Supplies - 207232-2017

01/06/2017    S104

Hungary-Budapest: Miscellaneous food products

2017/S 104-207232

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
National registration number: AK17756
Postal address: Visegrádi utca 49.
Town: Budapest
NUTS code: HU101 Budapest
Postal code: 1132
Country: Hungary
Contact person: Szabó-Tamás Gabirella
E-mail: szabo.tamas.gabriella@szgyf.gov.hu
Telephone: +36 17691704
Fax: +36 709001010
Internet address(es):
Main address: http://www.szgyf.gov.hu
Address of the buyer profile: http://www.szgyf.gov.hu
I.3)Communication
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Ész-Ker Kft.
Postal address: Pasaréti út 83.
Town: Budapest
NUTS code: HU101 Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
Contact person: Kunkli Éva
E-mail: eszker@eszker.eu
Telephone: +36 17888931
Fax: +36 17896943
Internet address(es):
Main address: http://www.szgyf.gov.hu
Address of the buyer profile: http://www.szgyf.gov.hu
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Ész-Ker Kft.
Postal address: Pasaréti út 83.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
Contact person: Kunkli Éva
Telephone: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17896943
NUTS code: HU101 Budapest
Internet address(es):
Main address: http://www.szgyf.gov.hu
Address of the buyer profile: http://www.szgyf.gov.hu
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosítószámú, „Rászoruló személyek számára természetbeni juttatás biztosítása az RSZTOP-1.1.1-16 felhívás 2. szakasz keretében” elnevezésű kiemelt projekt keretében.

II.1.2)Main CPV code
15800000 Miscellaneous food products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

„Keretmegállapodás az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosítószámú, „Rászoruló személyek számára természetbeni juttatás biztosítása az RSZTOP-1.1.1-16 felhívás 2. szakasz keretében” elnevezésű kiemelt projekt megvalósítása során szegény gyermekes családok számára élelmiszer csomagok beszerzése” című program vonatkozásában.”

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 13 700 787 402.00 HUF
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
15131000 Meat preserves and preparations
15235000 Preserved fish
15331400 Preserved and/or canned vegetables
15400000 Animal or vegetable oils and fats
15511210 UHT milk
15600000 Grain mill products, starches and starch products
15321700 Mixtures of unconcentrated juices
15850000 Pasta products
15800000 Miscellaneous food products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU101 Budapest
Main site or place of performance:

A teljesítés helye Magyarország területe azzal, hogy az egyes járásokban eltérő számú konkrét teljesítési helyre kell teljesíteni a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott járásonkénti számban.

II.2.4)Description of the procurement:

Különféle élelmiszer segélycsomagok beszerzése az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosítószámú kiemelt projekt finanszírozásában adásvételi keretmegállapodás keretében, szegény gyermekes családok számára. Eladó feladata 0-3 éves gyermek-, iskoláskorú gyermek és felnőtt élelmiszer egységcsomagok összeállítása a közbeszerzési eljárás dokumentációjában részletezett tartalommal, és havonkénti leszállítása a dokumentációban megadott helyszínekre.

Mennyiség:

— minimum 10 000 csomag / hónap,

— maximum 125 000 csomag / hónap.

Várható csomagszám a teljes szerződés teljesítésében: 2 175 000 db.

1 db csomag várható tömege:

— 7-10 kg.

Csomagszám/helyszín:

— minimum: 15 db.

— maximum 100 db.

Szállítási helyszínek – járásonként:

— minimum: 1 db,

— maximum: 18 db.

Minimum 81, maximum 128 járás, várhatóan országosan 504 szállítási hely.

A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nem pontosan tervezhető igényekre tekintettel. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelésekre. A keretösszeg értéke: bruttó 17 400 000 000 HUF..

A részletezett beszerzendő termékek a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre bocsátott árazatlan terméklistában találhatóak.

Ajánlatkérő várhatóan fél évente (6 havonta) versenyújranyitás útján köt szerződést a keretmegállapodás alapján. A versenyújranyitások alapján létrejövő szerződések közvetett tárgyait, a megkötendő keretmegállapodás közvetett tárgyain belül, míg a csomagok összetételét, darabszámát, teljesítési helyét és idejét a versenyújranyitások alkalmával a keretmegállapodás III. pontjában foglaltak szerint határozza majd meg. Az azonos típusú csomagok (0-3 éves gyermek-, iskoláskorú gyermek és felnőtt) tartalma valamennyi szállítási helyszínen megegyezik, azonban az előbb említett három típusú csomag darabszámban eltérhet (azzal, hogy iskoláskorú gyermek csomag várhatóan csak a nyári hónapokban kerül lehívásra)

Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú termékekre vonatkozó követelményeknek és az árazatlan terméklistában előírt követelményeknek.

