A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 222113-2018

24/05/2018    S97

Magyarország-Budapest: Rendezvényszervezési szolgáltatások

2018/S 097-222113

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Oktatási Hivatal
Nemzeti azonosító szám: AK05846
Postai cím: Szalay utca 10-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.; dr. Zsinka Beáta
E-mail: kozbeszerzes@oh.gov.hu, zsinka.bea@oeszy.hu
Telefon: +36 12251229
Fax: +36 12251230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.oktatas.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.oktatas.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés catering és kapcsolódó szolgáltatások biztosítására az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú kiemelt projektje keretében (nagy catering)

II.1.2)Fő CPV-kód
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A közbesz. elj. tárgya az ezen rendezvények szervezésével és megvalósításával kapcs. felmerülő szolgáltatások nyújtása az Oktatási Hivatal (OH) kommunikációs és szakmai munkatársainak irányításával. Az OH erre tekintettel keretszerződést kíván kötni a nyertes AT-vel, amely keretszerződés alapján eseti megrendelésekkel biztosítja a megfelelő színvonalú projekt rendezvényeket, a rendezvények lebonyolításához kapcsolódó catering és kapcsolódó szolg. biztosítását.

A beszerzés tárgya magában foglalja a rendezvényekhez kapcsolódó helyszín, catering, rendezvénytechnika és egyéb kiegészítő eszközök és szolgáltatások (pl. szállás) biztosítását, illetve a catering szolgáltatást érintő eszközök és személyzet biztosítását is.

A feladat tartalmazza: lásd felhívás II.2.4 pontja.

A rendelk.re álló keretösszeg: nettó 674 759 102 Ft + ÁFA, azaz bruttó 856 944 060 Ft, melytől AK legfeljebb - 30 %-kal eltérhet.

További részletezést a műszaki specifikáció tartalmaz a közbeszerzési dokumentumok részeként.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 674 759 102.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
55110000 Szállodai szállásszolgáltatás
55120000 Szállodai találkozókkal és konferenciákkal kapcsolatos szolgáltatások
55300000 Éttermi és felszolgálási szolgáltatások
55400000 Italfelszolgálási szolgáltatások
55320000 Ételfelszolgálási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területén, elsősorban a konvergencia régiókban lévő, jellemzően 5 000 fő feletti településeken, illetve megyeszékhelyeken, valamint Budapest, Pest megye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzési eljárás tárgya az ezen rendezvények szervezésével és megvalósításával kapcsolatosan felmerülő szolgáltatások nyújtása az Oktatási Hivatal kommunikációs és szakmai munkatársainak irányításával. Az Oktatási Hivatal erre tekintettel keretszerződést kíván kötni a nyertes Ajánlattevővel, amely keretszerződés alapján eseti megrendelésekkel biztosítja a megfelelő színvonalú projekt rendezvényeket, a rendezvények lebonyolításához kapcsolódó catering és kapcsolódó szolgáltatások biztosítását.

A beszerzés tárgya magában foglalja a rendezvényekhez kapcsolódó helyszín, catering, rendezvénytechnika és egyéb kiegészítő eszközök és szolgáltatások (pl. szállás) biztosítását, illetve a catering szolgáltatást érintő eszközök és személyzet biztosítását is.

A feladat tartalmazza:

— A rendezvények helyszínének biztosítását a várható létszám, a rendezvény típusa és egyéb figyelembe veendő igények ismeretében. A rendezvényekhez kapcsolódóan a felmerülő igények szerint a résztvevők számára szállás biztosítása a rendezvény helyszínétől, melynek feltételeit műszaki leírás tartalmazza,

— A rendezvény kapcsán felmerülő catering szolgáltatások keretében Ajánlatkérő vagy Ajánlattevő által biztosított helyszínen igény szerinti catering szolgáltatás biztosítását: étkezés, a tálaláshoz és felszolgáláshoz szükséges kellékek valamint az ezt végrehajtó megfelelő személyzet biztosítása,

— A rendezvény kapcsán felmerülő rendezvénytechnikai háttér biztosítását és működtetését. (A működtetéshez szükséges szakértő személyzet biztosítását.).

A rendelkezésre álló keretösszeg: keretösszeg nettó 674 759 102 Ft (Hatszázhetvennégymillió-hétszázötvenkilencezer-százkét forint) + ÁFA, azaz bruttó 856 944 060 Ft (Nyolcszázötvenhatmillió-kilencszáznegyvennégyezer-hatvan), melytől ajánlatkérő legfeljebb - 30 %-kal eltérhet.

További részletezést a műszaki specifikáció tartalmaz a közbeszerzési dokumentumok részeként.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 247-520733
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés catering és kapcsolódó szolgáltatások biztosítására az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú kiemelt projektje keretében (nagy catering)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/05/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sensation Event&Congress Kft.
Postai cím: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 82-84. A. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: info@sensationevent.hu
Telefon: +36 203752221
Fax: +36 14527825
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Budapest Party Service Kft.
Postai cím: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
E-mail: bps@budapestps.hu
Telefon: +36 17995550
Fax: +36 17995551
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 674 759 102.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 674 759 102.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§ szerinti információk:

Nyertes közös ajánlattevők neve, címe, adószáma:

Neve: Sensation Event&Congress Kft.

Székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 82-84. A. ép.

Adószáma: 22704654-2-41.

Neve: Budapest Party Service Kft.

Székhelye: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 7.

Adószáma: 13068002-2-42.

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. Ajánlattevő:

Neve: Globál Konferencia Kft.

Székhelye: 1192 Budapest, Hungária út. 42. 1./11.

Adószáma: 25108923-2-43.

2. Ajánlattevő:

Neve: Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda Kft.

Székhelye: 4029 Debrecen, Pacsirta utca 12.

Adószáma: 13044828-2-09.

3. Közös ajánlattevők:

Neve: Sensation Event&Congress Kft.

Székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 82-84. A. ép.

Adószáma: 22704654-2-41.

Neve: Budapest Party Service Kft.

Székhelye: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 7.

Adószáma: 13068002-2-42.

4. Ajánlattevő:

Neve: Európa Conference Kft.

Székhelye: 1088 Budapest, József krt. 2. IV/1.

Adószáma: 24085537-2-42.

5. Ajánlattevő:

Neve: DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zrt.

Székhelye: 1052 Budapest, Semmelweis utca 25.

Adószáma: 25044595-2-41.

6. Ajánlattevő:

Neve: KMD Projektmenedzsment Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Székhelye: 1114 Budapest, Mészöly utca 4. al. 1.

Adószáma: 24892924-2-43.

Ajánlatkérőnek (Megrendelőnek) kiemelt érdeke fűződik a fenntarthatósági szempontok érvényesítéséhez tekintettel arra, hogy a Támogatási Szerződésben vállalta, hogy a környezetvédelmi szempontok maximális figyelembevételével jár el, ezért elvárja, hogy a szerződés teljesítése során Vállalkozó biztosítsa a természeti erőforrások megőrzését a szerződés 6.14.-6.16. pontban rögzítettek szerint.

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk ponthoz:

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek azok a részei, amelyeknek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: helyszín biztosítása, szállás biztosítása, catering szolgáltatás biztosítása, rendezvénytechnika biztosítása, rendezvényszervezési szolgáltatások biztosítása, technikus szakember biztosítása, személyzet biztosítása, dekoráció, berendezés biztosítása, transzfer biztosítása.

Sensation Event&Congress Kft. által bevont alvállalkozó megnevezése, adószáma:

Neve: MENTHOL MULTIMÉDIA Kft.

Székhelye: 1116 Budapest, Hunyadi János út 4.

Adószáma: 12486364-2-43.

A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értéke vagy aránya még nem ismert, ezért az V.2.5) pont nem került kitöltésre.

Budapest Party Service Kft. által bevont alvállalkozó: Még nem ismert.

Figyelemmel arra, hogy az alvállalkozó még nem ismert, ezért az V.2.5) pont nem került kitöltésre.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +361 8828594
Fax: +361 8828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +361 8828594
Fax: +361 8828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/05/2018