A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 210111-2019

07/05/2019    S88

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2019/S 088-210111

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK08701
Postai cím: Pétervárad utca 11–17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baracskai Gábor
E-mail: kozbeszerzes@zugloizrt.hu
Telefon: +36 14698127
Fax: +36 14698108
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.zugloizrt.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

4. sz. konzultáció: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata kezelésébe tartozó úthálózat és járdahálózat karbantartási és fenntartási munkái vállalkozási keretszerződés keretében

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

4. sz. konzultáció: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata kezelésébe tartozó úthálózat és járdahálózat karbantartási és fenntartási munkái vállalkozási keretszerződés keretében

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233141 Közútkarbantartás
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
77310000 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Főváros XIV. kerület Önkormányzata közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Utcabútorok, tartozékok, műtárgyak fenntartása

A közterületi utcabútorok alapvetően meghatározzák a kerület arculatát. A megnövekedett forgalom és gépkocsiszám által előidézett szabálytalan parkolás, valamint a vandalizmus miatt folyamatos feladattá vált a már meglevő utcabútorok, tartozékok, útműtárgyak fenntartási, valamint pótlási munkáinak elvégzése. Ezek a munkák az utcabútorok cseréje, felújítása és festése.

Járdák javítása, fenntartása

Elsőrendű feladat a forgalomképtelen törzsvagyon részét képező kerületi önkormányzati tulajdonban és fenntartásban levő járdahálózat fenntartása, a balesetveszélyes burkolathibák gyors és szakszerű kijavítása.Az utóbbi évek lakossági igényei változatlanok. Folyamatosan szükséges a kerületi önkormányzati tulajdonú utcai sorfák gyökérzete által megrongált, valamint a közműmunkák, a parkolási szokások, korosodás által balesetveszélyessé vált, elhasználódott járdaszakaszok komplex helyreállítása, a mozgáskorlátozott közlekedés elősegítése.

Földutak karbantartása

Mindazokon a kerületi önkormányzati tulajdonú burkolatlan közutakon, egyéb közterületeken, melyek nem kerülnek bele az útépítési vagy talajstabilizációs beruházások közé, folyamatosan földút karbantartási munkákat kell végezni. Ezeken az utakon a burkolat általában murva, zúzott kavics, agyagos bányakavics,mart aszfalt. (Preferált az ideiglenes burkolat szempontjából a mart aszfalt, mely hengerrel tömöríthető, és hígított bitumenpermetezéssel vízzáró képességű.) A földutakon nincs kiépített csapadékvíz elvezetés csak szikkasztás, ezért fokozottan kitettek az időjárás károkozásának. A földutak mennyisége folyamatosan csökken,de állandó jellegű fenntartást igényelnek, főleg az őszi időszakban.

Burkolt úthálózat fenntartása

Elsőrendű feladat a forgalomképtelen törzsvagyon részét képező kerületi önkormányzati tulajdonban és fenntartásban levő burkolt (aszfalt, makadám, vagy kő burkolatú) úthálózat fenntartása, a balesetveszélyes burkolathibák gyors és szakszerű kijavítása. Közúthálózatunk döntő része az 1960-as és 1980-as évek között épült ki az akkori teherbírási követelményekkel és közművekkel, általában zúzott sínkő vagy durva mészkőalapra egy vagy két, gyakran minősítési osztályon kívüli aszfaltréteggel. Ebből a keretből a burkolt úthálózat kátyúzási és nagyfelület javítási munkáit finanszírozzuk. Több utcában, útszakaszon szükségessé vált a célgépes nagyfelületi javítások elvégzése, tekintve a lokális javításokkal már fenntarthatatlan állapotot.

Makadám utak fenntartása

A régi itatott makadám útpályaszerkezetek folyamatos javítást igényelnek. Ezek az utak a földutakhoz hasonlóan vízelvezetéssel nem rendelkeznek, a közmű üzemeltetők hozzájárulásának hiánya miatt még nem építhetők át. A makadám utak műszaki állapota időjárásfüggő, korlátozott teherbírásúak, az intenzív napi forgalom, illetve az átmenő agglomerációs és a növekedő belső gépkocsiállomány gyorsan elhasználja. Teljes útszerkezetű átépítésükhöz a közműveket üzemeltető cégek hozzájárulása szükséges, ezért a megfelelőengedélyekig a fenntartásuk nem mellőzhető, illetve a műszaki sajátosság miatt kiemelt jelentőségű.

Szikkasztórendszerek fenntartása

A feladat tárgya a kerületi lakótelepeken és közutakon található, az FCSM Zrt. által nem kezelt és nem üzemeltetett csapadékvíz elvezető és szikkasztórendszerek karbantartása, megrongálódott műtárgyai krekonstrukciója. Újonnan is épülnek szikkasztó rendszerek az útépítési beruházási munkák folyamán, ahol az FCSM Zrt. nem járul hozzá egyesített vízelvezetés kialakításához.

A részletes feltételeket a konzultációs felhíváshoz mellékelt keretszerződés tervezet tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Személyzet minősége szempont - Teljesítésben résztvevő személyi állománytapasztalata (szerződések mennyisége) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Környezetvédelmi szempont - Környezetterhelési érték (CO2 érték) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Társadalmi szempont - Fenntarthatósági terv / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Szociális szempont - Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása (fő) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Szociális szempont - Teljesítésben részt vevő fiatal munkavállalók teljesítéshezszükséges készségekre vonatkozó képzése és foglalkozatása (fő) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ár (nettó HUF) értékelése:

1. felújítási és fenntartási munkák tétellista szerinti képzett összehasonlító ára (nettó, HUF) /

Súlyszám: 40

2. tétellistában nem rögzített, nem sürgősségi munkák esetében irányadó átlagos építőipari

Rezsióradíj (nettó, HUF) / Súlyszám: 20

3. tétellistában nem rögzített, sürgősségi munkák esetében irányadó átlagos építőipari rezsióradíj

(nettó, HUF) / Súlyszám: 20

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 245-446918
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata kezelésébe tartozó úthálózat és járdahálózatkarbantartási és fenntartási munkái vállalkozási keretszerződés keretében

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
23/04/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Kenyérgyári út 1/e.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12 Pest
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Vianova 87 Közmű- és Útépítő Zrt.
Postai cím: Vasas u. 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 000 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Mindkét közös ajánlattevő esetében: mérnöki szolgáltatások; geodéziai munkák; állapotfelvétel; őrzés,vagyonvédelem; szakfelügyelet; közmű igénybevétellel összefüggő szolgáltatások; közműkiváltások/áthelyezések; minőségvizsgálatok, minősítő vizsgálatok; forgalomtechnikai munkák; irtási munkák; bontásimunkák; tereprendezés; földmunka; kertészeti munkák,

Parkosítás; közműszerelvények szintbe emelése;

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés a keretmegállapodáson belül konzultációs eljárás eredményeként került megkötésre.

1 db ajánlattevő, egyben nyertes ajánlattevő: PEVI konzorcium Tagok: PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság(2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.) - adószám:10452556-2-44 Vianova 87 Közmű-és Útépítő Zrt. (1215 Budapest, Vasas u. 65-67.) - adószám: 13839129-2-43

Ajánlatkérő a bírálat során figyelembe vett környezetvédelmi és szociális szempontokat, a szempontok megnevezése jelen hirdetmény II.2.5) Értékelési szempontok 2.,4.,5. pontjában kerültek ismertetésre.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/05/2019