Építési beruházás - 217085-2022

26/04/2022    S81

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 081-217085

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12464780242
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ibolya Alexandra
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 301739990
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Délegyháza új 8 tant. iskola bővítése terv-kivit.

Hivatkozási szám: EKR001373172021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Délegyháza, Hunyadi János Általános Iskola bővítése 8 osztállyal

A fejlesztés a meglévő iskolaépület - közhasználatú épület - és annak telke bővítésével valósul meg, a jelenlegi épület részbeni bontásával és átalakításával.

A kivitelezés közben az oktatást fenn kell tartani ideiglenes létesítményekben.

A telken kívül infrastruktúrafejlesztés (közművek, útépítés- forgalomtechnika, tájépítés) része a vállalásnak.

Tervezési feladat:

- a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdokumentáció elkészítése,

- az engedélyeztetésben való közreműködés, jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, és/vagy nyilatkozatok beszerzése, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján,

- a kiviteli tervdokumentáció elkészítése minden szakágra kiterjedően, belsőépítészettel, beépített bútorozással és beépített berendezéssel, árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, berendezési terv készítése (mobíliák) külön dokumentációban árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, az Ajánlatkérő utasításának és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően,

- a tervezői művezetés biztosítása a használatba vételi engedély véglegessé válásáig.

Szállítandó tervek mennyisége: az engedélyezéshez szükséges példányokon felül 4 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; pdf; illetve .dwg formátumban 4 példányban CD/DVD lemezen. Ajánlatkérő szakaszos tervszolgáltatásra lehetőséget biztosít a szerződés tervezete szerint.

Kivitelezési feladat:

Ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció részét képező jóváhagyási terv alapján elkészített engedélyezési tervdokumentáció, jogerős építési engedély és a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján a hagyományos szerkezetű iskola kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó közművekkel, környezetrendezéssel, a jóváhagyási tervben előirányzott nettó alapterületi mennyiségekkel.

A belsőépítészeti tervekben szereplő műszaki tartalom kivitelezése Ajánlattévő feladata azzal, hogy a mobíliák beszerzése nem Ajánlattévő feladata.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 6 498 065 972.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45210000 Magasépítési munka
45214200 Iskolaépületek kivitelezése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

A tervezési feladatok vonatkozásban: 1146 Budapest, Hermina út 49., kivitelezés: Délegyháza belterület 75/4, 131, 139, 141, 142 és 143 hrsz.-eken nyilvántartott ingatlanok, 2337 Délegyháza, Árpád u. 5

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes Ajánlattevő feladata a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése.

Délegyháza, Hunyadi János Általános Iskola bővítése 8 osztállyal

A teljesítés helye: cím: 2337 Délegyháza, Árpád utca 53.

A fejlesztés a meglévő iskolaépület - közhasználatú épület - és annak telke bővítésével valósul meg, a jelenlegi épület részbeni bontásával és átalakításával.

A kivitelezés közben az oktatást fenn kell tartani ideiglenes létesítményekben.

A telken kívül infrastruktúrafejlesztés (közművek, útépítés- forgalomtechnika, tájépítés) része a vállalásnak.

A meglévő beépítés 3 szárnyból áll: az Árpád utcával párhuzamos, megmaradó, de kisebb belső átalakításokon áteső utcai szárnyból, a rá merőleges északnyugati szárnyból, melyet 2018-ban bővítettek emeletráépítéssel, és az ehhez kapcsolódó tornatermi és bontandó-újjáépítendő öltöző/szertári részből, valamint a délkeleti szárnyból, melyet szintén el kell bontani. A tornatermet leszámítva a meglévő épületrészek homlokzatai és tetőszerkezetei átestek energetikai korszerűsítésen.

A jelenlegi iskola épületében 11 tanterem marad meg, illetve jön létre kisebb átalakítással. A bővítés során 8 db új és 1 db bontás helyetti pótlás tanterem (62 m2/db), 6 db szaktanterem (fizika-kémia, biológia-földrajz, informatika, művészeti szaktanterem + szertárak, nyelvi labor, 69 m2/db), valamint 4db csoportterem (40m2/db) kialakítása szükséges.

A közösségi tér (1 db, 300 m2) lehetőséget teremt egyéb előadások, rendezvények megtartására, 300 fő befogadóképességig, az oldalfali leválasztás és kettéoszthatóság biztosításával, a szükséges öltözőkapacitással (2x2 egységgel).

A jelenlegi tornacsarnokot (307,51 m2) emelt akusztikai teljesítményű térelválasztóval kettéválasztóvá kell alakítani, ehhez bővíteni kell a kijáratokat, illetve a szertár- és öltözőkapacitást (2x2 egységgel) a meglévő egységek lebontásával nyert terület újra beépítésével.

Egy gyógytestnevelési/erőnléti/tánc terem létesítendő (113 m2), szertár- és öltözőkapacitással (1x1 egységgel).

A meglévő étkező megszüntetésével új, 500 adagos melegítőkonyha (130 m2) létesítendő egyszerre 180 fő befogadására alkalmas étkezővel (226 m2) és büfével (15 m2).

Nemenként, és területenként szükséges, illetve akadálymentesített wc-k kialakítása (80 m2).

Szükséges nevelői helyiségek: nevelőtestületi helyiség (85 m2), vezetői irodák (54 m2), tárgyaló (27 m2), pihenő-teakonyha (62 m2), öltöző (31 m2).

Kiszolgáló helyiségek: mosdók-öltözők (135 m2), szertárak (128 m2).

Akadálymentes közlekedő területek (1088 m2).

A létesítmény AK alacsony kockázati osztályú, mivel a legnagyobb befogadóképességű helyiség befogadóképessége kevesebb, mint 300 fő.

Telek (egyesített) mérete: 10 258 m2

Jelenlegi tanulói létszám: 297 fő

Bővítés után összes tanulói létszám: 457 fő

A tervezett tanulólétszám osztályonként a maximális, szabványos 32 fővel kalkulált.

Bővítéshez szükséges parkolószám: 28 db külterületen

Meglévő épület nettó alapterület: 1977 m2

Bontandó nettó alapterület (előirányzat): 488 m2

Funkcióváltáson átesett, átalakított meglévő nettó alapterület: 323 m2

Bővítés nettó alapterület: 4366 m2

Összes nettó alapterület: 5855 m2, (ebből tornacsarnok 307,51m2)

A tárgyi beruházás a 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet 6. melléklet szerinti „A közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje” szerinti kialakítással valósult meg.

A beruházás keretében napelemes rendszer telepítése, villamos hálózatra kapcsolása is megvalósul 50 kWp teljesítménnyel.

Tervezési feladat:

- a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdokumentáció elkészítése,

- az engedélyeztetésben való közreműködés, jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, és/vagy nyilatkozatok beszerzése, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján,

- a kiviteli tervdokumentáció elkészítése minden szakágra kiterjedően, belsőépítészettel, beépített bútorozással és beépített berendezéssel, árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, berendezési terv készítése (mobíliák) külön dokumentációban árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, az Ajánlatkérő utasításának és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően,

- a tervezői művezetés biztosítása a használatba vételi engedély véglegessé válásáig.

Szállítandó tervek mennyisége: az engedélyezéshez szükséges példányokon felül 4 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; pdf; illetve .dwg formátumban 4 példányban CD/DVD lemezen. Ajánlatkérő szakaszos tervszolgáltatásra lehetőséget biztosít a szerződés tervezete szerint.

Kivitelezési feladat:

Ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció részét képező jóváhagyási terv alapján elkészített engedélyezési tervdokumentáció, jogerős építési engedély és a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján a hagyományos szerkezetű iskola kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó közművekkel, környezetrendezéssel, a jóváhagyási tervben előirányzott nettó alapterületi mennyiségekkel.

A belsőépítészeti tervekben szereplő műszaki tartalom kivitelezése Ajánlattévő feladata azzal, hogy a mobíliák beszerzése nem Ajánlattévő feladata.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő (AT) feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2) Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0-max. 60 hó) / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: 3) Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0-max. 60 hó) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 4) Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0-max.60 hó) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 5) Az M2)4 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek épület tervezésében szerzett tervezői tapasztalata (db, min. 0-max. 5 db) / Súlyszám: 7
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 233-612620
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Délegyháza új 8 tant. iskola bővítése terv-kivit.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/04/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fehérép Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 11800756207
Postai cím: Sziget utca 13
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: feherep@feherep.hu
Telefon: +36 22503505
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7 058 309 264.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 498 065 972.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Bontási munkák egy része, szerkezetépítési munkák egy része, ácsmunkák egy része, tetőfedési munkák egy része, szakipari munkák egy része, földmunkák egy része, szigetelési munkák egy részre, gépészeti munkák egy része, villamos munkák egy része, közmű munkák egy része, sportpálya munkák egy része, fa telepítési munkák egy része. Alapozás, szerkezetépítés, gépészet, erős és gyengeáram, tervezési és kivitelezési munkákban való részvétel, melegkonyha építésében való részvétel, É kategóriájú felelős tervezői feladatok ellátásában való részvétel.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárás eredményes volt.

Nyertes: Fehérép Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság (Magyarország 8000 Székesfehérvár, Sziget utca 13., adószám: 11800756-2-07);

Ajánlattevők:

LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Magyarország 1095 Budapest IX., Hídépítő utca 1.-12., adószám: 25098367-2-43);

Fehérép Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság (Magyarország 8000 Székesfehérvár, Sziget utca 13., adószám: 11800756-2-07);

FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Magyarország 8086 Felcsút, Fő utca 217., adószám: 25308673-2-07).

Környezetvédelmi és szociális szempontok nem kerültek előírásra az eljárásban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/04/2022