A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 20934-2016

Normál nézet megjelenítése

21/01/2016    S14

Magyarország-Budapest: Épülettakarítási szolgáltatások

2016/S 014-020934

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Egyes ágazatokban

2004/17/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK22318
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54–60.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: ENYD – Első Nyugat-dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Címzett: dr. Daczuk Balázs, ügyvezető
E-mail: iroda@enyd.hu
Telefon: +36 12698134
Fax: +36 12012861

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.mavcsoport.hu

I.2)Fő tevékenység
Egyéb: vasúti szolgáltatásokhoz kapcsolódó építményüzemeltetés
I.3)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Szolgáltatási keretszerződés – épületek, épületrészek, építmények és külső területek takarítása, valamint hó- és síkosságmentesítése egyes részei tárgyában (1. rész – Budapest kelet és Dél-Alföld nagyrégió; 2. rész – Budapest nyugat és Dunántúl nagyrégió; 3. rész – Észak-Alföld nagyrégió)
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 14: Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
A teljesítés helye: Magyarország területén összesen 959 településen található 1 408 teljesítési (szolgálati) helyen, 9 956 db építményben.

NUTS-kód HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG,HU2 DUNÁNTÚL,HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Szolgáltatási keretszerződés – épületek, épületrészek, építmények és külső területek takarítása, valamint hó- és síkosságmentesítése egyes részei tárgyában (1. rész – Budapest kelet és Dél-Alföld nagyrégió; 2. rész – Budapest nyugat és Dunántúl nagyrégió; 3. rész – Észak-Alföld nagyrégió).
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

90911200 Épülettakarítási szolgáltatások

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 15 976 817 954 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 207-376581 24.10.2015

V. szakasz: Az eljárás eredménye

V.1)Az eljárás eredménye és a szerződés értéke
Rész száma: 1 - Elnevezés: —
V.1.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
18.12.2015
V.1.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.1.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Strabag Property and Facility Services Zrt. és Jánosik és Társai Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Máriássy u. 7.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: gabor.landi@strabag-pfs.hu
Telefon: +36 302199656
Fax: +36 12100082

V.1.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 4 386 201 117 HUF
Áfa nélkül
V.1.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert
V.1.6)Alkalmi vétel esetén fizetett ár
V.1)Az eljárás eredménye és a szerződés értéke
Rész száma: 2 - Elnevezés: —
V.1.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
18.12.2015
V.1.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.1.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: B+N Referencia Zrt.
Postai cím: Szkalka köz 1.
Város: Komlóska
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: takaritas@bnref.hu
Telefon: +36 209848944
Fax: +36 18779610

V.1.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 5 995 418 784 HUF
Áfa nélkül
V.1.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert
V.1.6)Alkalmi vétel esetén fizetett ár
V.1)Az eljárás eredménye és a szerződés értéke
Rész száma: 3 - Elnevezés: —
V.1.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
18.12.2015
V.1.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.1.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: B+N Referencia Zrt.
Postai cím: Szkalka köz 1.
Város: Komlóska
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: takaritas@bnref.hu
Telefon: +36 209848944
Fax: +36 18779610

V.1.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 5 595 198 053 HUF
Áfa nélkül
V.1.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert
V.1.6)Alkalmi vétel esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
Az ajánlattevők neve, címe és a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése:
— Strabag Property and Facility Services Zrt. és Jánosik és Társai Kft. közös ajánlattevők, 1095 Budapest, Máriássy u. 7. – 1047 Budapest, Attila u. 34.
Strabag Property and Facility Services Zrt. – nem minősül kis- és középvállalkozásnak.
Jánosik és Társai Kft. – középvállalkozás.
— B+N Referencia Zrt., 3937 Komlóska, Szkalka köz 1.
Nem minősül kis- és középvállalkozásnak
A szerződéskötés időpontja az I. rész tekintetében 29.12.2015., a II. rész tekintetében 29.12.2015., a III. rész tekintetében 29.12.2015.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 137. §-ban foglaltak szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
19.1.2016