Supplies - 219063-2020

12/05/2020    S92    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Poland-Katowice: Various medicinal products

2020/S 092-219063

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postal address: ul. Ceglana 35
Town: Katowice
NUTS code: PL22A
Postal code: 40-514
Country: Poland
Contact person: Agata Chołuj
E-mail: acholuj@uck.katowice.pl
Telephone: +48 323581442

Internet address(es):

Main address: www.uck.katowice.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.uck.katowice.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portal.smartpzp.pl/uck
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa produktów leczniczych

Reference number: DZP/381/38A/2020
II.1.2)Main CPV code
33690000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa produktów leczniczych z podziałem na 39 części- wyszczególnienie asortymentowo ilościowe oraz wymagania jakościowe określono w załącznikach nr 4.1 do 4.39siwz

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pegwisomant

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33642000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Pegwisomant - postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.1 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 10
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 1 - 2157,00 PLN.

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Afatinib

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Afatinib- postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.2 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 2 -8200,00 PLN.

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Import docelowy

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Import docelowy- postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.3SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 3 - 681,00PLN.

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Immunoglobulinum anty D I

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33651520
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Immunoglobulinum anty D Il - postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.4 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 4 - 95,00PLN.

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Immunoglobulinum anty D II

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33651520
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Immunoglobulinum anty D II- postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.5 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 5- 240,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Octreotide

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Octreotide - postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.6 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 6- 37990,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Układ oddechowy

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33670000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Układ oddechowy- postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.7 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 7- 247,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Preparaty do żywienia dojelitowego

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Preparaty do żywienia dojelitowego- postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.8 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 8- 240,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Botulinum toxin A

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Botulinum toxin A- postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.9 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 9- 55000,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Trastuzumabum emtansinum

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Trastuzumabum emtansinum- postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.10 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 10- 16395,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Carboplatinum

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Carboplatinum- postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.11 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 11- 4488,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Docetaxel

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Docetaxel- postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.12 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 12 -1054,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Topotecan

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Topotecanl- postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.13 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 13 -639,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pemetrexed

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Pemetrexed- postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.14 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 14 -624,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Fulvestrant

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Fulvestrant- postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.15 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 15 -4998,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Abiraterone

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Abiraterone- postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.16 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 16 -16891,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Cisplatinum

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Cisplatinum- postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.17 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 17 -1040,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Doxorubicyna

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Doxorubicyna- postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.18 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 18 -828,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Cyclophospamidum

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Cyclophospamidum- postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.19 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 19 -1164,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Etopozyd

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Etopozyd- postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.20 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 20 -480,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Fluorouracyl

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Fluorouracyl- postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.21 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 21 -5148,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Irinotecan

Lot No: 22
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Irinotecan- postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.22 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 22 -3339,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Mitomycyna

Lot No: 23
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Mitomycyna- postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.23 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 23 -64,00PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Oxaliplatyna

Lot No: 24
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Oxaliplatyna- postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.24 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 24 -3584,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Paclitaxel

Lot No: 25
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Paclitaxel- postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.25 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 25 -1150,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Darbopoetin alfa

Lot No: 26
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Darbopoetin alfal- postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.26 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 26 - 3936,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Levodopum + Karbidopum

Lot No: 27
II.2.2)Additional CPV code(s)
33661400
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Levodopum + Karbidopum- postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.27 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 27 - 31585,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Palbociclib

Lot No: 28
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Palbociclib- postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.28 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 28 - 9814,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Alectinib

Lot No: 29
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Alectinib- postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.29 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 29 - 4144,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Trifluridinum + Tipiracilum

Lot No: 30
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Trifluridinum + Tipiracilum - postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.30 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 30 - 6712,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Acidum ascorbicum

Lot No: 31
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Acidum ascorbicum - postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.31 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 31 - 1176,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Glatiramer acetate

Lot No: 32
II.2.2)Additional CPV code(s)
33661000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Glatiramer acetate - postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.32 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 32 - 7615,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Formaldehyde

Lot No: 33
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Formaldehyde - postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.33 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 33 - 432,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Macrogolum

Lot No: 34
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Macrogolum - postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.34 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 34 - 2956,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Linezolidum

Lot No: 35
II.2.2)Additional CPV code(s)
33651100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Linezolidum - postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.35 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 35 - 768,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Leki różne

Lot No: 36
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Leki różne - postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.36 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 36 - 5704,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Przewód pokarmowy i metabolizm

Lot No: 37
II.2.2)Additional CPV code(s)
33610000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Przewód pokarmowy i metabolizm - postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.37 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 37 - 1909,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Krew i układ krwiotwórczy

Lot No: 38
II.2.2)Additional CPV code(s)
33621000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Krew i układ krwiotwórczy - postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.38SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 38 - 2212,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Iohexol

Lot No: 39
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM ul.Ceglana 35. Dostawy do Apteki Szpitalnej w dwóch lokalizacjach Katowice ul.Ceglana 35 i ul.Medyków 14

II.2.4)Description of the procurement:

Iohexol - postać farmaceutyczną,dawkę, wymaganą ilość określono w załączniku 4.39SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 39 - 3600,00 PLN

Sposób wniesienia wadium określono w pkt. VIII SIWZ

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy przedstawią Zezwolenie/licencje Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest podmiotem uprawnionym do wprowadzania do obrotu danego produktu leczniczego lub inny właściwy dokument potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do wprowadzania do obrotu na terenie Polski produktów leczniczych, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001r.Prawo farmaceutyczne.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku

Minimum level(s) of standards possibly required:

1.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia:

1)Zezwolenia/licencji Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest podmiotem uprawnionym do wprowadzania do obrotu danego produktu leczniczego lub inny właściwy dokument potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do wprowadzania do obrotu na terenie Polski produktów leczniczych, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001r.Prawo farmaceutyczne,

2)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP,

3)oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie według załącznika nr 5 do SIWZ.

4)oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

5)informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a)punkcie VI.6.2) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)punkcie VI.6.5) SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 UPZP- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie VI.7 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administr albo organem samorządu zawodowego lub gospodarcz. właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

4.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w punkcie VI.6.5) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w VI.7.b) SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 UPZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administr. albo organem samorządu zaw. lub gosp.właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 oraz 6A do SIWZ

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/06/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/08/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/06/2020
Local time: 10:30
Place:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,ul. Ceglana 35, POLSKA, Dział Zamówień Publicznych, pokój E056

Information about authorised persons and opening procedure:

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem PlatformySmartPZP dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/uck

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie na Platformie SmartPZP.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności Za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy przedstawią Zezwolenie/licencje Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest podmiotem uprawnionym do wprowadzania do obrotu danego produktu leczniczego lub inny właściwy dokument potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do wprowadzania do obrotu na terenie Polski produktów leczniczych, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001r.Prawo farmaceutyczne.

2) nie podlegają wykluczeniu;

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art.24 ust. 1 Pzp oraz dodatkowo przesłanki z art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. tj. Wykonawcę w stosunku w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnymjest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątkuw trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacjęmajątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655)

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1.Dla wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ.

2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców jednolity dokument JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także jednolity dokument (JEDZ) dotyczący tych podmiotów.

4.Zamawiający nie żąda od wykonawcy złożenia jednolitego dokumentu (JEDZ) dotyczącego podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

5.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy PZP przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP według załącznika nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania

5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

9.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/05/2020