Árubeszerzések - 220906-2021

03/05/2021    S85

Magyarország-Budapest: Különleges ruházat

2021/S 085-220906

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10901232244
Postai cím: Dunavirág utca 2–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Szilvia
E-mail: Horvath.Szilvia@posta.hu
Telefon: +36 307723836
Fax: +36 12881589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.posta.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000192732021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000192732021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Postai szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Motoros védőruhák 2021.

Hivatkozási szám: EKR000192732021
II.1.2)Fő CPV-kód
18410000 Különleges ruházat
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Motoros védőruházati termékek szállítása keretmegállapodás keretében az alábbi 5 részben:

1. Motoros bakancs

2. Motoros bukósisak

3. Motoros kesztyű

4. Motoros kabát és nadrág

5. Motoros sapka

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 362 825 016.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Motoros bakancs

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
18832000 Különleges lábbeli
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyar Posta Zrt. Eszközgazdálkodási és Raktározási Központ - Ruharaktár

1149 Budapest, Egressy út 35–51.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A keretmegállapodást kötött ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő számára motoros védőruházati termékeknek (motoros bakancs nyári és téli) a megadott teljesítési helyre történő kiszállítása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. A szállítandó motoros védőruházati termékek részletes ismertetését a termékekre vonatkozó közbeszerzési műszaki leírások tartalmazzák.

Az Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 62 585 891,- Ft mértékű keretösszeg jelenti.

Az Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés érdekében rögzíti, hogy a keretmegállapodás második része során az egy évre tervezett egyedi megrendelések várható nagyságrendje összesen 887 pár termék.

Az Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy az ajánlat részeként kitöltendő és benyújtandó Felolvasólap 1/A sz. melléklet mintafeladat terméksoronként feltüntette az adott sorhoz tartozóan annak keretmegállapodás időtartamára vetített tervezett mennyiségét, azonban ezen feltüntetett adatok a keretmegállapodás teljesítése során nem bírnak relevanciával, a keretmegállapodás teljesülését a keretösszeg teljesülése jelenti.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szállítási határidő / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 85
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 62 585 891.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Motoros bukósisak

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
18444111 Bukósisak
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyar Posta Zrt. Eszközgazdálkodási és Raktározási Központ – Ruharaktár

1149 Budapest, Egressy út 35–51.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A keretmegállapodást kötött ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő számára motoros védőruházati termékeknek (motoros bukósisak nyitott és motoros bukósisak állvédő nélkül) a megadott teljesítési helyre történő kiszállítása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. A szállítandó motoros védőruházati termékek részletes ismertetését a termékekre vonatkozó közbeszerzési műszaki leírások tartalmazzák.

Az Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 39 465 033,- Ft mértékű keretösszeg jelenti.

Az Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés érdekében rögzíti, hogy a keretmegállapodás második része során az egy évre tervezett egyedi megrendelések várható nagyságrendje összesen 507 darab termék.

Az Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy az ajánlat részeként kitöltendő és benyújtandó Felolvasólap 1/A sz. melléklet mintafeladat terméksoronként feltüntette az adott sorhoz tartozóan annak keretmegállapodás időtartamára vetített tervezett mennyiségét, azonban ezen feltüntetett adatok a keretmegállapodás teljesítése során nem bírnak relevanciával, a keretmegállapodás teljesülését a keretösszeg teljesülése jelenti.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szállítási határidő / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 85
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 39 465 033.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Motoros kesztyű

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
18141000 Védőkesztyű
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyar Posta Zrt. Eszközgazdálkodási és Raktározási Központ – Ruharaktár

1149 Budapest, Egressy út 35–51.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A keretmegállapodást kötött ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő számára motoros védőruházati termékeknek (motoros kesztyű nyári és motoros kesztyű téli) a megadott teljesítési helyre történő kiszállítása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. A szállítandó motoros védőruházati termékek részletes ismertetését a termékekre vonatkozó közbeszerzési műszaki leírások tartalmazzák.

Az Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 26 124 757,- Ft mértékű keretösszeg jelenti.

Az Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés érdekében rögzíti, hogy a keretmegállapodás második része során az egy évre tervezett egyedi megrendelések várható nagyságrendje összesen 844 pár termék.

Az Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy az ajánlat részeként kitöltendő és benyújtandó Felolvasólap 1/A sz. melléklet mintafeladat terméksoronként feltüntette az adott sorhoz tartozóan annak keretmegállapodás időtartamára vetített tervezett mennyiségét, azonban ezen feltüntetett adatok a keretmegállapodás teljesítése során nem bírnak relevanciával, a keretmegállapodás teljesülését a keretösszeg teljesülése jelenti.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szállítási határidő / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 85
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 26 124 757.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Motoros kabát és nadrág

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
18224000 Bevont vagy impregnált textilanyagból készült ruházat
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyar Posta Zrt. Eszközgazdálkodási és Raktározási Központ – Ruharaktár

1149 Budapest, Egressy út 35–51.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A keretmegállapodást kötött ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő számára motoros védőruházati termékeknek (motoros kabát és motoros nadrág) a megadott teljesítési helyre történő kiszállítása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. A szállítandó motoros védőruházati termékek részletes ismertetését a termékekre vonatkozó közbeszerzési műszaki leírások tartalmazzák.

Az Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 232 397 175,- Ft mértékű keretösszeg jelenti.

Az Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés érdekében rögzíti, hogy a keretmegállapodás második része során az egy évre tervezett egyedi megrendelések várható nagyságrendje összesen 1 200 db termék.

Az Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy az ajánlat részeként kitöltendő és benyújtandó Felolvasólap 1/A sz. melléklet mintafeladat terméksoronként feltüntette az adott sorhoz tartozóan annak keretmegállapodás időtartamára vetített tervezett mennyiségét, azonban ezen feltüntetett adatok a keretmegállapodás teljesítése során nem bírnak relevanciával, a keretmegállapodás teljesülését a keretösszeg teljesülése jelenti.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szállítási határidő / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 85
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 232 397 175.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Motoros sapka

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
18443340 Sapka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyar Posta Zrt. Eszközgazdálkodási és Raktározási Központ – Ruharaktár

1149 Budapest, Egressy út 35–51.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A keretmegállapodást kötött ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő számára motoros védőruházati termékeknek (motoros sapka) a megadott teljesítési helyre történő kiszállítása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. A szállítandó motoros védőruházati termékek részletes ismertetését a termékekre vonatkozó közbeszerzési műszaki leírások tartalmazzák.

Az Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 2 252 160,- Ft mértékű keretösszeg jelenti.

Az Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés érdekében rögzíti, hogy a keretmegállapodás második része során az egy évre tervezett egyedi megrendelések várható nagyságrendje összesen 408 darab termék.

Az Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy az ajánlat részeként kitöltendő és benyújtandó Felolvasólap 1/A sz. melléklet mintafeladat terméksoronként feltüntette az adott sorhoz tartozóan annak keretmegállapodás időtartamára vetített tervezett mennyiségét, azonban ezen feltüntetett adatok a keretmegállapodás teljesítése során nem bírnak relevanciával, a keretmegállapodás teljesülését a keretösszeg teljesülése jelenti.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szállítási határidő / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 85
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 252 160.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pontjának alapján az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Megkövetelt igazolási mód:

A 321/2015 (X.30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Akr.) 1-4.§, 6-8.§, 10.§, 12-16.§ szerint. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Akr. 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Az Akr. 3.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatával együtt benyújtja a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a 4-7.§-nak és az Ajánlatkérő által a 2.§-nak megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Az Akr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.

Ha az Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az Ajánlatkérő számára a rendelet előírja.

Azokban az esetekben, amikor az ajánlattevő a minősített ajánlattevői jegyzékben szerepel, az Ajánlatkérő az Akr. 12.§-a alapján jár el.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdései alapján az öntisztázás lehetőségére.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az Akr. 1.§ (7) bekezdésére, a Kbt. 35.§ (2a) bekezdésére, a Kbt. 41/A.§ (4)-(5) bekezdéseire, a Kbt. 65.§ (12) bekezdésére és a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.

Kbt. 69.§ (4) bekezdésében foglalt felhívást követő igazolás:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) esetében az Akr. 8.§-a szerint kell igazolni a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k) esetében az Ajánlatkérő az Akr. 10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

Az ajánlattevőnek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaság-e, amelynek van a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint van-e definiált tényleges tulajdonosa. Amennyiben van, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolnia.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az Ajánlatkérő előírja az Akr. 2.§ (5) bekezdésnek megfelelően, hogy az ajánlattevőnek az EEKD IV. részében szereplő „az összes kiválasztási szempont általános jelzése” (IV. rész α) megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, tehát az Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bekezdésére, a Kbt. 41/A.§ (4)-(5) bekezdéseire, a Kbt. 65.§ (12) bekezdésére és a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.

M1) Ajánlattevő műszaki illetve szakmai alkalmasságát az Akr 21. § (1) bekezdés a) pontja és 22. § (1) és (2) bekezdése alapján igazolhatja, az eljárást megindítófelhívás feladásától (ld. jelen felhívás VI.5. pont) visszafelé számított (megelőző) 3 év legjelentősebb teljesített,közbeszerzés tárgya szerinti termékek szállítására vonatkozó referenciáinak bemutatásával, azzal, hogy ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A nyilatkozat vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás minimális tartalma: - a szállított termék megnevezését, típusát - a teljesítés időpontját (kezdő és befejező időpontja), (-tól, -ig; év/hó/nap formátumban megadva) - a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezését, címét (székhelyét), -a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét, telefonszámát és e-mail címét, - a szállított termékmennyiségét (pár/db) - azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy befejezett, szerződésszerűen teljesített szállításra vonatkozzon, és a teljesítés időpontja a

Vizsgált időszakra essen. A referenciákat úgy kell bemutatni, hogy a jelen III.1.3) M/1. pontjában meghatározott alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés valamennyi eleme egyértelműen megállapítható legyen.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1: Alkalmas az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai szempontból, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától (ld. jelen felhívás VI.5. pont) visszafelé számított (megelőző) 3 évben az 1. rész vonatkozásában legalább 665 pár a közbeszerzés tárgya szerinti motoros bakancs szállítására vonatkozó, 2. rész vonatkozásában legalább 380 db a közbeszerzés tárgya szerinti motoros bukósisak szállítására vonatkozó, 3. rész vonatkozásában legalább 633 pár a közbeszerzés tárgya szerinti motoros kesztyű szállítására vonatkozó, 4. rész vonatkozásában legalább 900 db a közbeszerzés tárgya szerinti motoros nadrág és kabát szállítására vonatkozó, 5. rész vonatkozásában legalább 306 db a közbeszerzés tárgya szerinti motoros sapka szerződésszerűen teljesített referenciákkal azzal, hogy az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, a feladástól (VI.5. pont) visszafelé számított legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A Kbt. 65. § (6)bekezdésének megfelelően az előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti más szervezet kapacitására támaszkodhat. Az Akr. 30. § (4) bekezdése szerint Ajánlatkérő előírja, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények szerint kell alkalmasságát igazolnia, tekintettel arra, hogy a jelen felhívásban (III

.1.3. pont) az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételit szigorúbban állapította meg a minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározottnál.

Több Ajánlati részre történő ajánlattétel esetén a referencia követelményeknek - az eltérő beszerzési tárgyra tekintettel - külön-külön kell megfelelni.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Kötbér (késedelmi, meghiúsulási) a közbeszerzési dokumentáció részét képező Keretmegállapodás tervezet 11. pontjában részletezetteknek megfelelően.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (1) bekezdése alapján a szerződésben meghatározottak szerint igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135.§ (5) bekezdés alapján az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg. Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a HUF.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes szabályait az Ajánlati Dokumentáció részét képező Keretmegállapodás tervezete tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet (projekttársaság)létrehozását, egyik ajánlati rész esetében sem. Ajánlatkérő Közös ajánlattevők (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja. Közös ajánlattétel figyelemmel a Kbt. 35.§-ára esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. (Részletes szabályokat az Ajánlati dokumentáció 6. pontja tartalmazza.)

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket a szerződéstervezet, a jelen felhívás III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és III.1.7 Fő finanszírozási és fizetési feltételek pontjai tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

Az Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz (valamennyi Ajánlati rész esetében) az EKR Rendeletben foglalt elektronikus árlejtési szabályokat figyelembe véve, valamint a Kbt. 108.§-a alapján. Az elektronikus árlejtésre vonatkozó részletes szabályokat az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.

IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 31/05/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 31/05/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

Elektronikus Közbeszerzési Rendszer

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68.§ (1), (1b), (1c), (1d), (4) és (6) bekezdéseiben foglaltakat, valamint az EKR Rendelet 15.§-át alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben (ekr.gov.hu) történik figyelemmel a Kbt. 40.§(1) bek.-ben foglaltakra. Az EKR használatához a 424/2017.(XII.19.) Korm.r. 6.§-a szerinti regisztráció szükséges.

2. A benyújtandó iratok listáját teljeskörűen az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.

3. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke: az 1.rész esetén 626 000 Ft, a 2.rész esetén 395 000 Ft, a 3. rész esetén 261 000 Ft, a 4. rész esetén 2 324 000 Ft, az 5. rész esetén ajánlati biztosíték nem kerül előírásra. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§ (2) bekezdés alapján teljesíthető. Az Ajánlatkérő UniCredit Banknál vezetett befizetési számlaszáma: 10918001-00000003-00330225. Az Ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban /pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény benyújtandó (formája a Pp. 325.§ (1) bekezdés f)-h) pontjai szerinti teljes bizonyító erejű elektronikus magánokirat).

4. Az Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja szerint, Ajánlati részenként külön-külön.

5. Az Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bekezdésére vonatkozóan.

6. Az Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza, egyik Ajánlati rész esetében sem.

7. Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár és/vagy aránytalanul rövid szállítási (teljesítési) határidő vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. (Kbt. 81. § (4)).

8. Ajánlattevőnek a szakmai ajánlat részeként az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérő székhelyére (Magyar Posta Zrt. Közbeszerzési és Kiemelt Beszerzési Osztály (1138 Bp. Dunavirág u. 2-6.)) be kell nyújtani a megpályázott Ajánlati rész tekintetében a megajánlott termék(ek)ből 1-1 db/pár mintapéldányt az Ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.

9. Az ajánlatok értékelése valamennyi Ajánlati részben a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok alapján történik, a felhívás II.2.5) pontjában foglaltak szerint.

10. Értékelési módszer valamennyi Ajánlati részben: Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont; Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont (nettó ajánlati ár összesen Ft) és a 2. értékelési szempont (szállítási határidő-naptári nap) esetében a fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést. Az Ajánlatkérő valamennyi Ajánlati részre vonatkozóan az 1. „Ajánlati ár összesen (nettó Ft)” szempontnál a Kbt. 77.§ (1) bekezdés 2. mondata alapján előírja, hogy ezen részszempont tekintetében a megajánlott összeg nem haladhatja meg az adott Ajánlati résznél az Ajánlati felhívás II.2.4) pontjában feltüntetett keretösszeget (az Ajánlatkérő a jelen érvénytelenségi okot az elektronikus árlejtés lezárása után vizsgálja). Az ezen összeget meghaladó ajánlatot az Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a 2. értékelési szempont kapcsán a 30 naptári napos vállalásnál kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet. Amennyiben Ajánlattevő ennél kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül! Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az 2. értékelési szempontra tett megajánlás az árlejtés során nem lesz módosítható. 11. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az Akr. 13.§ szerinti dokumentumokat kell csatolni. Az ajánlathoz csatolni kell az egyszerű elektronikus másolati formában benyújtott nyilatkozatokat aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy azoknak – a letelepedés szerinti ország joga szerint előírt – megfelelő egyéb okiratot.

12. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell szakmai ajánlatát a dokumentációban meghatározottak szerint ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 73 § (1)bek. e)pont alapján érvénytelen.

13. Ajánlatkérő EU típusvizsgálati tanúsítványra vonatkozó elvárásait az Ajánlati dokumentáció 11.(Szakmai ajánlat) és 21. (Keretmegállapodás megkötése) pontja tartalmazza.

14. Ajánlatkérő IV.2.6.pontban megadott 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.

15.. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az Ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Szabó Tamás (lajstromszám: 00253).

17. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu).

18. A keretmegállapodás második részeként közbeszerzés megvalósítására a Kbt. 105.§ (1) bekezdés a) pontja szerint kerül sor.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/04/2021