Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 215596-2016

25/06/2016    S121

Magyarország-Budapest: Rendezvényszervezési szolgáltatások

2016/S 121-215596

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KKETTK Közalapítvány
Nemzeti azonosító szám: AK18392
Postai cím: Határőr út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
E-mail: szantner.lorant@terrorhaza.hu
Telefon: +36 13742670
Fax: +36 13742617
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.terrorhaza.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.terrorhaza.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: közalapítvány
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az 1956-os Emlékév megjelenítéshez kapcsolódó rendezvényszervezési, kulturális esemény-szervezési feladatok elvégzése.

II.1.2)Fő CPV-kód
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Kormány megbízta a KKETTK Közalapítványt az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékév keretében a programok megvalósításával, valamint a pályázatok lebonyolításával (továbbiakban: Projekt). A kormányhatározat azonosítója: 1017/2016 (I.22.) Korm. határozat. A program megvalósítása érdekében a KKETTK Közalapítvány olyan rendezvényt kíván megvalósítani, mely széles körben lehetőséget biztosít arra, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékév üzenete minél nagyobb látogatottságú rendezvényeken juthasson el a társadalom széles rétegeihez, ezen belül a fiatal generációhoz. Ezért a KKETTK Közalapítvány a Gyerek Sziget, a VOLT Fesztivál, a Balaton Sound, a Sziget Fesztivál és a Strand Fesztivál rendezvényeken is szeretné megjeleníteni az 1956-os emlékévet.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 299 200 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79952100 Kulturálisesemény-szervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérővel előre egyeztetett fesztivál helyszíneken (Magyarország egész területén).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes Ajánlattevő feladata 1956-os emlékév tevékenységéhez kapcsolódó rendezvényszervezési, kulturális eseményszervezési, fesztiválszervezési feladatok elvégzése, az 1956-os emlékév megjelenítése a Gyerek Sziget, a VOLT Fesztivál, a Balaton Sound, a Sziget Fesztivál és a Strand Fesztivál rendezvényeken a Közbeszerzési dokumentumokban részletezetteknek megfelelően.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1.A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Programszervezés, installáció előkészítése, kivitelezése, videóanyagok elkészítése, térinstallációk elkészítése, kivitelezése és kihelyezése, szóróanyagok gyártása és terjesztése.

2. Nyertes Ajánlattevő adószáma:10837410-2-41.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni, a következő ok miatt:
    • a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Magyarázat:

Ajánlatkérő a kizárólagos jogok védelmének fennállásának igazolása érdekében elsődlegesen azt a jogosulti kört vizsgálta, aki(k) a beszerzés tárgyát képző az „1956-os Emlékév megjelenítéshez kapcsolódó rendezvényszervezési, kulturális esemény-szervezési feladatok elvégzésére a Gyerek Sziget, a VOLT Fesztivál, a Balaton Sound, a Sziget Fesztivál és a Strand Fesztivál rendezvényeken” tárgyú rendezvényszervezési, kulturális esemény-szervezési szolgáltatásokat jogosult(ak) nyújtani.

Ajánlatkérő – a fentiek értelmében – áttekintette a jogosulti kör számát és vizsgálat alá vette a kizárólagos jogosultság fennállását – figyelembe véve a részekre, rendezvényenként történő ajánlat biztosításának lehetőségét is és azt, hogy az egyes részek tekintetében fennáll-e a kizárólagosság – az ajánlattételre felkért Ajánlattevő tekintetében, a kizárólagos jog védelme, mint jelen eljárást megalapozó jogcím biztosítására, valamint a kizárólagos jogok védelme fennállásának igazolása kapcsán Ajánlatkérő azt is megvizsgálta, hogy megköthető-e más szervezettel/személlyel a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés a beszerzés tárgyára figyelemmel.

A vizsgálat eredményeként Ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlattételre felkért Ajánlattevő nem csak kizárólagos joggal rendelkezik a „1956-os Emlékév megjelenítéshez kapcsolódó rendezvényszervezési, kulturális eseményszervezési, feladatok elvégzésére a Gyerek Sziget, a VOLT Fesztivál, a Balaton Sound, a Sziget Fesztivál és a Strand Fesztivál rendezvényeken” tárgyú rendezvények, rendezvényszervezési, kulturális esemény-szervezési szolgáltatásokra vonatkozóan, hanem Ajánlatkérő azt is megállapította, hogy a beszerzést egyedül a felkért gazdasági szereplő képes megvalósítani. Ajánlatkérő megállapította továbbá, hogy számára nem létezik semmilyen más reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/04/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.
Postai cím: Hajógyári sziget 23796/58. hrsz.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 300 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 299 200 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 189. § (1) bekezdés szerint továbbá a Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/06/2016