A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 221048-2021

03/05/2021    S85

Magyarország-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány

2021/S 085-221048

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Adria Port Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_32162017
Postai cím: Horvát utca 12–26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Garai Péter Tibor
E-mail: info@adriaport.hu
Telefon: +36 301662793
Fax: +36 12005977
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu
I.6)Fő tevékenység
Kikötői tevékenységek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Megvalósíthatósági tanulmány – Trieszti Kikötő

Hivatkozási szám: EKR001392782020
II.1.2)Fő CPV-kód
79314000 Megvalósíthatósági tanulmány
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Komplex üzleti és műszaki megvalósíthatósági tanulmány készítése a Trieszti Kikötő Projekthez.

A megvalósíthatósági tanulmány célja, hogy egy műszakilag megvalósítható és kereskedelmi szempontból előnyös fejlesztési tervet és üzleti modellt mutasson be az ajánlatkérő számára, amely alkalmas a projekt stratégiai céljai elérésére.

A tanulmányt két fázisban kell elkészíteni, az egyes fázisok végén egy-egy dokumentummal (Tanulmány 1. és Tanulmány 2.). Mindkét tanulmánynak tartalmaznia kell egy-egy, a kulcsfontosságú megállapításokat és javaslatokat tartalmazó vezetői összefoglalót.

A Tanulmány 1-nek indikatív megvalósíthatósági tanulmányt kell tartalmaznia, amely azonosítja a fenti célok és követelmények elérésére vonatkozó lehetőségek “shortlist”-jét és felvázolja a Trieszt terminál infrastrukturális szükségleteit. A Tanulmány 1-nek legalább 3 üzleti tervet kell tartalmaznia a kikötő fejlesztésére vonatkozóan. A Tanulmány 1. alapján az ajánlatkérő előzetes döntést fog hozni a tovább vizsgálandó üzleti tervről.

A Tanulmány 2-nek az ajánlatkérő által kiválasztott üzleti tervre összpontosító, részletes megvalósíthatósági tanulmányt, üzleti modellt és fejlesztési tervet kell bemutatnia az ajánlatkérő számára. A Tanulmány 2-nek lehetővé kell tennie az ajánlatkérő számára, hogy véglegesítse az olasz hatóságokkal kötött program megállapodást (“Accordo di programma”), hogy továbblépjen a Trieszt terminál fejlesztésének műszaki tervezésére, és megkezdje a jóváhagyási eljárásokat az érintett hatóságokkal.

A Tanulmány 1 elkészítésére rendelkezésre álló idő a szerződéskötéstől számított 3 (három) hónap, míg a Tanulmány 2 elkészítésére rendelkezésre álló idő az ajánlatkérő általi – két fázis közötti – előzetes döntéshozataltól számított 3 (három) hónap.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 445 000.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79314000 Megvalósíthatósági tanulmány
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG 1027 Budapest, Horvát utca 12–26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Komplex üzleti és műszaki megvalósíthatósági tanulmány készítése a Trieszti Kikötő Projekthez.

A megvalósíthatósági tanulmány célja, hogy egy műszakilag megvalósítható és kereskedelmi szempontból előnyös fejlesztési tervet és üzleti modellt mutasson be az ajánlatkérő számára, amely alkalmas a projekt stratégiai céljai elérésére.

A tanulmányt két fázisban kell elkészíteni, az egyes fázisok végén egy-egy dokumentummal (Tanulmány 1. és Tanulmány 2.). Mindkét tanulmánynak tartalmaznia kell egy-egy, a kulcsfontosságú megállapításokat és javaslatokat tartalmazó vezetői összefoglalót.

A Tanulmány 1-nek indikatív megvalósíthatósági tanulmányt kell tartalmaznia, amely azonosítja a fenti célok és követelmények elérésére vonatkozó lehetőségek “shortlist”-jét és felvázolja a Trieszt terminál infrastrukturális szükségleteit. A Tanulmány 1-nek legalább 3 üzleti tervet kell tartalmaznia a kikötő fejlesztésére vonatkozóan. A Tanulmány 1. alapján az ajánlatkérő előzetes döntést fog hozni a tovább vizsgálandó üzleti tervről.

