Szolgáltatások - 212954-2020

07/05/2020    S89

Magyarország-Budapest: Üzleti fejlesztési tanácsadó szolgáltatások

2020/S 089-212954

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_50301012
Postai cím: Hermina út 63.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdős Balázs
E-mail: balazs.erdos@kisfaludy2030.hu
Telefon: +36 302060339
Fax: +36 14888610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kisfaludyprogram.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_32912081
Postai cím: Kacsa utca 15–23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Anita
E-mail: anita.nagy@mtu.gov.hu
Telefon: +36 306129748
Fax: +36 14880000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_40558482
Postai cím: Kacsa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Földvári Krisztián
E-mail: krisztian.foldvari@tmu.hu
Telefon: +36 301600040
Fax: +36 14880000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: EXPO 2020 Magyarország Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46011804
Postai cím: Kacsa Utca 15-23
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Andrea
E-mail: andrea.toth@hungaryexpo2020.hu
Telefon: +36 307013347
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_88212063
Postai cím: Kacsa Utca 15-23
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bérczi László
E-mail: berczi@btt.hu
Telefon: +36 205275212
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Balatoni Hajózási Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_31582072
Postai cím: Krúdy sétány 2.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borsányi Zoltán
E-mail: borsanyi.zoltan@balatonihajozas.hu
Telefon: +36 84312144
Fax: +36 84312144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.balatonihajozas.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: MAHART PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_80594590
Postai cím: Belgrád Rakpart Nemzetközi Hajóállomás
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Spányik Gábor
E-mail: spanyik.gabor@mahartpassnave.hu
Telefon: +36 14844001
Fax: +36 12666370
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szemelyhajozas.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_79360326
Postai cím: Kacsa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Igléczi Anita
E-mail: anita.igneczi@hfda.hu
Telefon: +36 202828866
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: turisztikai marketing

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tanácsadás a koronavírus okozta károk mérséklésére

Hivatkozási szám: EKR001510102019
II.1.2)Fő CPV-kód
79411100 Üzleti fejlesztési tanácsadó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tárgy: Tanácsadói keretmegállapodás a koronavírus okozta károk mérséklésére, az ágazat rövid időn belüli talpra állítására és turizmusfejlesztési feladatok ellátására.

A koronavírus (COVID-19) világszintű megjelenése óta a turizmus a világ jelentős részén egyre nehezebb kihívásokkal néz szembe. A járvány a magyar turizmus több mint tíz éves növekedésében jelentős mértékű visszaesést hozott. A koronavírus okozta károk mérséklése, az ágazat rövid időn belüli talpra állítása és a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 (NTS2030) megvalósítása az ajánlatkérők elsődleges célja. A feladatok implementálása rendkívül komplex, sokrétű tervezést, számos különféle szakmai terület (pl.: kulturális turizmus, bor- és gasztronómiai turizmus, hivatásturizmus, rendezvényturizmus, sportturizmus aktív-és természeti turizmus) és feladat összehangolt kezelését igénylő munka. Ezen feladatkör hatékony ellátásához, az ajánlatkérők külső tanácsadói erőforrást és kompetenciát kívánnak igénybe venni.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
71620000 Elemzési szolgáltatások
71621000 Műszaki elemzési vagy tanácsadó szolgáltatások
79300000 Gazdasági és piackutatás; közvéleménykutatás és statisztika
79410000 Üzleti és vezetői tanácsadói szolgáltatások
79412000 Pénzügyi vezetői tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérők székhelyei és telephelyei.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az eljárásban Nyertes Ajánlattevő a keretösszeg terhére, egyedi megrendelések alapján látja el tanácsadási feladatait, amelyek az alábbi főbb tématerületek köré csoportosulnak:

1. Turisztikai termékfejlesztés

2. Turizmus és infrastruktúra fejlesztés, terület/településfejlesztés

3. Turisztikai desztinációmenedzsment és szervezetfejlesztés

4. Turisztikai informatikai és digitális tanácsadás

5. A turisztikai fejlesztésekhez kapcsolódó pénzügyi, üzletviteli és tranzakciós tanácsadás

6. Turizmus és vendéglátással kapcsolatos ágazati képzés, tanácsadás

Az alábbiakban felsorolt tervezett projektek megvalósításához az Ajánlatkérőnek különös érdeke fűződik, ezért a megvalósítás során hangsúlyosnak tekintendők:

— kiemelt komplexitású, számos tématerületet integráló turisztikai tanácsadási projektek megvalósítása (becsült tanácsadási projektérték: nettó 300 000 000 HUF/projekt, becsült darabszám: 2–3 db/év)

— turisztikai fejlesztésekhez kapcsolódó megvalósíthatósági és elemző tanulmányok elkészítése (becsült bekerülési érték: nettó 130 000 000 HUF/projekt, becsült darabszám: 5 db/év)

— turisztikai ágazati profitabilitási és hozzáadott érték elemzések, költség-haszon elemzések és likviditási tervek elkészítése,

— komplex eszköz- és ingatlanportfoliók felülvizsgálata (a portfoliókon belüli összes becsült elemszám: 400 db, amelyből az ingatlan portfolió cca. 275 db),

— engedélyes és nem engedélyes szakmai képzések kidolgozása és megvalósítása (becsült darabszám: 10 db tantermi és 10 db online képzés (e-learning)),

— turisztikai termékekkel és altermékekkel kapcsolatos helyzetelemző tanulmányok készítése, kapcsolódó adatbázisok (pl. attrakciók, vonzerők, érintettek, szolgáltatások, kapacitások) elkészítése, kiemelten az egészségturisztikai fejlesztések előkészítésének vizsgálata, szabályozási környezet hiányterületeinek (pl. üzemeltetési környezet, definíciók, adózási, támogatási rendszer stb.) feltárása, stratégia meghatározása, a természetes gyógytényezők orvosi kutatásainak előkészítéséhez kapcsolódó tanácsadói feladatok ellátása,

— turisztikai nemzetközi legjobb gyakorlatok feltérképezése,

— a fejlesztések turizmusszakmai megvalósíthatóságának, pénzügyi vonatkozásainak, műszaki előkészítettségének, működtetési/üzemeltetési formáinak, eszközrendszerének, kritériumrendszerének, előfeltételeinek, kockázatainak elemzése,

— keresletösztönző, piacfejlesztő integrált megoldások kialakítása,

— infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó általános stratégiák, akciótervek előkészítése és kidolgozása,

— komplex terület- és településfejlesztési programok kidolgozása, urbanisztikai tanulmányok elkészítése,

— közlekedésfejlesztési elemzések elkészítése,

— a hazai turisztikai térségek és desztinációk irányítási, működési és üzemeltetési gyakorlatainak áttekintése, fejlesztési javaslatok, hatékony turizmus szervezési struktúrák, menedzsment modellek kialakítása,

— az MTÜ vagy leányvállalatai által végrehajtott lehetséges üzleti tranzakciók (felvásárlások és fúziók) kapcsán stratégia készítése, a konkrét tranzakciók előkészítése, lebonyolítása és utólagos támogatása (post-merger support), vállalati forrásbevonási tanácsadás,

— vállalatértékelések elkészítése,

— turisztikai vonatkozású gazdaságpolitikai döntések, szabályozások előkészítésének támogatása, hatáselemzések elkészítése.

A beszerzés teljes mennyisége a 5 000 000 000 HUF keretösszeg, amelynek lehívására Ajánlatkérők a Kbt. 104. § (7) bekezdése alapján nem köteles.

További részletezés a Közbeszerzési Dokumentumokban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésben résztvevő személyi állomány tapasztalata / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. Mintafeladat kidolgozottsága / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban szereplő kezdő dátum csak technikai okok miatt került megadásra. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy a kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat, mely nem minősül a Kbt. 141. §-a szerinti szerződésmódosításnak.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 083-196351
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Tanácsadás a koronavírus okozta károk mérséklésére

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az V.1. pont azért került kitööltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a kiadóhivatalnak. Ajánlatkérő visszavonja a közbeszerzési eljárást.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/05/2020