Supplies - 226435-2020

15/05/2020    S95    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Romania-Sibiu: X-ray devices

2020/S 095-226435

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Municipiul Sibiu
National registration number: 4270740
Postal address: Str. Samuel Brukenthal nr. 2
Town: Sibiu
NUTS code: RO126
Postal code: 550178
Country: Romania
Contact person: Rodica Bogdan
E-mail: codruta.sirbu@sibiu.ro
Telephone: +40 269208886
Fax: +40 269208813

Internet address(es):

Main address: www.sibiu.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100095657
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziție aparat Roentgen, analizor hematologie, rampe, compresor și montaj pentru distribuția fluidelor medicale pentru proiectul „Creștere capacitate medicină de urgență pediatrică în spațiile existente“ lotul nr. 1 – aparat Roentgen de fluoroscopie și grafie digitală; lotul nr. 2 – analizor hematologie; lotul nr. 3 – sistem centralizat gaze medicinale

Reference number: 4270740_2020_PAAPD1120346
II.1.2)Main CPV code
33111000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Contract de furnizare de produse avand ca obiect: achiziție aparat Roentgen, analizor hematologie, rampe, compresor și montaj pentru distribuția fluidelor medicale pentru proiectul „Creștere capacitate medicină de urgență pediatrică în spațiile existente“:

— lotul nr. 1 – aparat Roentgen de fluoroscopie și grafie digitală;

— lotul nr. 2 – analizor hematologie;

— lotul nr. 3 – sistem centralizat gaze medicinale.

Se vor furniza produse conform specificatiilor din caietele de sarcini.

Valoarea totala estimata a contractului de furnizare de produse este 1 345 563,73 RON (fara TVA), din care:

— lotul nr. 1 – aparat Roentgen de fluoroscopie și grafie digitală; valoare estimata – 1 142 396,50 RON (fara TVA);

— lotul nr. 2 – analizor hematologie; valoare estimata – 80 998,37 RON (fara TVA);

— Lotul nr. 3 – sistem centralizat gaze medicinale; valoare estimata – echipament 104 247,51 RON + montare 17 921,35 RON = 122 168,86 RON (fara TVA).

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari cu 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 345 563.73 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Operatorii economici pot depune oferta pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sistem centralizat gaze medicinale

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
24111500
33157000
42123400
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126
Main site or place of performance:

Municipiul Sibiu.

II.2.4)Description of the procurement:

Sistem centralizat gaze medicinale.

Durata in luni: cinci luni de la semnarea contractului.

Termen de livrare si punere in functiune a echipamentului: maximum 90 de zile calendaristice de la data emiterii comenzii de catre achizitor.

Durata contractului de furnizare va putea fi modificată prin acte adiționale, exclusiv în cazul apariției unor situatii excepționale ce nu au putut fi prevăzute la data întocmirii documentației de atribuire/data încheierii contractului.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 122 168.86 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operațional Regional 2014-2020, prin Axa Prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale “, Prioritatea de investitii 8.1 – Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local reducand inegalitatiile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala pr [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information

1. Clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea crescătoare a preţurilor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu preţul cel mai scăzut.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor, în SICAP, o nouă propunere financiară, caz în care contractul va fi a [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

LOTUL NR. 1 – APARAT ROENTGEN DE FLUOROSCOPIE ȘI GRAFIE DIGITALĂ

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126
Main site or place of performance:

Municipiul SIBIU

II.2.4)Description of the procurement:

Achizitie APARAT ROENTGEN DE FLUOROSCOPIE ȘI GRAFIE DIGITALĂ

Durata in luni:

— 12 luni, de la semnarea contractului

Termen de livrare si punere in functiune a echipamentului:

— maxim 90 zile calendaristice de la data emiterii comenzii de catre achizitor

Durata contractului de furnizare va putea fi modificată, prin acte adiționale, exclusiv în cazul apariției unor situații excepționale ce nu au putut fi prevăzute la data întocmirii documentației de atribuire / data încheierii contractului.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 142 396.50 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operațional Regional 2014-2020, prin Axa Prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale “, Prioritatea de investitii 8.1 – Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local reducand inegalitatiile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala pr... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information

1. .Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi punctaj, clasate pe primul loc, va tine cont de continutul ofertei, respectiv al propunerii financiare. - In cazul in care doua sau mai multe oferte intrunesc acelasi punctaj total prin aplicarea factorilor de evaluare, contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

LOTUL NR. 2 ANALIZOR HEMATOLOGIE

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
38434570
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126
Main site or place of performance:

Municipiul Sibiu

II.2.4)Description of the procurement:

ANALIZOR HEMATOLOGIE

Durata in luni: 3 luni, de la semnarea contractului

Termen de livrare si punere in functiune a echipamentului:

— maxim 60 zile calendaristice de la data emiterii comenzii de catre achizitor

Durata contractului de furnizare va putea fi modificată, prin acte adiționale, exclusiv în cazul apariției unor situații excepționale ce nu au putut fi prevăzute la data întocmirii documentației de atribuire / data încheierii contractului

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 80 998.37 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operațional Regional 2014-2020, prin Axa Prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale “, Prioritatea de investitii 8.1 – Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local reducand inegalitatiile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala pr... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information

1. Clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea crescătoare a preţurilor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu preţul cel mai scăzut.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor, în SICAP, o nouă propunere financiară, caz în care contractul va fi a... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:

Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii NU trebuie să se regăsească în situatiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Persoanele implicate in procesul de evaluare si decizie sunt:

Primar –Astrid Cora Fodor

Viceprimar – Corina Bokor

Viceprimar –Tiberiu Cornel Dragan,

Administrator public- Ioana Leca

Director Directia Investitii - Monica Dancu

Sef Serviciul Investitii si proceduri achizitii publice - Codruta Sirbu

Director Economic – Elena Buhoi

Sef Serviciul Juridic Contencios si Registru Agricol – Andreea Maria Patachi

Sef Birou Proiecte cu Finantare Internationala – Alexandra Dinca

Birou Proiecte cu Finantare Internationala – Alina Ioana Stefan

Directia investitii – Rodica Bogdan

Directia investitii – Adriana Vulcu

Spitalul Clinic de Pediatrie – Mircea Ghirisan

Spitalul Clinic de Pediatrie – Alina Mihaela Cozac

Spitalul Clinic de Pediatrie – Simona Paraschiva Sofariu

Spitalul Clinic de Pediatrie – Lucica Pop

Documentele de confirmare privind indeplinirea celor asumate prin DUAE, se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa finalizarea evaluarii ofertelor.

Se vor prezenta:

1. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza caruia operatorul economic isi are sediul social, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul general consolidat.

2. Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul local. (Se va prezenta certificatul eliberat atat pentru sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata).

Persoane juridice / fizice straine vor prezenta: orice documente edificatoare, eliberate de autoritatii competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa doveseasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara de rezidenta.

3. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

4) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

5) alte documente edificatoare, dupa caz.

Documentele vor fi prezentate in limba romana, cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Lotul 1

1. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Operatorii economici ce depun oferta, trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare, in conditiile legii, in tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, documentul echivalent emis in tara de rezidenta se va prezenta la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul intai in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie actualizate la momentul prezentarii documentului.

Initial, operatorul economic completeaza DUAE, urmand ca certificatul ONRC sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul intai in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

2. Operatorii economici ce depun oferta, trebuie sa certifice capabilitatea privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare in baza Legii nr. 111/1996.

Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, iar autorizatiile:

• Autorizatie de furnizare pentru produsul ofertat, emisa de CNCAN in baza Legii nr.111/1996, sau echivalent

• Autorizatie de securitate radiologica emisa de CNCAN in baza Legii nr.111/1996, art.8, cu modificarile si completatile ulterioare, sau echivalent

• Autorizatie de manipulare, emisa de CNCAN pentru produsul ofertat, in baza Legii nr.111/1996 art.8 cu modificarile si completatile ulterioare care atesta ca firma furnizoare poate desfasurara activitati de comercializare, punerea în functiune si service în domeniul nuclear, sau echivalent

Valabile la momentul prezentarii, se vor solicitata doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

3. Operatorii economici ce depun oferta, trebuie sa certifice avizarea cu privire la desfasurarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale reglementata de Legea 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii

Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, iar

• Avizul de functionare emis de ANMDM in conformitate cu Legea 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii si Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1008/2016 pentru aprobarea Normelor metodalogice de aplicare a titlului XX din Legea 95/2006, referitoare la avizarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale, sau echivalent valabil la momentul prezentarii, se va solicita doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

Lotul 2

1. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Operatorii economici ce depun oferta, trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare, in conditiile legii, in tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, documentul echivalent emis in tara de rezidenta se va prezenta la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul intai in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie actualizate la momentul prezentarii documentului.

Initial, operatorul economic completeaza DUAE, urmand ca certificatul ONRC sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul intai in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

2. Operatorii economici ce depun oferta, trebuie sa certifice avizarea cu privire la desfasurarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale reglementata de Legea 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii

Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, iar

• Avizul de functionare emis de ANMDM in conformitate cu Legea 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii si Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1008/2016 pentru aprobarea Normelor metodalogice de aplicare a titlului XX din Legea 95/2006, referitoare la avizarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale, sau echivalent valabil la momentul prezentarii, se va solicita doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, sau echivalent

Documentele vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

Lotul 3

1. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Operatorii economici ce depun oferta, trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare, in conditiile legii, in tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, documentul echivalent emis in tara de rezidenta se va prezenta la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul intai in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie actualizate la momentul prezentarii docume... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Lista livrarilor de produse efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, in cadrul unuia sau a maxim 3 contracte, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Prin lista livrarilor de produse, ofertantul trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost livrate, in conformitate cu normele profesionale in domeniu, produse similare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura, constand in furnizare de: aparatura de radiologie– considerand inclusiv montajul si punerea in functiune a acestora cu o valoare totala CUMULATA, fara TVA, mai mare sau cel putin egala cu 1.000.000 RON.

Loturile: 3 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Lista livrarilor de produse efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, in cadrul unuia sau a maxim 3 contracte, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Prin lista livrarilor de produse, ofertantul trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost livrate, in conformitate cu normele profesionale in domeniu, produse similare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura, constand in furnizare de: aparatura medicala – considerand inclusiv montajul si punerea in functiune a acestora cu o valoare totala CUMULATA, fara TVA, mai mare sau cel putin egala cu 100.000 RON. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: a) obiectul livrarilor de produse astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, b) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, c) valoarea - in lei fara tva, d) perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul, e) locul livrarii produselor si f) sa precizeze daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu

Loturile: 3 Proportia de subcontractare 1. Informatii privind subcontractantii: Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze,procentul indeplinit de acestia si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. 2. Informatii privind tertii sustinatori: În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/ candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/ sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament, În cazul în care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile (cum ar fi experienta similara), angajamentul asigura autoritatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului, 3. Informatii privind asociatii Asociatul/asociatii vor prezenta aceleasi documente solicitate la cap. III.2.–CONDITII DE PARTICIPARE, ca si liderul de asociere, cu mentiunea ca cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesional...

Loturile: 1 Proportia de subcontractare 1. Informatii privind subcontractantii: Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze,procentul indeplinit de acestia si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. 2. Informatii privind tertii sustinatori: În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/ candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/ sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament, În cazul în care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile (cum ar fi experienta similara), angajamentul asigura autoritatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului, 3. Informatii privind asociatii Asociatul/asociatii vor prezenta aceleasi documente solicitate la cap. III.2.–CONDITII DE PARTICIPARE, ca si liderul de asociere, cu mentiunea ca cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesional...

Loturile: 2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Lista livrarilor de produse efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, in cadrul unuia sau a maxim 3 contracte, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Prin lista livrarilor de produse, ofertantul trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost livrate, in conformitate cu normele profesionale in domeniu, produse similare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura, constand in furnizare de: aparatura medicala – considerand inclusiv montajul si punerea in functiune a acestora cu o valoare totala CUMULATA, fara TVA, mai mare sau cel putin egala cu 80.000 RON.

Loturile: 2 Proportia de subcontractare 1. Informatii privind subcontractantii: Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze,procentul indeplinit de acestia si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. 2. Informatii privind tertii sustinatori: În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/ candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/ sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament, În cazul în care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile (cum ar fi experienta similara), angajamentul asigura autoritatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului, 3. Informatii privind asociatii Asociatul/asociatii vor prezenta aceleasi documente solicitate la cap. III.2.–CONDITII DE PARTICIPARE, ca si liderul de asociere, cu mentiunea ca cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesional...

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193, alin.1si alin 3 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Nota: Documentele edificatoare vor fi prezentate în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” însotite de traducere autorizata în limba româna. Nota: Pentru contractele reprezentand experienta similara in ultimii 3 ani, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Cei 3 ani se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial prin invitatia de participare, chiar daca ulterior initierii procedurii autoritatea contractanta va decala aceasta data. In cazul decalarii termenului de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzator(cu zilele de decalare) si perioada aferenta experientei similare. Nota: La nivelul DUAE trebuie precizate de catre candidati/ofertanti informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193, alin.1si alin 3 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Nota: Documentele edificatoare vor fi prezentate în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” însotite de traducere autorizata în limba româna. Nota: Pentru contractele reprezentand experienta similara in ultimii 3 ani, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Cei 3 ani se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial prin invitatia de participare, chiar daca ulterior initierii procedurii autoritatea contractanta va decala aceasta data. In cazul decalarii termenului de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzator(cu zilele de decalare) si perioada aferenta experientei similare. Nota: La nivelul DUAE trebuie precizate de catre candidati/ofertanti informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA

Se va completa DUAE de catre de catre subcontractant/subcontractanti si/sau terti sustinatori si/ sau asociat/asociati in conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1si alin. 3 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul/acordurile de subcontractare si/sau angajamentul tertului sustinator, impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestuia de catre tertul sustinator din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia si /sau acordul de asociere (dupa caz) Documentele justificative care probreaza cele asumate in acordul/acordurile de subcontractare, angajamentul tertului/tertilor, acordul /acordurile de asociere vor fi solicitate doar ofertantului declarat clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va completa DUAE de catre de catre subcontractant/subcontractanti si/sau terti sustinatori si/ sau asociat/asociati in conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1si alin. 3 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul/acordurile de subcontractare si/sau angajamentul tertului sustinator, impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestuia de catre tertul sustinator din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia si /sau acordul de asociere (dupa caz) Documentele justificative care probreaza cele asumate in acordul/acordurile de subcontractare, angajamentul tertului/tertilor, acordul /acordurile de asociere vor fi solicitate doar ofertantului declarat clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193, alin.1si alin 3 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Nota: Documentele edificatoare vor fi prezentate în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” însotite de traducere autorizata în limba româna. Nota: Pentru contractele reprezentand experienta similara in ultimii 3 ani, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Cei 3 ani se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial prin invitatia de participare, chiar daca ulterior initierii procedurii autoritatea contractanta va decala aceasta data. In cazul decalarii termenului de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzator(cu zilele de decalare) si perioada aferenta experientei similare. Nota: La nivelul DUAE trebuie precizate de catre candidati/ofertanti informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA

Se va completa DUAE de catre de catre subcontractant/subcontractanti si/sau terti sustinatori si/ sau asociat/asociati in conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1si alin. 3 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul/acordurile de subcontractare si/sau angajamentul tertului sustinator, impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestuia de catre tertul sustinator din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia si /sau acordul de asociere (dupa caz) Documentele justificative care probreaza cele asumate in acordul/acordurile de subcontractare, angajamentul tertului/tertilor, acordul /acordurile de asociere vor fi solicitate doar ofertantului declarat clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/07/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 03/12/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 03/07/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute conform Legii nr. 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/05/2020