We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 207232-2017

01/06/2017    S104

Magyarország-Budapest: Különféle élelmiszertermékek

2017/S 104-207232

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK17756
Postai cím: Visegrádi utca 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó-Tamás Gabirella
E-mail: szabo.tamas.gabriella@szgyf.gov.hu
Telefon: +36 17691704
Fax: +36 709001010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szgyf.gov.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://szgyf.gov.hu/hu/kozbeszerzesek/category/448-keretmegallapodas-kereteben-az-rsztop-1-1-1-16-2016-00002-azonositoszamu-raszorulo-szemelyek-szamara-termeszetbeni-juttatas-biztositasa-cimu-projekt
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Ész-Ker Kft.
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kunkli Éva
E-mail: eszker@eszker.eu
Telefon: +36 17888931
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szgyf.gov.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Ész-Ker Kft.
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kunkli Éva
Telefon: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17896943
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szgyf.gov.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Szociális védelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosítószámú, „Rászoruló személyek számára természetbeni juttatás biztosítása az RSZTOP-1.1.1-16 felhívás 2. szakasz keretében” elnevezésű kiemelt projekt keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
15800000 Különféle élelmiszertermékek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Keretmegállapodás az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosítószámú, „Rászoruló személyek számára természetbeni juttatás biztosítása az RSZTOP-1.1.1-16 felhívás 2. szakasz keretében” elnevezésű kiemelt projekt megvalósítása során szegény gyermekes családok számára élelmiszer csomagok beszerzése” című program vonatkozásában.”

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 13 700 787 402.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
15131000 Húskonzervek és húskészítmények
15235000 Konzervált hal
15331400 Tartósított és/vagy konzervált zöldség
15400000 Állati vagy növényi olajok és zsírok
15511210 UHT tej (ultrapasztőrözött tej)
15600000 Malomipari termékek, keményítők és keményítő termékek
15321700 Gyümölcslékeverék, nem sűrített
15850000 Tésztafélék
15800000 Különféle élelmiszertermékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés helye Magyarország területe azzal, hogy az egyes járásokban eltérő számú konkrét teljesítési helyre kell teljesíteni a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott járásonkénti számban.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Különféle élelmiszer segélycsomagok beszerzése az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosítószámú kiemelt projekt finanszírozásában adásvételi keretmegállapodás keretében, szegény gyermekes családok számára. Eladó feladata 0-3 éves gyermek-, iskoláskorú gyermek és felnőtt élelmiszer egységcsomagok összeállítása a közbeszerzési eljárás dokumentációjában részletezett tartalommal, és havonkénti leszállítása a dokumentációban megadott helyszínekre.

Mennyiség:

— minimum 10 000 csomag / hónap,

— maximum 125 000 csomag / hónap.

Várható csomagszám a teljes szerződés teljesítésében: 2 175 000 db.

1 db csomag várható tömege:

— 7-10 kg.

Csomagszám/helyszín:

— minimum: 15 db.

— maximum 100 db.

Szállítási helyszínek – járásonként:

— minimum: 1 db,

— maximum: 18 db.

Minimum 81, maximum 128 járás, várhatóan országosan 504 szállítási hely.

A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nem pontosan tervezhető igényekre tekintettel. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelésekre. A keretösszeg értéke: bruttó 17 400 000 000 HUF..

A részletezett beszerzendő termékek a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre bocsátott árazatlan terméklistában találhatóak.

Ajánlatkérő várhatóan fél évente (6 havonta) versenyújranyitás útján köt szerződést a keretmegállapodás alapján. A versenyújranyitások alapján létrejövő szerződések közvetett tárgyait, a megkötendő keretmegállapodás közvetett tárgyain belül, míg a csomagok összetételét, darabszámát, teljesítési helyét és idejét a versenyújranyitások alkalmával a keretmegállapodás III. pontjában foglaltak szerint határozza majd meg. Az azonos típusú csomagok (0-3 éves gyermek-, iskoláskorú gyermek és felnőtt) tartalma valamennyi szállítási helyszínen megegyezik, azonban az előbb említett három típusú csomag darabszámban eltérhet (azzal, hogy iskoláskorú gyermek csomag várhatóan csak a nyári hónapokban kerül lehívásra)

Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú termékekre vonatkozó követelményeknek és az árazatlan terméklistában előírt követelményeknek.

Az egységcsomagokat a közbeszerzési eljárásban előírt feliratozással kell ellátni, és egyértelműen szerepelnie kell rajta a „KERESKEDELMI FORGALOMBA NEM HOZHATÓ” szövegnek és a csomagtípus elnevezésének („felnőtt csomag”, „iskolás csomag” vagy „gyermek csomag). A csomag legfeljebb 50 %-os felületén színes képeket kell elhelyezni (amely tartalmaz többek között grafikai elemeket és szöveget), amely képet Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötéstől számított 5 (öt) munkanapon belül küldi meg Nyertes Ajánlattevő részére. Az első megrendelés leadására a szerződés aláírását követően, de legkorábban a képek megküldésével egy időben kerül sor.

CPV-kód:

15131000-5 Húskonzervek és húskészítmények.

15235000-4 Konzervált hal.

15331400-1 Tartósított és/vagy konzervált zöldség.

15400000-2 Állati vagy növényi olajok és zsírok.

15511210-8 UHT tej (ultrapasztőrözött tej).

15600000-4 Malomipari termékek, keményítők és keményítő termékek.

15850000-1 Tésztafélék.

15321700-1 Gyümölcslékeverék, nem sűrített.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 13 700 787 402.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A KM időtartama 48 hónap (vagy a keretösszeg kimerüléséig), azzal, hogy AK fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben ezen időszak alatt a bruttó 17 400 000 000 HUF keretösszeg nem merül ki, úgy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján egyoldalú nyilatkozattal a szerződés időtartalmát meghosszabbíthatja a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a 48 hónapot követő 14. hónap lejártáig.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosítószámú, „Rászoruló személyek számára természetbeni juttatás biztosítása az RSZTOP-1.1.1-16 felhívás 2. szakasz keretében” elnevezésű kiemelt projekt.
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Ajánlatkérő az eljárás során figyelemmel van a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára.

Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján.

Igazolás:

— a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá,

— a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá,

— a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek,

— a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi,

— a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni, így az nem lehet korábbi az ajánlati felhívás feladásának napjánál.

Ajánlattevő legyen figyelemmel a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3) bekezdéseire.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző legfeljebb 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó – nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P2. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó éves (saját vagy jogelődje) beszámolójának releváns részét egyszerű másolatban, amennyiben azok adatai nem találhatóak meg a www.ebeszamolo.kim.gov.hu honlapon.

Amennyiben Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető és erről ajánlattevő nyilatkozik, úgy a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.

Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő a P1-P2 alkalmassági szempontokat a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek (P1;P2) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Amennyiben ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek szerinti alkalmasságát más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva igazolta, akkor a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerint kezesként felel.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az Ajánlattevő az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Amennyiben Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is az EEKD-t.

Ajánlattevő, Kapacitást Nyújtó Szervezet az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről az EEKD-ban elegendő, ha csak a IV. rész: Kiválasztási szempontok alfa: az összes kiválasztási szempont általános jelzés részt tölti ki.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1. Ajánlattevő, Közös Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az Ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen, a közbeszerzés tárgyából (élelmiszeripari termékek értékesítéséből) származó összesen legalább 840 000 000 HUF nettó árbevétellel.

P2. Ajánlattevő alkalmas ha az utolsó lezárt üzleti évben a tőke-ellátottsági mutatója elérte vagy meghaladta a 40 %-ot, (képlet: [Saját tőke/Források összesen]*100).

Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben alkalmatlan ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (élelmiszeripari termékek értékesítéséből) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el az 840 000 000 HUF-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év legjelentősebb közbeszerzés tárgyára (élelmiszeripari termékek értékesítéséből) vonatkozó referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében meghatározott formában és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésben meghatározott tartalommal igazolva.

A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia:

— teljesítés idejét (befejezés dátuma, év/hónap/nap),

— a szerződést kötő, referenciát adó másik fél adatait, elérhetőségei,

— a szállítás tárgyát,

— ellenszolgáltatás összegét vagy élelmiszer csomagok folyamatos szállítását (hónapok és db szám megadásával),

— nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés d) pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírását. Csatolandó az adott élelmiszerre / élelmezési alapanyagra érvényes HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer meglétét igazoló tanúsítvány vagy dokumentum, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai.

