We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 218546-2022

26/04/2022    S81

Belgium-Roeselare: Refuse and waste related services

2022/S 081-218546

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Motena
National registration number: Motena
Postal address: Gasthuisstraat 10
Town: Roeselare
NUTS code: BE256 Arr. Roeselare
Postal code: 8800
Country: Belgium
Contact person: De heer Peter Patteeuw
E-mail: aankopen@motena.be
Telephone: +32 51805225
Internet address(es):
Main address: http://www.motena.be/
I.1)Name and addresses
Official name: Zorg Izegem
Postal address: Kokelarestraat 2
Town: Izegem
NUTS code: BE256 Arr. Roeselare
Postal code: 8870
Country: Belgium
E-mail: sabine.callewaert@zorgizegem.be
Internet address(es):
Main address: http://www.ocmw.izegem.be/
I.1)Name and addresses
Official name: OCMW Pittem
Postal address: Koolskampstraat 46
Town: Pittem
NUTS code: BE257 Arr. Tielt
Postal code: 8740
Country: Belgium
E-mail: joris.defour@ocmwpittem.be
Telephone: +32 51610060
Internet address(es):
Main address: www.ocmwpittem.be
I.1)Name and addresses
Official name: OCMW Langemark-Poelkapelle
Postal address: Kasteelstraat 1
Town: Langemark-Poelkapelle
NUTS code: BE253 Arr. Ieper
Postal code: 8920
Country: Belgium
E-mail: sabine.galle@langemark-poelkapelle.be
Internet address(es):
Main address: https://www.langemark-poelkapelle.be
I.1)Name and addresses
Official name: OCMW Hooglede
Postal address: Marktplaats 1
Town: Hooglede
NUTS code: BE256 Arr. Roeselare
Postal code: 8830
Country: Belgium
E-mail: kathy.vanhevel@hooglede.be
Internet address(es):
Main address: https://www.hooglede.be/ocmw
I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Hooglede
Postal address: Marktplaats 1
Town: Hooglede
NUTS code: BE256 Arr. Roeselare
Postal code: 8830
Country: Belgium
E-mail: kathy.vanhevel@hooglede.be
Internet address(es):
Main address: https://www.hooglede.be/
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/877/FW/2021
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Zorgbedrijf
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

SA Afvalbeheer

Reference number: 2022-877
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

zie II.2.4

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE256 Arr. Roeselare
Main site or place of performance:

diverse locaties

II.2.4)Description of the procurement:

SA Afvalbeheer

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Service en kwaliteit / Weighting: 40
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

* Uittreksel uit het Centraal Strafregister (afgeleverd door de FOD Justitie) op naam van de firma

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Referentielijst waarbij de inschrijver de afgelopen drie jaar (2019, 2020 en 2021) diensten verleende. De inschrijver vermeldt per referentie de omzet gedurende de afgelopen 3 jaar en de contactpersoon van de inschrijver.

2. De inschrijver en zijn onderaannemers dienen te beschikken over de nodige vergunningen ( exploitatie- en milieu- of omgevingsvergunning) en erkenningen ( door OVAM) voor het ophalen, transporteren en verwerken/verwijderen van de verschillende afvalsoorten opgenomen in dit bestek. Daartoe dient hij de nodige bewijzen van erkenning en vergunning bij de offerte te voegen met de vermelding van de geldigheidstermijn hiervan.

3. Alle door de aannemer opgehaalde afval dient opgehaald te worden door daarvoor erkende en opgeleide transporteurs. De respectievelijke firma’s en hun erkenningsnummers dienen in de offerte meegegeven te worden.

4. De verwerking en vernietiging dient, door de zorgen van de inschrijver, te gebeuren door een erkend vernietiger voor de opgehaalde afvalsoort.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Referentielijst: minimum 5 referenties, waarvan minimum 1 met een jaaromzet van EUR110.000 inclusief btw gedurende de afgelopen 3 jaar (2019, 2020 en 2021).

2. de huidige exploitatie- en milieuvergunning of omgevingsvergunning en de huidige erkenning door OVAM.

3. lijst van de firma’s en hun erkenningsnummers die instaan voor het transport

4. lijst van de erkende vernietiger(s)

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/06/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 24/12/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/06/2022
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Plaatsbezoek vereist:

De inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren aan de door de aanbestedende overheden te kiezen locaties. Op straffe van nietigheid van zijn offerte, moet de inschrijver een plaatsbezoek bij ieder deelnemend bestuur uitvoeren. De inschrijver dient het bewijs/attest van het plaatsbezoek bij ieder deelnemend bestuur in bijlage ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.

Voor Motena kan dit enkel na contactname met mevrouw Shirley Verduyn (administratief deskundige facility) via shirley.verduyn@motena.be of 051/80.52.55.

Plaatsbezoek is voor sommige locaties verplicht en voor anderen optioneel. Een uitgebreide omschrijving is terug te vinden in bijlage G.

Voor Zorg Izegem kan dit enkel na afspraak met de heer Bart Supply (diensthoofd Technische Dienst) via Bart.supply@izegem.be of 051/33.73.58

Voor OCMW Pittem is het plaatsbezoek optioneel.

Indien gewenst kan een plaatsbezoek uitgevoerd worden na afspraak met de heer Joris defour (adjunct-algemeen directeur) via joris.defour@ocmwpittem.be of 051/61.00.61.

Voor OCMW Langemark-Poelkapelle is het plaatsbezoek optioneel.

Indien gewenst kan een plaatsbezoek uitgevoerd worden na afspraak met de heer Kris Corneillie (chef-kok) via kris.corneillie@langemark-poelkapelle.be of 057 49 08 19.

Voor OCMW Hooglede kan dit enkel na afspraak met de heer Koenraad Coussee (hoofd technische dienst) via koenraad.coussee@hooglede.be of 0472/01.51.70.

Voor Gemeente Hooglede kan dit enkel na afspraak met mevrouw Isa Verstraete via isa.verstraete@hooglede.be of 051/24.54.80.

De inschrijver ziet de locaties na op het vlak van toegankelijkheid en bereikbaarheid van de ophaalplaats. Hierbij toetst de inschrijver de afmetingen van de ingang en aanrijwegen af t.o.v. de dimensie en draaicirkel van de afvalwagens. De inschrijver neemt de nodige voorzorgen en draagt de verantwoordelijkheid om omhalingen te garanderen.

De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/04/2022