Szolgáltatások - 223216-2019

14/05/2019    S92

Magyarország-Budapest: Távközlésivonal-javítási és -karbantartási szolgáltatások

2019/S 092-223216

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MH Objektumok alhálózatainak javítása

Hivatkozási szám: EKR000635882018
II.1.2)Fő CPV-kód
50331000 Távközlésivonal-javítási és -karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés / Objektumok alhálózatainak javítása (A Magyar Honvédség távközlési és informatikai gyengeáramú alrendszereinek javítási és átalakítási (áthelyezési) munkálatai)

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 47 244 094.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50331000 Távközlésivonal-javítási és -karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország teljes területén, a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumban részletezettek szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés / Objektumok alhálózatainak javítása (A Magyar Honvédség távközlési és informatikai gyengeáramú alrendszereinek javítási és átalakítási (áthelyezési) munkálatai) az alábbiak szerint:

Távközlési és informatikai gyengeáramú alrendszerek folyamatos üzemképességének biztosítása érdekében azok szükség szerinti javítása és a meglévő alhálózatok, hálózati elemek átalakítása, módosítása, esetleg bontása olyan módon, amely megfelel a Honvédelmi Minisztérium vonatkozó üzemeltetési irányelveinek. A Magyar Honvédség központilag biztosított híradó és informatikai szolgáltatásainak katonai szervezetek részére történő biztosításának, állandó rendelkezésre állásának egyik alapfeltétele az objektumok helyi híradó és informatikai alhálózati infrastruktúrájának kiesésmentes üzemeltetése.

Az alközponti hálózat javítási és átalakítási munkálatai:

— Rack szekrények kialakítása

— Átalakítási és bontási feladatok

— Alépítmények karbantartása

— Javítási tevékenységek

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.

A keretösszeg összesen 70 866 141 Ft + áfa = bruttó: 90 000 000 Ft

Tervezett évenkénti felhasználás:

2018. év: nettó: 23 622 047 Ft, bruttó: 30 000 000 Ft

2019. év: nettó: 23 622 047 Ft, bruttó: 30 000 000 Ft

2020. év: nettó: 23 622 047 Ft, bruttó: 30 000 000 Ft

A rendelkezésre álló éves keretösszegek erejéig. A megrendelésre kerülő tényleges mennyiség a tárgyidőszak során konkrétan jelentkező szolgáltatási igényektől függ, a ténylegesen megrendelendő mennyiség előre pontosan nem határozható meg.

A részletes műszaki követelményeket a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M2) szakember többlet szakmai tapasztalata / Súlyszám: 3
Ár - Súlyszám: 7
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 193-436512
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

MH Objektumok alhálózatainak javítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/04/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Signal Telefontechnika Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_26291567
Postai cím: Kisgömb utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
E-mail: signal@signaltel.hu
Telefon: +36 304998545
Fax: +36 14522089
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 47 244 094.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Nyertes ajánlattevő összesített ajánlati ára (nettó): 34 742 550 Ft., mely ajánlati ár az ajánlatok összehasonlítását szolgálta.

2. A szerződésben csak az egységárak szerepelnek.

3. Évenkénti keretösszeg nagysága: 2019. év: nettó: 23 622 047 Ft, bruttó: 30 000 000 Ft. 2020. év: nettó: 23 622 047 Ft, bruttó: 30 000 000 Ft.

4. Nyertes ajánlattevő adószáma: 12337215-2-41.

5. Ajánlattevők neve, címe, adószáma: I. név: SIGNAL Telefontechnika Kft., cím: 1135 Budapest, Kisgömb utca 6., adószám: 12337215-2-41. II. név: Secops Kft., cím: 2220 Vecsés, Nagysándor József utca 7., adószám: 24766694-2-13.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/05/2019