Supplies - 224628-2021

05/05/2021    S87

Belgium-Halle: Hospital beds

2021/S 087-224628

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw
Postal address: Ziekenhuislaan 100
Town: Halle
NUTS code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Postal code: 1500
Country: Belgium
Contact person: mevrouw Liesbet Lebegge
E-mail: aankoop@sintmaria.be
Telephone: +32 23636142
Internet address(es):
Main address: www.sintmaria.be
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/177/QX/2020
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Other type: ziekenhuis
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Aankoop, levering en montage van ziekenhuisbedden met omnium onderhoudscontract en nachtkastjes

Reference number: AZSINTMARIA/2021-006
II.1.2)Main CPV code
33192120 Hospital beds
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Het ziekenhuis voorziet de aankoop, levering en montage van elektrische hoog/laag ziekenhuisbedden voor volwassenen en voorziet in nachtkastjes met koelkast.

De ondernemer voorziet een proefopstelling van het in de offerte voorgestelde bed en nachtkastje.

Om het ergonomisch en gebruiksvriendelijk functioneren te toetsen, wordt het voorgestelde bed en het nachtkastje onderworpen aan een test gedurende een drietal weken.

De ondernemer wordt gevraagd per perceel een voorstel te formuleren voor de terugname van +/- 350 van de huidige ziekenhuisbedden en nachtkastjes.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Elektrische hoog/laag ziekenhuisbedden

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
33192100 Beds for medical use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Main site or place of performance:

Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw, Ziekenhuislaan 100, te 1500 Halle.

II.2.4)Description of the procurement:

Zie II.2.1).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Service / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 40
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Vrije opties (de ondernemer voegt bij zijn offerte een prijslijst van alle mogelijke opties die kunnen aangeboden worden met opgave van de eenheidsprijs, het btw-tarief en de eventuele toegestane korting).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Nachtkastje

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
33192100 Beds for medical use
33192300 Medical furniture except beds and tables
39143123 Bedside tables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Main site or place of performance:

Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw, Ziekenhuislaan 100, te 1500 Halle.

II.2.4)Description of the procurement:

Zie II.2.1).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Service / Weighting: 10
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Vrije opties (de ondernemer voegt bij zijn offerte een prijslijst van alle mogelijke opties die kunnen aangeboden worden met opgave van de eenheidsprijs, het btw-tarief en de eventuele toegestane korting).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

*Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. *Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.

Berekeningswijze in geval private onderneming:

0,717 x Werkkapitaal/Totale bezittingen +

0,847 x Totaal van ingehouden winsten/Totale bezittingen +

3,107 x Winst voor belastingen en interest (*)/Totale bezittingen +

0,420 x Boekwaarde van de bezittingen/Boekwaarde van de schulden +

0,998 x Omzet/Totale bezittingen.

(*)winst voor belastingen en interest: indien er een verlies is, dient dit bedrag van een min-teken te worden voorzien.

De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Score 1,8 op de Z-score.

Wanneer de score lager is, is een expliciete verklaring van de revisor of erkend accountingkantoor vereist waarbij uitgelegd wordt waarom de score lager ligt en waarom dit geen probleem vormt voor de uitvoering van deze opdracht. In voorkomend geval dient de revisor of erkend accountingkantoor ieder jaar bij het neerleggen van de jaarrekening een update van deze verklaring te geven én zal de aanbieder toch een borg van 5 % stellen gedurende de looptijd van de overeenkomst.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een lijst van de voornaamste leveringen die, in het kader van deze opdracht, gedurende de afgelopen vijf jaar werden verricht, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen;

2. enkel voor perceel 1: certificaten;

3. certificaten.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Minimaal één referentie toevoegen aan de offerte met vermelding van:

— omschrijving van de opdracht,

— datum van de opdracht,

— grootteorde van de investering,

— contactgegevens per referentie,

— vermelding van tevredenheid door de opdrachtgever.

2.

— EN 60601-1: medisch-elektrische toestellen. Deel 1: algemene eisen voor basis-veiligheid en essentiële prestaties,

— EN 60601-1-2: medisch-elektrische toestellen. Deel 1-2: algemene eisen voor de veiligheid en essentiële prestatie — secundaire norm: elektromagnetische compatibiliteit — eisen en beproevingen,

— EN 60601-2-52: medisch-elektrische toestellen. Deel 2-52: bijzondere eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties van ziekenhuisbedden,

— EN 12531: transportwielen — transportwielen voor ziekenhuisbedden of een ander van toepassing zijnde Europese norm.

3.

— CE-conformiteitsmarkering volgens de bepaling van Richtlijn 93/42/EEG van de raad van 14 juni 1993 of de nieuwe verordening 2017/745/EU,

— ISO 9001 of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op gebied van kwaliteitsbewaking.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/06/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/06/2021
Local time: 11:00
Place:

Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw, Ziekenhuislaan 100, te 1500 Halle.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank van eerste aanleg van gerechtelijk arrondissement Brussel
Town: n.v.t.
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/04/2021