Services - 213992-2017

03/06/2017    S106    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Derybos 

Lietuva-Vilnius: Inžinerinio projektavimo paslaugos

2017/S 106-213992

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

UAB Verslo aptarnavimo centras
303359627
P. Lukšio g. 5B
Kam: Vita Girniūtė
LT-08221 Vilnius
Lietuva
Telefonas: +370 61146193
El. paštas: Vita.Girniute@le.lt

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.vac.le.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Kita: klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti verslo aptarnavimo paslaugas
I.3)Pagrindinė veikla
Kita: klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti verslo aptarnavimo paslaugas
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu

Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: taip

AB „Energijos skirstymo operatorius“
304151376
Aguonų g. 24
LT-03212 Vilnius
Lietuva

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
(Nr.2017-ESO-1097) 10 kV skirstomųjų punktų, 110/35/10 kV, 110/10 kV, 35/10 kV transformatorių pastočių, 35 kV oro linijų techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Lietuvos Respublikos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionai.

NUTS kodas LT

II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Preliminarusis susitarimas su keliais subjektais
Skaičius numatomo preliminariojo susitarimo dalyvių: 7

Preliminariojo susitarimo trukmė

Trukmė metais: 3

Numatoma bendra pirkimų vertė per visą preliminariojo susitarimo trukmę

Numatoma vertė be PVM: 5 000 000 EUR
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
10 kV skirstomųjų punktų, 110/35/10 kV, 110/10 kV, 35/10 kV transformatorių pastočių, 35 kV oro linijų techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71320000, 71248000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl vienos ar daugiau pirkimo dalių
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Numatomos Paslaugų apimtys per trejus metus:
1. I pirkimo objekto dalis – 110/35/10 kV transformatorių pastočių statybos arba rekonstravimo techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos – minimalus užsakymų skaičius 1 vnt., maksimalus užsakymų skaičius 150 vnt.;
2. II pirkimo objekto dalis – 110/10 kV transformatorių pastočių statybos arba rekonstravimo techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos – minimalus užsakymų skaičius 1 vnt., maksimalus užsakymų skaičius 150 vnt.;
3. III pirkimo objekto dalis – 35/10 kV transformatorių pastočių statybos arba rekonstravimo techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos – minimalus užsakymų skaičius 1 vnt., maksimalus užsakymų skaičius 150 vnt.;
4. IV pirkimo objekto dalis – 10 kV skirstomųjų punktų statybos arba rekonstravimo techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos – minimalus užsakymų skaičius 1 vnt., maksimalus užsakymų skaičius 150 vnt.;
5. V pirkimo objekto dalis – 35 kV oro linijų rekonstravimo į kabelių linijas techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos – minimalus užsakymų skaičius 1 vnt., maksimalus užsakymų skaičius 150 vnt.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius: 2
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė:
mėnesių: 24 (nuo sutarties sudarymo)
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)

Informacija apie pirkimo dalis

Pirkimo dalis Nr.: 1 Pirkimo dalies pavadinimas: 110/35/10 kV transformatorių pastočių statybos arba rekonstravimo techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos
1)Trumpas aprašymas
110/35/10 kV transformatorių pastočių statybos arba rekonstravimo techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71320000, 71248000

3)Kiekis arba apimtis
Minimalus paslaugų kiekis 1 vnt., maksimalus kiekis 150 vnt.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 2 Pirkimo dalies pavadinimas: 110/10 kV transformatorių pastočių statybos arba rekonstravimo techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos
1)Trumpas aprašymas
110/10 kV transformatorių pastočių statybos arba rekonstravimo techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71320000, 71248000

3)Kiekis arba apimtis
Minimalus paslaugų kiekis 1 vnt., maksimalus kiekis 150 vnt.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 3 Pirkimo dalies pavadinimas: 35/10 kV transformatorių pastočių statybos arba rekonstravimo techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos
1)Trumpas aprašymas
35/10 kV transformatorių pastočių statybos arba rekonstravimo techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71320000, 71248000

3)Kiekis arba apimtis
Minimalus paslaugų kiekis 1 vnt., maksimalus kiekis 150 vnt.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 4 Pirkimo dalies pavadinimas: 10 kV skirstomųjų punktų statybos arba rekonstravimo techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos
1)Trumpas aprašymas
10 kV skirstomųjų punktų statybos arba rekonstravimo techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71320000, 71248000

3)Kiekis arba apimtis
Minimalus paslaugų kiekis 1 vnt., maksimalus kiekis 150 vnt.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 5 Pirkimo dalies pavadinimas: 35 kV oro linijų rekonstravimo į kabelių linijas techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos
1)Trumpas aprašymas
35 kV oro linijų rekonstravimo į kabelių linijas techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Alytaus regionuose, paslaugos.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71320000, 71248000

3)Kiekis arba apimtis
Minimalus paslaugų kiekis 1 vnt., maksimalus kiekis 150 vnt.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Preliminariosios sutarties, kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai, pasirašymo dienos Laimėjęs Dalyvis pateikia Įgaliojusiai organizacijai Preliminariosios sutarties reikalavimus atitinkantį Preliminariosios sutarties įvykdymo užtikrinimą.
Preliminariosios sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis, kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai – 20 000,00 EUR.
Preliminariosios sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėje registruoto banko garantija arba kito tarptautinio banko, turinčio ne žemesnį nei A reitingą ir pateiktas rašytine forma. Preliminariosios sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau, negu galioja pati Preliminarioji sutartis.
Už vėlavimą suteikti Paslaugas per Sutartyje nustatytą terminą nustatomi 0,05 procentų nuo Sutarties vertės dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Klientas, gavęs teisės aktų nustatyta tvarka parengtą ir suderintą su Paslaugos teikėju techninio projekto parengimo rezultatą, Paslaugos teikėjui už tinkamai atliktą techninio projekto parengimą apmokės nuo Kliento ir Paslaugos teikėjo pasirašyto atlikto techninio projekto parengimo rezultato perdavimo – priėmimo akto ir PVM sąskaitos – faktūros ar kito tipo priklausančio išrašyti dokumento gavimo dienos:
1. per 30 kalendorinių dienų, kai techninio projekto parengimo vertė iki 15 000 EUR be PVM;
2. per 45 kalendorines dienas, kai techninio projekto parengimo vertė nuo 15 000 iki 45 000 EUR be PVM;
3. per 60 kalendorinių dienų, kai techninio projekto parengimo vertė virš 45 000 EUR be PVM.
Klientas Paslaugos teikėjui už tinkamai suteiktas projekto vykdymo priežiūros paslaugas apmokės per 30 kalendorinių dienų nuo Kliento ir Paslaugos teikėjo pasirašyto projekto vykdymo priežiūros paslaugų rezultato perdavimo – priėmimo akto ir PVM sąskaitos – faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos gavimo dienos, kai projekto vykdymo priežiūros paslaugų vertė neviršija arba lygi 15 000,00 EUR be PVM ir per 45 kalendorines dienas, kai projekto vykdymo priežiūros paslaugų vertė viršija 15 000,00 EUR be PVM.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Nenumatoma.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Dokumentai, kuriuos pateikti privaloma, teikiant Paraišką bent vienai Pirkimo objekto daliai:
1.1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba Tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (-iai) ar kitas (-i) asmuo (-ys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas),
ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 33 str. 1 d. 1 p.
Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiamas:
— išrašas iš teismo sprendimo;
— arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis,
— arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas;
išduotas ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki Paraiškų pateikimo termino pabaigos datos (jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei Paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas). Pateikiama dokumento kopija.
1.2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiamas:
— Išrašas iš teismo sprendimo arba
— Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotas dokumentas, arba
— valstybės įmonės Registrų centro išduodama pažyma apie fizinį asmenį, arba
— valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba
— atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas,
išduotas ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki Paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei Paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiamos dokumentų kopijos.
Jei Tiekėjo dalyvis, turintis balsų daugumą dalyvių susirinkime, yra juridinis asmuo arba nė vienas Tiekėjo dalyvis neturi balsų daugumos juridinio asmens dalyvių susirinkime, pateikiamas Tiekėjo laisvos formos paaiškinimas.
1.3. Tiekėjui nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas įstatymus.
PATEIKIAMA:
— jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.
— jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės Paraiškų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
— kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip prieš 3 mėn. iki Paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei Paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
— ir deklaracija, užpildant Paraiškos formos 2 priede pateiktą formą.
1.4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Pirkėjas, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.
Pateikiama:
Jeigu Tiekėjas registruotas Lietuvos Respublikoje:
1) Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus išduotų pažymų apie įsipareigojimų įvykdymą valstybei ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, skaitmenines kopijas;
2) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduoto dokumento skaitmeninę kopiją, ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, skaitmeninę kopiją.
Pastaba: 1.4. punkte nurodytus dokumentus pateikia tik Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo. Tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, neprivalo pateikti 2) punkte nurodytų dokumentų.
Kitos valstybės Tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, vietoje 1) ir 2) punktuose nurodytų dokumentų pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingų valstybės institucijų išduotų pažymų skaitmenines kopijas.
Visi nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki Paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei Paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiamos dokumentų kopijos.
1.5. Tiekėjas nuo 1.1.2016 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
Pateikiama:
Tiekėjo įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtinta laisvos formos deklaracija.
2. Dokumentai, kuriuos pateikti privaloma, teikiant Paraišką I arba II Pirkimo objekto daliai:
2.1. Tiekėjas turi teisę atlikti inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą. PATEIKIAMA:
Leidimo tirti žemės gelmes, išduoto Lietuvos geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba lygiaverčio dokumento kopija.
2.2. Tiekėjas turi teisę verstis melioracijos statinių projektavimu.
PATEIKIAMA:
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato, suteikiančio teisę verstis melioracijos statinių projektavimu, kopija.
2.3. Tiekėjas turi teisę verstis melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūra.
PATEIKIAMA:
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato, suteikiančio teisę atlikti melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūrą, kopija.
3. Dokumentai, kuriuos pateikti privaloma, teikiant Paraišką III Pirkimo objekto daliai:
3.1. Tiekėjas turi teisę atlikti inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą. PATEIKIAMA:
Leidimo tirti žemės gelmes, išduoto Lietuvos geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba lygiaverčio dokumento kopija.
3.2. Tiekėjas turi teisę verstis melioracijos statinių projektavimu.
PATEIKIAMA:
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato, suteikiančio teisę verstis melioracijos statinių projektavimu, kopija.
3.3. Tiekėjas turi teisę verstis melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūra.
PATEIKIAMA:
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato, suteikiančio teisę atlikti melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūrą, kopija.
4. Dokumentai, kuriuos pateikti privaloma, teikiant Paraišką IV Pirkimo objekto daliai:
4.1. Tiekėjas turi teisę atlikti inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą. PATEIKIAMA:
Leidimo tirti žemės gelmes, išduoto Lietuvos geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba lygiaverčio dokumento kopija.
4.2. Tiekėjas turi teisę verstis melioracijos statinių projektavimu.
PATEIKIAMA:
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato, suteikiančio teisę verstis melioracijos statinių projektavimu, kopija.
5. Dokumentai, kuriuos pateikti privaloma, teikiant Paraišką V Pirkimo objekto daliai:
5.1. Tiekėjas turi teisę atlikti inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą.
PATEIKIAMA:
Leidimo tirti žemės gelmes, išduoto Lietuvos geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba lygiaverčio dokumento kopija.
5.2. Tiekėjas turi teisę verstis melioracijos statinių projektavimu.
PATEIKIAMA:
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato, suteikiančio teisę verstis melioracijos statinių projektavimu, kopija.
5.3. Tiekėjas turi teisę verstis melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūra.
PATEIKIAMA:
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato, suteikiančio teisę atlikti melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūrą, kopija.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Nereikalaujama.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Nereikalaujama.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1. Dokumentai, kuriuos pateikti privaloma, teikiant Paraišką I arba II Pirkimo objekto daliai:
1.1. PATEIKIAMA:
— Per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų sutarčių sąrašas, parengtas pagal Paraiškos formos 6 priede pateiktą formą.
Įrodymui apie paslaugų suteikimą Tiekėjas pateikia užsakovų pažymas apie tai, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta paslaugų suteikimo data ir vieta, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių paslaugų suteikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti pažymų, kurios patvirtintų, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai, kai užsakovas yra įgaliojusi organizacija.
1.2. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
1.3. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
1.4. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— ne žemesnio nei aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijų baigimo ir technologijos mokslų studijų srities ar šiai sričiai prilyginamo išsilavinimo įgijimo diplomo kopija kopiją ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį patvirtinantys dokumentai (atliktų objektų sąrašas, nurodant objekto pavadinimą, atlikimo datą, suteiktas paslaugas), užpildant Paraiškos formos 7 priede pateiktą lentelę;
ARBA
VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
1.5. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— ne žemesnio nei aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijų baigimo ir technologijos mokslų studijų srities ar šiai sričiai prilyginamo išsilavinimo įgijimo diplomo kopija ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį patvirtinantys dokumentai (atliktų objektų sąrašas (ne mažiau nei 1), nurodant objekto pavadinimą, atlikimo datą, suteiktas paslaugas), užpildant Paraiškos formos 7 priede pateiktą lentelę;
ARBA
VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
1.6. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
1.7. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
1.8. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
1.9. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— VĮ SPSC išduoto atestato ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
1.10. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
1.11. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
1.12. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
1.13. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
1.14. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
1.15. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato kopija.
1.16. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato kopija.
1.17. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo, išduoto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, kopija arba lygiaverčių dokumentų kopijos.
2. Dokumentai, kuriuos pateikti privaloma, teikiant Paraišką III Pirkimo objekto daliai:
2.1. PATEIKIAMA:
— Per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų sutarčių sąrašas, parengtas pagal Paraiškos formos 6 priede pateiktą formą.
Įrodymui apie paslaugų suteikimą Tiekėjas pateikia užsakovų pažymas apie tai, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta paslaugų suteikimo data ir vieta, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių paslaugų suteikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti pažymų, kurios patvirtintų, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai, kai užsakovas yra įgaliojusi organizacija.
2.2. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
2.3. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
2.4. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— ne žemesnio nei aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijų baigimo ir technologijos mokslų studijų srities ar šiai sričiai prilyginamo išsilavinimo įgijimo diplomo kopija kopiją ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį patvirtinantys dokumentai (atliktų objektų sąrašas, nurodant objekto pavadinimą, atlikimo datą, suteiktas paslaugas), užpildant Paraiškos formos 7 priede pateiktą lentelę;
ARBA
— VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
2.5. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— ne žemesnio nei aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijų baigimo ir technologijos mokslų studijų srities ar šiai sričiai prilyginamo išsilavinimo įgijimo diplomo kopija ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį patvirtinantys dokumentai (atliktų objektų sąrašas (ne mažiau nei 1), nurodant objekto pavadinimą, atlikimo datą, suteiktas paslaugas), užpildant Paraiškos formos 7 priede pateiktą lentelę;
ARBA
VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
2.6. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
2.7. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
2.8. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
2.9. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
2.10. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
2.11. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
2.12. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
2.13. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
2.14. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
2.15. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato kopija.
2.16. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato kopija.
2.17. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo, išduoto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, kopija arba lygiaverčių dokumentų kopijos.
3. Dokumentai, kuriuos pateikti privaloma, teikiant Paraišką IV Pirkimo objekto daliai:
3.1. PATEIKIAMA:
— Per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų sutarčių sąrašas, parengtas pagal Paraiškos formos 6 priede pateiktą formą.
Įrodymui apie darbų atlikimą Tiekėjas pateikia užsakovų pažymas apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo data ir vieta, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti pažymų, kurios patvirtintų, kad darbai buvo atliekami tinkamai, kai užsakovas yra įgaliojusi organizacija.
3.2. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
3.3. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— ne žemesnio nei aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijų baigimo ir technologijos mokslų studijų srities ar šiai sričiai prilyginamo išsilavinimo įgijimo diplomo kopija ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį patvirtinantys dokumentai (atliktų objektų sąrašas (ne mažiau nei 1), nurodant objekto pavadinimą, atlikimo datą, atliktus darbus), užpildant Paraiškos formos 7 priede pateiktą lentelę;
ARBA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
3.4. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
3.5. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
3.6. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
3.7. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
3.8. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
3.9. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
3.10. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
3.11. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ SPSC išduotų atestatų arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
3.12. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo, išduoto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, kopija arba lygiaverčių dokumentų kopijos.
3.13. PATEIKIAMA:
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato, suteikiančio teisę atlikti melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūrą, kopija.
3.14. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato kopija.
4. Dokumentai, kuriuos pateikti privaloma, teikiant Paraišką V Pirkimo objekto daliai:
4.1. PATEIKIAMA:
Per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų sutarčių sąrašas, parengtas pagal Paraiškos formos 6 priede pateiktą formą.
Įrodymui apie darbų atlikimą Tiekėjas pateikia užsakovų pažymas apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo data ir vieta, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti pažymų, kurios patvirtintų, kad darbai buvo atliekami tinkamai, kai užsakovas yra įgaliojusi organizacija.
4.2. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— ne žemesnio nei aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijų baigimo ir technologijos mokslų studijų srities ar šiai sričiai prilyginamo išsilavinimo įgijimo diplomo kopija ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį patvirtinantys dokumentai (atliktų objektų sąrašas (ne mažiau nei 1), nurodant objekto pavadinimą, atlikimo datą, atliktus darbus), užpildant Paraiškos formos 7 priede pateiktą lentelę;
ARBA
VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
4.3. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— ne žemesnio nei aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijų baigimo ir technologijos mokslų studijų srities ar šiai sričiai prilyginamo išsilavinimo įgijimo diplomo kopija ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį patvirtinantys dokumentai (atliktų objektų sąrašas (ne mažiau nei 1), nurodant objekto pavadinimą, atlikimo datą, atliktus darbus), užpildant Paraiškos formos 7 priede pateiktą lentelę;
ARBA
VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
4.4. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— ne žemesnio nei aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijų baigimo ir technologijos mokslų studijų srities ar šiai sričiai prilyginamo išsilavinimo įgijimo diplomo kopija ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį patvirtinantys dokumentai (atliktų objektų sąrašas (ne mažiau nei 1), nurodant objekto pavadinimą, atlikimo datą, atliktus darbus), užpildant Paraiškos formos 7 priede pateiktą lentelę;
ARBA
VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
4.5. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— ne žemesnio nei aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijų baigimo ir technologijos mokslų studijų srities ar šiai sričiai prilyginamo išsilavinimo įgijimo diplomo kopija ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį patvirtinantys dokumentai (atliktų objektų sąrašas (ne mažiau nei 1), nurodant objekto pavadinimą, atlikimo datą, atliktus darbus), užpildant Paraiškos formos 7 priede pateiktą lentelę;
ARBA
VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
4.6. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— ne žemesnio nei aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijų baigimo ir technologijos mokslų studijų srities ar šiai sričiai prilyginamo išsilavinimo įgijimo diplomo kopija kopiją ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį patvirtinantys dokumentai (atliktų objektų sąrašas, nurodant objekto pavadinimą, atlikimo datą, atliktus darbus), užpildant Paraiškos formos 7 priede pateiktą lentelę;
ARBA
VĮ SPSC išduotų atestatų neypatingo arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo arba teisės pripažinimo dokumentų kopijos.
4.7. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo, išduoto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, kopija arba lygiaverčių dokumentų kopijos.
4.8. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato kopija.
4.9. PATEIKIAMA:
— Specialisto vardas ir pavardė, užpildant Paraiškos formos 5 priede pateiktą lentelę;
— Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato, suteikiančio teisę atlikti melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūrą, kopija.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1. Minimalūs kriterijai, teikiant Paraišką I arba II Pirkimo objekto daliai:
1.1. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laikotarpį nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs bent 1 sutartį, kurios dalykas ir vykdymo sąlygos panašios, t. y. Tiekėjas turi būti parengęs bent vieną 110 kV ar aukštesnės įtampos transformatorių pastotės statybos arba rekonstravimo Techninį projektą (rekonstravimas – 110/10 kV ar 110/35/10 kV transformatorių pastočių skirstyklos (35 kV arba 10 kV įtampos) bent vienos sekcijos visų įrenginių keitimas) ir atlikęs vieno Techninio projekto vykdymo priežiūrą.
1.2. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto vadovu statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai), inžineriniai tinklai (elektros iki 110 kV ar aukštesnės įtampos).
1.3. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai), inžineriniai tinklai (elektros iki 110 kV ar aukštesnės įtampos).
1.4. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: inžinerijos tinklai (išorės nuotekų šalinimo), projekto daliai: išorės nuotekų šalinimas.
1.5. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos (vidaus keliai), projekto daliai: sklypo sutvarkymas (sklypo planas).
1.6. Bent 1 Tiekėjos specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai)), projekto daliai: pastato šildymas.
1.7. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai)), projekto daliai: pastato vėdinimas.
1.8. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėse: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai), inžineriniai tinklai elektros (iki 110 kV ar aukštesnės įtampos)), projekto daliai: elektrotechnikos.
1.9. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti ypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: inžineriniai tinklai (elektroninių ryšių infrastruktūra (bokštai), projekto daliai: konstrukcijos.
1.10. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai), inžineriniai tinklai elektros (iki 110 kV ar aukštesnės įtampos) projekto daliai: konstrukcijos.
1.11. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai)), projekto daliai: apsauginė signalizacija.
1.12. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai)), projekto daliai: gaisrinė signalizacija.
1.13. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: elektroninių ryšių infrastruktūra, projekto daliai: elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos).
1.14. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai)), projekto daliai: procesų – valdymas ir automatizacija.
1.15. Bent 1 Tiekėjo specialistas turi teisę būti melioracijos statinių projekto vadovu.
1.16. Bent 1 Tiekėjo specialistas turi teisę būti melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūros vadovu.
1.17. Bent 1 Tiekėjo specialistas turi teisę teikti geodezines ir topografines paslaugas.
2. Minimalūs kriterijai, teikiant Paraišką III Pirkimo objekto daliai:
2.1. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laikotarpį nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs bent 1 sutartį, kurios dalykas ir vykdymo sąlygos panašios, t. y. Tiekėjas turi būti parengęs bent vieną 35 kV ar aukštesnės įtampos transformatorių pastotės statybos arba rekonstravimo Techninį projektą (rekonstravimas – 35/10 kV, 110/10 kV ar 110/35/10 kV transformatorių pastočių skirstyklos (35 kV arba 10 kV įtampos) bent vienos sekcijos visų įrenginių keitimas) ir atlikęs vieno techninio projekto vykdymo priežiūrą.
2.2. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto vadovu statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai), inžineriniai tinklai (elektros iki 35 kV ar aukštesnės įtampos).
2.3. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai), inžineriniai tinklai (elektros iki 35 kV ar aukštesnės įtampos).
2.4. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: inžinerijos tinklai (išorės nuotekų šalinimo), projekto daliai: išorės nuotekų šalinimas.
2.5. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos (vidaus keliai), projekto daliai: sklypo sutvarkymas (sklypo planas).
2.6. Bent 1 Tiekėjos specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai)), projekto daliai: pastato šildymas.
2.7. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai)), projekto daliai: pastato vėdinimas.
2.8. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėse: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai), inžineriniai tinklai elektros (iki 35 kV ar aukštesnės įtampos), projekto daliai: elektrotechnikos.
2.9. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti ypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: inžineriniai tinklai (elektroninių ryšių infrastruktūra (bokštai), projekto daliai: konstrukcijos.
2.10. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai), inžineriniai tinklai (iki (35 kV ar aukštesnės įtampos) projekto daliai: konstrukcijos.
2.11. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai)), projekto daliai: apsauginė signalizacija.
2.12. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai)), projekto daliai: gaisrinė signalizacija.
2.13. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: elektroninių ryšių infrastruktūra, projekto daliai: elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos).
2.14. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai)), projekto daliai: procesų – valdymas ir automatizacija.
2.15. Bent 1 Tiekėjo specialistas turi teisę būti melioracijos statinių projekto vadovu.
2.16. Bent 1 Tiekėjo specialistas turi teisę būti melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūros vadovu.
