Szolgáltatások - 210651-2014

Normál nézet megjelenítése

21/06/2014    S118

Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások

2014/S 118-210651

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK15623
Postai cím: Városház utca 9–11.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Címzett: Sárádi Kálmánné dr., főjegyző
E-mail: ehr2@budapest.hu
Telefon: +36 13271656
Fax: +36 13271863

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.budapest.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: általános közigazgatás
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Fejlesztési hitelfelvétel 2014.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 6: Pénzügyi szolgáltatások a) Biztosítási szolgáltatások b) Banki és befektetési szolgáltatások
A teljesítés helye: Magyarország, Budapest Városház u. 9–11.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Hitelszerződés, melynek tárgya Budapest Főváros Önkormányzata részére éven túli lejáratú hitelkeretek biztosítása önkormányzati fejlesztések (beruházások) finanszírozására.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

66113000 Hitelnyújtási szolgáltatások

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 6 614 000 000 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
1. Kamat mértéke százalékban (megajánlott kamat és kamatfelár együttes összege). Súlyszám 60
2. Rendelkezésre tartási díj (legfeljebb a kamatfelár 30%-a). Súlyszám 10
3. Futamidő (legalább 1 év, legfeljebb 25 év). Súlyszám 20
4. Rendelkezésre tartási idő (legalább 6 hónap, legfeljebb 48 hónap). Súlyszám 5
5. Türelmi idő (legalább 1 év, legfeljebb 5 év). Súlyszám 5
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
FPH/036/337/2013.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013/S 248-433248 21.12.2013

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Fejlesztési hitelfelvétel 2014 – „A” hitelkeret
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
30.4.2014
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: OTP Bank Nyrt.
Postai cím: Nádor u. 16.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 1 658 000 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 - Elnevezés: Fejlesztési hitelfelvétel 2014 – „B” hitelkeret
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
30.4.2014
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: OTP Bank Nyrt.
Postai cím: Nádor u. 16.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 1 658 000 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 - Elnevezés: Fejlesztési hitelfelvétel 2014 – „C” hitelkeret
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
30.4.2014
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: OTP Bank Nyrt.
Postai cím: Nádor u. 16.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 1 658 000 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 - Elnevezés: Fejlesztési hitelfelvétel 2014 – „D” hitelkeret
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
30.4.2014
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: OTP Bank Nyrt.
Postai cím: Nádor u. 16.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 982 000 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 - Elnevezés: Fejlesztési hitelfelvétel 2014 – „E” hitelkeret
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
30.4.2014
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: OTP Bank Nyrt.
Postai cím: Nádor u. 16.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 329 000 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 - Elnevezés: Fejlesztési hitelfelvétel 2014 – „F” hitelkeret
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
30.4.2014
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: OTP Bank Nyrt.
Postai cím: Nádor u. 16.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 329 000 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
1. részfeladat:
Ajánlattevő neve: OTP Bank Nyrt.
Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
2. részfeladat:
Ajánlattevő neve: OTP Bank Nyrt.
Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
3. részfeladat:
Ajánlattevő neve: OTP Bank Nyrt.
Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Ajánlattevő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24–26.
4. részfeladat:
Ajánlattevő neve: OTP Bank Nyrt.
Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Ajánlattevő neve: K & H Bank Zrt.
Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
5. részfeladat:
Ajánlattevő neve: OTP Bank Nyrt.
Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Ajánlattevő neve: K & H Bank Zrt.
Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
6. részfeladat:
Ajánlattevő neve: OTP Bank Nyrt.
Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Ajánlattevő neve: K & H Bank Zrt.
Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Nyertes ajánlattevő 2004. évi XXXIV. törvény szerinti besorolása: nem tartozik a törvény hatálya alá.
Ajánlatkérő és nyertes ajánlattevő az egyes részfeladatokhoz tartozó szerződéseket 5.6.2014-én aláírták, azonban a hitelszerződések hatályba lépésének feltétele a Kormány előzetes hozzájárulása a hitelfelvételhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137-138. §. szerint
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
18.6.2014