Supplies - 214601-2020

08/05/2020    S90    Supplies - Additional information - Open procedure 

Poland-Lublin: Surgical gloves

2020/S 090-214601

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 083-195550)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
Postal address: Al. Racławickie 23
Town: Lublin
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 20-049
Country: Poland
Contact person: Zespół zamówień publicznych
E-mail: zamowienia.publ@1wszk.pl
Telephone: +48 876219936
Fax: +48 876219807

Internet address(es):

Main address: www.1wszk.pl

Address of the buyer profile: www.1wszk.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i rękawic medycznych

Reference number: DZP/PN/12/2020
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i rękawic medycznych (zwanego dalej „przedmiotem umowy”) do 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie zgodnie z ofertą cenową i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wyspecyfikowanym w Załącznikach nr 1.1–1.20 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwości składania zamówień częściowych.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/05/2020
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 083-195550

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 08/06/2020
Local time: 11:00
Read:
Date: 01/06/2020
Local time: 11:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 08/06/2020
Local time: 11:30
Read:
Date: 01/06/2020
Local time: 11:30
VII.2)Other additional information: