Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Árubeszerzések - 211049-2021

28/04/2021    S82

Magyarország-Budapest: Különféle kertészeti eszközök

2021/S 082-211049

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Stefánia út 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korpás Rudolf
E-mail: rudolf.korpas@mnsk.hu
Telefon: +36 14714298
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Bozsik Stadion pályakarbantartó eszközök beszerzés

Hivatkozási szám: EKR001137482020
II.1.2)Fő CPV-kód
16160000 Különféle kertészeti eszközök
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése kapcsán pályakarbantartási eszközök beszerzése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 79 061 150.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
16141000 Műtrágyaszóró
16160000 Különféle kertészeti eszközök
16311000 Fűnyíró
34144440 Homokszóró járművek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Bozsik Stadion (1194 Budapest, Puskás Ferenc u. 1–3.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlattevő feladata a pályakarbantartási eszközök a Teljesítési Helyre történő leszállítása, a Teljesítési Helyen történő beállítása és üzembe helyezése, kezelőszemélyzet betanítása (együtt: „üzembe helyezés”), a pályakarbantartó eszközök a szerződés szerinti karbantartása, valamint az azokra vonatkozó jótállási igények teljesítése.

1. Hengerkéses fűnyírás eszközei – 7 db

2. Körkéses fűnyírás, tisztítónyírás eszközei – 2 db

3. Pályaművelő erőgép – 1 db

4. Műtrágyaszóró – 1 db

5. Homokszóró – 1 db

6. Szállításhoz eszközök – 1 db

7. Eszköz felülvetési munkákra – 1 db

8. Gyepszellőztető, talajlazító eszközök – 3 db

9. Permetező berendezések – 1 db

10. Egyéb műveletek gépei, kézi berendezései – 16 db

A jótállási időszak alatt az eszközök karbantartása a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A minimálisként előírt 12 hónapon felüli többlet jótállás vállalása: (min. 0 – max. 24 hónap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 227-556131
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Bozsik Stadion pályakarbantartó eszközök beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/04/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65970227
Postai cím: Bem József utca 1.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
E-mail: panyabeata@kite.hu
Telefon: +36 302299057
Fax: +36 54480203
Internetcím: http://www.kite.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 79 061 150.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1. KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (székhely: 4181 Nádudvar, Bem József utca 1.; adószám:10668586-2-09)

2. Agrolánc Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 2151 Fót, Jedlik Ányos utca 35.; adószám: 10476015-2-13)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/04/2021