Services - 223257-2019

14/05/2019    S92    Services - Design contest - Open procedure 

Slovenia-Ljubljana: Architectural, construction, engineering and inspection services

2019/S 092-223257

Design contest notice

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Univerza v Ljubljani
National registration number: 5085063000
Postal address: Kongresni trg 12
Town: Ljubljana
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Postal code: 1000
Country: Slovenia
Contact person: Barbara Pungerčar
E-mail: natecaji@zaps.si
Telephone: +386 12420672

Internet address(es):

Main address: http://www.zaps.si

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
National registration number: 1913433000
Postal address: Vegova ulica 8
Town: Ljubljana
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1000
Country: Slovenia
Contact person: Barbara Pungerčar
E-mail: natecaji@zaps.si
Telephone: +386 12420672

Internet address(es):

Main address: http://www.zaps.si

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
National registration number: 1913433000
Postal address: Vegova ulica 8
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
Contact person: Barbara Pungerčar
Telephone: +386 12420672
E-mail: natecaji@zaps.si
NUTS code: SI SLOVENIJA

Internet address(es):

Main address: http://www.zaps.si

I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Natečaj za UL FFA in UL FS, 2. faza arhitektura: UL Fakulteta za strojništvo

Reference number: 402-8/2018
II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71200000 Architectural and related services
II.2.4)Description of the procurement:

Odprti, dvostopenjski (urbanistični in arhitekturni), projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejših rešitev za nove objekte UL Fakultete za farmacijo in UL Fakultete za strojništvo

UL FFA in UL FS

2. faza arhitektura: UL FS

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.10)Criteria for the selection of participants:
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Participation is reserved to a particular profession: yes
Indicate profession:

Skladno z natečajnimi pogoji

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.2)Type of contest
Open
IV.1.7)Names of participants already selected:
IV.1.9)Criteria for the evaluation of projects:

Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.

Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 3, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 3. (7. točka 84. člena ZJN-3):

1. Skladnost zasnove s prostorskimi akti (OPN MOL ID) ter pogoji, usmeritvami in mnenji nosilcev urejanja prostora

2. Kakovost arhitekturne in krajinskoarhitekturne zasnove

Izpolnjevanje programskih zahtev: upoštevanje specifičnih zahtev naročnika, funkcionalna razporeditev programskih sklopov in povezav med njim,

Kakovost arhitekturne rešitve: jasnost in izvirnost izraza

Celovit arhitekturnokrajinski odgovor na specifiko lokacije

3. Merila gospodarnosti, trajnostnosti in energetske učinkovitosti

Gospodarna izvedba gradnje ter gospodarno vzdrževanje in obratovanje objektov in ureditev v celotnem življenjskem ciklu

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of projects or requests to participate
Date: 09/10/2019
Local time: 16:00
IV.2.3)Date of dispatch of invitations to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which projects or requests to participate may be drawn up:
Slovenian
IV.3)Rewards and jury
IV.3.1)Information about prize(s)
A prize/prizes will be awarded: yes
Number and value of the prize(s) to be awarded:

1. nagrada 20 000,00 EUR

2. nagrada 16 000,00 EUR

3. nagrada 12 000,00 EUR

Tri priznanja po 6 000,00 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 66 000,00 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2)Details of payments to all participants:

6 odškodnin a 1 000,00 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 6 000,00 EUR

Če bo podeljenih več kot 6 odškodnin se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.3)Follow-up contracts
Any service contract following the contest will be awarded to the winner or winners of the contest: yes
IV.3.4)Decision of the jury
The decision of the jury is binding on the contracting authority/entity: yes
IV.3.5)Names of the selected members of the jury:
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): Dean Lah, univ. dipl. inž. arh.
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): prof. dr. Mitjan Kalin, univ. dipl. inž. str. dekan UL FS
Član (naročnik): mag. Tomaž Kancler, univ. dipl. inž. arh.
Članica (naročnik): Irena Leban, univ. dipl. inž. arh.
Član (naročnik): prof. dr. Roman Šturm, univ. dipl. inž. str.
Član (ZAPS): Architect Prof. Dipl.-Ing. Much Untertrifaller
Član (ZAPS): Mitja Zorc, univ. dipl. inž. arh.
Namestnik članov (naročnik): prof. dr. Miha Boltežar, univ. dipl. inž. str.
Namestnica članov (ZAPS): Jerneja Ačanski Veber, univ. dipl. inž. arh.
Poročevalka A: Martina Ferfila, univ. dipl. inž. arh.
Izvedenec KA: Urban Švegl, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Izvedenec za tehnologijo FS: dr. Blaž Dolinšek, univ. dipl. inž. grad.
Izvedenec investicija GOI: Anton Vidic, univ. dipl. inž. grad.
Izvedenka GF: doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ. dipl. inž. grad.
Izvedenec strojne instalacije: Mitja Gostinčar, univ. dipl. inž. str.
Skrbnik natečaja: dr. Jernej Markelj, mag. inž. arh.
Skrbnica natečaja: mag. Špela Kryžanowski, univ. dipl. inž. arh.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Organizirani ogled lokacije in posvet

Sreda, 19.6.2019 ob 10:00 (FS)

Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj

Četrtek 27.6.2019

Rok za odgovore na vsebinska vprašanja

Četrtek 11.7.2019

Rok za postavljanje formalnih vprašanj

(8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov)

Četrtek 26.9.2019

Rok za odgovore na formalna vprašanja

(6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov)

Torek 1.10.2019

Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije

Sreda, 9.10.2019 do 16:00 ure

Oddaja makete za:

Torek 15.10.2019 do 12:00 ure

Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom

Predvidoma 10.12.2019

Razstava natečajnih elaboratov

Predvidoma januar 2020

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.9.2019 23:59:00

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Univerza v Ljubljani
Postal address: Kongresni trg 12
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/05/2019