Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 214601-2020

08/05/2020    S90

Poland-Lublin: Surgical gloves

2020/S 090-214601

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 083-195550)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
Postal address: Al. Racławickie 23
Town: Lublin
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 20-049
Country: Poland
Contact person: Zespół zamówień publicznych
E-mail: zamowienia.publ@1wszk.pl
Telephone: +48 876219936
Fax: +48 876219807
Internet address(es):
Main address: www.1wszk.pl
Address of the buyer profile: www.1wszk.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i rękawic medycznych

Reference number: DZP/PN/12/2020
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i rękawic medycznych (zwanego dalej „przedmiotem umowy”) do 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie zgodnie z ofertą cenową i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wyspecyfikowanym w Załącznikach nr 1.1–1.20 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwości składania zamówień częściowych.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/05/2020
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 083-195550

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 08/06/2020
Local time: 11:00
Read:
Date: 01/06/2020
Local time: 11:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 08/06/2020
Local time: 11:30
Read:
Date: 01/06/2020
Local time: 11:30
VII.2)Other additional information: