Árubeszerzések - 211049-2021

28/04/2021    S82

Magyarország-Budapest: Különféle kertészeti eszközök

2021/S 082-211049

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Stefánia út 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korpás Rudolf
E-mail: rudolf.korpas@mnsk.hu
Telefon: +36 14714298
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Bozsik Stadion pályakarbantartó eszközök beszerzés

Hivatkozási szám: EKR001137482020
II.1.2)Fő CPV-kód
16160000 Különféle kertészeti eszközök
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése kapcsán pályakarbantartási eszközök beszerzése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 79 061 150.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
16141000 Műtrágyaszóró
16160000 Különféle kertészeti eszközök
16311000 Fűnyíró
34144440 Homokszóró járművek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Bozsik Stadion (1194 Budapest, Puskás Ferenc u. 1–3.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlattevő feladata a pályakarbantartási eszközök a Teljesítési Helyre történő leszállítása, a Teljesítési Helyen történő beállítása és üzembe helyezése, kezelőszemélyzet betanítása (együtt: „üzembe helyezés”), a pályakarbantartó eszközök a szerződés szerinti karbantartása, valamint az azokra vonatkozó jótállási igények teljesítése.

1. Hengerkéses fűnyírás eszközei – 7 db

2. Körkéses fűnyírás, tisztítónyírás eszközei – 2 db

3. Pályaművelő erőgép – 1 db

4. Műtrágyaszóró – 1 db

5. Homokszóró – 1 db

6. Szállításhoz eszközök – 1 db

7. Eszköz felülvetési munkákra – 1 db

8. Gyepszellőztető, talajlazító eszközök – 3 db

9. Permetező berendezések – 1 db

10. Egyéb műveletek gépei, kézi berendezései – 16 db

A jótállási időszak alatt az eszközök karbantartása a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A minimálisként előírt 12 hónapon felüli többlet jótállás vállalása: (min. 0 – max. 24 hónap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 227-556131
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Bozsik Stadion pályakarbantartó eszközök beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/04/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65970227
Postai cím: Bem József utca 1.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
E-mail: panyabeata@kite.hu
Telefon: +36 302299057
Fax: +36 54480203
Internetcím: http://www.kite.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 79 061 150.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1. KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (székhely: 4181 Nádudvar, Bem József utca 1.; adószám:10668586-2-09)

2. Agrolánc Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 2151 Fót, Jedlik Ányos utca 35.; adószám: 10476015-2-13)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/04/2021