Építési beruházás - 221461-2019

14/05/2019    S92

Magyarország-Lakitelek: Irodaház építése

2019/S 092-221461

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Népfőiskola Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: AK17927
Postai cím: Felsőalpár utca 3.
Város: Lakitelek
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lezsák Sándor kuratóriumi elnök
E-mail: info@nepfolakitelek.hu
Telefon: +36 76549049
Fax: +36 76549048
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nepfoiskola.lakitelek.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. székhelyének építése (1. és 2. ütem)

II.1.2)Fő CPV-kód
45213150 Irodaház építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. székhelyének építése (1. és 2. ütem)

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213150 Irodaház építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

6065 Lakitelek, Felsőalpár 3. alatti 040/14. hrsz-ú ingatlan

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

3 990,11 m2 hasznos alapterületű, kétszintes, tetőteres új irodaépület építése.

1. ütem: A teljes épület szerkezetkész, a teljes épülethomlokzattal (az északi homlokzaton 2 db 1,5 m x 24 m és 1 db 1,5 m x 6 m,

Összesen 78 m2 felületen sgraffito technikával tervezett, képírással írt fríz jellegű művészi kompozíció kivitelezésével, továbbá az

Épület négy homlokzatán 40 m2-en, összesen 110 részegységben vakolathímzéssel készített vakolatornamentika

Kivitelezésével), személyfelvonó helyének építészeti kialakításával, 350 kW teljesítményű, megújuló energiaforrást alkalmazó

Fűtési rendszert kiszolgáló gépészettel és épületvillamossági kialakítással, a földszinten 1 494,21 m2 alapterületű épületrész

Kulcsrakész állapotban való elkészítésével, beépített bútorzat nélkül.

2. ütem: Teljes körű befejezés kulcsrakészen az épület teljes alapterületén építészeti munkákkal, gépészettel, a személyfelvonó

Beépítésével, az épületvillamossági munkákkal, teljes beépített bútorzattal együtt. Továbbá az épülethez kapcsolódó

Térburkolások, a parkolók valamint a kertészeti munkák elkészítése.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 480
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 130-295777

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. székhelyének építése (1. és 2. ütem)

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
27/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: BAUSZER Kft.
Postai cím: Röszkei út 46.
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2 214 222 584.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottság@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottság@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/05/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45213150 Irodaház építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45213150 Irodaház építése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

6065 Lakitelek, Felsőalpár 3. alatti 040/14. hrsz-ú ingatlan

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

3 990,11 m hasznos alapterületű, kétszintes, tetőteres új irodaépület építése. 1. ütem: A teljes épület szerkezetkész, a teljes épülethomlokzattal (az északi homlokzaton 2 db 1,5 m x 24 m és 1 db 1,5 m x 6 m, összesen 78 m felületen sgraffito technikával tervezett, képírással írt fríz jellegű művészi kompozíciókivitelezésével, továbbá az épület négy homlokzatán 40 m -en, összesen 110 részegységben vakolathímzéssel készített vakolatornamentika kivitelezésével), személyfelvonó helyének építészeti kialakításával, 350 kW teljesítményű, megújuló energiaforrást alkalmazó fűtési rendszert kiszolgáló gépészettel és épületvillamossági kialakítással, a földszinten 1 494,21 m alapterületű épületrész kulcsrakész állapotban való elkészítésével, (az 1. sz. kiegészítő tájékoztatásban foglaltak figyelembevételével) beépített bútorzat nélkül. 2. ütem: Teljes körű befejezés kulcsrakészen az épület teljes alapterületén építészeti munkákkal, gépészettel, a személyfelvonó beépítésével, az épületvillamossági munkákkal, teljes beépített bútorzattal együtt. Továbbá az épülethez kapcsolódó térburkolások, a parkolók valamint a kertészeti munkák elkészítése.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 480
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2 214 222 584.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: BAUSZER Kft.
Postai cím: Röszkei út 46.
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A módosítás kelte 24.4.2019 napja.

A Szerződés 4.1. pontjából az egyes ütemekre való hivatkozás törlésre kerül, így a felek a nettó vállalkozói díjat egységesen 2 214 222 584 Ft, azaz nettó Kétmilliárd-kétszáztizennégymillió-kétszázhuszonkétezer-ötszáznyolcvannégy forint összegben határozzák meg.

Felek a Szerződés 4.8. pont első mondatát az alábbiak szerint módosítják:

Vállalkozó 2 db előlegszámla (adott esetben) 9 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.

Felek a Szerződés 4.10., valamint 4.13. pontjából törlik az ütemekre vonatkozó utalást.

A Szerződés 5.2. pont első és második bekezdése törlésre kerül, helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A szerződés teljesítési határideje (a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontja):

A szerződéskötéstől számított 480 nap, azaz négyszáznyolcvan nap, azaz 20.10.2019 A Megrendelő előteljesítést elfogad.

Felek rögzítik, hogy a Szerződés 6.2. pontjában meghatározottak szerint a teljesítési biztosítékot a teljes vállalkozói díjra elfogadottnak tekinti a megrendelő.

Felek a Szerződés 13.1. pontjában a műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontját 20.10.2019 napjára módosítják.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Szerződés 15.4. pontja szerint a 2. ütemre vonatkozó része hatálybalépésének feltétele – tekintettel a Kbt. 53. § (5)-(6)-ban foglaltakra – a többlet támogatás megítélése és a Vállalkozó értesítése. A Megrendelő a forrás rendelkezésre állásáról 5 munkanapon belül köteles a Vállalkozót tájékoztatni, a szerződés hatályba léptetéséről intézkedni. Ennek a kötelezettségének a Megrendelő az 1204/2019. (IV. 17.) Korm. határozat kihirdetésének napján, 17.4.2019-én eleget tett, ennek megfelelően a Szerződés 2. ütemére vonatkozó rendelkezések 18.4.2019 napján léptek hatályba.

A 2. ütem hatályba lépése miatt a továbbiakban szükségtelen a teljes beruházásra vonatkozóan a a két ütemre való hivatkozás.

A 2140/2017. (XII.29.) Korm. határozat, valamint a 206/2018. (XI.10.) Korm. rendelet miatti feladatmódosulásra tekintettel az épülő székháznak a feladatokhoz való igazítása miatt a Szerződéshez elkészült tervek módosítása vált szükségessé.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2 214 222 584.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2 214 222 584.00 HUF