Supplies - 224052-2022

Submission deadline has been amended by:  276835-2022
29/04/2022    S84

Poland-Kielce: Miscellaneous medical devices and products

2022/S 084-224052

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
National registration number: 959-12-91-292
Postal address: ul. Grunwaldzka 45
Town: Kielce
NUTS code: PL721 Kielecki
Postal code: 25-736
Country: Poland
Contact person: Sebastian Szaniawski
E-mail: zamowienia@wszzkielce.pl
Telephone: +48 413671339
Fax: +48 413660014
Internet address(es):
Main address: http://bip.wszzkielce.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.wszzkielce.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: SPZOZ
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach realizacji zadania „Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Reference number: EZ/73/2022/EK
II.1.2)Main CPV code
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii” dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Kielcach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załącznikach nr 2a – 2h do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Informacje w zakresie zasad realizacji dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy.

Przez wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r poz.1565)

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 1 Aparat do znieczuleń plus monitorowanie - 3 sztuki

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii” dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Kielcach. Pakiet 1 Aparat do znieczuleń plus monitorowanie - 3 sztuki

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Dodatkowy okres gwarancji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do udziału w postęp zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 8 300,00 PLN. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany zgodnie z właściwymi przepisami regulującymi wystawienie gwarancji/poręczenia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 2 Aparat ECMO - 1 sztuka

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii” dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Kielcach. Pakiet 2 Aparat ECMO - 1 sztuka

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Dodatkowy okres gwarancji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do udziału w postęp zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 500,00 PLN. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany zgodnie z właściwymi przepisami regulującymi wystawienie gwarancji/poręczenia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 3 Stacje dokujące do pomp infuzyjnych – 6 sztuk

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii” dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Kielcach. Pakiet 3 Stacje dokujące do pomp infuzyjnych – 6 sztuk

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Dodatkowy okres gwarancji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do udziału w postęp zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 PLN. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany zgodnie z właściwymi przepisami regulującymi wystawienie gwarancji/poręczenia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 4 USG do kaniulacji naczyń i znieczuleń nerwów obwodowych + wózek – 1 sztuka

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii” dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Kielcach. Pakiet 4 USG do kaniulacji naczyń i znieczuleń nerwów obwodowych + wózek – 1 sztuka

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Dodatkowy okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Ocena techniczna, jakość / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do udziału w postęp zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 600,00 PLN. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany zgodnie z właściwymi przepisami regulującymi wystawienie gwarancji/poręczenia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 5 Łózko intensywnej opieki z wyposażeniem - 4 sztuki

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii” dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Kielcach. Pakiet 5 Łózko intensywnej opieki z wyposażeniem - 4 sztuki

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Dodatkowy okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Ocena techniczna, jakość / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do udziału w postęp zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 750,00 PLN. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany zgodnie z właściwymi przepisami regulującymi wystawienie gwarancji/poręczenia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 6 Pompa TIVA - 6 sztuk

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii” dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Kielcach.Pakiet 6 Pompa TIVA - 6 sztuk

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Dodatkowy okres gwarancji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do udziału w postęp zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 450,00 PLN. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany zgodnie z właściwymi przepisami regulującymi wystawienie gwarancji/poręczenia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 7 Pompa PCA – 10 sztuk

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii” dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Kielcach .Pakiet 7 Pompa PCA – 10 sztuk

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Dodatkowy okres gwarancji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do udziału w postęp zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 800,00 PLN. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany zgodnie z właściwymi przepisami regulującymi wystawienie gwarancji/poręczenia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 8 Urządzenie do elektrostymulacji endokawitarnej serca – 2 sztuki

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii” dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Kielcach .Pakiet 8 Urządzenie do elektrostymulacji endokawitarnej serca – 2 sztuki

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Dodatkowy okres gwarancji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do udziału w postęp zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 300,00 PLN. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany zgodnie z właściwymi przepisami regulującymi wystawienie gwarancji/poręczenia.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie art. 108 ust 1 oraz na podstawie art. 109 ust 1 pkt 5), 7), 8) tj.:

pkt 5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; art. 109 ust 1 pkt 5)

pkt 7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nie-należycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; art. 109 ust 1 pkt 7)

pkt 8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w po-stępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; art. 109 ust 1 pkt 8)

Zgodnie z treścią art. 110 ust 3 u.p.z.p. Wykonawca, nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5, i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 5 i pkt 7‒8, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 oraz 109 ust 1 pkt 5), 7), 8) oraz spełniają poniżej określone warunki tj.:

1) posiadają właściwe zdolności techniczne lub zawodowe rozumiane jako:

• zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 1 dostawę, której przedmiotem zamówienia była dostawa: dla Pakietu nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8: urządzeń medycznych / aparatury medycznej / sprzętu medycznego, dla Pakietu nr 5: łóżek medycznych na rzecz Zamawiającego, którym jest jednostka służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia), której wartość brutto wynosiła minimum:

- dla Pakietu nr 1: 300 000,00 zł

- dla Pakietu nr 2: 200 000,00 zł

- dla Pakietu nr 3: 35 000,00 zł

- dla Pakietu nr 4: 60 000,00 zł

- dla Pakietu nr 5: 26 000,00 zł

- dla Pakietu nr 6: 16 000,00 zł

- dla Pakietu nr 7: 30 000,00 zł

- dla Pakietu nr 8: 10 000,00 zł

Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 oraz 109 ust 1 pkt 5), 7), 8) natomiast warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 11 ppkt. 1 może spełniać jeden z wykonawców samodzielnie, lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Podmiotowe środki dowodowe jakie będzie musiał złożyć wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, przed udzieleniem zamówienia w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie określonym w:

art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy u.p.z.p

art. 108 ust 1 pkt 4 u.p.z.p. dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

2) oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - art. 108 ust 1 pkt 5 u.p.z.p

3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 u.p.z.p. w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania określonych w SWZ , o których mowa:

• w art. 108 ust 1 pkt 3 i 6 u.p.z.p.,

• art. 109 ust 1 pkt 5 oraz pkt 7 – 8 u.p.z.p.

4) wykaz wykonanych przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) dostaw wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie. Wykonawca w ww. wykazie wskazuje wyłącznie dostawy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Do wykazu Wykonawca winien załączyć dowód, iż dostawy zostały wykonywane należycie tj. referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tego dokumentu – oświadczenia Wykonawcy

5) jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 u.p.z.p. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia podmiotów udostępniających zasoby w następującym zakresie:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie określonym w:

art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy u.p.z.p

art. 108 ust 1 pkt 4 u.p.z.p. dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

b) oświadczenia podmiotu udostepniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 u.p.z.p. w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania określonych w SWZ, o których mowa:

• w art. 108 ust 1 pkt 3 i 6 u.p.z.p.,

• art. 109 ust 1 pkt. 5 oraz pkt. 7 -8 u.p.z.p

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Dostawa winna być zrealizowana w terminie max 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Jest to termin maksymalny realizacji zamówienia, w przypadku gdy w kryterium termin dostawy Wykonawca zaproponuje krótszy termin realizacji to w ramach kontraktu będzie zobowiązany do realizacji w zaproponowanym terminie.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/05/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/05/2022
Local time: 09:30
Place:

Otwarcie następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie.

Information about authorised persons and opening procedure:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą załączyć Wykonawcy do oferty:

a) oferta Wykonawcy winna zawierać:

• wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ) zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, termin realizacji zamówienia, dodatkowy okres gwarancji, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji projektowanych postanowień wzoru umowy o zamówienie publiczne bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.

• wypełniony i podpisany Opis przedmiotu zamówienia (zgodny ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ)

b) w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą:

• oświadczenie Wykonawcy, składane w oparciu o art. 125, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7‒8 i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ tj. (JEDZ/ESPD),

• oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca (art. 118 u.p.z.p.), składanego w oparciu o art. 125 ust 5 u.p.z.p. na formularzu JEDZ/ESPD, iż nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i pkt 7‒8 oraz odpowiednio iż spełnienia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby,

b) przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, iż oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, które winne być złączone do ofertyu tj.:

• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny

z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 r. (Dz. U. 2021 r., poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia (certyfikaty CE / deklaracje zgodności) zgodnie z klasą wyrobu medycznego lub w przypadku wyrobów nie medycznych stosowne oświadczenie, iż do danego produktu nie stosuje się przepisów w/w ustawy (Wykonawca składa stosowną informację o dokumencie w JEDZ/ESPD w części IV/C ppkt 12) - wraz z zaznaczeniem właściwych danych (którego Pakietu) oraz odniesieniem którego produktu (pozycji) dotyczą.

• opisy, katalogi, specyfikacje techniczne z danymi, zgodność z normami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ), z informacjami potwierdzającymi spełnienie wymagań technicznych stawianych przez Zamawiającego dla oferowanego przedmiotu zamówienia, (Wykonawca składa stosowną informację o dokumencie w JEDZ/ESPD w części IV/C ppkt 11) wraz z zaznaczeniem właściwych danych (którego Pakietu) oraz odniesieniem którego produktu/funkcjonalności (pozycji tabelki) dotyczą. Autentyczność ww. dokumentów musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.

Zgodnie z treścią art. 107 ust 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie w/w przedmiotowych środków dowodowych w przypadku jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne.

c) pozostałe dokumenty które winien Wykonawca załączyć do oferty:

• dowód wniesienia wadium.

• aktualny dokument potwierdzający zasady reprezentacji wykonawcy tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru o ile nie jest on dostępny w bezpłatnych i ogólnodostępnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w JEDZ. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski

• w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów u.p.z.p.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców

Odwołanie przysługuje na:

• niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy

• zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej..

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Od¬woławczej.

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/04/2022