Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 209109-2017

02/06/2017    S105

Magyarország-Szeged: Építési munkák

2017/S 105-209109

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szeged-Csanádi Egyházmegye
Nemzeti azonosító szám: AK20127
Postai cím: Aradi vértanúk tere 2.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Emődi Sándor
E-mail: szic@szeged-csanad.hu
Telefon: +36 62420932
Fax: +36 62420932-155
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szeged-csanad.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szeged-csanad.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://letoltes.cordict.hu/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: CORDICT Kft.
Postai cím: Attila út 79. I. em. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szabó László
E-mail: szabo.laszlo@cordict.hu
Telefon: +36 17927404
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.cordict.hu
A felhasználói oldal címe: http://letoltes.cordict.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: CORDICT Kft.
Postai cím: Attila út 79. I. em. 7.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szabó László
Telefon: +36 17927404
E-mail: szabo.laszlo@cordict.hu
Fax: +36 17927447
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.cordict.hu
A felhasználói oldal címe: http://letoltes.cordict.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: egyházmegye
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a „Szegedi Ifjúsági Centrum és kiegészítő projektelemek” tárgyú beruházás megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a „Szegedi Ifjúsági Centrum és kiegészítő projektelemek” tárgyú beruházás megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szeged, Dorozsmai út. 2-4. szám (HRSZ.: 25870) és a projekt teljeskörű magvalósításával összefüggő további területek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A ütem: 8 000 férőhelyes stadion és a főépületben lévő rendezvényterületek

Stadion nettó alapterületek:

Kiszolgáló (fő) épület helyiségei:

földszint: 1 216,84 m2

I. emelet: 929,48 m2

II. emelet: 688,16 m2

III. emelet: 192,03 m2

Kiszolgáló épület összes: 3 026,51 m2.

Lelátók alatti beépített összes: 1 038,57 m2.

Stadion mindösszesen: 4 065,08 m2 nettó.

Egyéb építményrészek.

Lift: 2 db akadálymentes 630 kg/ 8 fő.

2 db teherlift 1 000 kg.

Vendégek + sajtó létszáma: 8 136 fő.

Biztonsági személyzet: 40 fő.

A stadionban tartózkodók összes létszáma: 8 176 fő.

Az MLSZ „A” ill. az UEFA „CLASS” Category 4 előírásoknak megfelelő futballstadion, a minimálisan előírt 8 000 fh-re kiegészülő nézőszámra méretezett lelátókkal tervezett.

(Hozzá kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal.)

A keresztirányú fém tartószerkezetek közül a keleti és nyugati lelátó 21,50 m fesztávolságú, az északi és a déli lelátó 14,50 m fesztávolságú.

B ütem: Fedett Rendezvényközpont.

Öltözők, edzőtermek, orvosi és edzői kiszolgáló helyiségek. A létesítmény részei: sportcsarnok, grundfoci pálya.

A létesítmény alapvetően egy sportcsarnokból és egy három szintes fejépületből áll. Az épület előtti grundfoci pálya tömegrendezvények helyszínéül is szolgál, az ott felállított opcionális színpad kiszolgálásának is hátteret ad az épület: tárolók, öltözők.

Bruttó beépített alapterület: 1 981,84 m2

Nettó alapterületek:

fszt: 1 884,04 m2

I. em: 539,11 m2

II. em: 408,70 m2

összesen: 2 789,31 m2

Nézők létszáma: 78 fix + 304 mobil = 384 fő.

Építménymagasság: 11,39 m.

(Kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal.)

A fedett rendezvénycsarnok vb. főtartó fesztávolsága 30 m.

C ütem: Meglévő Szállás épület állagmegóvása.

Alapadatok:

Bruttó beépített terület: 801,67 m2.

Nettó szintterületek:

pince: 514,13 m2,

földszint: 568,03 m2,

emelet: 529,42 m2,

emelet: 529,42 m2,

tetőtér: 136,04 m2,

összesen: 2 277,04 m2,

D ütem: Meglévő Porta épület alapfelújítása.

Pályafenntartó személyzet irodával és öltözővel – ill. a biztonsági személyzet eligazítását szolgáló nagyobb helyiség. A tervezett munka nem építési engedély-köteles.

Alapadatok:

Bruttó beépített terület: 155,27 m2.

Nettó szintterület:

földszint: 127,84 m2.

(Kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal.)

E ütem: Meglévő épületek, közművek és utak bontása

Az elbontandó épületek többnyire ERDÉRT faház elemekből 1,60 m-es modulhálóban rakva, enyhe hajlású, szeglemezes rácsostartó tetőszerkezettel készültek, fedése azbeszt tartalmú hullámpala, így veszélyes hulladék keletkezésével is számolni kell. Az épületen található azbeszttartalmú hullámpala, amely láthatóan jó állapotban van, nem sérült vagy törött, normál használat esetén nem veszélyes. Az azbeszttartalmú épületszerkezetek bontási munkálatai során, fennáll annak a veszélye, hogy jelentős mennyiségű azbesztrost kerül a levegőbe.

Bontandó épületek térfogata: 11 459 lm3

G ütem: Közművek kiváltása és építése

A területen jelentős alapközmű vezetékek találhatóak úgymint, DN 400 – DN 300 vízgerinc vezetékek, DN 300 szennyvíz nyomócső, Ø60 cm gravitációs rendszerű szennyvíz főgyűjtő, Ø125 cm – es csapadékvíz főgyűjtő, 120kV – os és 20 kV – os elektromos légvezeték, valamint Inviteles és Telecom – os optikai kábel és MOL – os gázvezeték. A meglévő és évtizedek óta nem üzemelő telekhatáron belüli ismeretlen nyomvonalú vezetékek bontására nem készült bontási terv, ezeket az új építés alakalmával ha útban vannak, el kell bontani a kivitelezőnek.

H ütem: Útépítési munkák

A létesítmény közlekedési kapcsolatát a meglévő közlekedési kapcsolaton az 5. sz. országos főút (Dorozsmai út) 166+964 km szelvényében a Tűzoltó utcai – déli kiszolgáló utcai jelzőlámpás csomóponton és az 54124. sz. bekötőút 0+509 km szelvényéhez csatlakozó Kereskedő közön keresztül kell megoldani.

F ütem:

Centerpálya füves,+ Edzőpályák,

Centerpálya

Küzdőtér mérete: 105 x 68 m

Élőfűvel borított terület:110 x 70 m

Műfüves kifutó felület:

Oldalvonal mentén: 4,95 m

Alapvonal mentén: 5,00 m

Opcionális mennyiség: Felhívás II.2.11) pontjában.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 3.1 Építés technológiai terv / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.2 Gépszükségleti erőforrásterv / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3.3 Munkaerő-biztosítási terv / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3.4 Műszaki ütemterv / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A felhívás III.1.3) M/2. (E) pontja szerinti szakember által tervezett sportlétesítmények összesített befogadóképessége / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. A III.1.3) M/2. (A) pont szerinti szakember legalább 8000 fő befogadására alkalmas sportlétesítmények építési beruházásainak megvalósításában felelős műszaki vezetőként történő részvétele (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 6. Teljesítés időtartama a szerződéskötéstől számítva (hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 17
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az opcionális tételek esetében az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az opció lehívásával az opciós tételcsoportok tekintetében a szerződéskötést követő 4 hónapon belül éljen, és hogy akár csak részben vegye azt igénybe, illetve adott esetben egyáltalán nem köteles lehívni a megjelölt opciós részeket.

Vállalkozó a Lehívás tárgyát képező Opciós Mennyiséget az Alapmennyiség Projektelemeinek teljesíti időpontjáig köteles teljesíteni. Az opcionális tételekre kötelező az ajánlattétel.

Opcionális mennyiség:

Külső út és parkoló, járda felújítása

Stadion centerpálya körüli perimeter és egyéb reklámhordozók

Szállásépület teljes felújítása

Teniszpályák (alapkiépítésben csak rendezett terep, vetett fűvel)

Geotermikus fűtés

BREEAM/LEED minősítés (good/silver)

BREEAM többletköltségek

Karbantartó eszközök

Takarító eszközök

Első feltöltés

Portaépület teljes körű felújítása

Kert automata öntözőrendszer

Elektromos autótöltő

Napelemes rendszer (alapkiépítésben csak csatlakoztatási, felügyeleti lehetőség)

Magas szintű épületfelügyeleti rendszer (mérések, világítások, KIF állapotok menedzselése)

Gyermekjátszótér (alapkiépítésben csak rendezett terep, vetett fűvel)

Színpad Amfiteátrum: 260 férőhelyes (alapkiépítésben csak rendezett terep, vetett fűvel)

Futópálya (alapkiépítésben csak rendezett terep, vetett fűvel)

Grundfoci pálya, lelátó és napellenző (alapkiépítésben csak rendezett terep, vetett fűvel)

Az opciós tételek a műszaki dokumentációban, valamint árazatlan költségvetésben kerülnek részletesen elhatárolásra.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a II.2.5) pontban foglaltak kiegészítéseként közli, hogy Ár szempont az alábbiak szerint kerül értékelésre:

Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár, Súlyszám: 45.

Opcionális mennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár: Súlyszám: 5.

Ajánlatkérő a II.2.7) pontban foglaltak kiegészítéseként közli, hogy a teljesítési határidő mértéke értékelési szempontot képez.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Igazolási mód:

Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.

Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat.

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az alvállalkozók tekintetében.

A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §; 10. §, 12 – 14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.

Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban ajánlattevő tekintetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra.

A kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZT1)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

SZT2)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

A fenti nyilvántartásokban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bekezdései is irányadóak.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

P1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az ajánlattevő részére a jelen felhívás feladásának napján vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— pénzforgalmi számla száma,

— mióta vezeti a pénzforgalmi számlát,

— a pénzforgalmi számlán a jelen felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.

(Ajánlatkérő „sorba állítás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.)

P2) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját, feltéve, hogy a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja beszámoló közzétételét.

Amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmény tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapjáról megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, ez esetben a gazdasági szereplőnek a megfelelést igazoló dokumentum elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban szükséges feltüntetnie [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (10)].

Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése értelmében a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a jelen felhívásban meghatározott értéket.

P3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes, valamint közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.

A P2) és P3) pontok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (6)-(7) bekezdései is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napján vezetett bármelyik pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.

P2.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének adózott eredménye a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év közül több, mint egy üzleti évben negatív volt.

P2.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlattevőnek vagy jogelődjének a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évben a saját tőkéje nem érte el a nettó 1 000 000 000 HUF mértéket.

Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő abban az esetben alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 7 500 000 000 HUF értéket.

P3) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el összesen a nettó 9 000 000 000 HUF értéket, valamint a közbeszerzés tárgyából – magasépítési kivitelezési tevékenység – származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el összesen a nettó 6 750 000 000 HUF értéket.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a P1) és P2) pontban meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg, míg a P3) pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlatban az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerint. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.

A cégszerű nyilatkozatban meg kell jelölni az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számát. A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, az ellenszolgáltatás összegét (nettó HUF), közös ajánlattevői teljesítés esetén a saját teljesítésmértékét, az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés idejét (év/hónap/nap) és helyét, továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A csatolt igazolás(ok)ból derüljön ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés!

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22. § (5) bekezdésének megfelelően jár el.

Olyan referenciák esetében, melyek nem felelnek meg a Kr. 22. § (5) bekezdésének, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összegét, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő ilyen referencia benyújtása esetén kizárólag a referencia munkának az ajánlattevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát – az adott szakemberrel igazolni kívánt minimum követelmény számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.

Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát legalább az alkalmasság megállapításához szükséges pontossággal, szükség esetén év/hónap/nap pontossággal kell tartalmaznia. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

M3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés h) pontja szerint az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozata a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről, berendezésekről, valamint műszaki felszereltségről.

M4) A Kbt. 65. § (1) bekezdés. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének g) pontja alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozata az előző három évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszám és a vezető tisztségviselők létszámáról.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (1)-(2) bekezdései is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik

M1)

a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó referenciákkal:

(A) 1 db új UEFA „Category 4” kategóriának megfelelő labdarúgó stadion kivitelezésére vonatkozó referenciával;

(B) 1 db, egy szerződés keretében teljesített, bontási munkákra vonatkozó referenciával, amely esetében az elbontott épület(ek) térfogata legalább 7000 lm3 volt és veszélyes hulladéknak minősülő anyagok bontására is kiterjed.

(C) 1 db legalább 5000 fő befogadására alkalmas sportlétesítmény kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó referenciával.

(D) 1 db legalább 17,5 m fesztávolságú tetőszerkezettel épült fedett sportlétesítmény és/vagy tömegtartózkodásra alkalmas épület kivitelezésére vonatkozó referenciával.

(E) 1 db, egy szerződés keretében teljesített, legalább 4 épület/épületrész építésére vonatkozó referencia, ahol a beruházás nettó alapterülete elérte a 6 500 m2-t.

A referenciák között az átfedés megengedett.

M2)

(A) 1 fő fő szakember, aki általános építmények építésére és/vagy átalakítására, bővítésére és/vagy felújítására és/vagy helyreállítására és/vagy korszerűsítésére, irányuló építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetésében legalább 60 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik.

(B) 1 fő szakember, aki az építménygépészeti munkák felelős műszaki vezetésében legalább 36 hónapos tapasztalattal rendelkezik;

(C) 1 fő szakember, aki építményvillamossági munkák felelős műszaki vezetésében legalább 60 hónapos tapasztalattal rendelkezik és részt vett legalább 1 db, TV közvetítésre alkalmas világítás kiépítésében és/vagy kamerarendszer telepítés és/vagy sportlétesítmény beléptetőrendszer kiépítésében;

(D) 1 fő szakember, aki az vízgazdálkodási építmények építési munkáinak felelős műszaki vezetésében legalább 36 hónapos tapasztalattal rendelkezik;

(E) 1 fő szakember, aki általános építmények építészeti tervezésében legalább 60 hónapos tervezői tapasztalattal rendelkezik.

(F) 1 fő szakember, aki építmények tartószerkezeti tervezésében legalább 60 hónapos tervezői tapasztalattal rendelkezik, valamint vezető tervezőként részt vett legalább egy sportlétesítmény tervezésében;

(G) 1 fő szakember, aki általános építmények építményvillamossági tervezésében legalább 36 hónapos tervezői tapasztalattal rendelkezik;

(H) 1 fő szakember, aki építmények gépészeti tervezésében legalább 36 hónapos tervezői tapasztalattal rendelkezik.

(I) 1 fő, minőségmenedzsment/minőségügyi szakmérnök végzettségű szakember, aki építőipari kivitelezések minőségirányításának vezetésében legalább 60 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik;

Valamennyi szakembernek felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie. Az (A)-(H) pont szerinti szakembereknek nyertesség esetén a szerződéskötés időpontjára a jogszabályoknak megfelelő érvényes kamarai regisztrációval/nyilvántartásba vétellel kell rendelkezni.A szakemberek között az átfedés megengedett.

M3) legalább a munkák megvalósításához szükséges alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:

(A) 2 db, legalább 40 m gémkinyúlású toronydaru, melyek a gém végén egyenként legalább 2 t teherbírásúak;

(B) 1 db, legalább 250 t teherbírású autódaru;

M4) a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három év átlagában legalább 150 főt elérő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal.