A Tanulmány 2-nek az ajánlatkérő által kiválasztott üzleti tervre összpontosító, részletes megvalósíthatósági tanulmányt, üzleti modellt és fejlesztési tervet kell bemutatnia az ajánlatkérő számára. A Tanulmány 2-nek lehetővé kell tennie az ajánlatkérő számára, hogy véglegesítse az olasz hatóságokkal kötött program megállapodást (“Accordo di programma”), hogy továbblépjen a Trieszt terminál fejlesztésének műszaki tervezésére, és megkezdje a jóváhagyási eljárásokat az érintett hatóságokkal.

A Tanulmány 1 elkészítésére rendelkezésre álló idő a szerződéskötéstől számított 3 (három) hónap, míg a Tanulmány 2 elkészítésére rendelkezésre álló idő az ajánlatkérő általi – két fázis közötti – előzetes döntéshozataltól számított 3 (három) hónap.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A III.1.3) M/2. pont szerinti szakember M/2. a) pont szerinti szakmai többlet tapasztalata (db projekt) – (min. 0 – max. 3 db projekt) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3) M/2. pont szerinti szakember M/2. b) pont szerinti szakmai többlet tapasztalata (db projekt) – (min. 0 – max. 3 db projekt) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Az ajánlattevő által a teljesítésbe bevonásra kerülő projekt csapattagok (legfeljebb 5 fő vehető figyelembe) együttesen hány logisztikával kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány készítése projekten rendelkeznek egyenként legalább 60 napos tapasztalattal (db projekt) – (min. 0 – max. 5 db projekt) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 4. Az ajánlattevő által a teljesítésbe bevonásra kerülő projekt csapattagok (legfeljebb 5 fő vehető figyelembe) együttesen hány közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány készítése projekten rendelkeznek egyenként legalább 60 napos tapasztalattal (db projekt) – (min. 0 – max. 5 db projekt) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 5. Az ajánlattevő által a teljesítésbe bevonásra kerülő projekt csapattagok (legfeljebb 5 fő vehető figyelembe) együttesen hány környezetvédelemmel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány készítése projekten rendelkeznek egyenként legalább 60 napos tapasztalattal (db projekt) – (min. 0 – max. 5 db projekt) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 6. Az ajánlattevő által a teljesítésbe bevonásra kerülő projekt csapattagok (legfeljebb 5 fő vehető figyelembe) együttesen hány projekt költségvetés tervezéssel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány készítése projekten rendelkeznek egyenként legalább 60 napos tapasztalattal (db projekt) – (min. 0 – max. 5 db projekt) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 7. Az ajánlattevő által a teljesítésbe bevonásra kerülő projekt csapattagok (legfeljebb 5 fő vehető figyelembe) együttesen hány kikötő működtetéssel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány készítése projekten rendelkeznek egyenként legalább 60 napos tapasztalattal (db projekt) – (min. 0 – max. 5 db projekt) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 8. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által kötelezően előírt 300 embernapon túl, minimum hány további embernapot vállal a projektre fordítani (embernap) – (min. 0 – max. 200 embernap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 9. Az ajánlattevő a lehetséges üzleti tervek kiválasztása során minimum hány, nyújtott szolgáltatások és kiszolgált árucsoportok tekintetében meghatározott célszegmens előzetes elemzését vállalja (db célszegmens) – (min. 6 – max. 12 célszegmens) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5) pontban az 1. minőségi értékelési szempont tekintetében az ajánlattevőnek azt kell megjelölnie, hogy az M/2. pont szerinti szakember hány – az alkalmassági feltétel teljesítéséhez szükséges 2 db-on felüli – üzletfejlesztéssel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány készítése projekten szerzett egyenként legalább 120 napot elérő projektvezetői szakmai tapasztalatot.

A II.2.5) pontban a 2. minőségi értékelési szempont tekintetében az ajánlattevőnek azt kell megjelölnie, hogy az M/2. pont szerinti szakember hány – az alkalmassági feltétel teljesítéséhez szükséges 2 db-on felüli – logisztikai üzletfejlesztéssel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány készítése projekten szerzett egyenként legalább 120 napot elérő csapattagi (ide nem értve a projektvezetői) szakmai tapasztalatot.

Az 1–2. minőségi értékelési szempontok tekintetében ugyanazon projekt csak egyszer vehető figyelembe, vagy az 1. vagy a 2. minőségi értékelési szempont szerinti vállalás alátámasztására.

Az 1–2. minőségi értékelési szempontnál figyelembe vett szakember a 3–7. minőségi értékelési szempontok tekintetében nem vehető figyelembe.

A II.2.5) pontban a 3–7. minőségi értékelési szempontok tekintetében összesen (tehát nem értékelési szempontonként, hanem a 3–7. szempont tekintetében együttesen) legfeljebb 5 fő szakember együttes tapasztalata vehető figyelembe, ami azt jelenti, hogy mindegyik értékelési szemponthoz ugyanabból az 5 fős csapatból kell megjelölni azokat a szakembereket, akik az adott (3–7.) értékelési szempont tekintetében releváns tapasztalattal rendelkeznek. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy kizárólag olyan tapasztalat vehető figyelembe, ahol az adott szakember legalább 60 napos tapasztalattal rendelkezik. A 3–7. minőségi értékelési szempontok tekintetében ugyanazon projekt több szakember tekintetében is figyelembe vehető, ugyanazon szakember tekintetében ugyanazon projekt azonban csak egyszer vehető figyelembe. Ennek megfelelően ugyanazon értékelési szempont tekintetében ugyanazon projekt több szakember tekintetében is figyelembe vehető, továbbá ugyanazon projekt különböző szakemberek tekintetében több szakterületre (azaz a 3–7. minőségi értékelési szempontok szerinti bármely szakterületre) is figyelembe vehető, ugyanazon szakember tekintetében ugyanazon projekt azonban csak egyszer vehető figyelembe akkor is, ha az adott projekt több, a 3–7. minőségi értékelési szempontok szerinti szakterületet lefedett és az adott szakember ugyanazon projekt keretében több szakterületen is tapasztalatot szerzett.

A II.2.5) pontban az „ár kritérium” tekintetében a kért ellenszolgáltatás nettó összege (EUR) kerül értékelésre.

A II.2.7) pontban meghatározott időtartam a teljes időtartamot jelöli, az ajánlattevőre vonatkozó határidőket a II.2.4) pont, a közbeszerzési dokumentumok és az azok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 017-040131
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 01
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
26/04/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PricewaterhouseCoopers MAGYARORSZÁG Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_58351514
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
E-mail: noemi.vajda@pwc.com
Telefon: +36 309583479
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 548 500.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 445 000.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

A projekt piaci környezetének felmérése. A projekt műszaki tartalmának kidolgozása, költségbecslés. Tengeri szállítást és a kapcsolódó kiszolgáló infrastruktúrát érintő piacelemzési, mérnöki feladatvégzés szakmai irányítása.

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő: PricewaterhouseCoopers MAGYARORSZÁG Kft.

Székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

Adószám: 23343465-2-44

Az ajánlatkérő az eljárásban alkalmazta a Kbt. 81. §-ának (5) bekezdését, melyre figyelemmel az alábbi ajánlatokat az értékelési szempontok alapján értékelte, de az alkalmasság és érvényesség tekintetében nem bírálta el.

1. Ajánlattevő neve: BDO MAGYARORSZÁG Pénzügyi és Ingatlan Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A C. épület

Adószám: 22913704-4-42

2. Ajánlattevő neve: Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt.

Székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.

Adószám: 11859633-2-44

3. Ajánlattevő neve: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1025 Budapest, Vérhalom utca 33/a.

Adószám: 12951501-2-41

4. Ajánlattevő neve: Trenecon Tanácsadó és Tervező Kft.

Székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76. 3. emelet

Adószám: 11861689-2-41

5. Ajánlattevő neve: TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.

Székhelye: 9011 Győr, Ezerjó út 10.

Adószám: 24084794-2-08

Az ajánlatkérő az eljárásban érvénytelenné nyilvánította az Ernst & Young Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Váci út 20.) ajánlatát. Az ajánlattevő adószáma: 12715244-2-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/04/2021