Works - 226224-2019

16/05/2019    S94

Hungary-Budapest: Road bridge construction work

2019/S 094-226224

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_72110836
Postal address: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1075
Country: Hungary
Contact person: Dr. Horváth Tamás
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telephone: +36 703903574
Fax: +36 12351044

Internet address(es):

Main address: http://www.bkk.hu

Address of the buyer profile: http://www.bkk.hu

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budapest Flórián téri közúti felüljárók felújítása

Reference number: EKR000944072018
II.1.2)Main CPV code
45221111 Road bridge construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Budapest III. kerület B-905 és B-906 Flórián téri közúti felüljárók felújításának kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
45221100 Construction work for bridges
45221111 Road bridge construction work
45221119 Bridge renewal construction work
45233228 Surface coating construction work
45233294 Installation of road signals
45000000 Construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Budapest, III. kerület, Flórián tér.

II.2.4)Description of the procurement:

Az északi (B906-jelű) felüljáró (hossza: 322,15 m, szélessége: 10,30-11,24 m, hozzá csatlakozó rámpa szentendrei úton 115,0 m, Árpád híd felül 152,0 m) és déli (B905) felüljáró (hossza: 364,5 m, szélessége: 10,30-11,24 m, hozzá csatlakozó rámpa szentendrei úton 115,0 m, Árpád híd felül: 133,0 m) felújítása.

Főbb mennyiségek:

— Hídszegély/járda, vasbeton ágyazattámasztó bontása: 549 m3

— Acél vezetőkorlát bontása hídon: 111 444 kg

— Előregyártott tartókat együttdolgoztató vasbeton pályalemez közbenső és vég kereszttartókkal: 312 m3

— Monolit vasbeton szegély/járda/pótpadka: 613 m3

— Előregyártott oldalelemes szegély vagy járda: 239 m3

— Rugalmas műanyag alapú szórt szigetelés (RMA): 7492 m2

— Szigetelést védő öntött aszfalt: 200 m3

— Hídon kötőréteg építése: 285 m3

— Hídon kopóréteg, vagy kötő/kopóréteg építése: 200 m3

— Neoprén saru (műgumi saru): 52 db

— H2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát: 2240 m

— Egyedi kialakítású hídkorlát acél: 19 685 kg

— Mérsékelten repedésáthidaló vékony védőbevonat, nem járható (B-3): 2099 m2

— Korlátozottan repedésáthidaló vastag védőbevonat, nem járható (B-4): 7986 m2

— Dinamikusan repedésáthidaló vastag védőbevonat, gyalog és könnyű járművel járható (B-5): 2345 m2

— Saru javítása, tisztítása: 520 db

— Betonszegély bontása: 790 m

— Kiemelt szegély építése: 790 m

— AC 22 kötő (mF) 7 cm: 395 m3

— SMA 11 (mF) 4 cm: 230 m3

— Közúti jelző építése: 2 helyen

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.

A részletes műszaki, szakmai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban: KD) tartalmazzák.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Vállalt többlet jótállás (0-36 hónap) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: M.2.1) alkalmassági követelmény keretében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap) / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.) Kbt. 61.§ (4) bek. szerint részajánlattétel nem biztosított, a műszaki leírásban meghatározott feladat műszaki egységet alkot, sem gazdaságilag, sem szakmailag nem értelmezhető jelen közbeszerzés részekre történő bontása. Továbbá, nem definiálhatóak olyan strukturális pontok a teljesítés vonatkozásában, melyek a részajánlattétel biztosítását indokolnák.

2.) FAKSZ: Sallai Zoltán, lajst.sz:00888

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 243-553916
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Flórián téri közúti felüljárók felújítása

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1.) A tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában az eljárás eredménytelensége a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint megállapításra került, tekintettel arra, hogy az eljárás során a bontási jegyzőkönyvben ismertetett rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét meghaladó ajánlat érkezett be.

A Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján az alábbi közös ajánlattevők ajánlata nem került bírálatra:

Közös ajánlattevő neve: A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1138 Budapes,t Karikás Frigyes utca 20.

Adószám: 24857538-2-44

Közös ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.

Adószám: 11705053-4-44

2.) A V.1) pontban a Hirdetmény hivatkozási száma (év és a dokumentum száma) helyesen: 2018-22830.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/05/2019