We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 209560-2022

Submission deadline has been amended by:  279730-2022
20/04/2022    S77

Poland-Kętrzyn: Natural gas

2022/S 077-209560

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
National registration number: 10/FI/22
Postal address: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
Town: Kętrzyn
NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postal code: 11-400
Country: Poland
Contact person: Dorota Kępka, Anna Hornicka, Krystyna Drózd
E-mail: zamowienia.wmosg@strazgraniczna.pl
Telephone: +48 897503188
Fax: +48 897503754
Internet address(es):
Main address: www.wm.strazgraniczna.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/wmosg
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portal.smartpzp.pl/wmosg
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucyjnej na potrzeby obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie

Reference number: 10/FI/22
II.1.2)Main CPV code
09123000 Natural gas
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego, tj. gazu ziemnego wysokometanowego grupy E przez okres 12 miesięcy, obejmująca sprzedaż paliwa gazowego i świadczenie usług jego dystrybucji z sieci gazowej do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. 2.Uwaga: Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe przyjęte zostało do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co może odbiegać od faktycznego wykorzystania paliwa gazowego i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Prognozowane zużycie gazu ma charakter orientacyjny, ustalony na podstawie dotychczasowego zużycia. Zamawiający wskazuje minimalną wielkość świadczenia tj.: na zestaw nr I - 4.178.128 kWh, na zestaw nr II - 38.410 kWh, na zestaw nr III - 191.097 kWh, na zestaw nr IV - 349.514 kWh, na zestaw nr V - 10 kWh, na zestaw nr VI - 10 kWh, na zestaw nr VII - 162.771 kWh 3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 7
II.2)Description
II.2.1)Title:

ZESTAW NR I – KOMPLEKS KOSZAROWY W-MOSG W KĘTRZYNIE

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09123000 Natural gas
65200000 Gas distribution and related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego przez okres 12 miesięcy, obejmująca sprzedaż paliwa gazowego i świadczenie usług jego dystrybucji z sieci gazowej do obiektów zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

II.2.4)Description of the procurement:

Sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na cele opałowe z sieci gazowej do kompleksu koszarowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn. Prognozowane zużycie paliwa gazowego wyniesie ok.: 6.963.546 kWh tj.:

lipiec 2022 rok – 164.772 kWh

sierpień 2022 rok – 152.714 kWh

wrzesień 2022 rok – 200.990 kWh

październik 2022 rok – 483.372 kWh

listopad 2022 rok – 720.577 kWh

grudzień 2022 rok – 994.334 kWh

styczeń 2023 rok – 1.091.849 kWh

luty 2023 rok – 1.044.075 kWh

marzec 2023 rok – 905.596 kWh

kwiecień 2023 rok – 693.289 kWh

maj 2023 rok – 342.303 kWh

czerwiec 2023 rok – 169.675 kWh

Gaz ziemny 2. rodzina, grupa E przy ciśnieniu nie niższym niż 0,1 MPa.

Rodzaj odbiornika gazu: kocioł gazowy c.o. o mocy 928 kW - szt 3.

Odbiorca zaliczony jest do grupy taryfowej W-6A.

Zamawiający zamawia moc umowną w wysokości 2008 kWh/h.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium. Zamawiający określa wadium w wysokości: ZESTAW NR I – KOMPLEKS KOSZAROWY W-MOSG W KĘTRZYNIE: 34 400,00 zł (trzydzieści cztery tysiące czterysta złotych 00/100)

II.2)Description
II.2.1)Title:

ZESTAW NR II – KOMPLEKS KOSZAROWY W-MOSG W KĘTRZYNIE - STOŁÓWKA

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09123000 Natural gas
65200000 Gas distribution and related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego przez okres 12 miesięcy, obejmująca sprzedaż paliwa gazowego i świadczenie usług jego dystrybucji z sieci gazowej do obiektów zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

II.2.4)Description of the procurement:

Sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na cele przygotowania posiłków z sieci gazowej do kompleksu koszarowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn (Stołówka).

Prognozowane zużycie paliwa gazowego wyniesie ok.: 64.016 kWh tj.:

lipiec 2022 rok – 3.544 kWh

sierpień 2022 rok – 3.243 kWh

wrzesień 2022 rok – 6.078 kWh

październik 2022 rok – 6.920 kWh

listopad 2022 rok – 7.613 kWh

grudzień 2022 rok – 5.673 kWh

styczeń 2023 rok – 5.847 kWh

luty 2023 rok – 5.857 kWh

marzec 2023 rok – 5.350 kWh

kwiecień 2023 rok – 4.305 kWh

maj 2023 rok – 4.822 kWh

czerwiec 2023 rok – 4.764 kWh

Gaz ziemny 2. Rodzina, grupa E przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8 kPa.