2.17. Bent 1 Tiekėjo specialistas turi teisę suteikti geodezines ir topografines paslaugas.
3. Minimalūs kriterijai, teikiant Paraišką IV Pirkimo objekto daliai:
3.1. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laikotarpį nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs bent 1 sutartį, kurios dalykas ir vykdymo sąlygos panašios, t. y. Tiekėjas turi būti parengęs bent vieną 10 kV skirstomojo punkto ar 35 kV (ar aukštesnės įtampos) transformatorių pastotės statybos ar rekonstravimo Techninį projektą (rekonstravimas – visų skirstomojo punkto ar transformatorių pastotės įrenginių arba bet kurios skirstomojo punkto ar transformatorių pastotės skirstyklos (35 kV arba 10 kV įtampos) vienos sekcijos visų įrenginių keitimas) ir atlikęs vieno Techninio projekto vykdymo priežiūrą.
3.2. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai), inžineriniai tinklai (elektros (iki 10 kV ar aukštesnės įtampos)).
3.3. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas) kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos (vidaus keliai), projekto daliai: sklypo sutvarkymas (sklypo planas).
3.4. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas) kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai)), projekto daliai: pastato šildymas.
3.5. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai)), projekto daliai: pastato vėdinimas.
3.6. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėse: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai), inžineriniai tinklai (elektros (iki 10 kV ar aukštesnės įtampos)), projekto daliai: elektrotechnikos.
3.7. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai), projekto daliai: konstrukcijos.
3.8. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai)), projekto daliai: apsauginė signalizacija.
3.9. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai)), projekto daliai: gaisrinė signalizacija.
3.10. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: elektroninių ryšių infrastruktūra, projekto daliai: elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos).
3.11. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai)), projekto daliai: procesų – valdymas ir automatizacija.
3.12. Bent 1 Tiekėjo specialistas turi teisę atlikti geodezinius ir topografinius darbus.
3.13. Bent 1 Tiekėjo specialistas turi teisę būti melioracijos statinių projekto vadovu.
3.14. Bent 1 Tiekėjo specialistas turi teisę būti melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūros vadovu.
4. Minimalūs kriterijai, teikiant Paraišką V Pirkimo objekto daliai:
4.1. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laikotarpį nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs bent 1 sutartį, kurios dalykas ir vykdymo sąlygos panašios, t. y. Tiekėjas turi būti parengęs bent vieną 10 kV ar 35 kV kabelių linijos su kompensacinių ričių sumontavimu statybos Techninį projektą ir atlikęs vieno Techninio projekto vykdymo priežiūrą.
4.2. Bent 1 Tiekėjo specialistas turi teisę būti elektrotechnikos projekto vadovu.
4.3. Bent 1 Tiekėjo specialistas turi teisę būti elektrotechnikos projekto dalies vadovu.
4.4. Bent 1 Tiekėjo specialistas turi teisę būti procesų – valdymo ir automatizacijos projekto dalies vadovu.
4.5. Bent 1 Tiekėjo specialistas turi teisę būti konstrukcijų projekto dalies vadovu.
4.6. Bent 1 Tiekėjo specialistas (statinio projekto dalies vadovas), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: inžinerijos tinklai (išorės nuotekų šalinimo), projekto daliai: išorės nuotekų šalinimas.
4.7. Bent 1 Tiekėjo specialistas turi teisę atlikti geodezinius ir topografinius darbus.
4.8. Bent 1 Tiekėjo specialistas turi teisę būti melioracijos statinių projekto vadovu.
4.9. Bent 1 Tiekėjo specialistas turi teisę būti melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūros vadovu.
Specialistai gali atitikti daugiau nei vieną kvalifikacijos reikalavimą, t .y. Tiekėjas gali nurodyti tą patį asmenį, kaip atitinkantį kelis kvalifikacijos reikalavimus. Tiekėjas, teikdamas Paraišką daugiau nei vienai Pirkimo objekto daliai gali siūlyti tą patį asmenį, kaip atitinkantį kvalifikacijos reikalavimus skirtingose Pirkimo objekto dalyse.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Derybų procedūra
Kai kurie kandidatai jau atrinkti (jei tinka, pagal tam tikrų tipų derybų procedūras) ne
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
Numatomas mažiausias skaičius 1
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
Taikoma į etapus suskirstyta procedūra, laipsniškai mažinant aptartinų sprendimų ar deryboms teikiamų pasiūlymų skaičių ne
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 26.6.2017 - 09:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
3.7.2017 - 09:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: ne

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
1. Pirkimas atliekamas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis.
2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 14 straipsnio nuostatomis, Pirkimas atliekamas kitos perkančiosios organizacijos vardu. Įgaliojusi organizacija- AB „Energijos skirstymo operatorius“.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarka nustatyta Viešųjų pirkimų įstatyme.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
1.6.2017