Építési beruházás - 221274-2019

14/05/2019    S92

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2019/S 092-221274

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP — Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Mezőtárkány Község Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK17585
Postai cím: Kossuth Lajos út 81.
Város: Mezőtárkány
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3375
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóthné Szabó Anita
E-mail: onkormanyzat@mezotarkany.hu
Telefon: +36 36491933
Fax: +36 36491933
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mezotarkany.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mezotarkany.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Mezőszemere Községi Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK25315
Postai cím: Május 1. út 36.
Város: Mezőszemere
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3378
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bukta Mária
E-mail: mezoszemere3378@gmail.com
Telefon: +36 36490000
Fax: +36 36490000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mezoszemere.com
A felhasználói oldal címe: http://www.mezoszemere.com
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Egerfarmos Községi Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK17732
Postai cím: Dózsa György út 13.
Város: Egerfarmos
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3379
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Petrik László
E-mail: egerfarmos@egerfarmos.hu
Telefon: +36 36490910
Fax: +36 36490910
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.egerfarmos.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.egerfarmos.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Egerlövő Község Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK01987
Postai cím: Dózsa György út 19.
Város: Egerlövő
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3462
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Buktáné Uza Teodóra
E-mail: egerlovohivatal@gmail.com
Telefon: +36 49539016
Fax: +36 49539016
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.egerlovokozseg.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.egerlovokozseg.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

ÉMO12_szennyvíz_tervezés és kivitelezés

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

«Vállalkozási szerződés az „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 12. (ÉMO 12)» című, KEHOP-2.2.2-15-2016-00122 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 250 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

Mezőtárkány, Egerfarmos, Egerlövő, Mezőszemere

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és - tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: «Vállalkozási szerződés az «Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 12. (ÉMO 12)» című, KEHOP-2.2.2-15-2016-00122 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint»

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Szennyvíztisztító telep:

Az agglomeráció települései jelenleg csatornázatlanok és szennyvíztisztító teleppel sem rendelkeznek. A beruházás célja Mezőtárkány, Mezőszemere, Egerfarmos és Egerlövő települések csatornahálózatának kiépítése, valamint az összegyűjtött szennyvíz tisztítása a tervezett közös szennyvíztisztító telepen.

Az új szennyvíztisztító telep helye: Mezőtárkány 054/15 hrsz.

Hidraulikai kapacitása: 385 m3/d

Biológiai kapacitása: 3 846

Kivitelezés tájékoztató mennyiségei Mezőtárkány Mezőszemere Egerfarmos Egerlövő

Szennyvízcsatorna hálózat építése

Házi bekötések száma (db) 704 585 348 298

Gravitációs gerincvezeték hossza (m) 13 801,0 11 082,0 7 218,0 6 423,0

Nyomóvezeték hossza (m) 3 402,0 3 591,0 2 787,0 6 805,0

Közterületi átemelő (db) 6 5 3 4

Házi átemelő beépítése (db) 15 1 0 0

A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A beszerzés tárgyát és a nyertes ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat részletesen a műszaki dokumentáció (III.-V. kötetek) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.2.2-15-2016-00122

II.2.14)További információk

A Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárás.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 051-083949
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

ÉMO12_szennyvíz_tervezés és kivitelezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/04/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: M-E 2020 Konzorcium (Vezető tag: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.)
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: susan.zoltan@meszaroskft.com
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: M-E 2020 Konzorcium (Tag: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.)
Postai cím: Belterület hrsz. 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU12 Pest
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
E-mail: susan.zoltan@meszaroskft.com
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 304 700 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 250 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Érvényes Ajánlattevők:

1.)

M-E 2020 Konzorcium (vezető: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., székhely: 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz., adószám: 12671003-2-07; tag: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft., székhely: 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753., adószám: 13125811-2-44.) Közös Ajánlattevő

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) nettó 3 250 000 000 HUF

2.)

Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.) Adószáma: 10452556-2-44

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) nettó 3 458 351 506 HUF

3.)

SWIETELSKY Magyarország Kft. (1016 Budapest, Mészáros utca 13.) Adószáma: 14300327-2-44

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) nettó 3 553 205 078 HUF

4.)

Hódút Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.) Adószáma: 11081423-2-03

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) nettó 3 509 733 758 HUF

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dotobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148 § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/05/2019