Szolgáltatások - 226996-2022

29/04/2022    S84

Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások

2022/S 084-226996

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 14605749244
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kleithal Mariann
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Telefon: +36 18199171
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.kozut.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: országos közút üzemeltetése, fenntartása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Könnyűteher gépjárművek beszerzése 2021-III.

Hivatkozási szám: EKR001570542021
II.1.2)Fő CPV-kód
50111100 Járműállomány-kezelési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Könnyűteher gépjárművek beszerzése 2021-III. Flottakezelési szerződés keretében 3,5 tonna alatti könnyűteher és speciális könnyűteher gépjárművek (összesen 313 db gépjármű) biztosítása az alábbiak szerint:

31 db Művezetői gépjármű (4x2) I., Mennyiségi eltérés: +9 db

14 db Művezetői gépjármű (4x4) I., Mennyiségi eltérés: +1 db

8 db Művezetői gépjármű II., Mennyiségi eltérés: +3 db

19 db Brigádszállító gépjármű (4x2) I.,

14 db Brigádszállító gépjármű (4x4) I.,

99 db Brigádszállító gépjármű (4x2) II, Mennyiségi eltérés: +38 db

18 db Brigádszállító gépjármű (4x4) II, Mennyiségi eltérés: +6 db

7 db Brigádszállító zárt rakterületű III.

6 db Brigádszállító zárt rakterületű III. Automata

27 db Zárt dobozos gépjármű (4x2) Mennyiségi eltérés: +11 db

2 db Zárt dobozos gépjármű (4x4)

A jármű biztosítási szolgáltatás mellett különösen az alábbi további szolgáltatások biztosítása:

a) Kiegészítő berendezések (riasztó, lopásvédelmi berendezések, telefontartóval és töltővel rendelkező telefon kihangosító rendszer stb.) megrendelése és a beszerelés koordinálása. A berendezések meghibásodása esetén 24 órán belüli javítás a hiba jellegétől függően.

b) A 6. kategóriában meghatározott speciális felszereltségek megrendelése és a beszerelés koordinálása. Az Ajánlatkérő által beszerzésre kerülő különleges felszereltségek tárolására alkalmas rakodótér kialakítása, szükséges polcozás, tároló rekeszek, tartók beszerzése, beszerelése.

c) Gépjármű CASCO biztosításának megkötése. A biztosítási események adminisztrálása, folyamatos nyomon követése. Folyamatos kontroll a biztosító társaság(ok) felé, törekvés a minél kedvezőbb kondíciók elérésére mind a biztosítási díjaknál, mind pedig a kárrendezéseknél.

d) Ajánlatkérő igényeinek megfelelő havi riportok készítését (negyedévente gépjárművenként az átlagfogyasztást, a kumulált szerviz- és gumi költségeket stb. kell a riportnak elektronikus formában tartalmaznia)

e) A gépjármű pontos specifikációja, a futamidő és a futásteljesítmény alapján kalkulált havi karbantartási díj.

f) 1-5 kategóriában kategóriaazonos csereautó biztosítása, 24 órát meghaladó bármilyen javítás esetén. A 6. kategória esetében Ajánlatkérő elvárja a kategória-és felszereltségazonos csereautó, 24 órát meghaladó bármilyen javítás esetén, 6 órán belüli biztosítását.

g) A téli gumiabroncsokhoz szükséges acél vagy könnyűfém keréktárcsa biztosítása. Csereabroncs soron kívüli biztosítása. Gyárilag szerelt gumiabroncsokkal legalább azonos kategóriájú téli gumiabroncsok biztosítása.

h) 24 órában működő segélyszolgálat, Műszaki segélyautó, Hozom-viszem szolgáltatás biztosítása.

A részletes követelményeket a Dokumentáció Műszaki Leírás melléklete tartalmazza.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 835 269 300.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50111100 Járműállomány-kezelési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
NUTS-kód: HU2 Dunántúl
NUTS-kód: HU3 Alföld és Észak
A teljesítés fő helyszíne:

Nyertes ajánlattevő által meghatározott Budapest közigazgatási határán belül található vagy Pest megyében található telephelye(új gpj). Ajánlatkérő telephelyei (csere gpj).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Összesen 313 db könnyűtehergépjármű, illetve speciális könnyűteher gépjármű biztosítása határozott időre szóló tartós flottakezelési szerződés keretében, az alábbi megosztás szerint:

31 db Művezetői gépjármű (4x2) I., Mennyiségi eltérés: +9 db N1 kategóriájú minimum kétszemélyes könnyű tehergépjármű. Vezető + 1 fő szállítására alkalmas, zárt rakodótér

14 db Művezetői gépjármű (4x4) I., Mennyiségi eltérés: +1 db N1 kategóriájú minimum kétszemélyes könnyű tehergépjármű. Vezető + 1 fő szállítására alkalmas, zárt rakodótér

8 db Művezetői gépjármű II., Mennyiségi eltérés: +3 db N1 kategóriájú minimum öt személyes könnyű tehergépjármű, kiemelkedő terepjáró képességű. A gépjárművel havária, katasztrófa helyzetek és rendkívüli időjárási körülmények között, valamint olyan a közutak mellett elhelyezkedő földterületeken is képesnek kell lennie mozognia, közlekedni.

19 db Brigádszállító gépjármű (4x2) I., N1 kategóriájú, minimum 6 személyes brigádszállító, duplakabinos kisteher gépjármű, fixplatós, ponyva borítású felépítménnyel

14 db Brigádszállító gépjármű (4x4) I., N1 kategóriájú, minimum 6 személyes brigádszállító, duplakabinos kisteher gépjármű, fixplatós, ponyva borítású felépítménnyel

99 db Brigádszállító gépjármű (4x2) II, Mennyiségi eltérés: +38 db N1 kategóriájú, minimum 6 személyes brigádszállító, duplakabinos kisteher gépjármű, fixplatós, ponyva borítású felépítménnyel

18 db Brigádszállító gépjármű (4x4) II, Mennyiségi eltérés: +6 db N1 kategóriájú, minimum 6 személyes brigádszállító, duplakabinos kisteher gépjármű, fixplatós, ponyva borítású felépítménnyel

7 db Brigádszállító zárt rakterületű III. N1 kategóriájú, minimum 3 személyes brigádszállító, zárt, furgon kialakítású kisteher gépjármű, hátul dupla oldalra nyíló ajtószárnyak, raktér menetirány szerinti jobb oldalán tolóajtós kivitelben

6 db Brigádszállító zárt rakterületű III. Automata N1 kategóriájú, minimum 3 személyes brigádszállító, zárt, furgon kialakítású kisteher gépjármű, hátul dupla oldalra nyíló ajtószárnyak, raktér menetirány szerinti jobb oldalán tolóajtós kivitelben

27 db Zárt dobozos gépjármű (4x2) Mennyiségi eltérés: +11 db N1 kategóriájú, zárt furgon kialakítású tehergépjármű, nagy hasznos raktérrel, útellenőrzési feladatok ellátásra

2 db Zárt dobozos gépjármű (4x4) N1 kategóriájú, zárt furgon kialakítású tehergépjármű, nagy hasznos raktérrel, útellenőrzési feladatok ellátásra

A gépjárművekre vonatkozó részletes műszaki követelményeket és a szerződéses feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Összesített üzemanyag fogyasztás [l/100 km] / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. Összesített szennyezőanyag kibocsátás [g/km] / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. Gépjárművek szállítási ütemezése / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A Gépjárművek szállítási határideje 1-365 naptári nap, nyertes ajánlattevő vállalása szerint. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 251-667423
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Flottakezelési szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/04/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros M1 Autókereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 25521685207
Postai cím: Fő Utca 65
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: urfi.beatrix@m1flotta.com
Telefon: +36 203882588
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 375 200 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 835 269 300.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft., 8086 Felcsút Fő u. 65.

Europ Assistance Magyarország Kft., 1134 Budapest, Váci út 36-38.

Szerviz szolgáltatás - még nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

LeasePlan Hungária Gépjárműpark Kezelő és Finanszírozó Zártkörű Részvénytársaság (1113 Budapest, Bocskai út 134-146) Adószáma: 10948479-2-44

Mészáros M1 Autókereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (8086 Felcsút, Fő utca 65.) Adószáma: 25521685-2-07

Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (1142 Budapest, Komáromi út 36-38.) Adószáma: 12238673-2-42

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/04/2022