Az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek[Kbt. 65. §(6)].

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1)-(2) bek. szerint igazolt teljesítést követően a kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ (1) és (3) bekezdéseiben meghatározottak szerint történik. Nyertes ajánlattevő havonta jogosult a teljesítéssel értékarányos részszámla benyújtására a vállalkozói díj 85 %-ának erejéig a szerződéstervezetben foglaltak szerint. A végszámla értéke a Vállalkozói dj 15 %-a.

Előleg: Az ÁFA nélkül számított, teljes ellenszolgáltatás 15 %-ának megfelelő mértékben.

A 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit alkalmazni kell.

Előleg-visszafizetési biztosíték: a Kbt. 135. § (7) szerint kötelezően biztosítandó mérték fölött.

Teljesítési biztosíték: Vállalkozói díj 5 %-a. Jótállási biztosíték: Vállalkozói díj 5 %-a.

Késedelmi kötbér: 0,2 %/késedelmes naptári nap, de legfeljebb a Vállalkozói díj 10 %-a.

Meghiúsulási kötbér: Vállalkozói díj 10 %-a.

A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/07/2017
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/07/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

Cordict Kft. (1012 Budapest, Attila út 79. I. em. 7.).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) szerinti esetben újabb hiánypótlást nem rendel el.

2. Az értékelési szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. A módszer, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámot: Az „Ár” részszempont esetében (Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű ajánlati ár és Opcionális mennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár tekintetében egyaránt), valamint a 6. értékelési szempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám, 21.12.2016.) 1. sz. melléklet A.1.b) pontjának ba) pontja szerinti arányosítás.

A 3.1.-3.4. szempontok esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám, 21.12.2016.) – 1. sz. melléklet A.1.b) pontjának bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás a dokumentációban meghatározottak szerint.

A 4-5. szempontok esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám, 21.12.2016.) – 1. sz. melléklet A.1.b) pontjának bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás.

Ajánlatkérő a 6. értékelési szempont vonatkozásában 15 hónapban határozta meg azt a legkedvezőbb értéket, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad, 17 hónapnál hosszabb teljesítési határidő nem vállalható, ebben az esetben az ajánlat érvénytelen.

3. Az alkalmasság meghatározott feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

4. Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani. Mértéke 30 millió HUF. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.

Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:

— az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt. 11735005-26031527-00000000 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig készpénz átutalási megbízással vagy átutalással;

— feltétel nélküli, visszavonhatatlan pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával;

— biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:

— készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat);

— pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat eredeti példánya;

— biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példánya.

Az igazolást az ajánlattevő befűzés nélkül köteles az ajánlatához zárt borítékban csatolni.

5. A Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

6. Felelősségbiztosítás: a Szerződéstervezet 184. pontja szerint.

7. Ajánlattevő köteles csatolni nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2), 66. § (4) és 66. § (6) bekezdései tekintetében.

8.) Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

9. A 14/2016.(V.25.) MvM r. 6.§ (7) szerinti adat:

Név: dr. Panácz István.

Lajstromszám: 00037.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

A részajánlat tétel kizárásának indokai: A projekt részelemei egy azonos helyrajzi számon lévő építési telken helyezkednek el. A megvalósítás a projekt elemeire vonatkozóan 1 építési ütemben, 1 azonos véghatáridőre tervezett. A projekt részeként tervezett új és felújítandó épületek, új műtárgyak, az épületek kiszolgálásra tervezett utak komplex megvalósítása során a térbeli illetve az időbeli organizáció valamint ennek okán az építési területek nagymértékben átfedésre kerülnek. A projekt építményei és kiszolgáló infrastrukturális elemei egymástól függenek, amelyeknek az esetleges részekre bontás esetén a véghatáridőre történő komplex teljesítés ellehetetlenülésének veszélye állna fel.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/05/2017