Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 221905-2018

24/05/2018    S97

Magyarország-Székesfehérvár: Takarítási szolgáltatások

2018/S 097-221905

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fejér Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosító szám: AK10357
Postai cím: Szent István tér 9.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Fekete-Csabina Judit
E-mail: fekete-csabina.judit@fejer.gov.hu
Telefon: +36 22526964
Fax: +36 22514769
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormanyhivatal.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Takarítási szolgáltatások nyújtása a Fejér Megyei Kormányhivatal és telephelyei részére - 2018. vállalkozási szerződés keretében

II.1.2)Fő CPV-kód
90910000 Takarítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Takarítási szolgáltatások nyújtása a Fejér Megyei Kormányhivatal és telephelyei részére - 2018.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 123 454 278.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90910000 Takarítási szolgáltatások
90911200 Épülettakarítási szolgáltatások
90911300 Ablaktisztítási szolgáltatások
90919200 Irodatakarítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Székesfehérvár, József A. u. 42.; Székesfehérvár, Várkörút 22-24.; Székesfehérvár, Kégl György utca 1.; Székesfehérvár, Sárkeresztúri u.12.; Székesfehérvár, Deák F. u. 7-9.; Székesfehérvár, Csíkvári u.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Fejér Megyei Kormányhivatal és telephelyei részére takarítási feladatok ellátása heti két alkalommal, napi rendszerességgel és szükség szerinti bontásban az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.

Mennyiség: 36 540 m2 +10 %.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás M/2. alkalmassági követelményében előírt szakember 12 hónap feletti többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg) / Súlyszám: 3
Ár - Súlyszám: 10
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő az esetleges területnövekedés miatt a mennyiséget + 10 %-kal növelheti.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 234-486396
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Takarítási szolgáltatások nyújtása a Fejér Megyei Kormányhivatal és telephelyei részére - 2018. vállalkozási szerződés keretében

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/05/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: General Tender Kft
Postai cím: Ady Endre u. 4.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
E-mail: info@generaltender.hu
Telefon: +36 205553935
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 135 716 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 123 454 278.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Takarítási szolgáltatás.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rend. 18. § b) pontjának megfelelve:

— a nyertes Ajánlattevő adószáma: 23383894-2-17.

A 44/2015. (XI.2.) MvM rend. 18. § c) pontjának megfelelve:

1.

Neve: Number One Cleaning Takarító és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 2623 Kismaros, Szokolyai út 54..

Adószáma: 24744405-2-13.

2.

Neve: DUNACOM Plus Kft.

Székhelye: 7100 Szekszárd, Obsitos u. 2.

Adószám: 23912940-2-17.

3.

Neve: General Tender Kft.

Székhelye: 7030 Paks, Ady Endre u. 4.

Adószám: 23383894-2-17.

4.

Neve: UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt.

Székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy u. 17-19.

Adószám: 13646231-2-09.

5.

Neve: TO-KEN 2005 Patrol Kft.

Székhelye: 2022 Tahitótfalu, Pollack Mihály u. 15.

Adószám: 13863656-2-13.

6.

Neve: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zrt.

Székhelye: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.

Adószám: 23490103-2-41.

7.

Neve: DETA-Ép Épületszerviz Kft.

Székhelye: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.

Adószám: 13939683-2-42.

8.

Neve: Mesterszerviz 024 Kft.

Székhelye: 1144 Budapest, Rátót u. 18-20.

Adószám: 10809408-2-42.

9.

Neve: Amanda Clear Kft.

Székhelye: 1144 Budapest, Füredi u. 5/a. VIII./31.

Adószám: 11909051-2-42.

10.

Neve: F-1. Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.

Adószám: 11542100-2-17.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/05/2018