A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 213544-2021

30/04/2021    S84

Magyarország-Fehérgyarmat: Építési munkák

2021/S 084-213544

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fehérgyarmat Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_75019763
Postai cím: Kiss Ernő utca 2.
Város: Fehérgyarmat
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Péter Csaba
E-mail: dr.kadar.attila@gmail.com
Telefon: +36 304547354
Fax: +36 44510232
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://fehergyarmat.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Termálfürdő és Szálloda tervezés-kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR001365982020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Termálfürdő és szálloda kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, valamint kivitelezési feladatainak ellátása Fehérgyarmaton.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 9 683 100 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45212411 Szálloda építése
45215110 Gyógyfürdő építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

4900 Fehérgyarmat hrsz.: 1006/1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Termálfürdő és szálloda kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, valamint kivitelezési feladatainak ellátása Fehérgyarmaton.

Építési hely: 4900 Fehérgyarmat hrsz.: 1006/1.

A kiviteli tervdokumentáció elkészítését a közbeszerzési eljárásban ajánlattevők rendelkezésére bocsátott tervdokumentáció és építési engedély alapján kell elvégezni, mely tervek többek között, de nem kizárólag tartalmazzák az építészeti, tartószerkezeti munkarészeken felül, a közmű, elektromos erős- és gyengeáram, az épületgépészet, a vízgépészet, a konyhatechnológia, a belső szakipari és bútorozási terveket és ezek összehangolását is.

Az elkészítendő kiviteli tervek alapján a szálloda és fürdő kivitelezése, mely vonatkozásában a főbb adatok:

— összes bruttó szintterület: 9517,77 m2

— összes hasznos alapterület: 8515,66 m2

— fürdőszobás szállodai szobák száma: 72db

— termálfürdő beltéri és kültéri medencékkel, balneológiai és wellnessrészleggel, kezelőszobákkal, öltözőkkel

A kivitelezési feladatok tekintetében:

6029 m2 vasbeton építése;

1310 m2 kerti tó készítése;

7100 m2 falazat készítése;

32t acélszerkezet készítése;

370 m3 ács/faszerkezet beépítése;

2200 m2 homlokzati nyílászár beépítése;

5900 m2 acélvázra szerelt, kiselemes, maximum 1 m2-es táblaméretű heraklith fagyapot táblás homlokzati falburkolat készítése fedőréteg felhordásával;

2db étellift és 2db személylift készítése;

Termálvízre telepített hőszivattyús hűtés-fűtési rendszer beépítése, bútorok készítése.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata. Az egyenértékű megoldás megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat, igazolás vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja. Ajánlatkérő az egyenértékűséget valamennyi, a műszaki leírásban foglalt paraméter alapján vizsgálni fogja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.1. követelményre bemutatott szakember felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.3. követelményre bemutatott szakember a szakterületén és jogosultságának megfelelően szerzett szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Építésszervezési terv Építéstechnológiai terv alszempontja / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Építésszervezési terv Munkaerőterv alszempontja / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Helyi hátrányos helyzetű munkavállalók teljesítésbe való bevonása (minimum 0 maximum 20 fő) / Súlyszám: 4
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A VI.3) pont folytatása:

Az ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét, mivel az gazdasági, műszaki és minőségi szempontból észszerűtlen lenne, tekintettel arra, hogy a megrendelni kívánt építési-kivitelezési munka egy létesítményre vonatkozik, a kivitelezési munkák részekre bontását sem műszaki, sem pedig pénzügyi szempontok nem indokolják. Ajánlatkérő a beruházást egy egyetlen közreműködő szereplős, ún. fővállalkozási konstrukcióban kívánja megvalósíttatni, ahol a projektmenedzsment, azaz az egyes szakági vállalkozók közötti integráció mind pénzügyi, mind műszaki tekintetben egyetlen félnél koncentrálódik, akinek feladata és felelőssége a tényleges megvalósítást végző vállalkozók térbeli, időbeli, pénzügyi és műszaki koordinációja.

Ajánlatkérő a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tervezés és kivitelezés jellegű szerződést az indokolja, hogy csak a kivitelezési tervdokumentáció alapján lehet meghatározni egyértelműen az ellátandó feladatokat és az építés különleges, részletes feltételeit, továbbá a komplexebb feladatok kidolgozása ekként lehetséges.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 006-008739
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/04/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Garage Ingatlanfejlesztő Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_38777361
Postai cím: Múzeum utca 9. III. em. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@garagekft.hu
Telefon: +36 703808490
Fax: +36 14850110
Internetcím: http://www.garagekft.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9 683 100 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Előkészítő és földmunkák, Vb szerkezetek, Építőmesteri munkák, Zárófödém rétegrend, Nyílászárók, Homlokzatkialakítás, Belső kialakítás, szakipar, burkolatok, Lift, Étellift, Beépített bútorok, Mobil bútorok, Külső közművek, Erős és gyengeráam

Épületautomatika és épületfelügyelet, Vízellátás, csatornázás, Fűtés-, hűtésszerelés, Légtechnikai szerelés, Vízgépészet, wellness technológia, Konyhatechnológia, Kert és parképítés, Strand felújítás, Műfüves pálya áthelyezése, Tervezési munkák

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti tájékoztatás:

Garage Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-262067

Adószám: 10830640-2-42

Székhely: 1088 Budapest, Múzeum utca 9. III. em. 16.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/04/2021