Supplies - 209727-2019

06/05/2019    S87

Poland-Katowice: Pipes and fittings

2019/S 087-209727

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Joanna Palt
E-mail: j.palt@pgg.pl
Telephone: +48 327161485
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rur stalowych przewodowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 w ramach składów konsygnacyjnych (nr grupy 272-2).

Reference number: 701801637
II.1.2)Main CPV code
44163000 Pipes and fittings
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę rur stalowych przewodowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 w ramach składów konsygnacyjnych.

Przedmiot zamówienia podzielono na 31 części zamówienia (zadań), w których szacunkowa ilość dostaw wynosi ogółem 36 064 m rur stalowych przewodowych.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 1 759 567.34 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1 - RURA BEZ SZWU GRUBOŚCIENNA

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU GRUBOŚCIENNA 168,3X22,2 32HA PN-H-74248 NA CYLINDRY HYDRAULICZNE - szacunkowa wielkość dostaw – 200 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU GRUBOŚCIENNA 159,0X16,0 32HA PN-H-74248 NA CYLINDRY HYDRAULICZNE - szacunkowa wielkość dostaw – 50 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU GRUBOŚCIENNA 146,0X16,0 32HA PN-H-74248 NA CYLINDRY HYDRAULICZNE - szacunkowa wielkość dostaw – 150 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU GRUBOŚCIENNA 139,7X16,0 32HA PN-H-74248 NA CYLINDRY HYDRAULICZNE - szacunkowa wielkość dostaw – 25 m

Pozycja 5 - RURA BEZ SZWU GRUBOŚCIENNA 108,0X12,5 32HA PN-H-74248 NA CYLINDRY HYDRAULICZNE - szacunkowa wielkość dostaw – 250 m

Pozycja 6 - RURA BEZ SZWU GRUBOŚCIENNA 88,9X11,0 32HA PN-H-74248 NA CYLINDRY HYDRAULICZNE - szacunkowa wielkość dostaw – 410 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2 - RURA BEZ SZWU GRUBOŚCIENNA

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU GRUBOŚCIENNA 133,0X36,0 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74248 NA CYLINDRY HYDRAULICZNE - szacunkowa wielkość dostaw – 70 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU GRUBOŚCIENNA 108,0X12,5 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74248 NA CYLINDRY HYDRAULICZNE - szacunkowa wielkość dostaw – 200 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU GRUBOŚCIENNA 88,9X11,0 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74248 NA CYLINDRY HYDRAULICZNE - szacunkowa wielkość dostaw – 300 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 60,3X3,6 OC R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 230 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 48,3X3,2 OC R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 158 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 42,4X3,2 OC R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 270 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 33,7X3,2 OC R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 650 m

Pozycja 5 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 26,9X2,6 OC R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 2 760 m

Pozycja 6 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 21,3X2,6 OC R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 960 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 813,0X12,5 R35=ST37,0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 29 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 5 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 610,0X12,5 R35=ST37,0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 80 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 610X20 R35=ST37,0=P235TR1 6,3MPA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 12 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 6 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 508,0X14,2 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 48 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 508,0X12,5 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 126 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 508,0X11,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 26 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 7 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 406,4X12,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 190 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 8 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 323,9X16,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 72 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 323,9X12,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 206 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 323,9X10,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 68 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 9 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 273,0X12,5 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 174 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 273,0X11,0 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 72 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 273,0X10,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 68 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 10 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 219,1X16,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 187 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 219,1X14,2 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 12 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 219,1X12,5 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 402 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 219,1X10,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 150 m

Pozycja 5 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 219,1X8,8 R35=ST37,0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 48 m

Pozycja 6 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 219,1X6,3 R35=ST37,0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 42 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 11 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 168,3X12,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 150 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 168,3X10,0 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 102 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 12 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 159,0X16,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 122 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 159,0X14,2 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 42 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 159,0X12,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 340 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 159,0X10,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 210 m

Pozycja 5 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 159,0X8,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 120 m

Pozycja 6 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 159,0X6,3 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 286 m

Pozycja 7 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 159,0X4,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 142 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 13 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 139,7X25,0 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 200 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 139,7X14,2 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 100 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 14 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 133,0X20,0 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 200 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 133,0X16,0 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 11,500 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 133,0X12,5 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 310 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 133,0X10,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 24 m

Pozycja 5 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 133,0X4,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 202 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 15 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 127,0X16,0 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 100 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 127,0X14,2 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 1 012 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 16 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 121X25,0 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 100 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 121,0X11,0 2,5MPA 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 250 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 17 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 108,0X14,2 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 772 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 108,0X12,5 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 12 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 108,0X10,0 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 172 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 108,0X6,3 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 238 m

Pozycja 5 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 108,0X5,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 160 m

Pozycja 6 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 108,0X4,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 200 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 18 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 101,6X16,0 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 250 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 101,6X11,0 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 260 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 101,6X10,0 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 210 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 101,6X8,0 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 60 m

Pozycja 5 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 101,6X6,3 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 150 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 19 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 88,9X12,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 54 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 88,9X10,0 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 250 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 88,9X6,3 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 154 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 88,9X4,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 134 m

Pozycja 5 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 88,9X3,6 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 42 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 20 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 82,5X10,0 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 451 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 82,5X6,3 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 280 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 82,5X4,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 360 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 21 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 76,1X10,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 18 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 76,1X10,0 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 50 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 76,1X6,3 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 696 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 76,1X4,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 180 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 22 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 22
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 70,0X16 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 18 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 70,0X10,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 110 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 70,0X10,0 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 178 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 70,0X8,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 54 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 23 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 23
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 63,5X10,0 18G2A=ST52.3=S355J2H PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 66 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 63,5X8,0 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - - szacunkowa wielkość dostaw – 30 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 63,5X6,3 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 20 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 24 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 24
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 60,3X10,0 18G2A=ST52.3=S355J2H OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 1 278 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 60,3X6,3 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 112 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 60,3X5,6 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 208 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 60,3X4,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 418 m

Pozycja 5 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 60,3X4,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 338 m

Pozycja 6 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 60,3X3,6 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 2 724 m

Pozycja 7 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 60,0X10,0 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA- szacunkowa wielkość dostaw – 18 m

Pozycja 8 - RURA ZE SZWEM KONSTRUKCYJNA Q 60,3X5,0 S235JRH PN-EN 10210-2:2007 - szacunkowa wielkość dostaw – 8 000 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 25 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 25
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 51,0X6,3 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 72 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 51,0X5,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 160 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 51,0X4,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 230 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 51,0X4,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 90 m

Pozycja 5 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 51,0X3,6 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 116 m

Pozycja 6 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 51,0X3,2 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 100 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 26 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 26
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 50,0X5,0 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 60 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 50,0X4,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 320 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 27 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 27
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 48,3X4,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 140 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 48,3X3,2 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 98 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 28 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 28
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 42,4X5,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 38 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 42,4X4,5 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 50 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 42,4X3,6 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 300 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 42,4X3,2 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 132 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 29 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 29
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 33,7X4,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 562 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 33,7X3,6 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 180 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 33,7X3,2 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 124 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 33,7X2,9 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 100 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 30 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 30
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 26,9X4,0 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 12 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 26,9X3,2 R35=ST37.0=P235TR1 PN-H-74219 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 40,500 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 26,9X2,9 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 24 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 26,9X2,6 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 710 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 31 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

Lot No: 31
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 21,3X4,0 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 132 m

Pozycja 2 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 21,3X3,2 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 212 m

Pozycja 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 21,3X2,6 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 190 m

Pozycja 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA 21,3X2,3 R35=ST37.0=P235TR1 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - szacunkowa wielkość dostaw – 428 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 163-373327
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zadanie nr 1 - RURA BEZ SZWU GRUBOŚCIENNA

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Zadanie nr 2 - RURA BEZ SZWU GRUBOŚCIENNA

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Zadanie nr 3 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Zadanie nr 4 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 5
Title:

Zadanie nr 5 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/03/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SAWIL Handel i Usługi Dominika Urbańska
Postal address: ul. Myśliwska 119
Town: Jaworze
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 43-384
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 75 769.68 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

Zadanie nr 6 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 7
Title:

Zadanie nr 7 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/03/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: LOGOTEX Sp. z o.o.
Postal address: ul.Ogrodowa 29B
Town: Pszczyna
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 43-200
Country: Norway
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 93 495.20 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 8
Title:

Zadanie nr 8 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/03/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: LOGOTEX Sp. z o.o.
Postal address: ul.Ogrodowa 29B
Town: Pszczyna
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 43-200
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 143 887.96 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 9
Title:

Zadanie nr 9 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/03/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: BOWIM S.A.
Postal address: ul. Niwecka 1e
Town: Sosnowiec
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-200
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 88 035.18 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 10
Title:

Zadanie nr 10 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/03/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: LOGOTEX Sp. z o.o.
Postal address: ul.Ogrodowa 29B
Town: Pszczyna
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 43-200
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 196 822.70 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 11
Title:

Zadanie nr 11 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/03/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: LOGOTEX Sp. z o.o.
Postal address: ul.Ogrodowa 29B
Town: Pszczyna
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 43-200
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 45 441.18 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 12
Title:

Zadanie nr 12 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/03/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: BOWIM S.A.
Postal address: ul. Niwecka 1e
Town: Sosnowiec
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-200
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 179 880.74 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 13
Title:

Zadanie nr 13 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/03/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: BOWIM S.A.
Postal address: ul. Niwecka 1e
Town: Sosnowiec
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-200
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 79 217.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Lot No: 14
Title:

Zadanie nr 14 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 15
Title:

Zadanie nr 15 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/03/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: BOWIM S.A.
Postal address: ul. Niwecka 1e
Town: Sosnowiec
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-200
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 204 649.96 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Lot No: 16
Title:

Zadanie nr 16 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 17
Title:

Zadanie nr 17 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/03/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PROFI M TEC PSG SILESIA Sp. z o.o. Sp.K.
Postal address: ul.Borowikowa 11
Town: Jankowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 43-215
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 230 064.64 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Lot No: 18
Title:

Zadanie nr 18 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 19
Title:

Zadanie nr 19 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 20
Title:

Zadanie nr 20 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/03/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: BOWIM S.A.
Postal address: ul. Niwecka 1e
Town: Sosnowiec
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-200
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 59 277.88 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Lot No: 21
Title:

Zadanie nr 21 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 22
Title:

Zadanie nr 22 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/03/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: BOWIM S.A.
Postal address: ul. Niwecka 1e
Town: Sosnowiec
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-200
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 23 427.90 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Lot No: 23
Title:

Zadanie nr 23 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 24
Title:

Zadanie nr 24 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/03/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PROFI M TEC PSG SILESIA Sp. z o.o. Sp.K.
Postal address: ul. Borowikowa 11
Town: Jankowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 43-215
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 334 060.34 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Lot No: 25
Title:

Zadanie nr 25 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 26
Title:

Zadanie nr 26 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 27
Title:

Zadanie nr 27 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 28
Title:

Zadanie nr 28 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/03/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: BOWIM S.A.
Postal address: ul.Niwecka 1e
Town: Sosnowiec
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-200
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 5 536.98 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Lot No: 29
Title:

Zadanie nr 29 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 30
Title:

Zadanie nr 30 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 31
Title:

Zadanie nr 31 - RURA BEZ SZWU PRZEWODOWA

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/05/2019