M3. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján a műszaki-technikai felszereltségének leírását, mely magában kell foglalja a szállításra használt gépjármű(vek) forgalmi engedélyét/engedélyeit. Ajánlattevőnek csatolandó azon nyilatkozata, melynek tartalmából megállapítható, hogy milyen jogcímen rendelkezik a bemutatni kívánt jármű(vek) felett. Bérelt jármű esetén a bérleti szerződés másolata is csatolandó, ez esetben Ajánlattevő legyen figyelemmel a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseire.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a M1-M3. alkalmassági szempontokat a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot. Amennyiben ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezés.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített közbeszerzés tárgyából származó (élelmiszeripari termék értékesítéséből származó) szállítási, vagy adásvételi referenciamunkával összesen legalább nettó 840 000 000 HUF értékben, vagy 6 havi folyamatos közbeszerzés tárgyából származó (élelmiszeripari teremék) élelmiszer csomagok szállításból származó referenciamunkával, melyben a csomagok száma elérte a havi 7 500 db-ot. A beszerzés tárgyának olyan teljesítések felelnek meg (azaz referenciaként csak olyan teljesítések mutathatók be), melyek együttesen a Felhívásban meghatározott CPV kódok közül legalább 3 CPV kód által meghatározott termékcsoportra kiterjednek és a megrendelő által megadott helyszínekre kerültek leszállításra.

Ajánlattevő az alkalmassági feltételt legfeljebb 3 db szerződésből igazolhatja.

M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik: érvényes HACCP élelmiszer-biztonsági rendszert igazoló tanúsítvánnyal vagy dokumentummal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival (figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésére). Csatolandó a tanúsítvány vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai.

M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az élelmiszer termékek szállításához legalább 50 db N jármű kategóriájú: áruszállító gépkocsival.

AT, KNYSZ az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről az EEKD-ban elegendő, ha csak a IV. rész: Kiválasztási szempontok alfa: az összes kiválasztási szempont általános jelzés részt tölti ki.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Nyertes ajánlattevő késedelmi, meghiúsulási és hibás teljesítési kötbér fizetésére kötelezett a szerződéstervezetben részletezettek szerint szabályozva.

Fizetési feltételek.

Előleg nincs. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF. A szerződés pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő Európai Unió által biztosított támogatásból biztosítja. Ajánlatkérő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében és a Kbt. 135. § (1), (5)(6) bekezdéseiben foglaltakat teljes körben alkalmazza. A fentiekről bővebben a közbeszerzési dokumentumok és a szerződéstervezet tartalmaz rendelkezéseket.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 7
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/07/2017
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 04/09/2017
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/07/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

ÉSZ-KER Kft., 1026 Budapest, Pasaréti út 83. Tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint.

2.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére (ajánlati nyilatkozat). A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

3.Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.

4.A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát ajánlata részeként benyújtani.

5.Az ajánlat benyújtás módjának és formai előírásainak részletes szabályozását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

6.Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés).

7.Irányadó jog: a jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

8.Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni.

9.Változásbejegyzés: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint.

10.Projekttársaság: Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.

11.Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban 10 500 000 HUF ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, ennek részletes szabályozását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

12.Aláírás igazolása: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.

13.Irányadó idő: A jelen felhívásban megadott időpontok a Közép-európai időzóna szerint értendők.

14.Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el. Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.

15.Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja.

16.A közbeszerzési dokumentumok átvétele: Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok letöltésének visszaigazolása. További információ: közbeszerzési dokumentumokban.

17.Értékelési szempont: A legalacsonyabb ár, Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti.

18.Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra.

19.Jelen eljárásban Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja.

20.Ajánlattevő ajánlata részeként csatolja a kitöltött terméklistát.

21.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az eljárásban: Pintér Kristóf (lajstromszám 00936).

22.Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú termékekre vonatkozó követelményeknek és az árazatlan terméklistákban előírt követelményeknek.

23.Ajánlattevő csatolja a megajánlott termékek gyártmánylapjának kivonatát a műszaki leírásban foglaltaknak való megfelelés érdekében.

24.Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját.

25.A csomagok tárolása érdekében AT-nek -a keretmegállapodás időbeli hatálya alatt, bármely jogcímen – rendelkeznie kell feldolgozott élelmiszer tárolására alkalmas helyiséggel.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/05/2017