Services - 205526-2022

15/04/2022    S75

Sweden-Eskilstuna: Horticultural services

2022/S 075-205526

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag
National registration number: 556935-7501
Postal address: Kungsgatan 86
Town: ESKILSTUNA
NUTS code: SE122 Södermanlands län
Postal code: 63186
Country: Sweden
Contact person: Paula Karlsson
E-mail: Paula.Karlsson@esem.se
Internet address(es):
Main address: http://www.eem.se
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjuvtgdvq&GoTo=Docs
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjuvtgdvq&GoTo=Tender
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Skötsel av våtmark

Reference number: UH 22-02
II.1.2)Main CPV code
77300000 Horticultural services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

I uppdraget ingår att - i spillvattenvåtmarker - föreslå och genomföra förbättringsåtgärder i samråd

med beställaren.

Upptagning och omhändertagande av slam och växtlighet som tar upp näring från vattnet.

Omhändertagandet och transport utförs av leverantören men bekostas av beställaren. Analyser

ingår i uppdraget och ska utföras av ackrediterat laboratorium.

Restaurering av våtmarker (inkl bottenskikt och vallar) och inplantering av nya växter.

Parkrelaterad skötsel såsom gräsklippning och mekaniskt underhåll av luckor ingår inte.

Avropen kan vara funktioner, ex beställaren önskar få en rengjord inloppskanal.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71900000 Laboratory services
77310000 Planting and maintenance services of green areas
77312000 Weed-clearance services
77314000 Grounds maintenance services
90513600 Sludge removal services
90513900 Sludge disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE122 Södermanlands län
II.2.4)Description of the procurement:

Bakgrund

Våtmarken anlades 1999. Sedan dess är nödvändig renovering utförd och nu behöver den restaureras och utvecklas. Området är 40 ha med 30 ha vattenyta. Vattenflödet är 2000 m3/timme.

Det uppskattade värdet under avtalsperioden baserat på tidigare års förbrukning uppgår till ca 5 200

000 SEK/år exklusive moms.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/06/2022
End: 31/05/2024
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

3 förlängning/ar á 24 månader

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/05/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Swedish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/05/2022
Local time: 00:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Förvaltningsrätten
Town: Linköping
Country: Sweden
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/04/2022