Works - 210111-2019

07/05/2019    S88    - - Works - Contract award notice - Open procedure 

Hungary-Budapest: Works for complete or part construction and civil engineering work

2019/S 088-210111

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
AK08701
Pétervárad utca 11–17.
Budapest
1145
Hungary
Contact person: Baracskai Gábor
Telephone: +36 14698127
E-mail: kozbeszerzes@zugloizrt.hu
Fax: +36 14698108
NUTS code: HU110

Internet address(es):

Main address: http://www.zugloizrt.hu

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

4. sz. konzultáció: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata kezelésébe tartozó úthálózat és járdahálózat karbantartási és fenntartási munkái vállalkozási keretszerződés keretében

II.1.2)Main CPV code
45200000
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

4. sz. konzultáció: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata kezelésébe tartozó úthálózat és járdahálózat karbantartási és fenntartási munkái vállalkozási keretszerződés keretében

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 000 000 000.00 HUF
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233141
45231000
77310000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110
Main site or place of performance:

Budapest Főváros XIV. kerület Önkormányzata közigazgatási területe

II.2.4)Description of the procurement:

Utcabútorok, tartozékok, műtárgyak fenntartása

A közterületi utcabútorok alapvetően meghatározzák a kerület arculatát. A megnövekedett forgalom és gépkocsiszám által előidézett szabálytalan parkolás, valamint a vandalizmus miatt folyamatos feladattá vált a már meglevő utcabútorok, tartozékok, útműtárgyak fenntartási, valamint pótlási munkáinak elvégzése. Ezek a munkák az utcabútorok cseréje, felújítása és festése.

Járdák javítása, fenntartása

Elsőrendű feladat a forgalomképtelen törzsvagyon részét képező kerületi önkormányzati tulajdonban és fenntartásban levő járdahálózat fenntartása, a balesetveszélyes burkolathibák gyors és szakszerű kijavítása.Az utóbbi évek lakossági igényei változatlanok. Folyamatosan szükséges a kerületi önkormányzati tulajdonú utcai sorfák gyökérzete által megrongált, valamint a közműmunkák, a parkolási szokások, korosodás által balesetveszélyessé vált, elhasználódott járdaszakaszok komplex helyreállítása, a mozgáskorlátozott közlekedés elősegítése.

Földutak karbantartása

Mindazokon a kerületi önkormányzati tulajdonú burkolatlan közutakon, egyéb közterületeken, melyek nem kerülnek bele az útépítési vagy talajstabilizációs beruházások közé, folyamatosan földút karbantartási munkákat kell végezni. Ezeken az utakon a burkolat általában murva, zúzott kavics, agyagos bányakavics,mart aszfalt. (Preferált az ideiglenes burkolat szempontjából a mart aszfalt, mely hengerrel tömöríthető, és hígított bitumenpermetezéssel vízzáró képességű.) A földutakon nincs kiépített csapadékvíz elvezetés csak szikkasztás, ezért fokozottan kitettek az időjárás károkozásának. A földutak mennyisége folyamatosan csökken,de állandó jellegű fenntartást igényelnek, főleg az őszi időszakban.

Burkolt úthálózat fenntartása

Elsőrendű feladat a forgalomképtelen törzsvagyon részét képező kerületi önkormányzati tulajdonban és fenntartásban levő burkolt (aszfalt, makadám, vagy kő burkolatú) úthálózat fenntartása, a balesetveszélyes burkolathibák gyors és szakszerű kijavítása. Közúthálózatunk döntő része az 1960-as és 1980-as évek között épült ki az akkori teherbírási követelményekkel és közművekkel, általában zúzott sínkő vagy durva mészkőalapra egy vagy két, gyakran minősítési osztályon kívüli aszfaltréteggel. Ebből a keretből a burkolt úthálózat kátyúzási és nagyfelület javítási munkáit finanszírozzuk. Több utcában, útszakaszon szükségessé vált a célgépes nagyfelületi javítások elvégzése, tekintve a lokális javításokkal már fenntarthatatlan állapotot.

Makadám utak fenntartása

A régi itatott makadám útpályaszerkezetek folyamatos javítást igényelnek. Ezek az utak a földutakhoz hasonlóan vízelvezetéssel nem rendelkeznek, a közmű üzemeltetők hozzájárulásának hiánya miatt még nem építhetők át. A makadám utak műszaki állapota időjárásfüggő, korlátozott teherbírásúak, az intenzív napi forgalom, illetve az átmenő agglomerációs és a növekedő belső gépkocsiállomány gyorsan elhasználja. Teljes útszerkezetű átépítésükhöz a közműveket üzemeltető cégek hozzájárulása szükséges, ezért a megfelelőengedélyekig a fenntartásuk nem mellőzhető, illetve a műszaki sajátosság miatt kiemelt jelentőségű.

Szikkasztórendszerek fenntartása

A feladat tárgya a kerületi lakótelepeken és közutakon található, az FCSM Zrt. által nem kezelt és nem üzemeltetett csapadékvíz elvezető és szikkasztórendszerek karbantartása, megrongálódott műtárgyai krekonstrukciója. Újonnan is épülnek szikkasztó rendszerek az útépítési beruházási munkák folyamán, ahol az FCSM Zrt. nem járul hozzá egyesített vízelvezetés kialakításához.

A részletes feltételeket a konzultációs felhíváshoz mellékelt keretszerződés tervezet tartalmazza.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Személyzet minősége szempont - Teljesítésben résztvevő személyi állománytapasztalata (szerződések mennyisége) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Környezetvédelmi szempont - Környezetterhelési érték (CO2 érték) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Társadalmi szempont - Fenntarthatósági terv / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Szociális szempont - Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása (fő) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Szociális szempont - Teljesítésben részt vevő fiatal munkavállalók teljesítéshezszükséges készségekre vonatkozó képzése és foglalkozatása (fő) / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Az ár (nettó HUF) értékelése:

1. felújítási és fenntartási munkák tétellista szerinti képzett összehasonlító ára (nettó, HUF) /

Súlyszám: 40

2. tétellistában nem rögzített, nem sürgősségi munkák esetében irányadó átlagos építőipari

Rezsióradíj (nettó, HUF) / Súlyszám: 20

3. tétellistában nem rögzített, sürgősségi munkák esetében irányadó átlagos építőipari rezsióradíj

(nettó, HUF) / Súlyszám: 20

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 245-446918
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata kezelésébe tartozó úthálózat és járdahálózatkarbantartási és fenntartási munkái vállalkozási keretszerződés keretében

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Kenyérgyári út 1/e.
Gödöllő
2100
Hungary
NUTS code: HU12
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Vianova 87 Közmű- és Útépítő Zrt.
Vasas u. 65-67.
Budapest
1215
Hungary
NUTS code: HU110
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 000 000 000.00 HUF
Total value of the contract/lot: 1 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Mindkét közös ajánlattevő esetében: mérnöki szolgáltatások; geodéziai munkák; állapotfelvétel; őrzés,vagyonvédelem; szakfelügyelet; közmű igénybevétellel összefüggő szolgáltatások; közműkiváltások/áthelyezések; minőségvizsgálatok, minősítő vizsgálatok; forgalomtechnikai munkák; irtási munkák; bontásimunkák; tereprendezés; földmunka; kertészeti munkák,

Parkosítás; közműszerelvények szintbe emelése;

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

A szerződés a keretmegállapodáson belül konzultációs eljárás eredményeként került megkötésre.

1 db ajánlattevő, egyben nyertes ajánlattevő: PEVI konzorcium Tagok: PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság(2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.) - adószám:10452556-2-44 Vianova 87 Közmű-és Útépítő Zrt. (1215 Budapest, Vasas u. 65-67.) - adószám: 13839129-2-43

Ajánlatkérő a bírálat során figyelembe vett környezetvédelmi és szociális szempontokat, a szempontok megnevezése jelen hirdetmény II.2.5) Értékelési szempontok 2.,4.,5. pontjában kerültek ismertetésre.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/05/2019