Supplies - 209729-2018

16/05/2018    S92

Poland-Katowice: Bearings

2018/S 092-209729

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 075-167899)

Legal Basis:

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Polska Grupa Górnicza S.A. 40-041 Katowice, ul. Lompy 14
E-mail: i.mieszczanin@pgg.pl
Telephone: +48 327572089
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa łożysk dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku

Reference number: 701701348
II.1.2)Main CPV code
44440000 Bearings
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę łożysk dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku w szacunkowej ilości 46 471,00 sztuk.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/05/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 075-167899

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 15/05/2018
Local time: 09:45
Read:
Date: 22/05/2018
Local time: 07:45
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 15/05/2018
Local time: 10:00
Read:
Date: 22/05/2018
Local time: 08:00
VII.2)Other additional information: