Works - 226224-2019

16/05/2019    S94    Works - Contract award notice - Open procedure 

Hungary-Budapest: Road bridge construction work

2019/S 094-226224

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_72110836
Postal address: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Town: Budapest
NUTS code: HU110
Postal code: 1075
Country: Hungary
Contact person: Dr. Horváth Tamás
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telephone: +36 703903574
Fax: +36 12351044

Internet address(es):

Main address: http://www.bkk.hu

Address of the buyer profile: http://www.bkk.hu

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budapest Flórián téri közúti felüljárók felújítása

Reference number: EKR000944072018
II.1.2)Main CPV code
45221111
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Budapest III. kerület B-905 és B-906 Flórián téri közúti felüljárók felújításának kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
45221100
45221111
45221119
45233228
45233294
45000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110
Main site or place of performance:

Budapest, III. kerület, Flórián tér.

II.2.4)Description of the procurement:

Az északi (B906-jelű) felüljáró (hossza: 322,15 m, szélessége: 10,30-11,24 m, hozzá csatlakozó rámpa szentendrei úton 115,0 m, Árpád híd felül 152,0 m) és déli (B905) felüljáró (hossza: 364,5 m, szélessége: 10,30-11,24 m, hozzá csatlakozó rámpa szentendrei úton 115,0 m, Árpád híd felül: 133,0 m) felújítása.

Főbb mennyiségek:

— Hídszegély/járda, vasbeton ágyazattámasztó bontása: 549 m3

— Acél vezetőkorlát bontása hídon: 111 444 kg

— Előregyártott tartókat együttdolgoztató vasbeton pályalemez közbenső és vég kereszttartókkal: 312 m3

— Monolit vasbeton szegély/járda/pótpadka: 613 m3

— Előregyártott oldalelemes szegély vagy járda: 239 m3

— Rugalmas műanyag alapú szórt szigetelés (RMA): 7492 m2

— Szigetelést védő öntött aszfalt: 200 m3

— Hídon kötőréteg építése: 285 m3

— Hídon kopóréteg, vagy kötő/kopóréteg építése: 200 m3

— Neoprén saru (műgumi saru): 52 db

— H2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát: 2240 m

— Egyedi kialakítású hídkorlát acél: 19 685 kg

— Mérsékelten repedésáthidaló vékony védőbevonat, nem járható (B-3): 2099 m2

— Korlátozottan repedésáthidaló vastag védőbevonat, nem járható (B-4): 7986 m2

— Dinamikusan repedésáthidaló vastag védőbevonat, gyalog és könnyű járművel járható (B-5): 2345 m2

— Saru javítása, tisztítása: 520 db

— Betonszegély bontása: 790 m

— Kiemelt szegély építése: 790 m

— AC 22 kötő (mF) 7 cm: 395 m3

— SMA 11 (mF) 4 cm: 230 m3

— Közúti jelző építése: 2 helyen

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.

A részletes műszaki, szakmai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban: KD) tartalmazzák.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Vállalt többlet jótállás (0-36 hónap) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: M.2.1) alkalmassági követelmény keretében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap) / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.) Kbt. 61.§ (4) bek. szerint részajánlattétel nem biztosított, a műszaki leírásban meghatározott feladat műszaki egységet alkot, sem gazdaságilag, sem szakmailag nem értelmezhető jelen közbeszerzés részekre történő bontása. Továbbá, nem definiálhatóak olyan strukturális pontok a teljesítés vonatkozásában, melyek a részajánlattétel biztosítását indokolnák.

2.) FAKSZ: Sallai Zoltán, lajst.sz:00888

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 243-553916
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Flórián téri közúti felüljárók felújítása

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1.) A tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában az eljárás eredménytelensége a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint megállapításra került, tekintettel arra, hogy az eljárás során a bontási jegyzőkönyvben ismertetett rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét meghaladó ajánlat érkezett be.

A Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján az alábbi közös ajánlattevők ajánlata nem került bírálatra:

Közös ajánlattevő neve: A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1138 Budapes,t Karikás Frigyes utca 20.

Adószám: 24857538-2-44

Közös ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.

Adószám: 11705053-4-44

2.) A V.1) pontban a Hirdetmény hivatkozási száma (év és a dokumentum száma) helyesen: 2018-22830.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/05/2019