Szolgáltatások - 20881-2022

14/01/2022    S10

Magyarország-Budapest: Nem menetrendszerű utasszállítás

2022/S 010-020881

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Úszó Szövetség
Nemzeti azonosító szám: 18096545241
Postai cím: Hajós Alfréd Sétány 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1007
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fábry György
E-mail: tanacsadas@koncsar.hu
Telefon: +36 204215726
Fax: +36 204215726
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.musz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.musz.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sportszervezés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Autóbuszos gyermekszállítási feladatok

Hivatkozási szám: EKR001497892021
II.1.2)Fő CPV-kód
60140000 Nem menetrendszerű utasszállítás
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Autóbuszos gyermekszállítási feladatok

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 16 700 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
60140000 Nem menetrendszerű utasszállítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Autóbuszos gyermekszállítási feladatok

A Magyar Úszó Szövetség Úszó Nemzet Programjának szakmai megvalósításához kapcsolódó belföldi csoportos gyermekszállítás biztosítása a Magyar Úszó Szövetség részére ún. Úszónemzet Program részeként megvalósuló, „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram részeként. A tervezett közbeszerzés tárgya: Magyarország teljes területén, minden megyében, különböző helyszíneken egyes oktatási intézményekből kell biztosítani a gyermekek szállítását az adott településen lévő tanuszodához és vissza azzal, hogy a tanuszoda és az oktatási intézmény távolsága max 20 km, az autóbuszok átlagos napi futása kb. 75 km. Az oktatási intézmény és a helyi tanuszoda épülete között előre egyeztetett, megadott menetrend szerinti időpontokban, tanítási napokon, 07:30 és 16:00 óra között előre megadott menetrendek alapján kell teljesíteni a szolgáltatást az egyes tanévi félévekre vagy teljes tanévekre megadott megrendelések/egyedi szerződések alapján.

A helyszínek, intézmények, a tanulók és kísérők létszáma, a menetrendek, útvonalak, szükséges autóbusz mennyiségek a keretmegállapodás alapján kiadott közvetlen megrendelések vagy írásbeli konzultációk során kerülnek konkrét meghatározásra. Megrendelő a szolgáltatást tervezetten egy oktatási félévhez vagy egy teljes oktatási tanévhez kapcsolódóan rendeli meg.

Ajánlatkérő az eljárás jelen szakaszában a tanévenkénti tervezett adatokat adja meg, azzal, hogy az egyes megrendelések, egyedi szerződések szerinti tényleges adatok ettől eltérőek lehetnek, ezen adatok kizárólag a megfelelő ajánlattétel elősegítését szolgálják:

Tervezett településszám és szállítandó létszám:

2022. 02 - 2022. 06.: 20 település (kb. 17 600 fő)

2022. 09. - 2023. 06.: 46 település (kb. 44 800 fő)

2023. 09. - 2024. 06.: 76 település (kb. 79 200 fő)

2024. 09. - 2025. 06.: 106 település (kb. 115 200 fő)

Szállítójárművek tervezett mennyisége:

2022. 02. - 2022. 06.:

nagybusz: 15-20

midibusz: 15-20

kisbusz: 45-50

2022. 09. - 2023. 06.:

nagybusz: 37-50

midibusz: 37-50

kisbusz: 100-125

2023. 09. - 2024. 06.:

nagybusz: 60-80

midibusz: 60-80

kisbusz: 160-200

2024. 09. - 2025. 06.:

nagybusz: 80-106

midibusz: 80-106

kisbusz: 212-265

A részletes leírást a műszaki leírás tartalmazza.

Keretösszeg: nettó 16 700 000 000 Ft

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Bármely közvetlen megrendelés/egyedi szerződés teljesítése során legalább 25, a teljesítésbe bevont jármű átlagos összesített futásteljesítménye (km, legalább 10.000 km, legfeljebb 30.000 km) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7. pontban meghatározott kezdési időpont a program megkezdésének időpontja.

4.1. A Felek a jelen Keretmegállapodást 2025. június 30. napjáig, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig terjedő határozott időtartamra kötik.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Kbt. 81. § (10) bek. alapján: Az Úszónemzet Program részeként megvalósuló, „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram bevezetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1661/2020. (X. 15.) Korm. határozat módosításáról szóló 1490/2021. (VII. 16.) Korm. határozat elrendelte az alprogram bevezetését a 2021/2022. tanévre. Az alprogram I. ütemének 2022. február 1-jétől történő megvalósításához szükséges intézkedések folyamatban vannak, a közbeszerzési eljárás eredeti határidőkkel történő lebonyolítása jelentősen több időt venne igénybe és nem tenné lehetővé az alprogram 2022. 02. 01-től való lebonyolítását, mivel a programban részt vevő gyermekek szállítása nem lenne megoldott, ami az úszásoktatás sikerességét is veszélyeztetné, mert nem állna rendelkezésre a tanévben a teljes oktatási programhoz szükséges időtartam.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 231-608874
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Autóbuszos gyermekszállítási feladatok

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/01/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: INTER TAN-KER Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 14025336241
Postai cím: Istvántelki Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
E-mail: bauer.ferenc@intertanker.hu
Telefon: +36 14221650
Fax: +36 14221651
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16 700 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 16 700 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők adatai:

INTER TAN-KER Zrt., Magyarország 1045 Budapest, Istvántelki Utca 8 14025336241

ADRIA TRANSPORT KFT, Magyarország 3530 Miskolc, VÁROSHÁZ TÉR 22 25732184205

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt .148. §-ban foglaltaknak megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/01/2022