Rodzaj odbiornika gazu: kocioł warzelny 5 sztuk o mocy 40 kW, piec gazowy o mocy 40 kW, trzon gazowy szt. 1 o mocy 20 kW, taboret gazowy szt. 2.

Układ pomiarowy składa się z gazomierza G-25.

Odbiorca zaliczony jest do grupy taryfowej W -5.

Zamawiający zamawia moc umowną w wysokości 274 kWh/h.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium. Zamawiający określa wadium w wysokości: ZESTAW NR II – KOMPLEKS KOSZAROWY W-MOSG W KĘTRZYNIE – STOŁÓWKA: 400,00 zł (czterysta złotych 00/100)

II.2)Description
II.2.1)Title:

ZESTAW NR III – PLACÓWKA SG GÓROWO IŁAWECKIE

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
09123000 Natural gas
65200000 Gas distribution and related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego przez okres 12 miesięcy, obejmująca sprzedaż paliwa gazowego i świadczenie usług jego dystrybucji z sieci gazowej do obiektów zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

II.2.4)Description of the procurement:

Sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na cele opałowe z sieci gazowej do Placówki Straży Granicznej w Górowie Iławeckim, 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Lipowa 6. Prognozowane zużycie paliwa gazowego wyniesie ok.: 318.495 kWh tj.:

lipiec 2022 rok – 4.722 kWh

sierpień 2022 rok – 4.366 kWh

wrzesień 2022 rok – 4.717 kWh

październik 2022 rok – 22.047 kWh

listopad 2022 rok – 36.005 kWh

grudzień 2022 rok – 47.789 kWh

styczeń 2023 rok – 52.303 kWh

luty 2023 rok – 48.550 kWh

marzec 2023 rok – 43.903 kWh

kwiecień 2023 rok – 37.145 kWh

maj 2023 rok – 13.454 kWh

czerwiec 2023 rok – 3.494 kWh

Gaz ziemny wysokometanowy grupy E.

Rodzaj odbiornika gazu: kocioł gazowy o mocy 130 kW - sztuk 2 (budynek garażowy).

Układ pomiarowy składa się z gazomierza miechowego G-25.

Odbiorca zaliczony jest do grupy taryfowej W -5.

Zamawiający zamawia moc umowną w wysokości 274 kWh/h.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium. Zamawiający określa wadium w wysokości: ZESTAW NR III – PLACÓWKA SG GÓROWO IŁAWECKIE: 1 600,00 zł (jeden tysiąc sześćset złotych

II.2)Description
II.2.1)Title:

ZESTAW NR IV – PLACÓWKA SG WĘGORZEWO – budynek garażowy

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
09123000 Natural gas
65200000 Gas distribution and related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego przez okres 12 miesięcy, obejmująca sprzedaż paliwa gazowego i świadczenie usług jego dystrybucji z sieci gazowej do obiektów zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

II.2.4)Description of the procurement:

Sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na cele opałowe z sieci gazowej do Placówki Straży Granicznej w Węgorzewie, 11-600 Węgorzewo, ul. Jana Pawła II 41– budynek garażowy. Prognozowane zużycie paliwa gazowego wyniesie ok.: 582.523 kWh tj.:

lipiec 2022 rok – 20.212 kWh

sierpień 2022 rok – 19.877 kWh

wrzesień 2022 rok – 19.970 kWh

październik 2022 rok – 38.089 kWh

listopad 2022 rok – 55.375 kWh

grudzień 2022 rok – 81.683 kWh

styczeń 2023 rok – 93.229 kWh

luty 2023 rok – 84.263 kWh

marzec 2023 rok – 69.879 kWh

kwiecień 2023 rok – 51.171 kWh

maj 2023 rok – 30.011 kWh

czerwiec 2023 rok – 18.764 kWh

Gaz ziemny wysokometanowy grupy E.

Rodzaj odbiornika gazu: kocioł gazowy o mocy 130 kW - sztuk 2.

Odbiorca zaliczony jest do grupy taryfowej W-5.

Zamawiający zamawia moc umowną w wysokości 274 kWh/h.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium. Zamawiający określa wadium w wysokości: ZESTAW NR IV – PLACÓWKA SG WĘGORZEWO – budynek garażowy: 2 700,00 zł (dwa tysiące siedemset złotych 00/100)

II.2)Description
II.2.1)Title:

ZESTAW NR V – PLACÓWKA SG GÓROWO IŁAWECKIE – budynek garażowy

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
09123000 Natural gas
65200000 Gas distribution and related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego przez okres 12 miesięcy, obejmująca sprzedaż paliwa gazowego i świadczenie usług jego dystrybucji z sieci gazowej do obiektów zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

II.2.4)Description of the procurement:

Sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego z sieci gazowej do Placówki Straży Granicznej w Górowie Iławeckim, 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Lipowa 6. Prognozowane zużycie paliwa gazowego wyniesie ok.: 22 kWh.

