Supplies - 214261-2021

30/04/2021    S84

Poland-Warsaw: Protective gear

2021/S 084-214261

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
National registration number: 006472651
Postal address: Wołoska 137
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-507
Country: Poland
E-mail: zamowieniapubliczne@cskmswia.pl
Telephone: +48 225081821
Fax: +48 225081803
Internet address(es):
Main address: http://www.cskmswia.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cskmswia.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://cskmswia.ezamawiajacy.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: SP ZOZ
I.5)Main activity
Other activity: SP ZOZ

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup i sukcesywna dostawa półmasek filtrujących klasy FFP3, wyrób medyczny

Reference number: CSKDZP-2375-2375/23/04/01/2001
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zakup i sukcesywna dostawa półmasek filtrujących klasy FFP3, wyrób medyczny – zgodnie zapisami SWZ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 500 000.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 SWZ – wzorze oferty zawierającym formularz ofertowy i cenowy.

Półmaska filtrująca FFP3 (wyrób medyczny), o niesztywnej konstrukcji, niestożkowa i niekopułkowa, bez zaworów, płaska, przylegająca do twarzy, mocowana tylko za pomocą dwóch gumek nausznych, posiadająca wkładkę modelującą umożliwiającą dopasowanie do kształtu nosa oraz drugą doszczelniającą i dopasowującą do kształtu podbródka, ze względów epidemiologicznych, każda maska pakowana osobno, przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) dla których NDS jest ≤ 0,05 mg/m3 o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 30 x NDS., spełniająca Normę EN 149:2001 + A1:2009 lub równoważne, tj. jej odpowiednik spełniający wymogi powyższej normy, w szczególności w zakresie: penetracja materiału filtrującego metodą NaCl – maks. 1 %, penetracja materiału filtrującego dla mgły parafinowej – maks. 1 %, zawartość CO2 w wydychanym powietrzu nie powinna przekraczać śr. 1 % objętości, oraz spełniająca wymagania normy EN 14683 w zakresie wymagań dla masek medycznych typu IIR. Deklaracja zgodności (obligatoryjna), certyfikat (fakultatywnie) lub dokument, iż maska zgodna jest z normą EN 14683:2019+AC2019 oraz EN 149:2001+A1:2009 – z wymogami tej dokumentacji proszę zapoznać się w SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy (maks. 4 dni robocze) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 500 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1–6 ustawy Pzp. Informacje i warunki RODO – zgodnie z zapisami SWZ i projektowanymi postanowieniami umowy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Brak.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z zapisami SWZ oraz załącznikiem SWZ nr 5.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 056-140787
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/06/2021
Local time: 11:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/06/2021
Local time: 12:00
Place:

Platforma: cskmswia.ezamawiajacy.pl

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

KIO

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/04/2021