Szolgáltatások - 211635-2018

17/05/2018    S93

Magyarország-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás

2018/S 093-211635

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosító szám: AK06203
Postai cím: Csalogány utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csapó Dániel
E-mail: csapo.daniel @kifu.gov.hu
Telefon: +36 17953048
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kifu.gov.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Központi költségvetési szerv (Ügynökség)
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: informatika

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás nemzetközi piacra segítő Regionális Startup Kompetencia Központ beszerzésére

II.1.2)Fő CPV-kód
72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Nemzetközi piacra segítő Regionális Startup Kompetencia Központ beszerzés célja egy komplex kompetencia portfólió létrehozása és biztosítása a GINOP-3.1.3-15 projekt startup célcsoport szereplőinek nemzetközi piacra lépésének támogatásához.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 273 174 917.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72212421 Üzemeltető szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72240000 Rendszerelemzési és programozási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

A Megrendelő által az egyedi megrendelésekben/szerződésekben megjelölt magyarországi teljesítési címek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Beszerzés tartalmi elemei és várható mennyisége:

1. Hazai IKT startup ökoszisztéma felmérések, felméréséi rendszer megalapozás, és nemzetközi célpiaci elemzések

Cél: módszertan és elemzések (startup/gazdasági/piaci/iparági) elkészítése; az INPUT projekt megvalósításához, továbbviteléhez szükséges hazai helyzet felmérése, továbbá a nemzetközi piacra juttatás érdekében a startupok számára szükséges célpiaci információk megszerzése.

Feladat:

a) Átfogó helyzetfelmérő elemzés készítése a hazai IKT startup ökoszisztémáról (jelenlegi helyzet, trendek, kihívások), továbbá olyan kutatási módszertan megalkotása, melynek segítségével a felmérés könnyen reprodukálható, illetve szükség szerint évenkénti követő tanulmányok készítése az ökoszisztéma fejlődésének bemutatására, visszamérésére.

b) Az INPUT program célcsoport szereplői számára a nemzetközi piacra lépést részletes információkkal megalapozó, a külföldi célpiacokat felmérő célpiaci tanulmányok készítése.

Mennyiség: 25 022 becsült szakértői óra, 8 db tanulmány.

2. Mentoráláshoz kapcsolódó talent management rendszer kialakítása és működtetése

Cél: Az INPUT projektbe jelentkező mentorok szűrése, kiválasztása és tehetséggondozása által a mentorálási tevékenység megfelelő minőségének biztosítása.

Feladat:

a) Mentor kiválasztási, kvalifikációs és tehetségmenedzsment rendszer megtervezése és kialakítása.

b) Kiválasztási- és tehetségmenedzsment rendszer működtetése a projekt teljes időtartama alatt.

c) A rendszerek működésének visszamérése, fejlesztése.

Mennyiség: 21 894 becsült szakértői óra.

3. Üzletfejlesztést támogató tevékenységek, külpiacra felkészítés

Cél: Az INPUT projekt által kiválasztott startupok elsajátíthassák a külföldi piacra lépéshez szükséges ismereteket.

Feladat:

a) Startupoknak üzletfejlesztési támogató, személyre szabott szakértői tanácsadási tevékenységek biztosítása.

Mennyiség: 14 231 becsült szakértői óra.

b) Startup-specifikus, külpiaci üzletfejlesztést támogató képzési portfólió kialakítása

Mennyiség: 2 189 becsült szakértői óra.

c) Startup-specifikus, külpiaci üzletfejlesztést támogató képzések lebonyolítása (lsd: D körös (kompetenciafejlesztő) engedélyezett képzések):

Mennyiség: 5 472 becsült szakértői óra (684 becsült tréning nap) várhatóan 400 fő részére.

4. Külpiaci kapcsolatépítés és utazásmenedzsment

Cél: nemzetközi piacok tekintetében konkrét üzleti lehetőségek, kapcsolatok feltárása, továbbá üzleti és egyéb találkozók, esemény részvételek teljes körű biztosítása.

Feladat:

a) Üzleti lehetőségek, kapcsolatok feltárása

b) Nemzetközi szakmai eseményekre (B2B, verseny, kiállítás, konferencia, célpiaci kapcsolatépítés, stb.) történő utaztatások előkészítése, megszervezése és teljes körű lebonyolítása.

c) Külföldi szakértők előadóként vagy szakmai partnerként Magyarországra tett látogatásainak megszervezése és teljes körű lebonyolítása.

Mennyiség:

— Külföldi partnerkapcsolatok szerzése 1 478 becsült szakértői óra,

— Utazásszervezés tervezett keretösszeg bruttó 400 m HUF.

5. Integrált döntéstámogató IT fejlesztés, fenntartás, üzemeltetés

Cél: A beszerzésben foglalt feladatrészek, valamint az INPUT projekt további szakmai feladatterületek működésének támogatása IT rendszerrel.

Feladat: Döntéstámogató IT rendszer fejlesztése, és üzemeltetése. A rendszer része a webes felületről elérhető döntéstámogató és adminisztrációs rendszer, illetve az elsősorban a startupoknak szóló mobilalkalmazás, melyen keresztül lehetőség van az INPUT program által szervezett eseményekre jelentkezniük és visszajelzéseket küldeniük a programmal kapcsolatban.

Mennyiség: 9 383 becsült szakértői óra.

A beszerzés komplexitásából adódóan a feladatellátás részét képezi a projektkoordináció is: a beszerzés 5 tartalmi elemének, valamint azok részfeladatainak összehangolása.

A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

A beszerzés tárgya szerinti szolgáltatások elvégzésére rendelkezésre álló nettó keretösszeg 1 273 174 917 HUF.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szakmai ajánlat módszertanának minősége / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 3.1.3-15-2016-00001
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 243-506931
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Keretmegállapodás nemzetközi piacra segítő Regionális Startup Kompetencia Központ beszerzésére

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/05/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 273 174 917.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., Adószáma: 23343465-2-44).

IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 79., Adószáma: 10304491-2-43).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/05/2018