Szolgáltatások - 218160-2015

Normál nézet megjelenítése

24/06/2015    S119    Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás hirdetmény közzététele nélkül 

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2015/S 119-218160

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Szimics Ivett
E-mail: office@ligetbudapest.org
Telefon: +36 709024241
Fax: +36 14801169

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.ligetbudapest.org

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: épületépítési projekt szervezése
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Tervezési szerződés a MAGYAR ZENE HÁZA új épületének megtervezésére.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 12: Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
A teljesítés helye: Városliget Zrt., 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó MAGYAR ZENE HÁZA megvalósításához szükséges építészeti és szakági tervezés
A tervpályázati eljárás során benyújtott pályamű alapján a Magyar Zene Háza új épületének:
3.1 Vázlatterv elkészítése, jóváhagyatása;
3.2 Építési Engedélyezési Tervdokumentáció összeállítása, jóváhagyása és benyújtása engedélyező hatóság felé, a jogerős határozat megszerzése;
3.3 Az építési hely kivitelezés megkezdésre alkalmassá tételéhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése, valamint a tervezéshez szükséges kiegészítő mérések és tanulmányok elkészítése
majd építési engedélyezési terveinek elkészítése az engedélyezéshez szükséges tartalommal, továbbá a kiviteli terveinek telje körű elkészítése, és az építési beruházás során művezetés ellátása, kiviteli műszaki tervdokumentációhoz kötődő szakhatósági és szolgáltatói egyeztetések, kapcsolódó engedélyek és jóváhagyások beszerzése;
3.4 Teljes körű kiviteli tervek készítése
3.5 Kivitelezés alatti, és azt követő időszak tervezési feladatai
3.6 Projekt zárás tervezési feladatai;
Ajánlatkérő a kivitelezés alatti tervezői művezetésre vonatkozóan és a szerződéstervezetben megjelölt áttervezésre vonatkozóan opcionálisan kér ajánlatot Ajánlattevőtől.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások, 71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 740 000 000 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli/hirdetmény nélküli tárgyalásos
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés indokolása:
2004/18/EK irányelv

1) Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, a HL-ben való közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2004/18/EK irányelv 31. cikke alapján történő indokolása

Szolgáltatás megrendelése tervpályázati eljárás alapján a nyertes ajánlattevőtől vagy a nyertes ajánlattevők egyikétől.
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
1. Tervezési díj nettó összege (HUF). Súlyszám 80
2. Késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden napjára a késedelemmel érintett részteljesítés nettó tervezői díja (min. 0,5 % – max. 2 %). Súlyszám 20
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Tervezési szerződés a MAGYAR ZENE HÁZA új épületének megtervezésére
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
22.5.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Tosei Co. Ltd (melynek jogi személyiség nélküli szervezeti egysége a Sou Fujimoto Architects)
Postai cím: Higashi1sen 2gou, Kamikawagunk Higashikaguracho, Hokkaido
Város: Kamikawa
Ország: Japán

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 762 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 740 000 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
A) nem tartozik a törvény hatálya alá
b) -
c) Tosei Co. Ltd (Higashi1sen 2gou, Kamikawagunk Higashikaguracho, Hokkaido, Japan)
d) -.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
19.6.2015