Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 215528-2021

30/04/2021    S84

Poland-Olsztyn: Disposable gloves

2021/S 084-215528

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 066-170577)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
National registration number: PL622
Postal address: al. Wojska Polskiego 37
Town: Olsztyn
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 10-228
Country: Poland
Contact person: Anna Zalewska
E-mail: przetargi@poliklinika.net
Telephone: +48 895398297
Fax: +48 895398218
Internet address(es):
Main address: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic medycznych

Reference number: ZPZ-12/03/21
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic medycznych zgodnie z podziałem zamówienia na 3 części:

— część nr 1 – rękawice diagnostyczne nitrylowe z długim mankietem (przeznaczone do wykonywania procedur wysokiego ryzyka, niesterylne, bezpudrowe),

— część nr 2 – rękawice diagnostyczne, niesterylne, nitrylowe, bezpudrowe, z rolowanym mankietem,

— część nr 3 – rękawice niesterylne foliowe (wyrób nie medyczny).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ – formularz cenowy i formularz wymaganych i oferowanych parametrów technicznych i użytkowych.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/04/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 066-170577

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 05/05/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 11/05/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 02/08/2021
Read:
Date: 08/08/2021
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 05/05/2021
Local time: 10:30
Read:
Date: 11/05/2021
Local time: 10:30
VII.2)Other additional information: