Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 205964-2020

05/05/2020    S87

Magyarország-Pápa: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2020/S 087-205964

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pápa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_13782986
Postai cím: Fő utca 5.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár István
E-mail: muszaki@papa.hu
Telefon: +36 89515084
Fax: +36 89515036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.papa.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Pápa Ipari Park fejlesztése

Hivatkozási szám: EKR001165382019
II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés „A Pápa Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése című és TOP-1.1.1-15_VE1-2016-00006 azonosítószámú projekt kivitelezőjének kiválasztása” tárgyban, az alábbi 2 résszel:

1. Juhar utca rekonstrukció

2. Kopja utca kivezetés 83-as útra

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 902 242 809.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Juhar utca rekonstrukció

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

8500 Pápa, Juhar utca, Külső-Veszprémi út 1923/1, 1923/2, 1923/3, 1925/98, 1921, 1940,2067/2, 1930/1, 6604/3, 6617, 6604/1, 1929 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„A Pápa Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése című és TOP-1.1.1-15_VE1-2016-00006 azonosítószámú projekt kivitelezőjének kiválasztása” keretében a Juhar utca rekonstrukciója az alábbiakban, illetve a közbeszerzési és kiegészítő dokumentumokban részletezettek szerint:

a) Juhar utca burkolat-megerősítés:

1167 m hosszban teljes burkolat megerősítés történik alépítmény javítással, valamint 650 m hosszban kiépítésre kerül a közvilágítás.

b) Juhar utca kerékpárút építés:

600 m hosszban történik a kerékpárút építése a Külső Veszprém út és a Bocsor utca között: 466 m gyalog-kerékpárút, 194 m kerékpárút, 93 m járda, 4 db gyalogos átkelő.

c) Körforgalom építés

Körforgalom kialakítása, csapadékvíz elvezetés megoldása, közvilágítás létrehozása, gyalogos átkelők és buszmegállók kialakítása.

Főbb mennyiségek: földmunka: 13 232,0 m3, murva réteg építése: 276,0 m3, Ckt és betonréteg építése: 1712,0 m3, aszfalt rétegek építése: 1956,0 m3, térkő és terméskő burkolat építése: 301,0 m2, szegély és folyóka építés: 2927,0 m, burkolati jelek: 350,0 m2, aknakészítés: 28 db, csőáteresz, szivárgó és csatorna: 619,0 m, árokrendezés: 491,0 m2, védőkorlát: 576,0 m

A Juhar utcai kerékpárút vonatkozó költségvetés additív, azaz a körforgalomra vonatkozó költségektől való eltéréseket tartalmazza pozitív és negatív irányban.

A beruházás megvalósítása építési hatósági engedély köteles.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M1./a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M1./b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M1./c) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-1.1.1-15_VE1-2016-00006

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kopja utca kivezetés 83-as útra

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

8500 Pápa, 6815/3, 6815/4, 6815/5, 6815/6, 6815/7, 6815/8, 6815/9, 6815/10, 6815/11, 6815/12, 0848/4 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„A Pápa Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése című és TOP-1.1.1-15_VE1-2016-00006 azonosítószámú projekt kivitelezőjének kiválasztása” keretében a Kopja utca kivezetés 83-as útra az alábbiakban, illetve a közbeszerzési és kiegészítő dokumentumokban részletezettek szerint:

550 m hosszban teljes útépítés valósul meg közvilágítás kialakítással, csapadékvíz elvezetéssel, közműépítéssel/kiváltással, 112 m hosszban balra kanyarodó, 85 m hosszban lassító és jobbra kanyarodó, 75 m hosszban befogadó sáv épül a 83-as főúton.

Főbb mennyiségek: földmunka: 20 408,0 m3, murva réteg építése: 924,0 m3, Ckt és betonréteg építése: 354,0 m3, aszfalt rétegek építése: 1287,0 m3, burkolati jelek: 285,0 m2, aknakészítés: 1 db, csőáteresz, szivárgó és csatorna: 246,5 m

A beruházás megvalósítása építési hatósági engedély köteles.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M1./a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M1./b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M1./c) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-1.1.1-15_VE1-2016-00006

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 209-509054
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Juhar utca rekonstrukció

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/04/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Swietelsky Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_51098177
Postai cím: Mészáros utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrep@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Fax: +36 18896350
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 585 112 834.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 579 735 138.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Ideiglenes forgalomkorlátozás, forgalomtechnika, burkolat marása, szakfelügyeletek, bontási és földmunkák, villamossági

Szerelés, vízi közművek, növénytelepítés, laborvizsgálatok

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2
Elnevezés:

Kopja utca kivezetés 83-as útra

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/04/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_47986882
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 042_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 363 454 157.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 322 507 671.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Útépítés költségvetési fejezet egyes munkarészei, FMV-M felelős műszaki vezető, közvilágítás kiépítése, építőanyagok fuvarozása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az 1. részben ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők neve, címe és adószáma (adóazonosító jele):

1. Colas Út Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73., 14904134-2-44)

2. KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. (6722 Szeged, Gutenberg utca 25–27., 12614277-2-06)

3. Magyar Alagútépítő és Bányászati Kft. (2030 Érd, Kossuth Lajos utca 80.,13775502-2-13)

4. Swietelsky Építő Kft. (1016 Budapest, Mészáros utca 13., 10572795-2-41)

A 2. részben ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők neve, címe és adószáma (adóazonosító jele):

1. Colas Út Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73., 14904134-2-44)

2. KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. (6722 Szeged, Gutenberg utca 25–27., 12614277-2-06)

3. Magyar Alagútépítő és Bányászati Kft. (2030 Érd, Kossuth Lajos utca 80.,13775502-2-13)

4. STRABAG Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület, 12961555-4-43)

5. Swietelsky Építő Kft. (1016 Budapest, Mészáros utca 13., 10572795-2-41)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/04/2020