Építési beruházás - 213784-2021

30/04/2021    S84

Magyarország-Budapest: Közút építése

2021/S 084-213784

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2020/S 251-627287)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murányi Réka
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telefon: +36 704433853
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Blaha Lujza tér tervezés és kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR001290732020
II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Blaha Lujza tér rekonstrukciója” projekt tervezési és kivitelezési munkái

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/04/2021
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 251-627287

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 28/04/2021
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 12/05/2021
Helyi idő: 11:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 28/04/2021
Helyi idő: 13:00
Helyesen:
Dátum: 12/05/2021
Helyi idő: 13:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő módosítja a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetést és műszaki leírást.