Works - 226103-2020

15/05/2020    S95

Czechia-Hradec Králové: Construction work

2020/S 095-226103

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 077-181197)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Univerzita Hradec Králové
National registration number: 62690094
Postal address: Rokitanského 62
Town: Hradec Králové
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postal code: 500 03
Country: Czechia
Contact person: Ing. Jaromír Hejl
E-mail: zakazky@uhk.cz
Telephone: +420 493331566
Internet address(es):
Main address: https://www.uhk.cz
Address of the buyer profile: https://zakazky.uhk.cz/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

UHK – modernizace a rekonstrukce budovy B

II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Předmětem Veřejné zakázky je rekontrukce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Předmět Veřejné zakázky je podrobně popsán technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí Smlouvy.

Zadavatel umožní dodavatelům Prohlídku. Prohlídka se uskuteční 29. 4. 2020 v 10.00 hodin. Sraz účastníků prohlídky bude před budovou Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, na adrese nám. Svobody 331, Hradec Králové, ČESKÁ REPUBLIKA.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/05/2020
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 077-181197

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Instead of:
Date: 21/05/2020
Local time: 10:00
Read:
Date: 26/05/2020
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: