Services - 212484-2017

03/06/2017    S106    - - Services - Prior information notice without call for competition - Not applicable 

Poland-Legionowo: Construction supervision services

2017/S 106-212484

Prior information notice

This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Gmina Legionowo Urząd Miasta Legionowo
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41
Legionowo
05-120
Poland
Contact person: Katarzyna Stańczak
Telephone: +48 227663491
E-mail: zamowienia@um.legionowo.pl
Fax: +48 227664064
NUTS code: PL129

Internet address(es):

Main address: www.bip.legionowo.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.bip.legionowo.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. budowa dróg dla rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Legionowo.

Reference number: Rz.271.17.2017
II.1.2)Main CPV code
71520000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. budowa dróg dla rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Legionowo w ramach projektu „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” i Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap 1 w ramach czynności określonych w art. 25 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad:

1) Budową ścieżek rowerowych

2) Budową stacji rowerowych – miejsc postoju rowerów

3) Budową miejsc odpoczynku dla cyklistów

4) Usunięcie kolizji z linią napowietrzną oraz liniami nn i SN

5) Rozbiórką budynku, ogrodzeń i placów

6) Modernizacją opraw oświetleniowych

7) Budową odwodnienia działki przy ul. Parkowej

cd. w VI.3.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Nadzór inwestorski nad budową dróg rowerowych – 11 odcinków

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71247000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL129
II.2.4)Description of the procurement:

1) Budowa dróg rowerowych – 11 odcinków

1.1 ul. Kwiatowa (odc. od ul. Wiejskiej do przejazdu kolejowego) o dł. 1610m drogi dla rowerów i 90m chodnika;

1.2 ul. Suwalna, Orzechowa, Al. Róż, Al. Legionów, Złota, Kolejowa o dł. 2615m drogi dla rowerów i 840m chodnika;

1.3 ul. Piaskowa (odc. od ul. Zegrzyńskiej do ul. Szwajcarskiej) o dł. 970 drogi dla rowerów i 695m chodnika;

1.4 ul. Jagiellońska (odc. od Barskiej do ul. Gdańskiej) o dł. 450m drogi dla rowerów i 60m chodnika;

1.5 ul. Strużańska (odc. od ul. Zegrzyńskiej do granicy Gminy Legionowo) o dł. 1020m drogi dla rowerów i 520m chodnika;

1.6 odc. Od Al. Legionów do granic Gminy Legionowo o dł. 500m drogi dla rowerów i 210m ciągu pieszo-rowerowego;

1.7 ul. Parkowa (odc. Od kładki pieszo-rowerowej do ul. Jagiellońskiej i od ul. J. III Sobieskiego do granic Gminy Legionowo) o dł. 1360m drogi dla rowerów;

1.8 ul. Kolejowa (odc. od istniejącej ścieżki do granic Gminy Legionowo) o dł. 145m drogi dla rowerów i 70m chodnika;

1.9 ul. T. Kościuszki przy dworcu „Centrum Komunikacyjne” 70m drogi dla rowerów;

1.10 ul. Szwajcarska (odc. od ul. Zegrzyńskiej do stacji postoju rowerów) o dł. 90m drogi dla rowerów;

1.11 ul. Polna (odc. od ul. Szwajcarskiej do ul. Strużańskiej) o dł. 640m drogi dla rowerów i 260m chodnika.

2) Usunięcie kolizji z linią napowietrzną oraz liniami nn i SN

3) Rozbiórką budynku, ogrodzeń i placów

4) Modernizacją opraw oświetleniowych

5) Budową odwodnienia działki przy ul. Parkowej

6) Przebudową kanalizacji i sieci teletechnicznych

7) Usunięciem kolidującej zieleni (wycinka drzew i krzewów).

II.2.5)Award criteria
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/08/2017
End: 01/05/2018
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Nadzór inwestorski nad budową stacji rowerowych – 10 sztuk, nadzór inwestorski nad budową miejsc odpoczynku dla cyklistów – 3 sztuki

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71247000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL129
II.2.4)Description of the procurement:

1) Budowa stacji rowerowych – 7 sztuk

2.1 dz. 10/15 obr. 68 – os. Młodych;

2.2 dz. 129/3 obr. 27 – Legionowo Przystanek nad tunelem;

2.3 dz. 50/7 obr. 34 – Park Zdrowia;

2.4 dz. 1/846 obr. 63 – Garaż CK;

2.5 dz. 32 obr. 45 – Park Kościuszki;

2.6 dz. 155/7 obr. 4 – ul. Kolejowa Legionowo Przystanek;

2.7 dz. 3/29 obr. 63 – ul. T. Kościuszki przy dworcu „Centrum Komunikacyjne;

2.8 dz. 135 obr. 66 – ul. Sobieskiego;

2.9 dz. 107/7 obr. 11 – ul. A. Legionów;

2.10 dz. 1/82 obr. 63 – ul. Al. Sybiraków.

2) Budowa miejsc odpoczynku dla cyklistów – 3 sztuk

3.1 dz. 1/100 obr. 63 – ul. Piaskowa;

3.2 dz. 32 obr. 45 – Park Kościuszki;

3.3 dz. 50/7 obr. 34 – Park Zdrowia.

II.2.5)Award criteria
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/08/2017
End: 01/05/2018
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
01/08/2017

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.5)Scheduled date for start of award procedures:
01/08/2017

Section VI: Complementary information

VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Cd z II.1.4)

8) Przebudową kanalizacji i sieci teletechnicznych

9) Usunięciem kolidującej zieleni (wycinka drzew i krzewów).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/06/2017