Supplies - 206460-2020

05/05/2020    S87    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Bulgaria-Sofia: Diagnostic agents

2020/S 087-206460

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: UMBAL „Sveta Anna“ — Sofiya AD
National registration number: 130367715
Postal address: zh.k. „Mladost 1“, ul. „Dimitar Mollov“ No. 1
Town: Sofiya
NUTS code: BG411
Postal code: 1750
Country: Bulgaria
Contact person: Boyan Avdzhiyski / Diana Bengarska
E-mail: otdel.opd@abv.bg
Telephone: +359 29759011
Fax: +359 29759011

Internet address(es):

Main address: http://www.sveta-anna.eu/

Address of the buyer profile: http://sveta-anna.eu/bg/Profil-na-kupuvacha_p35.html

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.sveta-anna.eu/TXT/OPtxt-WEB.html#proc/201
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на реактиви и консумативи, затворена система и микроепруветки за вземане на кръв за отделение Клинична лаборатория при УМБАЛ „Света Анна“ — София АД

II.1.2)Main CPV code
33694000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Предмет на обществената поръчка е доставката на реактиви и консумативи, затворена система и микроепруветки за вземане на кръв за отделение Клинична лаборатория при УМБАЛ „Света Анна“ — София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от датата на възлагането ѝ до 25.03.2022 година при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя.

Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 5 календарни дни от получаване на писмена заявка от възложителя. Процедурата обхваща 8 броя обособени позиции, включващи подпозиции, като оферти могат да се подават комплексно за всички обособени позиции или за всяка една от тях. Даден участник може да оферира обособена позиция, като покрива абсолютно всички подпозиции в обособената позиция.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 156 423.31 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Реактиви и консумативи за хематологичен анализатор BC 30s

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411
Main site or place of performance:

Болнична аптека и ОКЛ при УМБАЛ „Света Анна“ — София АД.

II.2.4)Description of the procurement:

Реактиви и консумативи за хематологичен анализатор BC 30s. Обособена позиция 1 съдържа 8 подпозиции, съгласно количествена спецификация, приложена към документацията за участие в процедурата, като предложението за обособената позиция се прави задължително за всички подпозиции, включени в нея.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 8 709.38 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 25/03/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Реактиви и консумативи за уринен анализаор Н- 500

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411
Main site or place of performance:

Болнична аптека и ОКЛ при УМБАЛ „Света Анна“ — София АД.

II.2.4)Description of the procurement:

Реактиви и консумативи за уринен анализаор Н- 500. Обособена позиция 2 съдържа 6 подпозиции, съгласно количествена спецификация, приложена към документацията за участие в процедурата, като предложението за обособената позиция се прави задължително за всички подпозиции, включени в нея.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 229.70 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 25/03/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Реактиви и консумативи за имунологичен анализатор AIA-360

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411
Main site or place of performance:

Болнична аптека и ОКЛ при УМБАЛ „Света Анна“ — София АД.

II.2.4)Description of the procurement:

Реактиви и консумативи за имунологичен анализатор AIA-360. Обособена позиция 3 съдържа 38 подпозиции, съгласно количествена спецификация, приложена към документацията за участие в процедурата, като предложението за обособената позиция се прави задължително за всички подпозиции, включени в нея.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 43 702.71 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 25/03/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Реактиви и консумативи за глюкоанализатор Biosen

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411
Main site or place of performance:

Болнична аптека и ОКЛ при УМБАЛ „Света Анна“ — София АД.

II.2.4)Description of the procurement:

Реактиви и консумативи за глюкоанализатор Biosen. Обособена позиция 4 съдържа 15 подпозиции, съгласно количествена спецификация, приложена към документацията за участие в процедурата, като предложението за обособената позиция се прави задължително за всички подпозиции, включени в нея.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 11 688.86 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 25/03/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Реактиви и консумативи за коагулометър Compact-X-PC

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411
Main site or place of performance:

Болнична аптека и ОКЛ при УМБАЛ "Света Анна" - София АД

II.2.4)Description of the procurement:

Реактиви и консумативи за коагулометър Compact-X-PC. Обособена позиция 5 съдържа 16 подпозиции, съгласно количествена спецификация, приложена към документацията за участие в процедурата, като предложението за обособената позиция се прави задължително за всички подпозиции, включени в нея.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 9 050.54 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 25/03/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Реактиви и консумативи за анализатор Quo Lab

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411
Main site or place of performance:

Болнична аптека и ОКЛ при УМБАЛ „Света Анна“ — София АД.

II.2.4)Description of the procurement:

Реактиви и консумативи за анализатор Quo Lab. Обособена позиция 6 съдържа 3 подпозиции, съгласно количествена спецификация, приложена към документацията за участие в процедурата, като предложението за обособената позиция се прави задължително за всички подпозиции, включени в нея.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 16 081.80 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 25/03/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор „ВS 200E“

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411
Main site or place of performance:

Болнична аптека и ОКЛ при УМБАЛ „Света Анна“ — София АД.

II.2.4)Description of the procurement:

Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор „ВS 200E“. Обособена позиция 7 съдържа 30 подпозиции, съгласно количествена спецификация, приложена към документацията за участие в процедурата, като предложението за обособената позиция се прави задължително за всички подпозиции, включени в нея.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 25 342.05 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 25/03/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Реактиви и консумативи за уринен анализатор Dirui Fus 2000

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411
Main site or place of performance:

Болнична аптека и ОКЛ при УМБАЛ „Света Анна“ — София АД.

II.2.4)Description of the procurement:

Реактиви и консумативи за уринен анализатор Dirui Fus 2000. Обособена позиция 8 съдържа 8 подпозиции, съгласно количествена спецификация, приложена към документацията за участие в процедурата, като предложението за обособената позиция се прави задължително за всички подпозиции, включени в нея.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 40 618.27 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 25/03/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

В настоящата процедура може да участва лице, което отговаря на следните изисквания:

1. Участникът следва да е изпълнил доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Съответствие с изискването се доказва с представяне на списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, както и документи, които доказват извършената доставка. Под сходни възложителят ще приеме дейности, свързани с доставянето на медицински реактиви и консумативи.

2. Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015; БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентна. Съответствие с изискването се доказва с представяне на копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015; БДС ЕN ISO 9001:2015 с обхват, сходен с този на предмета на настоящата поръчка. Под сходен възложителят ще приеме обхват, свързан с доставянето на медицински реактиви и консумативи.

3. Участникът следва да разполага с разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от ЗМИ. Съответствие с изискването се доказва с представяне на копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП и описана като критерии за подбор в обявлението и документацията за участие, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Участникът следва да е изпълнил доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Под сходни възложителят ще приеме доставки, свързани с доставянето на реактиви и консумативи или затворена система и микроепруветки за вземане на кръв за лечебни заведения.

2. Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008; БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентна. Съответствие с изискването се доказва с представяне на копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008; БДС ЕN ISO 9001:2008 с обхват, сходен с този на предмета на настоящата поръчка.

3. Участникът следва да разполага с разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от ЗМИ. Съответствие с изискването се доказва с представяне на копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП и описана като критерии за подбор в обявлението и документацията за участие, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Място на изпълнение: гр. София ж.к. „Младост 1“, ул. „Димитър Моллов“ № 1, болнична аптека и отделение „Клинична лаборатория“ при УМБАЛ „Света Анна“ — София АД.

2. Срокът за изпълнение на поръчката — от датата на възлагането ѝ до 25.03.2022 година.

3. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 5 (пет) календарни дни от получаване на писмена заявка от възложителя.

4. При сключване на договор с избрания изпълнител същият следва да представи гаранция за добро изпълнение на договора. Размерът на гаранцията за добро изпълнение е 5 % (пет процента) от стойността на възложената поръчка.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/06/2020
Local time: 16:15
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/06/2020
Local time: 10:00
Place:

УМБАЛ „Света Анна“ — София АД, ул. „Димитър Моллов“ № 1.

Information about authorised persons and opening procedure:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3, във връзка с чл.197, ал.1 от ЗОП.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/04/2020