 388761, 20 784964) GPS koordináták.

A kiválasztott területre építendő PV Erőmű az alábbi főbb műszaki szempontok szerint kerüljön kialakításra:

- A megvalósítandó PV Erőmű beépített teljesítménye 28,728 MWp.

- A napelemek névleges összteljesítménye a csatlakozási teljesítményt (inverterek névleges összteljesítménye) legalább 10%-kal, legfeljebb 20%-kal haladhatja meg.

- A PV Erőmű hálózati csatlakozása a hálózati engedélyes által kijelölt csatlakozási ponton és meghatározott feszültségszinten történik.

- Az egyes napelemek a PV Erőmű területén belül kerülnek összekötésre, amelyek együttesen egy termelői vezetéken keresztül csatlakoznak az országos villamos-energia hálózathoz.

- A PV modul névleges egység teljesítmény min. 280 Wp.

- A beépített inverterek névleges teljesítménye legalább 40 kVA,

Ajánlattevő feladata lefedi a fotovoltaikus (PV) erőmű (beleértve annak hálózati csatlakozását) kiviteli tervezését, méretezését, szerkezeti kialakításának terveit, statikai méretezését, a komponensek gyártását, beszerzését, tesztelését, leszállítását, tárolását és őrzését, az építési terület managementjét, tereprendezését, a berendezések, egyéb műtárgyak és az irányítástechnika telepítését, a villamos szerelést, a minőségbiztosítást, üzembe helyezést, a szükséges licenszeket, az üzemeltető és karbantartó személyzet oktatását, a teljes magyar nyelvű dokumentáció (amelynek részét kell, hogy képezzék a berendezésekre vonatkozó telepítési, üzemeltetési és karbantartási útmutatók is) leszállítását, az üzembe helyezés lefolytatását. Egy telephelyen belül a fő technológiai elemek típusa nem változtatható, így értelemszerűen nem megengedett különböző gyártók által gyártott, illetve egyazon gyártó által forgalmazott eltérő típusú azonos rendeltetésű, illetve funkciójú fő technológiai berendezések telepítése, az csak műszakilag indokolt esetben, az Ajánlatkérő előzetes jóváhagyása esetén lehetséges.

A terület előkészítés, tereprendezés (szükség szerint humusz elszállítással, növényzetirtással, lőszermentesítéssel, egyéb feladatokkal), szükség esetén épület vagy építmény maradvány elbontása, elszállítása, felszíni hulladék lerakóhelyre való elszállítása (illetve egyéb, jogszabályoknak megfelelő kezelése), a terület lehatárolása, megközelíthetőségéről gondoskodás, a közút és a PV Erőmű kapuja közti út megtervezése és kivitelezése, PV Erőmű közúti csatlakozásának megtervezése és kivitelezése, csapadékvíz-elvezetés biztosítása és a kapcsolódó költségek, hatósági díjak megfizetése az Ajánlattevő feladata.

Ajánlattevőnek az országos villamosenergia-hálózatra termelő, szinkron üzemű rendszert szükséges, az adott hálózati engedélyes előírásainak betartása mellett, teljeskörűen megvalósítania

Jelen Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja szerinti versenyújranyitásra az Ajánlatkérő által az „PV erőművek kiviteli tervezése és kivitelezése” tárgyban kötött, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerinti uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás alapján megkötött keretmegállapodás alapján kerül sor. Ajánlatkérő az építési beruházások megvalósításáról a megkötött keretmegállapodás alapján történő versenyújranyitások útján gondoskodik a keretmegállapodás időtartama alatt.

A feladatok részletes meghatározását a keretmegállapodás, a versenyújranyitás során rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és a versenyújranyitás során rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A megvalósítás (tervezés és kivitelezés) előteljesítésének mértéke a megadott maximális teljesítési határidőhöz (240 nap) képest, napban (maximum 120 nap, minimum 0 nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. Garantált rendelkezésre állás mértéke %-ban (Minimum: 99,00 %. Ajánlati elem a minimum feletti megajánlás értéke: legkedvezőtlenebb szintje: 0,00%, legkedvezőbb szintje: 1,00%) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Valamennyi elvégzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számítottan az általános jótállás időtartama (60 hónap) feletti általános jótállás értéke (legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. Egy további szakember, a tervellenőri feladatokat ellátó, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V (Építményvillamossági tervezési szakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, megvalósult fotovoltaikus erőművek szekunder tervei elkészítésében és/vagy kivitelezésében szerzett összesített tapasztalata (legkedvezőtlenebb szintje 0 MWp, legkedvezőbb szintje 50 MWp összesített teljesítményű megvalósult fotovoltaikus erőmű tervezésében, kivitelezésében szerzett tapasztalat) (MWp) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.1.1-17-2021-00010

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

PV erőművek tervezése, kivitelezése

Rész száma: 14
II.2.2)További CPV-kód(ok)
35711000 Vezetési, irányítási, híradási rendszerek
45231400 Erősáramú vezeték építése
45251100 Erőmű építése
45262000 Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szeged 01196/28, 01196/33, 01196/35, 01196/43, 01246/12, 01246/13 és 01246/14, természetben Szeged északi részén, a Sándorfalvai út mellett, 46°19'26.9"N 20°07'51.2"E (46 324139, 20 130889) GPS koordi

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő feladata Szeged területén fotovoltaikus erőmű (továbbiakban: PV Erőmű) létesítéséhez kapcsolódó teljeskörű tervezési és kivitelezési feladatok ellátása egyedi vállalkozási szerződés keretében.

A terület helyrajzi számai: Szeged 01196/28, 01196/33, 01196/35, 01196/43, 01246/12, 01246/13 és 01246/14, természetben Szeged északi részén, a Sándorfalvai út mellett, 46°19'26.9"N 20°07'51.2"E (46 324139, 20 130889) GPS koordináták.

A kiválasztott területre építendő PV Erőmű az alábbi főbb műszaki szempontok szerint kerüljön kialakításra:

- A megvalósítandó PV Erőmű beépített teljesítménye 23,96728 MWp.

- A napelemek névleges összteljesítménye a csatlakozási teljesítményt (inverterek névleges összteljesítménye) legalább 10%-kal, legfeljebb 20%-kal haladhatja meg.

- A PV Erőmű hálózati csatlakozása a hálózati engedélyes által kijelölt csatlakozási ponton és meghatározott feszültségszinten történik.

- Az egyes napelemek a PV Erőmű területén belül kerülnek összekötésre, amelyek együttesen egy termelői vezetéken keresztül csatlakoznak az országos villamos-energia hálózathoz.

- A PV modul névleges egység teljesítmény min. 280 Wp.

- A beépített inverterek névleges teljesítménye legalább 40 kVA.

Ajánlattevő feladata lefedi a fotovoltaikus (PV) erőmű (beleértve annak hálózati csatlakozását) kiviteli tervezését, méretezését, szerkezeti kialakításának terveit, statikai méretezését, a komponensek gyártását, beszerzését, tesztelését, leszállítását, tárolását és őrzését, az építési terület managementjét, tereprendezését, a berendezések, egyéb műtárgyak és az irányítástechnika telepítését, a villamos szerelést, a minőségbiztosítást, üzembe helyezést, a szükséges licenszeket, az üzemeltető és karbantartó személyzet oktatását, a teljes magyar nyelvű dokumentáció (amelynek részét kell, hogy képezzék a berendezésekre vonatkozó telepítési, üzemeltetési és karbantartási útmutatók is) leszállítását, az üzembe helyezés lefolytatását. Egy telephelyen belül a fő technológiai elemek típusa nem változtatható, így értelemszerűen nem megengedett különböző gyártók által gyártott, illetve egyazon gyártó által forgalmazott eltérő típusú azonos rendeltetésű, illetve funkciójú fő technológiai berendezések telepítése, az csak műszakilag indokolt esetben, az Ajánlatkérő előzetes jóváhagyása esetén lehetséges.

A terület előkészítés, tereprendezés (szükség szerint humusz elszállítással, növényzetirtással, lőszermentesítéssel, egyéb feladatokkal), szükség esetén épület vagy építmény maradvány elbontása, elszállítása, felszíni hulladék lerakóhelyre való elszállítása (illetve egyéb, jogszabályoknak megfelelő kezelése), a terület lehatárolása, megközelíthetőségéről gondoskodás, a közút és a PV Erőmű kapuja közti út megtervezése és kivitelezése, PV Erőmű közúti csatlakozásának megtervezése és kivitelezése, csapadékvíz-elvezetés biztosítása és a kapcsolódó költségek, hatósági díjak megfizetése az Ajánlattevő feladata.

Ajánlattevőnek az országos villamosenergia-hálózatra termelő, szinkron üzemű rendszert szükséges, az adott hálózati engedélyes előírásainak betartása mellett, teljeskörűen megvalósítania

Jelen Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja szerinti versenyújranyitásra az Ajánlatkérő által az „PV erőművek kiviteli tervezése és kivitelezése” tárgyban kötött, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerinti uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás alapján megkötött keretmegállapodás alapján kerül sor. Ajánlatkérő az építési beruházások megvalósításáról a megkötött keretmegállapodás alapján történő versenyújranyitások útján gondoskodik a keretmegállapodás időtartama alatt.

A feladatok részletes meghatározását a keretmegállapodás, a versenyújranyitás során rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és a versenyújranyitás során rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A megvalósítás (tervezés és kivitelezés) előteljesítésének mértéke a megadott maximális teljesítési határidőhöz (240 nap) képest, napban (maximum 120 nap, minimum 0 nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. Garantált rendelkezésre állás mértéke %-ban (Minimum: 99,00 %. Ajánlati elem a minimum feletti megajánlás értéke: legkedvezőtlenebb szintje: 0,00%, legkedvezőbb szintje: 1,00%) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Valamennyi elvégzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számítottan az általános jótállás időtartama (60 hónap) feletti általános jótállás értéke (legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. Egy további szakember, a tervellenőri feladatokat ellátó, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V (Építményvillamossági tervezési szakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, megvalósult fotovoltaikus erőművek szekunder tervei elkészítésében és/vagy kivitelezésében szerzett összesített tapasztalata (legkedvezőtlenebb szintje 0 MWp, legkedvezőbb szintje 50 MWp összesített teljesítményű megvalósult fotovoltaikus erőmű tervezésében, kivitelezésében szerzett tapasztalat) (MWp) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.1.1-17-2021-00011

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

PV erőművek tervezése, kivitelezése

Rész száma: 15
II.2.2)További CPV-kód(ok)
35711000 Vezetési, irányítási, híradási rendszerek
45231400 Erősáramú vezeték építése
45251100 Erőmű építése
45262000 Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szeged 01176/14, 01176/16, 01176/17, 01176/19, 01178/14, 01179/5 és 01177/1, természetben Szeged északi részén, az M43-as autóúttól északi irányban, 46°18'25.9"N 20°09'22.6"E (46 307204, 20 156265)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő feladata Szeged területén fotovoltaikus erőmű (továbbiakban: PV Erőmű) létesítéséhez kapcsolódó teljeskörű tervezési és kivitelezési feladatok ellátása egyedi vállalkozási szerződés keretében.

A terület helyrajzi számai: Szeged 01176/14, 01176/16, 01176/17, 01176/19, 01178/14, 01179/5 és 01177/1, természetben Szeged északi részén, az M43-as autóúttól északi irányban, 46°18'25.9"N 20°09'22.6"E (46 307204, 20 156265) GPS koordináták.

A kiválasztott területre építendő PV Erőmű az alábbi főbb műszaki szempontok szerint kerüljön kialakításra:

- A megvalósítandó PV Erőmű beépített teljesítménye 23,7762 MWp.

- A napelemek névleges összteljesítménye a csatlakozási teljesítményt (inverterek névleges összteljesítménye) legalább 10%-kal, legfeljebb 20%-kal haladhatja meg.

- A PV Erőmű hálózati csatlakozása a hálózati engedélyes által kijelölt csatlakozási ponton és meghatározott feszültségszinten történik.

- Az egyes napelemek a PV Erőmű területén belül kerülnek összekötésre, amelyek együttesen egy termelői vezetéken keresztül csatlakoznak az országos villamos-energia hálózathoz.

- A PV modul névleges egység teljesítmény min. 280 Wp.

- A beépített inverterek névleges teljesítménye legalább 40 kVA.

Ajánlattevő feladata lefedi a fotovoltaikus (PV) erőmű (beleértve annak hálózati csatlakozását) kiviteli tervezését, méretezését, szerkezeti kialakításának terveit, statikai méretezését, a komponensek gyártását, beszerzését, tesztelését, leszállítását, tárolását és őrzését, az építési terület managementjét, tereprendezését, a berendezések, egyéb műtárgyak és az irányítástechnika telepítését, a villamos szerelést, a minőségbiztosítást, üzembe helyezést, a szükséges licenszeket, az üzemeltető és karbantartó személyzet oktatását, a teljes magyar nyelvű dokumentáció (amelynek részét kell, hogy képezzék a berendezésekre vonatkozó telepítési, üzemeltetési és karbantartási útmutatók is) leszállítását, az üzembe helyezés lefolytatását. Egy telephelyen belül a fő technológiai elemek típusa nem változtatható, így értelemszerűen nem megengedett különböző gyártók által gyártott, illetve egyazon gyártó által forgalmazott eltérő típusú azonos rendeltetésű, illetve funkciójú fő technológiai berendezések telepítése, az csak műszakilag indokolt esetben, az Ajánlatkérő előzetes jóváhagyása esetén lehetséges.

A terület előkészítés, tereprendezés (szükség szerint humusz elszállítással, növényzetirtással, lőszermentesítéssel, egyéb feladatokkal), szükség esetén épület vagy építmény maradvány elbontása, elszállítása, felszíni hulladék lerakóhelyre való elszállítása (illetve egyéb, jogszabályoknak megfelelő kezelése), a terület lehatárolása, megközelíthetőségéről gondoskodás, a közút és a PV Erőmű kapuja közti út megtervezése és kivitelezése, PV Erőmű közúti csatlakozásának megtervezése és kivitelezése, csapadékvíz-elvezetés biztosítása és a kapcsolódó költségek, hatósági díjak megfizetése az Ajánlattevő feladata.

Ajánlattevőnek az országos villamosenergia-hálózatra termelő, szinkron üzemű rendszert szükséges, az adott hálózati engedélyes előírásainak betartása mellett, teljeskörűen megvalósítania.

Jelen Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja szerinti versenyújranyitásra az Ajánlatkérő által az „PV erőművek kiviteli tervezése és kivitelezése” tárgyban kötött, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerinti uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás alapján megkötött keretmegállapodás alapján kerül sor. Ajánlatkérő az építési beruházások megvalósításáról a megkötött keretmegállapodás alapján történő versenyújranyitások útján gondoskodik a keretmegállapodás időtartama alatt.

A feladatok részletes meghatározását a keretmegállapodás, a versenyújranyitás során rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és a versenyújranyitás során rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A megvalósítás (tervezés és kivitelezés) előteljesítésének mértéke a megadott maximális teljesítési határidőhöz (240 nap) képest, napban (maximum 120 nap, minimum 0 nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. Garantált rendelkezésre állás mértéke %-ban (Minimum: 99,00 %. Ajánlati elem a minimum feletti megajánlás értéke: legkedvezőtlenebb szintje: 0,00%, legkedvezőbb szintje: 1,00%) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Valamennyi elvégzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számítottan az általános jótállás időtartama (60 hónap) feletti általános jótállás értéke (legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. Egy további szakember, a tervellenőri feladatokat ellátó, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V (Építményvillamossági tervezési szakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, megvalósult fotovoltaikus erőművek szekunder tervei elkészítésében és/vagy kivitelezésében szerzett összesített tapasztalata (legkedvezőtlenebb szintje 0 MWp, legkedvezőbb szintje 50 MWp összesített teljesítményű megvalósult fotovoltaikus erőmű tervezésében, kivitelezésében szerzett tapasztalat) (MWp) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.1.1-17-2021-00012

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 206-503150
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

PV erőművek tervezése, kivitelezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/02/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ENERGY HUNGARY Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_50184925
Postai cím: Szeles Utca 67-69.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
E-mail: info@energy-hungary.hu
Telefon: +36 12430059
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10 945 610 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 10 084 290 310.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2
Elnevezés:

PV erőművek tervezése, kivitelezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HelioActive Rendszerintegrátor Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85063301
Postai cím: Hengermalom Út 6. C. lház. I. em. 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: info@helioactive.com
Telefon: +36 707086059
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Electric Four Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46294337
Postai cím: Krisztina Körút 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
E-mail: info@electric4.hu
Telefon: +36 203507887
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 946 410 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 437 848 950.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 3
Elnevezés:

PV erőművek tervezése, kivitelezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HelioActive Rendszerintegrátor Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85063301
Postai cím: Hengermalom Út 6. C. lház. I. em. 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: info@helioactive.com
Telefon: +36 707086059
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Electric Four Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46294337
Postai cím: Krisztina Körút 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
E-mail: info@electric4.hu
Telefon: +36 203507887
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 320 440 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 105 714 066.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 4
Elnevezés:

PV erőművek tervezése, kivitelezése-Berettyóújfalu

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HelioActive Rendszerintegrátor Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85063301
Postai cím: Hengermalom Út 6. C. lház. I. em. 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: info@helioactive.com
Telefon: +36 707086059
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Electric Four Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46294337
Postai cím: Krisztina Körút 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
E-mail: info@electric4.hu
Telefon: +36 203507887
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 260 020 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 223 579 913.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 5
Elnevezés:

PV erőművek tervezése, kivitelezése-Dánszentmiklós

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HelioActive Rendszerintegrátor Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85063301
Postai cím: Hengermalom Út 6. C. lház. I. em. 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: info@helioactive.com
Telefon: +36 707086059
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Electric Four Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46294337
Postai cím: Krisztina Körút 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
E-mail: info@electric4.hu
Telefon: +36 203507887
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 258 900 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 223 482 466.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 6
Elnevezés:

PV erőművek tervezése, kivitelezése-Dorog

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HelioActive Rendszerintegrátor Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85063301
Postai cím: Hengermalom Út 6. C. lház. I. em. 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: info@helioactive.com
Telefon: +36 707086059
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Electric Four Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46294337
Postai cím: Krisztina Körút 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
E-mail: info@electric4.hu
Telefon: +36 203507887
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 235 250 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 197 835 445.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 7
Elnevezés:

PV erőművek tervezése, kivitelezése-Kunszállás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HelioActive Rendszerintegrátor Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85063301
Postai cím: Hengermalom Út 6. C. lház. I. em. 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: info@helioactive.com
Telefon: +36 707086059
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Electric Four Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46294337
Postai cím: Krisztina Körút 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
E-mail: info@electric4.hu
Telefon: +36 203507887
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 261 920 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 227 005 642.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 8
Elnevezés:

PV erőművek tervezése, kivitelezése-Nyírcsaholy

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HelioActive Rendszerintegrátor Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85063301
Postai cím: Hengermalom Út 6. C. lház. I. em. 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: info@helioactive.com
Telefon: +36 707086059
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Electric Four Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46294337
Postai cím: Krisztina Körút 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
E-mail: info@electric4.hu
Telefon: +36 203507887
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 294 260 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 238 104 376.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 9
Elnevezés:

PV erőművek tervezése, kivitelezése-Pusztaföldvár

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HelioActive Rendszerintegrátor Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85063301
Postai cím: Hengermalom Út 6. C. lház. I. em. 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: info@helioactive.com
Telefon: +36 707086059
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Electric Four Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46294337
Postai cím: Krisztina Körút 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
E-mail: info@electric4.hu
Telefon: +36 203507887
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 244 450 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 212 817 230.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 10
Elnevezés:

PV erőművek tervezése, kivitelezése-Sükösd

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HelioActive Rendszerintegrátor Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85063301
Postai cím: Hengermalom Út 6. C. lház. I. em. 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: info@helioactive.com
Telefon: +36 707086059
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Electric Four Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46294337
Postai cím: Krisztina Körút 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
E-mail: info@electric4.hu
Telefon: +36 203507887
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 264 650 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 221 040 387.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 11
Elnevezés:

PV erőművek tervezése, kivitelezése-Vésztő

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HelioActive Rendszerintegrátor Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85063301
Postai cím: Hengermalom Út 6. C. lház. I. em. 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: info@helioactive.com
Telefon: +36 707086059
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Electric Four Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46294337
Postai cím: Krisztina Körút 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
E-mail: info@electric4.hu
Telefon: +36 203507887
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 243 270 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 213 513 298.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 12
Elnevezés:

PV erőművek tervezése, kivitelezése-Kunmadaras I.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/02/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Green Plan Energy Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_98126532
Postai cím: Pollack M. Út 3
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
E-mail: vojtku.laszlo@greenplan.hu
Telefon: +36 704138621
Internetcím: https://www.greenplan.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11 030 500 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 10 228 205 756.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 13
Elnevezés:

PV erőművek tervezése, kivitelezése-Kunmadaras II.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/02/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Green Plan Energy Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_98126532
Postai cím: Pollack M. Út 3
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
E-mail: vojtku.laszlo@greenplan.hu
Telefon: +36 704138621
Internetcím: https://www.greenplan.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11 867 580 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 10 252 367 330.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 14
Elnevezés:

PV erőművek tervezése, kivitelezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ENERGY HUNGARY Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_50184925
Postai cím: Szeles Utca 67-69.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
E-mail: info@energy-hungary.hu
Telefon: +36 12430059
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9 231 060 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 8 397 749 671.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 15
Elnevezés:

PV erőművek tervezése, kivitelezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
09/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Optimum Solar Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_20768403
Postai cím: Gesztenye Utca 2
Város: Baja
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
E-mail: info@optimumsolar.eu
Telefon: +36 305686315
Internetcím: http://www.optimumsolar.eu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9 160 390 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 8 336 749 432.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Valamennyi rész tekintetében:

Ajánlattevők:

ENERGY HUNGARY Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: Magyarország 3526 Miskolc, Szeles Utca 67-69. adószám: 23036190205)

közös ajánlatevők:

Turbo Tech Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:6767 Ópusztaszer, Komócsin Zoltán utca 32. ; adószám:23538324-2-06) és VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8600 Siófok, Fő utca 260.; adószám: 10484830-2-14)

Optimum Solar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: Magyarország 6500 Baja, Gesztenye Utca 2 adószám: 27193932203)

Green Plan Energy Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségü Társaság (székhely: Magyarország 3700 Kazincbarcika, Pollack M. Út 3. adószám:22682468205 )

közös ajánlattevők:

Electric Four Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:1013 Budapest, Krisztina körút 39. adószám:26775210241) és a HelioActive Rendszerintegrátor Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:1119 Budapest, Hengermalom út 6. C. lház. I. em. 36. adószám:13368632243)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/04/2022