Árubeszerzések - 216912-2022

Submission deadline has been amended by:  267109-2022
26/04/2022    S81

Olaszország-Ispra: Italok beszerzése a JRC isprai helyszínén található étkezde és klubház számára (Varese, Olaszország)

2022/S 081-216912

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIB), OIB.02
Postai cím: B-28 07/DCS
Város: Ispra
NUTS-kód: IT Italia
Postai irányítószám: 21027
Ország: Olaszország
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/info/departments/infrastructure-and-logistics-brussels_en
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10001
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10001
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Italok beszerzése a JRC isprai helyszínén található étkezde és klubház számára (Varese, Olaszország)

Hivatkozási szám: OIB/IPR/2022/OP/0008
II.1.2)Fő CPV-kód
15900000 Italok, dohány és kapcsolódó termékek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Italok beszerzése a JRC isprai (Varese, Olaszország) helyszínén található étkezde és klubház számára.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
15900000 Italok, dohány és kapcsolódó termékek
15910000 Desztillált szeszes italok
15930000 Bor
15981000 Ásványvíz
15982000 Üdítőitalok
15960000 Malátasör
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: IT Italia
A teljesítés fő helyszíne:

Ispra, Varese, Olaszország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lásd a II.1.4) pontot.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Az Európai Unió igazgatási előirányzatai.

II.2.14)További információk

A becsült volumen évi 80 000 egység.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 23/05/2022
Helyi idő: 15:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/05/2022
Helyi idő: 11:00
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A pályázatbontás elektronikus úton kerül sor. A pályázatbontáson való részvétel videokonferencia útján lehetséges.

Információk a felhatalmazott személyekkel és a pályázatbontási eljárással kapcsolatban: lásd a pályázati felhívás 3.3. pontját.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

36 hónapon belül.

VI.3)További információk:

Opcionális helyszíni szemle: lásd az ajánlati felhívás 3.2. pontját.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
Telefon: +352 43031
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3) szakaszban meghatározott címen elérhető szerződéses dokumentumokat.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/04/2022