Szolgáltatások - 209206-2019

06/05/2019    S87

Magyarország-Budapest: Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások

2019/S 087-209206

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Zsabokorszky Ágnes
E-mail: agnes.zsabokorszky@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 17958153
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_40558482
Postai cím: Kacsa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Márkus Csaba
E-mail: csaba.markus@mtu.gov.hu
Telefon: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000548962019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000548962019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bek. b) pont
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: 247/2014.(X. 1.) Korm.rend. szerinti feladatok

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás TMÜ kreatív

Hivatkozási szám: EKR000548962019
II.1.2)Fő CPV-kód
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79416000 Public relations szolgáltatások
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
92111200 Reklám-, propaganda-, ismeretterjesztő film és videofilm gyártása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

TMÜ Nonprofit Zrt. székhelye (1027 Budapest, Kacsa u. 15–23.), továbbá hazai, illetve nemzetközi helyszínek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A TMÜ turisztikai márkaépítési tevékenysége keretében évente 9 db külföldi és belföldi kampányhoz (tervezetten külföldön 6 db, belföldön 3 db kampány) kapcsolódó alábbi komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása:

Stratégiai tervezés és tanácsadás körében átfogó éves kommunikációs stratégia és kampánystratégiák készítése projektvezetési, menedzsmenti feladatokkal együtt.

Integrált reklámügynökségi szolgáltatások körében komplex, integrált reklámkampány koncepciók kidolgozása, ideértve a kreatív koncepció és az egyes médiaeszközökre (min. ötféle médiaeszköz) alkalmazott kreatívok kidolgozását, valamint a szövegírást.

Grafikai tervezés körében valamennyi grafikai tervezési feladat ellátása, így különösen a különböző kiadványok, médiaeszközök teljes körű grafikai tervezése.

Gyártási feladatok körében a Megrendelő kommunikációs céljait támogató dekorációs és marketing eszközök; szóró- és reklámajándékok; nyomdai termékek; rádiószpot, film- és videóanyag gyártása (kisfilmek, infografikus videók, PR-filmek, animációk, dokumentumfilmek, dokumentációs filmek, min. 30 mp reklámfilmek); fotózás)

PR-ügynökségi szolgáltatások körében PR-stratégia, az egyes kampányokhoz igazodó PR-akciótervek elkészítése, PR-kampányok lebonyolítása, sajtókapcsolati feladatok, média- és kommunikációs tréningek, PR szövegírás, sajtóanyagok- és közlemények elkészítése,a nemzetközi és belföldi sajtófigyelés ellátása.

Rendezvényszervezési feladatok körében egy db, tervezetten 3500 fős, legalább 2 napos komplex rendezvény, valamint évente legalább 2 db, tervezetten 500 fős rendezvény, illetve 2-5 db, tervezetten 100 fős belföldi rendezvény teljes körű megszervezése és lebonyolítása, továbbá tanulmányutak leszervezése tervezetten egyszerre 20 fő részére főleg belföldön külföldi/belföldi újságíróknak egyaránt, sajtótájékoztatók, road-show-k, a külföldi országmárka-központok rendezvényeinek megszervezése, tematikus koncertek, kulturális események, konferenciák és kiállítások rendezése.

Online kommunikációs és közösségi médiaszolgáltatások körében online kommunikációs stratégia elkészítése, cselekvési és ütemterv elkészítése, eDM programozása és kiküldése, bannerek programozása, weboldal és microsite koncepcionális tervezése és programozása, így többek között rendezvényen való részvétel regisztrációjához kapcsolódó weboldal programozása és annak kezelése, applikáció koncepcionális tervezése és programozása, közösségimédia-csatornák tartalommenedzsmentje rajongói szám növeléshez (tervezetten: 1 100 000 magyar követői bázis elérése közösségi oldalon, fotó megosztó közösségi oldalon 150 000 közösségi bázis elérése), posztírás, videós és fotós anyagok előállítása, social media kampánymenedzsment, közösségimédia-influencer együttműködések kialakítása, menedzselése.

A további részleteket a műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második részében a Kbt. 105. § (1) bek. c) pontja alapján jár el.

A II.1.6) ponthoz részletesen a részajánlat-tétel kizárásának indokolása:

A közbeszerzés tárgyát képező komplex kommunikációs ügynökségi feladatok egymásra épülnek, egy keretmegállapodás alapján történő beszerzésük a megrendelő érdekében történő szakszerű és szerződésszerű megvalósítást biztosítja. A komplex kommunikációs ügynökségi feladatok körébe eső egyes részfeladatok ellátására vonatkozó részajánlattétel biztosításával több keretmegállapodás jönne létre, keretmegállapodásonként adott esetben különböző nyertes ajánlattevő(kk)vel. Mindez az egymással szorosan összefüggő feladatok elvárt minőségben és hatékonyan történő teljesítését ellehetetlenítené, az egy konkrét feladatra irányuló, de több keretmegállapodás alapján történő egyedi szerződések megkötése műszakilag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, a megrendelő érdekeit veszélyeztetné. Ezért nem biztosított a részajánlattétel lehetősége.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 14. Az M.2./a szakember szakmai többlettapasztalata: nemzetközi kampány lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalat (kampányok száma db) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: 15. Az M.2./b szakember szakmai többlettapasztalata: nemzetközi kampány grafikai tervezésében szerzett szakmai tapasztalat (kampányok száma db) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: 16. Az M.2./c szakember szakmai többlettapasztalata: nemzetközi kiállítás szervezésben és lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalat (kiállítás db). / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 17. Az M.2./d szakember szakmai többlettapasztalata: nemzetközi kampány közösségi média tartalommenedzsmentjében szerzett szakmai tapasztalat (kampány db) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: 18. Az M.2./e szakember szakmai többlettapasztalata: nemzetközi rendezvény PR kommunikációjában szerzett szakmai tapasztalat (rendezvény db) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: 19. Az M.2./f szakember szakmai többlettapasztalata: nemzetközi online kampányban szerzett szakmai tapasztalat (kampány db) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 20. Az M.2./a-f) alkalmassági feltételnél előírt szakembereken felül bemutatott, legalább 36 hónap kiadványszerkesztői szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek száma (fő) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: 21. Az M.2./a-f) alkalmassági feltételnél előírt szakembereken felül bemutatott, közösségi média tartalommenedzsmentjében legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek száma (fő) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: 22. Az ajánlattételi határidőt megelőző 24 hónapban regisztrált álláskeresői státuszban szereplő személyek Ajánlattevő által a teljesítésbe történő bevonása -(fő) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 23. Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt 1998. évi XXVI. tv. szerinti fogyatékos munkavállalók alkalmazása (fő) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 24. Ajánlattevő közvetlenül vagy közvetetten rendelkezik legalább 30 országban turisztikai és/vagy rendezvényszervezői irodával vagy képviselettel (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 25. Ajánlattevő tagja nemzetközi reklámügynökségi hálózatnak, amely legalább 30 országban rendelkezik reklámügynökséggel (igen/nem) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 26. Mintafeladat / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 68
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretmegállapodás időtartama legfeljebb 2 alkalommal, alkalmanként legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelés: 1-13. részsz. KH útmutató 1. melléklet A 1.ba) pont szerint (adható pontszám: 0-1000), a 14-23. részsz. KH útmutató 1. melléklet A 1.bb) pont szerint (adható pontszám: 0-1000), a 24-25. részsz. KH útmutató 1. melléklet B.1) szerint (adható pontszám: 0-1000) a 26. részsz.KH útmutató 1. melléklet B.1) szerint (adható pontszám: 0-1000). Részletesen a KD-ban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében, illetőleg a 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (továbbiakban: EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani.Előzetes igazolás:

Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Az EEKD-ban ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást. Az EEKD-t a megfelelő képviseleti joggal rendelkező személy(ek) által aláírva kell az ajánlathoz csatoltan benyújtani.A Kr. 3. § (2) bekezdése értelmében a kapacitást nyújtó szervezeteknek is be kell nyújtaniuk a külön aláírt EEKD-t az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén a Kbt. 40. § (5) bek. szerint kell benyújtani.Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8.-11 § alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont gb) alpontja szerint szükséges igazolni. A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével.A 321/2015, (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. A Kbt. 69. § (6) bekezdése fennállása esetén Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem értékelési sorrendben az azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód:

A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (Kr.) 1.§ (1) bek. alapján az AT-nek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész α pont kitöltését).

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja értelmében AT (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, a jelen felhívás feladásának napjánál (megszűnt pénzforgalmi számlák tekintetében a megszűnés napjánál) nem régebbi keltezésű nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal: A pénzforgalmi számla (számlák) száma; a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i); a pénzforgalmi számláján (számláin) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás, ha volt, akkor hány alkalommal (AK a sorban állás szóhasználatot is elfogadja).

P.2. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja értelmében AT (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) cégszerűen aláírt az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a teljes és a közbeszerzés tárgyából (reklámügynöki tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P.3. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolást. Ajánlattevő csatolja az ajánlathoz a biztosító társaságtól származó kötvényt, amennyiben a kötvényből nem derül ki a biztosítás érvényessége, úgy, a biztosító társaságtól származó nyilatkozatot annak érvényességére vonatkozóan.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (2)-(3) és (5)-(7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben

P.1. bármely pénzforgalmi számláján vagy az eljárás megindító felhívás feladásának napját megelőzően megszüntetett pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 24 hónapban egynél több alkalommal 15 napot meghaladó időtartamú sorba állított tétele volt. Ajánlatkérő a „sorba állítás” kitétel alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

P.2. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem éri el legalább a 4 000 millió forintot, valamint ugyanezen időszakban a közbeszerzési eljárás tárgyából (reklámügynöki tevékenységből) származó -általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele összesen nem éri el legalább a 3 000 millió forintot.

P.3. nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti (reklámügynökségi tevékenységre) szolgáltatás nyújtására irányuló, az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes olyan felelősségbiztosítással, amelynek fedezeti értéke legalább 20 000 000 HUF/káresemény és legalább 100 000 000 HUF/év.

A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P.1., P.3. pont szerinti követelmények).

A Kbt. 65.§ (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 65.§ (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. Az EEKD IV. részének az α (alfa) kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § megfelelően, két körben bírál: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi. Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattételben részes gazdasági szereplők közül annak kell benyújtania, aki az EKR rendelet 13. § (3) bekezdés szerinti meghatalmazás alapján a nyilatkozatok megtételekor a közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

M.1. Ajánlattevő ismertesse a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését a Kr. 22. § szerint. A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia: a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét; a teljesítés idejét, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdő és befejezési dátum megadásával); a teljesített szolgáltatás leírását, mennyiségi adatokat olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen; nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; a saját teljesítés arányát.

M.2. Ajánlattevő mutassa be a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azokat a szakembereket - a megnevezés, képzettség, szakmai tapasztalat ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra; a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen; a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok; a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

M.3. Ajánlattevő csatolja az ISO 9001 rendszerszabvány szerinti érvényes minőségbiztosítási tanúsítványát vagy a minőség biztosítása érdekében tett (ISO 9001) intézkedéseinek egyenértékű dokumentumait;

M.4. Ajánlattevő csatolja a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki (adatbázisok és engedélyek) megnevezését és leírását legalább az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapításához szükséges tartalommal [Kr. 21. § (3) bekezdés i) bek.], továbbá csatolja a rendelkezésre állás jogcímét igazoló bizonyítékokat (számla és/vagy szerződés). A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1., M.2. és M.4 alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, az M.3. alkalmassági követelménynek közös ajánlattétel esetén elegendő ha a közös ajánlattevők egyike felel meg. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (9) bekezdés is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem igazolja a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, M.1.1. legalább 1 db, komplex kommunikációs ügynökségi feladat ellátására vonatkozó olyan szerződést, amely legalább az alábbi feladatok mindegyikét magában foglalta:legalább 1 db éves kommunikációs stratégia és legalább 2 db részkampány stratégia elkészítése;legalább 1 db komplex reklámkampány kreatív koncepciójának kidolgozása legalább 3 médiakategóriára vonatkozóan és a reklámkampánnyal kapcsolatos projektmenedzsmenti feladatok ellátása;legalább 1 db, minimum 30 sec. hosszúságú TV reklámfilm gyártása.

Ajánlatkérő komplex reklámkampány alatt a következőket érti: meghatározott célcsoport(ok) számára meghatározott üzenete(ke)t, az üzenete(ke)t mind vizuálisan, mind pedig tartalmában (szövegében) azonos kreatív koncepcióval megjelenítő, adott időintervallumon belül célzottan megvalósuló kommunikációs tevékenység, amely magában foglalja a kreatív koncepció megalkotását, a kreatív koncepciónak megfelelő médiahirdetések gyártását. Ajánlatkérő médiakategória alatt a következőket érti: nyomtatott sajtó, televízió, rádió, közterület, online média, közösségi média.