Gaz ziemny wysokometanowy grupy E.

Rodzaj odbiornika gazu: kuchnia gazowa o mocy 2 kW sztuk 1 (budynek garażowy).

Układ pomiarowy składa się z gazomierza miechowego G-1,6.

Odbiorca zaliczony jest do grupy taryfowej W-1.1.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium. Zamawiający określa wadium w wysokości: ZESTAW NR V – PLACÓWKA SG GÓROWO IŁAWECKIE – budynek garażowy: 3,00 zł (trzy złote 00/100)

II.2)Description
II.2.1)Title:

ZESTAW NR VI – PLACÓWKA SG GÓROWO IŁAWECKIE – budynek administracyjny

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
09123000 Natural gas
65200000 Gas distribution and related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego przez okres 12 miesięcy, obejmująca sprzedaż paliwa gazowego i świadczenie usług jego dystrybucji z sieci gazowej do obiektów zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

II.2.4)Description of the procurement:

Sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego z sieci gazowej do Placówki Straży Granicznej w Górowie Iławeckim, 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Lipowa 6. Prognozowane zużycie paliwa gazowego wyniesie ok.: 22 kWh.

Gaz ziemny wysokometanowy grupy E.

Rodzaj odbiornika gazu: kuchnia gazowa o mocy 2 kW sztuk 3 (budynek administracyjny).

Układ pomiarowy składa się z gazomierza miechowego G-4.

Odbiorca zaliczony jest do grupy taryfowej W-1.1.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium. Zamawiający określa wadium w wysokości: ZESTAW NR VI – PLACÓWKA SG GÓROWO IŁAWECKIE – budynek administracyjny: 3,00 zł (trzy złote 00/100)

II.2)Description
II.2.1)Title:

ZESTAW NR VII – PLACÓWKA SG BARCIANY – budynek administracyjny

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
09123000 Natural gas
65200000 Gas distribution and related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego przez okres 12 miesięcy, obejmująca sprzedaż paliwa gazowego i świadczenie usług jego dystrybucji z sieci gazowej do obiektów zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

II.2.4)Description of the procurement:

Sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na cele opałowe z sieci gazowej do Placówki Straży Granicznej w Barcianach, 11-410 Barciany, ul. Warmińska 8. Prognozowane zużycie paliwa gazowego wyniesie ok.: 271.285 kWh tj.:

lipiec 2022 rok – 3.537 kWh

sierpień 2022 rok – 3.850 kWh

wrzesień 2022 rok – 3.821 kWh

październik 2022 rok – 20.778 kWh

listopad 2022 rok – 33.754 kWh

grudzień 2022 rok – 48.275 kWh

styczeń 2023 rok – 29.807 kWh

luty 2023 rok – 47.415 kWh

marzec 2023 rok – 37.609 kWh

kwiecień 2023 rok – 30.649 kWh

maj 2023 rok – 9.408 kWh

czerwiec 2023 rok – 2.382 kWh

Gaz ziemny wysokometanowy grupy E.

Rodzaj odbiornika gazu: kocioł gazowy o mocy 100 kW - sztuk 2.

Odbiorca zaliczony jest do grupy taryfowej W-5.

Zamawiający zamawia moc umowną w wysokości 200 kWh/h.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium. Zamawiający określa wadium w wysokości: ZESTAW NR VII – PLACÓWKA SG BARCIANY – budynek administracyjny: 1 300,00 zł (jeden tysiąc trzysta złotych 00/100).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: posiada koncesję na obrót paliwami objętymi zamówieniem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) i posiada podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego lub promesę takiej umowy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców będzie posiadał uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie ze wzorem umowy na Zestaw nr I - VII, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/05/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/05/2022
Local time: 11:30
Place:

Platforma SmartPzp dostępna pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/wmosg

Information about authorised persons and opening procedure:

Uprawnieni członkowie komisji otworzą oferty poprzez odszyfrowanie ich za pośrednictwem Platformy SmartPzp. w przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Na podstawie art. 139 ust. 2, w związku z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający zażąda tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni: a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; b) Odpisu lub Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; c) Oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej; d) Aktualnej koncesji na obrót paliwami objętymi zamówieniem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U.z 2021 r., poz. 716 ze zm.). 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast: a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. b) Odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 5. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 257 ustawy Pzp, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Z powodu limitu znaków kompletny wykaz dokumentów oraz zasady ich składania określone są w dokumentacji postępowania SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej" ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. W przypadkach innych niż określone powyżej w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. W terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/04/2022