Az egységcsomagokat a közbeszerzési eljárásban előírt feliratozással kell ellátni, és egyértelműen szerepelnie kell rajta a „KERESKEDELMI FORGALOMBA NEM HOZHATÓ” szövegnek és a csomagtípus elnevezésének („felnőtt csomag”, „iskolás csomag” vagy „gyermek csomag). A csomag legfeljebb 50 %-os felületén színes képeket kell elhelyezni (amely tartalmaz többek között grafikai elemeket és szöveget), amely képet Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötéstől számított 5 (öt) munkanapon belül küldi meg Nyertes Ajánlattevő részére. Az első megrendelés leadására a szerződés aláírását követően, de legkorábban a képek megküldésével egy időben kerül sor.

CPV-kód:

15131000-5 Húskonzervek és húskészítmények.

15235000-4 Konzervált hal.

15331400-1 Tartósított és/vagy konzervált zöldség.

15400000-2 Állati vagy növényi olajok és zsírok.

15511210-8 UHT tej (ultrapasztőrözött tej).

15600000-4 Malomipari termékek, keményítők és keményítő termékek.

15850000-1 Tésztafélék.

15321700-1 Gyümölcslékeverék, nem sűrített.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 13 700 787 402.00 HUF
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

A KM időtartama 48 hónap (vagy a keretösszeg kimerüléséig), azzal, hogy AK fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben ezen időszak alatt a bruttó 17 400 000 000 HUF keretösszeg nem merül ki, úgy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján egyoldalú nyilatkozattal a szerződés időtartalmát meghosszabbíthatja a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a 48 hónapot követő 14. hónap lejártáig.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosítószámú, „Rászoruló személyek számára természetbeni juttatás biztosítása az RSZTOP-1.1.1-16 felhívás 2. szakasz keretében” elnevezésű kiemelt projekt.
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Ajánlatkérő az eljárás során figyelemmel van a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára.

Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján.

Igazolás:

— a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá,

— a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá,

— a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek,

— a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi,

— a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni, így az nem lehet korábbi az ajánlati felhívás feladásának napjánál.

Ajánlattevő legyen figyelemmel a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3) bekezdéseire.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

P1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző legfeljebb 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó – nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P2. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó éves (saját vagy jogelődje) beszámolójának releváns részét egyszerű másolatban, amennyiben azok adatai nem találhatóak meg a www.ebeszamolo.kim.gov.hu honlapon.

Amennyiben Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető és erről ajánlattevő nyilatkozik, úgy a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.

Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő a P1-P2 alkalmassági szempontokat a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek (P1;P2) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Amennyiben ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek szerinti alkalmasságát más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva igazolta, akkor a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerint kezesként felel.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az Ajánlattevő az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Amennyiben Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is az EEKD-t.

Ajánlattevő, Kapacitást Nyújtó Szervezet az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről az EEKD-ban elegendő, ha csak a IV. rész: Kiválasztási szempontok alfa: az összes kiválasztási szempont általános jelzés részt tölti ki.

Minimum level(s) of standards possibly required:

P1. Ajánlattevő, Közös Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az Ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen, a közbeszerzés tárgyából (élelmiszeripari termékek értékesítéséből) származó összesen legalább 840 000 000 HUF nettó árbevétellel.

P2. Ajánlattevő alkalmas ha az utolsó lezárt üzleti évben a tőke-ellátottsági mutatója elérte vagy meghaladta a 40 %-ot, (képlet: [Saját tőke/Források összesen]*100).

Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben alkalmatlan ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (élelmiszeripari termékek értékesítéséből) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el az 840 000 000 HUF-ot.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

M1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év legjelentősebb közbeszerzés tárgyára (élelmiszeripari termékek értékesítéséből) vonatkozó referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében meghatározott formában és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésben meghatározott tartalommal igazolva.

A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia:

— teljesítés idejét (befejezés dátuma, év/hónap/nap),

— a szerződést kötő, referenciát adó másik fél adatait, elérhetőségei,

— a szállítás tárgyát,

— ellenszolgáltatás összegét vagy élelmiszer csomagok folyamatos szállítását (hónapok és db szám megadásával),

— nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés d) pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírását. Csatolandó az adott élelmiszerre / élelmezési alapanyagra érvényes HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer meglétét igazoló tanúsítvány vagy dokumentum, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai.

M3. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján a műszaki-technikai felszereltségének leírását, mely magában kell foglalja a szállításra használt gépjármű(vek) forgalmi engedélyét/engedélyeit. Ajánlattevőnek csatolandó azon nyilatkozata, melynek tartalmából megállapítható, hogy milyen jogcímen rendelkezik a bemutatni kívánt jármű(vek) felett. Bérelt jármű esetén a bérleti szerződés másolata is csatolandó, ez esetben Ajánlattevő legyen figyelemmel a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseire.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a M1-M3. alkalmassági szempontokat a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot. Amennyiben ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezés.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített közbeszerzés tárgyából származó (élelmiszeripari termék értékesítéséből származó) szállítási, vagy adásvételi referenciamunkával összesen legalább nettó 840 000 000 HUF értékben, vagy 6 havi folyamatos közbeszerzés tárgyából származó (élelmiszeripari teremék) élelmiszer csomagok szállításból származó referenciamunkával, melyben a csomagok száma elérte a havi 7 500 db-ot. A beszerzés tárgyának olyan teljesítések felelnek meg (azaz referenciaként csak olyan teljesítések mutathatók be), melyek együttesen a Felhívásban meghatározott CPV kódok közül legalább 3 CPV kód által meghatározott termékcsoportra kiterjednek és a megrendelő által megadott helyszínekre kerültek leszállításra.

Ajánlattevő az alkalmassági feltételt legfeljebb 3 db szerződésből igazolhatja.

M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik: érvényes HACCP élelmiszer-biztonsági rendszert igazoló tanúsítvánnyal vagy dokumentummal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival (figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésére). Csatolandó a tanúsítvány vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai.

M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az élelmiszer termékek szállításához legalább 50 db N jármű kategóriájú: áruszállító gépkocsival.

AT, KNYSZ az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről az EEKD-ban elegendő, ha csak a IV. rész: Kiválasztási szempontok alfa: az összes kiválasztási szempont általános jelzés részt tölti ki.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Nyertes ajánlattevő késedelmi, meghiúsulási és hibás teljesítési kötbér fizetésére kötelezett a szerződéstervezetben részletezettek szerint szabályozva.

Fizetési feltételek.

Előleg nincs. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF. A szerződés pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő Európai Unió által biztosított támogatásból biztosítja. Ajánlatkérő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében és a Kbt. 135. § (1), (5)(6) bekezdéseiben foglaltakat teljes körben alkalmazza. A fentiekről bővebben a közbeszerzési dokumentumok és a szerződéstervezet tartalmaz rendelkezéseket.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 7
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/07/2017
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/09/2017
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/07/2017
Local time: 11:00
Place:

ÉSZ-KER Kft., 1026 Budapest, Pasaréti út 83. Tárgyaló.

Information about authorised persons and opening procedure:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1.Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint.

2.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére (ajánlati nyilatkozat). A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

3.Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.

4.A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát ajánlata részeként benyújtani.

5.Az ajánlat benyújtás módjának és formai előírásainak részletes szabályozását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

6.Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés).

7.Irányadó jog: a jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

8.Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni.

9.Változásbejegyzés: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint.

10.Projekttársaság: Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.

11.Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban 10 500 000 HUF ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, ennek részletes szabályozását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

12.Aláírás igazolása: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.

13.Irányadó idő: A jelen felhívásban megadott időpontok a Közép-európai időzóna szerint értendők.

14.Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el. Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.

15.Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja.

16.A közbeszerzési dokumentumok átvétele: Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok letöltésének visszaigazolása. További információ: közbeszerzési dokumentumokban.

17.Értékelési szempont: A legalacsonyabb ár, Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti.

18.Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra.

19.Jelen eljárásban Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja.

20.Ajánlattevő ajánlata részeként csatolja a kitöltött terméklistát.

21.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az eljárásban: Pintér Kristóf (lajstromszám 00936).

22.Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú termékekre vonatkozó követelményeknek és az árazatlan terméklistákban előírt követelményeknek.

23.Ajánlattevő csatolja a megajánlott termékek gyártmánylapjának kivonatát a műszaki leírásban foglaltaknak való megfelelés érdekében.

24.Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját.

25.A csomagok tárolása érdekében AT-nek -a keretmegállapodás időbeli hatálya alatt, bármely jogcímen – rendelkeznie kell feldolgozott élelmiszer tárolására alkalmas helyiséggel.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/05/2017