M.1.2.a) legalább egy darab, minimum 800 000 magyar követő bázissal rendelkező közösségi oldal tartalommenedzsmentjére vonatkozó, folyamatos feltöltés ellátását tartalmazó referenciával; b) összességében legalább 100 000 követő bázissal rendelkező (max. 2 db referenciából teljesíthető) fotó megosztó közösségi oldal tartalommenedzsmentjére vonatkozó, folyamatos feltöltés ellátását tartalmazó referenciával.

Ajánlatkérő a folyamatos feltöltés alatt a heti legalább két bejegyzés tervezését és legyártását érti.

M.1.3.a) legalább egy darab, összesen minimum 2 500 fős látogatottságú, minimum 2 napos komplex rendezvény szervezésére és lebonyolítására vonatkozó referenciával, b) legalább egy darab, minimum 15 fő részvételével megvalósított belföldi tanulmányút külföldi csoport részére szervezett referenciával.

Komplex rendezvényszervezési szolgáltatás alatt Ajánlatkérő a következőket érti:a rendezvény koncepciójának kialakítása (attrakciók, közönség, üzenet);a rendezvény és helyszínének teljes körű előkészítése;catering biztosítása;szállás és transzfer szervezése és koordinálása;a rendezvényhez szükséges szakmai stáb biztosítása, felkészítése ide értve a hoszteszeket is;animációs film kreatív koncepciójának elkészítése és gyártása;műszaki és technikai feltételek teljes körű felmérése és biztosítása;programok szervezése;rendezvényen való részvétel regisztrációjához kapcsolódó weboldal létrehozása és annak kezelése;szakmai előadók, közreműködők és/vagy zenei közreműködők bevonása;dekorációs anyagok, ajándéktárgyak, egyéb eszközök biztosítása.

Folytatás a VI.4.3) pontban!

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket a szerződéstervezetek tartalmazzák. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF. A kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) alapján. Ajánlati biztosíték: 15 000 000 HUF (tizenötmillió forint). Késedelmi kötbér alapja: az egyedi megrendelő késedelemmel érintett elemre eső nettó ellenértéke. A késedelmi kötbér mértéke: a kötbéralap 2 %-a/naptári nap, órában meghatározott teljesítési határidő esetén a kötbéralap 0,5 %-a/óra. Hibás teljesítési kötbér alapja: az egyedi megrendelő hibás teljesítéssel érintett elemre eső nettó ellenértéke. A hibás teljesítési kötbér mértéke a kötbéralap 30 %-a. Meghiúsulási kötbér: alapja Egyedi Keretszerződés esetén annak teljes nettó ellenértéke. A kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a. Alapja az egyedi megrendelő esetén annak teljes nettó ellenértéke. A kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 03/06/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 03/06/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR-ben.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell: Kbt. 66. §. (2) szerint nyilatkozatot, 66. § (5) szerinti felolvasólapot, 65. § (7) szerinti nyilatkozatot. A nyilatkozatok nemleges tartalommal is csatolandóak.

3. Fordítás: Kbt. 47. § (2) bekezdés.

4. Közös ajánlattétel: Kbt. 35. § alapján.

5. AK kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

6. AK az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (P.1.-.3., M.1-4.).

7. Az ajánlattétel 15 000 000 HUF (tizenötmillió forint) ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, mely az AK MÁK 10032000-00334710-00000000 számú számlájára történő befizetéssel teljesíthető.

8. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

9. Az ajánlathoz csatolni kell az ártáblázatot és kidolgozott mintafeladatot melyek szakmai ajánlatnak minősülnek. Benyújtásuk hiánya érvénytelenséget eredményez.

10. Az ártáblázat képleteket tartalmaz. A képletek helyességének, megfelelő mivoltának ellenőrzése AT felelőssége.

11. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az eljárásban: dr. Zsabokorszky Ágnes (lajstromszám:00127).

12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.

13. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint előírja:

14.-19 rsz. esetében a maximum megajánlás 3 db, míg a 20-21 és 23. rsz. esetén 3 fő, 22. rsz. esetén 5 fő. 14.AK a IV.2.6) pontban megjelölt 2 hónap alatt 60 naptári napot ért. 15.Az ár (nettó HUF) az alábbiak szerint kerül értékelésre:

1. Stratégiai tervezés és tanácsadás (összesen nettó Ft) súlyszám 6;

2.integrált reklámügynökségi szolgáltatások(összesen nettó Ft) súlyszám 7;

3.grafikai tervezés (összesen nettó Ft) súlyszám 7;

4.gyártás-dekorációs és marketingeszközök (összesen nettó Ft) súlyszám 7;

5.gyártás-szóró-ésreklámajándékok (összesen nettó Ft) súlyszám 3;

6.gyártás-nyomdai feladatok (összesen nettó Ft) súlyszám 3;

7.gyártás-rádiószpot, filmgyártás (összesen nettó Ft) súlyszám 5;

8.gyártás-fotózás (összesen nettó Ft) súlyszám 3;

9. PR-ügynökségi szolgáltatások (összesen nettó Ft) súlyszám 7;

10.rendezvényszervezési feladatok (összesen nettó Ft) súlyszám 7;

11.online kommunikációs és közösségi médiaszolgáltatások (összesen nettó Ft) súlyszám 5;

12.utazás, szállítás (összesen nettó Ft) súlyszám 3;

13.szakemberek (összesen nettó Ft) súlyszám 5.

16. Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bekezdés alkalmazási jogát kiköti.

17. Ajánlattevőnek a Kbt. 132. § (1) bek. szerint legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásra vonatkozó, érvényes ISO/IEC 27001 rendszerszabvány szerinti, reklámügynökségi tevékenységre kiterjedő információbiztonsági irányítási rendszer (IBIR) meglétét igazoló tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű információbiztonsági irányítási rendszer meglétét igazoló egyéb dokumentummal. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára nem rendelkezik az IBIR rendszer meglétét igazoló tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű információbiztonsági irányítási rendszer meglétét igazoló egyéb dokumentummal, azt Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől történő visszalépésnek tekinti. Ebben az esetben az ajánlati biztosíték összege Ajánlatkérőt illeti meg.

18. A további részleteket a KD tartalmazza.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A III.1.3) pont folytatása:

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel, amely szakemberek teljes szerződés időtartama alatti rendelkezésre állása szükséges: a) legalább 1 fő vezető stratégiai tanácsadó szakemberrel, aki felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségű, kommunikációs szakirányú képzettséggel és online stratégiai tervezési területen legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik; b)legalább 1 fő senior art director szakemberrel, aki felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) képzőművészvégzettségű, és aki rendelkezik nagyarculat-tervezési és kiadványtervezési területen legalább 60 hónapos szakmai tapasztalattal;c) legalább 1 fő vezető rendezvényszervező szakemberrel, aki felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségű, és aki rendelkezik legalább 60 hónapos nemzetközi rendezvényszervezési szakmai tapasztalattal;d)legalább 1 fő közösségi-média menedzser szakemberrel, aki felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségű, kommunikációs szakirányú képzettséggel és legalább 60 hónapos közösségi-média kampányok stratégiai tervezésében és kivitelezésében szerzett közösségi-média tartalommenedzsment szakmai tapasztalattal rendelkezik; e) legalább 1 fő PR vezető szakemberrel, aki felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségű, és aki rendelkezik legalább 60 hónapos PR ügynökségi szakmai tapasztalattal; f) legalább 1 fő programozó szakemberrel, aki felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) informatikus vagy villamosmérnök végzettségű, és aki rendelkezik legalább 36 hónapos web (frontend és backend) programozó szakmai tapasztalattal.

M.3 Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik, érvényes ISO 9001 rendszerszabvány szerinti, reklámügynökségi tevékenységre kiterjedő minőségbiztosítási rendszer meglétét igazoló tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási rendszer meglétét igazoló egyéb dokumentummal.

M.4. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a teljesítéshez legalább az alábbi vagy azzal funkcionálisan egyenértékű műszaki felszereltséggel:TGI adatbázis és hozzá tartozó szoftver;InDesign CC szoftver; Photoshop CC szoftver; llustrator CC szoftver;After Effects CC szoftver;Dreamweaver CC szoftver;Character Animator CC szoftver;Lightroom CC szoftver;Premier Pro CC szoftver.

Az M.1.pontban meghatározott referenciák között az átfedés nem megengedett. Az M.2. pontban előírt szakemberek között az átfedés nem megengedett, 1 szakember csak 1 pozícióra jelölhető. Ajánlatkérő a meghatározott végzettséggel/képzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad a szakemberek tekintetében.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/05/2019